23 Σεπ 2012

Νέες τσιπαρισμένες φοιτητικὲς ταυτότητες ἀπὸ τίς 24 Σεπτεμβρίου 2012 - Ἡ prova generale τῆς νέας ἠλεκτρονικῆς χειροπέδας!


Πρὶν λίγες ἡμέρες  ὁ ὑπουργὸς  Προστασίας τοῦ Πολίτη  ἔκανε  ὅτι δὲν ξέρει τίποτα γιὰ  τὶς νέες ταυτότητες καὶ   τὸ  δελτίο τύπου  ποῦ ἐξέδωσε σχετικὰ μὲ αὐτὲς  τὸ ὑπουργεῖο  τοῦ τρεῖς μόλις ἡμέρες πρὶν τὶς προηγούμενες ἐκλογές. Δὲν πέρασαν οὔτε δύο ἑβδομάδες  καὶ νὰ σοὺ ἡ εἴδηση  ὅτι  ἀπὸ τὶς 24 αὐτοῦ του μήνα  οἱ φοιτητὲς θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ παραλάβουν τὶς νέες  φοιτητικὲς ταυτότητες  οἱ ὀποῖες  θὰ εἶναι  "μεγαλύτερης ἀντοχῆς"  καὶ στὶς ὁποῖες  "ἒφ΄ὅσον τὸ ἐπιθυμοῦν" (sic) θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποθηκευτοῦν καὶ προσωπικὰ τοὺς δεδομένα ὅπως  π.χ  στοιχεῖα  ἀπὸ τὸν  ἰατρικό τους φάκελλο!!!
Εἶναι προαφανὲς ὅτι ὁ τίτλος ποῦ δώσαμε  γιὰ τὶς ἀπαντήσεις ἐντός της βουλῆς  τοῦ κ. Δένδια  περιγράφει  ἀκριβῶς  τὸ σχέδιο  τῆς κυβέρνησης νὰ μᾶς αἰφνιδιάσει ΚΑΙ  σὲς αὐτὸν τὸν τομέα. Οἱ νέες φοιτητικὲς ταυτότητες - κάρτες , θεωροῦμε  ὅτι  θὰ εἶναι  μία  "γενικὴ πρόβα" (prova generale)  τῶν  λειτουργικῶν  δυνατοτήτων  τῆς "Νέας Ταυτότητας " ( αὐτὸ ποῦ λέγανε δηλαδὴ  παλαιότερα "Κάρτα Τοῦ Πολίτη") καὶ  τοῦ κεντρικοῦ συστήματος  διαχείρισης τῆς  καθὼς ἐπίσης  καὶ τὴν "ὁμαλὴ λειτουργία"  τῆς  ροῆς  τῶν πληροφοριῶν μέσω αὐτῆς  ἀπὸ ὅλα τὰ ἤδη διασυνδεδεμένα  κέντρα  καὶ....

 βάσεις δεδομένων.
Τὸ ἀστεῖο  εἶναι  ὅτι τὸ  ὑπουργεῖο παιδείας  "διαβεβαιώνει" τοὺς  φοιτητὲς  ὅτι  τὸ σύστημα  ποῦ θὰ τοὺς φακελώνει  εἶναι "ἀδιάβλητο"  τὴν ἴδια ὥρα  ποῦ κάθε  "προστατευμένη" βάση δεδομένων  τοῦ συστήματος  εἶναι ἐπὶ τῆς οὐσίας "ξέφραγο ἀμπέλι" στὸ ὁποῖο  δὲν σουλατσάρουν  μόνο   οἱ ἐγκάθετοι  διαχειριστὲς  τοῦ ἀλλὰ καὶ ἕνα  τσοῦρμο  "ξένοι".

