23 Σεπ 2012

π. Γεώργιος Μεταλληνός: "Τὸ Ἰσλὰμ ἀπὸ τὴν ἀρχή χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία γιὰ νὰ ὑποβοηθήσει τὸν ἐπεκτατικό της ρόλο"

Μουσουλμάνοι ἀνὰ τὸν κόσμο ἀντιδροῦν γιὰ τὴν ταινία ποὺ προσβάλλει τὸν Μωάμεθ. Τὸ 1988 χριστιανοὶ ἀντιδροῦσαν γιὰ τὴν ταινία τοῦ Μάρτιν Σκορτσέζε «Τελευταῖος Πειρασμὸς» ποὺ βασίστηκε στὸ ὁμότιτλο βιβλίο τοῦ Νίκου Καζαντζάκη.  Κάποιοι μιλοῦν γιὰ «στημένα» περιστατικὰ ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ δὲν ἔχουν ἰδέα τοῦ τί μποροῦν νὰ προκαλέσουν γράφοντας… ἀνακρίβειας, ὅπως τὶς χαρακτηρίζουν θεολόγοι, καὶ κάποιοι ἄλλοι λένε ὅτι ὅλα βασίζονται στὴν ἐπιστήμη καὶ τίς… ἀνακαλύψεις. Γι’ αὐτὸ ἐπικαλοῦνται καὶ τὴ νέα τάξη πραγμάτων. 
Ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνός, ποὺ εἶναι ἱερέας καὶ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογίας καθὼς καὶ συγγραφέας περισσότερων ἀπὸ 40 θεολογικῶν βιβλίων μιλᾶ στὸ newsbeast καὶ σχολιάζει τὴ στάση καὶ τὶς ἀντιδράσεις τῶν μουσουλμάνων μὲ ἀφορμὴ τὴν ταινία «Ἡ ἀθωότητα τῶν μουσουλμάνων». Ἀναφέρεται στὶς ἀντιδράσεις τῶν χριστιανῶν ποὺ προκλήθηκαν ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Νίκου Καζαντζάκη «Τελευταῖος Πειρασμός», τὸ ὁποῖο στὴ συνέχεια ἔγινε ταινία ἀπὸ τὸν Μάρτιν Σκορτσέζε καὶ στέκεται στὸν πάπυρο ποὺ βρέθηκε σήμερα ποὺ «ἀναφέρει» ὅτι ὁ «Ἰησοῦς Χριστὸς εἶχε παντρευτεῖ τὴ Μαρία Μαγδαληνή».
«Νομίζω ὅτι εἶναι ἀνθρωπιστικὴ ἀρχὴ καὶ ὄχι μόνο θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος ὅτι ὀφείλουμε ὁ ἕνας νὰ σέβεται τὴν ταυτότητα καὶ τὶς πεποιθήσεις τοῦ ἄλλου. Μπορεῖ νὰ μὴν τὶς ἀκολουθοῦμε ἀλλὰ....

 ὁ σεβασμὸς εἶναι ἐπιβεβλημένος.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι προσπαθῶ νὰ μὴν προσβάλω τὸν ἄλλο. Σᾶς ὁμολογῶ ὅτι ὡς θεολόγος, ὀρθόδοξος φυσικά, μελετώντας κάποια θρησκεύματα, καταλαβαίνω ὅτι δὲν ἔχουν καμιὰ ὑπόσταση, λογικὴ κυρίως», ἀναφέρει ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς γιὰ τὴν ἔκρηξη τῶν μουσουλμάνων.

Σημειώνει δὲ ὅτι: «Παρόλα αὐτὰ ποτὲ δὲν διανοήθηκα νὰ γράψω κάτι ἐναντίον ἢ νὰ διακωμωδήσω τὰ ἡγετικὰ πρόσωπα αὐτῶν τῶν θρησκευμάτων. Ἡ πρόκληση, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ ἐμᾶς καὶ πάντοτε ἀπὸ τὸν λεγόμενο δυτικὸ εὐρωπαϊκὸ χριστιανικὸ κόσμο, δημιουργεῖ φανατισμό.