Γιὰ τὸ πόσο "ἀδιάβλητο"  μπορεῖ νὰ εἶναι κάθε σύστημα  ποῦ διαχειρίζεται  τὴν  ἐλευθερία μᾶς ἔχει ἤδη μιλήσει  δημόσια  ἡ ἐκπρόσωπος  τῆς  μεγαλύτερης  ἀσφαλίτικης  ὑπηρεσίας  στὸν κόσμο ,ποῦ εἶναι ἡ Ἀμερικανικὴ NSA, τονίζοντας χαρακτηριστικὰ  πὼς  "δὲν ὑφίσταται πλέον ἡ ἔννοια «ἀσφάλεια»"ἐνῶ ὁ πρώην  διευθυντὴς  τῆς NSA  ἐν ἀντιθέσει  μὲ τὸ "δικό" μας ὑπουργεῖο παιδείας διαβεβαίωνε  ὅτι κανένα  σύστημα  δὲν εἶναι ἀξιόπιστο  ὡς πρὸς τὴν προστασία  τῶν  δεδομένων  ποῦ συλλέγει ( βλ. ἐδῶ).


Ἔφτασε  ἡ ὥρα  νὰ ξεσηκωθοῦμε φοιτητὲς καὶ λαὸς   καὶ νὰ ποῦμε  ἕνα βροντερὸ "ΟΧΙ"  καὶ  σὲ αὐτὸν τὸν τυρρανικὸ  σχεδιασμὸ τῶν  ἐπιτελείων  τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων  ποῦ θέλουν  μὲ  δόλιο τρόπο  νὰ ἐφαρμόσουν  οἱ ντόπιοι  ἐντολοδόχοι τους.

Ἡ εἴδηση ἔχει ὡς ἑξῆς:

Νέο τύπο φοιτητικῆς ταυτότητας δίνει τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας στοὺς φοιτητὲς καὶ τὶς φοιτήτριες Πανεπιστημίων καὶ ΤΕΙ.

Ἡ ταυτότητα αὐτὴ θὰ εἶναι αὐστηρὰ προσωπική, ἐνῶ ἐὰν τὸ θέλουν οἱ δικαιοῦχοι της θὰ μποροῦν νὰ περιλάβουν σ' αὐτὴν καὶ προσωπικὰ στοιχεῖα (ὅπως π.χ. προβλήματα ὑγείας).
Ἡ ὑποβολὴ ἠλεκτρονικῶν αἰτήσεων γιὰ τὴ δωρεὰν ἔκδοση τῆς νέας φοιτητικῆς ταυτότητας θὰ ξεκινήσει στὶς 24 τοῦ μήνα.
Ὅπως ἀνακοίνωσε τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, πρόκειται γιὰ ἕνα νέο, ἠλεκτρονικὸ καὶ ἀδιάβλητο σύστημα. Ἀπὸ τὴ Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου καὶ μετά, οἱ προπτυχιακοὶ καί...