Ὁ φανατισμὸς ὅμως εἶναι συνδεδεμένος ὄχι μὲ τὴν ἴδια τὴ θρησκεία ἀλλὰ συνδέεται μὲ τὴν πολιτικοποίηση τοῦ θρησκεύματος καὶ τὴν χρησιμοποίησή του γιὰ πολιτικοὺς σκοπούς. Ἔτσι, τὸ Ἰσλὰμ ἀπὸ τὴν ἀρχή, ὁ Μωαμεθανισμὸς δηλαδὴ χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία γιὰ νὰ ὑποβοηθήσει τὸν ἐπεκτατικό της ρόλο. Ἄλλωστε καὶ στὶς δυτικὲς κοινωνίες, κυρίως στὴν ἀμερικανική, ὁ χριστιανισμὸς χρησιμοποιεῖται ὡς προγεφύρωμα γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς πολιτικῆς προπαγάνδας καὶ ἄλλων μεθόδων στὸν τρίτο κόσμο καὶ εἰς τὴν Ἀνατολή».

Πιστεύει ὅτι: «Νομίζω ὅτι ὅταν λείπει ἡ πρόκληση, δὲν θὰ ἔχουμε καὶ τὴν ἀπάντηση. Δὲν δικαιολογῶ ὁποιαδήποτε βίαια κίνηση καὶ ἐνέργεια ἀλλὰ καταδικάζω δριμύτατα ἐκείνους ποὺ προκαλοῦν αὐτὲς τὶς βίαιες καὶ δριμεῖες κινήσεις καὶ ἐπεμβάσεις».

«Ὄχι» στὰ κατὰ φαντασίαν κείμενα

Ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς στέκεται καὶ στὶς ἀντιδράσεις τῶν χριστιανῶν ὅταν ἔγινε γνωστὸ τὸ βιβλίο τοῦ Νίκου Καζαντζάκη καὶ πολὺ ἀργότερα ἡ ταινία τοῦ Μάρτιν Σκορτσέζε. Καὶ λέει χαρακτηριστικά: «Ἐν ὀνόματι τῆς λογοτεχνίας, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀδικοῦμε καὶ νὰ θίγουμε πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἑκατομμύρια ἄνθρωποι σέβονται. Ὁ Νίκος Καζαντζάκης, ὁ ὁποῖος κηδεύτηκε ἐκκλησιαστικὰ καὶ οὐδέποτε ἀφορίστηκε εἰς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, προκάλεσε μὲ τὰ ὅσα ἔγραψε κατὰ φαντασίαν γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστό».

Γιὰ νὰ αἰτιολογήσει τὴν ἄποψή του φέρει καὶ παραδείγματα γιὰ τὰ ὁποία δὲν ἔχει ἀποδείξεις. «Θὰ μιλήσω μὲ σκληρὴ γλώσσα ὡς δάσκαλος αὐτὴ τὴ στιγμή. Ἐὰν ἐγὼ μιλήσω γιὰ τὴν μητέρα ἑνὸς δημοσιογράφου, ἑνὸς πολιτικοῦ καὶ πῶ ὅτι εἶναι γνωστὴ πόρνη, πιστεύω ὅτι δὲν θὰ μείνει ἀναπάντητη ἡ πρόκλησή μου αὐτή.
Μὲ τὰ ἱερὰ πρόσωπα δὲν μποροῦμε οὔτε λογοτεχνία νὰ κάνουμε οὔτε νὰ παίζουμε. Ἂς ἀσχοληθοῦμε μὲ ἄλλα πρόσωπα. Δυστυχῶς ὅμως καὶ χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι μὲ τὴν ἀντίδρασή τους δημιουργοῦν προβλήματα ποὺ δὲν χρειάζονται. Πρόκειται γιὰ ζῆλο πολλὲς φορὲς «οὐ κατ’ ἐπιγνωσην».

Στέκεται καὶ στὸν ἐπίμαχο πάπυρο γιὰ τὸν ὁποῖο ἔγιναν γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ ἀναφορὲς ὅτι ὁ «Ἰησοῦς Χριστὸς ἦταν παντρεμένος».