μεταπτυχιακοὶ φοιτητὲς ὅλων τῶν Πανεπιστημίων καὶ ΤΕΙ τῆς χώρας θὰ μποροῦν νὰ ὑποβάλουν τὴν αἴτησή τους γιὰ ἔκδοση νέας φοιτητικῆς ταυτότητας, ἀπὸ τὴ διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr.
Ἡ νέου τύπου ταυτότητα θὰ διαθέτει ἰσχυρὰ χαρακτηριστικὰ μηχανικῆς ἀντοχῆς, καθὼς καὶ ἀσφάλειας ἔναντι πλαστογραφίας.
Ἐπιπλέον, ἔχει σχεδιαστεῖ ἔτσι ὥστε νὰ ἔχει ἰσχὺ γιὰ ὅσα ἔτη διαρκεῖ ἡ φοιτητικὴ ἰδιότητα καὶ νὰ καλύπτει πολλαπλὲς χρήσεις, ἐπιπλέον τοῦ φοιτητικοῦ εἰσιτηρίου (πάσο). Συνεπῶς, κάθε Ἵδρυμα μπορεῖ νὰ ἀξιοποιήσει τὶς νέου τύπου ταυτότητες γιὰ τὴν ἀνάπτυξη νέων, ἐξειδικευμένων ὑπηρεσιῶν καὶ ἐφαρμογῶν, μὲ στόχο τὴν καλύτερη ἐξυπηρέτηση τῶν φοιτητῶν του.
Γιὰ τοὺς πρωτοετεῖς φοιτητές, θὰ ἰσχύσει ἡ παρακάτω διαδικασία:
*Ἡ αἴτηση θὰ ὑποβάλλεται μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐγγραφῆς τους καὶ ἀφοῦ παραλάβουν τοὺς κωδικοὺς πρόσβασης στὶς ἠλεκτρονικὲς ὑπηρεσίες τοῦ οἰκείου ἱδρύματος.
*οἱ αἰτήσεις θὰ ἐγκρίνονται ἠλεκτρονικὰ ἀπὸ τὶς Γραμματεῖες τῶν Τμημάτων καὶ θὰ διαβιβάζονται κατόπιν στὸν ἀνάδοχο, (ποῦ ἔχει ἐπιλεγεῖ μὲ Διεθνῆ Διαγωνισμὸ) γιὰ τὴν ἐκτύπωση, συσκευασία καὶ διανομὴ στοὺς δικαιούχους φοιτητές.
*Οἱ φοιτητὲς δὲν θὰ ἐπιβαρύνονται γιὰ τὴν ταυτότητά τους, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν περίπτωση ἀνατύπωσης λόγω ἀπώλειας.
*Σὲ συνεργασία μὲ τὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας, θὰ παρέχεται, ἐπίσης στὸ φοιτητὴ προαιρετικὰ ἡ δυνατότητα νὰ περιλάβει στὴ νέα ταυτότητα ἐπιπλέον στοιχεῖα, ὅπως
(α) ἀναγραφὴ πιθανῶν ἀλλεργιῶν, καὶ
(β) δήλωση δωρητὴ ὀργάνων.
Τὸ ἔργο θὰ ὑλοποιηθεῖ ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Δίκτυο Ἔρευνας καὶ Τεχνολογίας τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἔρευνας καὶ Τεχνολογίας, ἐνῶ ἡ χρηματοδότηση τοῦ ἔργου ἀπὸ τὸ πρόγραμμα «Ψηφιακὴ Σύγκλιση», μὲ πόρους τῆς ΕΕ καὶ τῆς Ἑλλάδας.

51 σχόλια:

 1. To αν θα πρέπει να πάρω ή όχι τη νέα φοιτητική ταυτότητα με προβληματίζει εδώ και καιρό. Η δημοσίευση αυτή επιβεβαίωσε ακόμα περισσότερο τις υποψίες μου ότι κάτι "βρωμάει" με τις ταυτότητες αυτές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. πολυ ωραία κ τώρα εμείς να την πάρουμε ή όχι ? αυτά θα αποκαταστήσουν δλδ κ τα βιβλιάρεια σπουδών μας, πασο κ τέτοια?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ρε παιδιά, είμαι και εγώ φοιτήτρια. ΒΟΗΘΕΙΑ... Τα πράγματα είναι σοβαρά. Στη δική μου σχολή τώρα ξεκινάμε μαθήματα και προς το παρόν δεν είδα κάποια ανακοίνωση σχετική, από εδώ το μαθαίνω. Το χειρότερο είναι ότι σε όποιον τα πούμε αυτά θα μας βγάζουν τρελούς. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΖΕΥΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΟΥΜΕ.