Ἀναφέρει χαρακτηριστικά: «Αὐτὰ ἔχουν γραφεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα. Προέρχονται ἀπὸ αἱρετικοὺς Γνωστικούς, ἔτσι ὀνομάζονται, καὶ κυρίως ἡ προέλευση εἶναι ἀπὸ τὸ Ταλμοὺδ τῶν ἑβραϊκῶν βιβλίων. Ἀπὸ τὸ σιωνιστικὸ αὐτὸ βιβλίο, καὶ δὲ μιλῶ ἀντισημιτικὰ αὐτὴ τὴ στιγμή, ἀλλὰ ἱστορικά, προέρχονται τέτοια θέματα, τὰ ὁποῖα ἀφοῦ ἐπιστημονικὰ (καὶ ὄχι θεολογικὰ μόνο) δὲν κατοχυρώνονται, νομίζω ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἐπαναλαμβάνονται αὐτὰ τὰ ἀνιστόρητα καὶ ἀστήρικτα πράγματα.  Κυρίως, οἱ μὲν γράφοντες γι’ αὐτὰ τὰ θέματα δείχνουν τὴν ἄγνοια τῶν ἐπιστημονικῶν ἀρχῶν καὶ τὴν ἀπουσία κάθε σχέσεως μὲ τὴν ἐπιστήμη, ἐκεῖνοι δὲ ποὺ τὰ διαβάζουν, δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὰ ἱερὰ πρόσωπα.
Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, βάσει τῶν ἱστορικῶν πηγῶν, εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ὑπεροχότερα πρόσωπα καὶ γυναικεία πρότυπά της Καινῆς Διαθήκης. Γι’ αὐτὸ καὶ ἦταν πάντα δίπλα στὴν Παναγία. Ἔγινε δὲ καὶ ἱεραπόστολος (κήρυξε στὴ Ζάκυνθο) καὶ θυσιάστηκε γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ», καταλήγει. 
newsbeast.gr

3 σχόλια:

 1. Κάποιος πρέπει να μιλήσει για την Εκτενή Ανηθικότητα που επικρατούσε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
  Παρουσιάζουν εδώ μία ωραιοποιημένη "συντηρητική πραγματικότητα" μέσα στα Τουρκικά Σήριαλ, ενώ η Πραγματική Ιστορία και κουλτούρα τους (που κρύβουν επιμελώς) είναι εντελώς απωθητική για την δική μας Χριστιανική πραγματικότητα: Δείτε εδώ, σας παρακαλώ τα ιστορικά στοιχεία.....

  http://esxatianasxesi.blogspot.gr/2012/09/blog-post_23.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τί περιμένεις απο μία εβραία όπως η Κάρεν Κίνγκ να πεί; Γιά γράψτε στο internet «Karen king jewish(εβραία)» σας βγάζει 1,5 εκατομμύρια αποτελέσματα !!! και άλλα βρώμικα κόλπα των εβραίων για να "χτυπήσουν" την πίστη των ανθρώπων! αυτά τα κόλπα κατά του χριστιανισμού, είναι γραμμένα στα "πρωτόκολλα των σοφών της σιών"!. Αλλά τί σύμπτωση! σώθηκε και καλά μόνο ένα μικρό κομμάτι από ολόκληρο "ευαγγέλιο" που λέει αυτό! Όσο για το Ντάν Μπράουν με τον "κώδικα ντα βίντσι" εκτός του ότι δεν έχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο, το έργο του προωθήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από εβραίους, όπως το αποκάλυψε δημοσιογράφος στην Αμερική!! ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΠΑΠΥΡΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΟ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΦΡΕΣΚΟΒΑΜΜΕΝΑ !!! σε μία στιγμή στο βίντεο δείχνει ότι ήταν σβηστό μόνο ο πάπυρος, μάλλον και καλά κάνανε επεξεργασία να φανερωθούν τα γράμματα και φανέρωσαν γράμματα όπως ήθελαν και γράψανε εκείνοι! και Πρίν λίγο καιρό είχαμε το δήθεν "ευαγγέλιο του ιούδα" που έλεγαν διαφορετικά πράγματα από αυτό. Δεν πέτυχε το κόλπο τους και τώρα δοκιμάζουν αυτό! Άραγε γιατί δεν συμβαίνει με αυτές τις δήθεν "αποκαλύψεις" το ίδιο και για τους εβραίους στον κόσμο; Γιά να δούμε τί άλλα κόλπα θα σκαρφιστούνε γιά να συνεχίσουνε να μας κοροϊδεύουν και να μας εξαπατούν; και εμείς σαν ανεγκέφαλοι ηλίθιοι πρέπει να τα δεχόμαστε;
  Δηλ. τώρα που κι ο Γιωργάκης κάνει αναλύσεις και διδάσκει στο Χάρβαρντ, η θεωρία της Κάρεν θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα... τόσο σοβαρό πανεπιστήμιο...
  και ο πάπυρος δεν αποδεικνύει τίποτα, μπορείς να φτιάξεις ένα ψεύτικο πάπυρο με οργανικά υλικά τις εποχής εκείνης, και να ξεγελάσεις ακόμα και τα τέστ ραδιοχρονολόγισης, το έχουνε κάνει ήδη κάτι απατεώνες με έργα τέχνης, και ένας dealer παλαιών εγγράφων στην Αμερική, ότι θέλεις τυπώνεις, το χρονολογείς όπως θέλεις.
  Ποια απο αυτά ομως είναι αυθεντικά? Ποιά λένε αλήθεια. και εγώ γράφω σήμερα πως ο τάδε γνωστός διάσημος είχε 2 συζήγους και 5 παιδιά. Περνάνε τα χρόνια και μετά απο πολλά χρόνια κάποιος στο μέλλον βρίσκει αυτή την "μαρτυρία" μου. Άντε να αποδείξει ότι ισχύει ή ότι εγώ εγραφα αρλούμπες. Οπότε θέλει προσοχή όλο αυτό και φυσικά διασταύρωση στοιχείων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΣΤΟ ΠΑΠΥΡΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ !!!

  "Πλαστός και ύποπτος" ο πάπυρος για το "γάμο" του Ιησού
  Ιστορικοί ερευνητές και καθηγητές ήρθαν να αποκαταστήσουν σήμερα την «εικόνα» του Ιησού, τονίζοντας ότι ο πάπυρος που ανέφερε ότι ο Χριστός ήταν παντρεμένος είναι... «πλαστός και ύποπτος».
  Οι καθηγητές Κοπτολογίας μιλώντας σε συνέδριο που πραγματοποιείται σήμερα στη Ρώμη υποστήριξαν ότι ο πάπυρος μοιάζει να είναι πλαστός.
  Όπως αναφέρει το bigstory.ap.org, o Stephen Emmel, καθηγητής Κοπτολογίας στο Πανεπιστήμιο του Muenster, αμφισβήτησε εξ αρχής τη γνησιότητα του εγγράφου. "Το κείμενο δε θυμίζει επ' ακριβώς το κοπτικό αλφάβητο στο οποίο υποτίθεται ότι είναι γραμμένο", ανέφερε χαρακτηριστικά. «Υπάρχει κάτι στην εμφάνιση αλλά και στη γραμματική του κειμένου που μου δείχνει ότι δεν είναι πειστικό.»
  Παρόμοιες αντιδράσεις προήλθαν και από τον ερευνητή παπυρολόγο, Alin Suciu του Πανεπιστημίου του Αμβούργου. "Η γραμματοσειρά δε δείχνει να είναι αληθινή", ανέφερε, συγκριτικά με αντίστοιχα κείμενα του τέταρτου αιώνα, απ' όταν και χρονολογείται. Και ο καθηγητής του πανεπιστημίου του Αμβούργου πρόσθεσε: Πιστεύω ότι είναι πλαστό. Δε μοιάζει αυθεντικό.
  "Έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας για να εξακριβώσουμε την αυθεντικότητα. Το θέμα δε χρειάζεται να παίρνει τέτοιες διαστάσεις", συμπλήρωσε ο ίδιος.
  Από μέρος του, ο Wolf-Peter Funk, καθηγητής γλωσσολογίας και αναλυτής της Κοπτικής γλώσσας, εξέφρασε αντίστοιχες ενστάσεις, αναφέροντας πως ο συγκεκριμένος πάπυρος χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση.
  Τις απόψεις αυτές ενστερνίστηκαν και άλλοι ερευνητές τονίζοντας ότι ο πάπυρος είναι «ύποπτος».

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.