  Ανώνυμε 9:16, ΟΧΙ να μην την πάρουμε. Αυτό είναι το θέμα... Όπως φαίνεται θα γίνει αντικατάσταση και όπως ξέρετε χωρίς βιβλιάριο σπουδών ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ. Γι' αυτό σας λέω κάτι πρέπει να κάνουμε και γρήγορα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είσαι σίγουρη ότι θα γίνει αντικατάστασει με το βιβλιάριο σπουδών;;;
   Που μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε;;

   Διαγραφή
  2. Σε ανακοίνωση του, το υπουργείο αναφέρει ότι το "νέο" φοιτητικό πάσο θα αντικαταστήσει και τη φοιτητική ταυτότητα. Θα είναι δηλαδή 2 σε ένα τουλάχιστον

   Διαγραφή
  3. Μα το βιβλιάριο σπουδών λέγεται και φοιτητική ταυτότητα. Το ίδιο πράγμα είναι, οπότε μάλλον θα το αντικαταστήσουν. Μόλις πήγα στη διεύθυνση: http://academicid.minedu.gov.gr. που δίνει παραπάνω το άρθρο. Και λέει στην αρχή: "έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο)." Και αν πας στην αίτηση ζητά και φωτογραφία.
   Μετά πήγα στην επικοινωνία και λέει: "Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210-7724375. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 πμ - 17:00 μμ"
   Για αρχή θα πάρω σε αυτό το τηλέφωνο αύριο.

   Πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Αν αυτή τη στιγμή έχουμε την κανονική μας ταυτότητα κι όχι την τσιπαρισμένη, την "κάρτα του πολίτη" είναι γιατί ο κόσμος διαμαρτυρήθηκε, έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και το ανέβαλαν... Δεν είναι δυνατόν να κοιμόμαστε όρθιοι οι φοιτητές και να δεχόμαστε ό,τι μας πασάρουν.

   Διαγραφή
  4. Ευχαριστούμε αδερφέ για τις χρήσιμες πληροφορίες. Αν μάθεις τίποτα νέο αύριο ενημέρωσέ μας. Και θα παρακαλέσω τους ιστολόγους να μας κρατήσουν ενήμερους πάνω στο θέμα που ειναι εξαιρετικά σημαντικό

   Διαγραφή
  5. Προς Ανώνυμο 11:56
   Αν εννοείς εμένα (Ανώνυμη 11:52 και 11:17 επίσης)είμαι κοπέλα φίλε μου. Παρακαλώ. Εννοείται ότι θα σας ενημερώσω. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι.

   Διαγραφή
  6. Όσον αφορά το σχόλιο χωρίς βιβλιάριο δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε σε εξεταστική.

   Αυτό που ενδιαφέρει είναι η ταυτοποίηση στην εξέταση ώστε να μην έρθει κάποιος άλλος στη θέση σου για να γράψει, π.χ.

   Αυτό είναι αποτέλεσμα της "απρόσωπης" νοοτροπίας των χαοτικών αμφιθεάτρων 100 και βάλε ατόμων, όπου ο διδάκτορας, είτε δεν επιθυμεί είτε δεν μπορεί να έχει προσωπική εντύπωση των φοιτητών. (Ένα το κρατούμενο)

   Η ακαμψία σε αυτό το θέμα, ιδίως όταν τουλάχιστον 10 άλλα άτομα μπορούν να επιβεβαιώσουν το πρόσωπό σου, δεν διορθώνεται με μία καρτούλα.

   Συμφωνώ μαζί σας

   Διαγραφή
 4. Το θέμα είναι ηθικό και πνευματικό, όπως τίθεται όχι μόνο τώρα - στο συγκεκριμένο άρθρο- , αλλά και για την κάρτα του πολίτη. Παιδιά, νομίζω ότι οι Μητροπολίτες θα πρέπει να πάρουν θέση, αν πρόκειται ''για τέχνασμα'' της νέας τάξης πραγμάτων. Το να αγωνιούμε εμείς και να αγχωνόμαστε, θεωρούμενοι και γραφικοί από κάποιους μάλιστα, δεν είναι σώφρον, ούτε θα οδηγήσει κάπου, παρά μόνο σε μια τρομολαγνεία, σε ένα άγχος και σε νευρώσεις.... Προσωπικά δεν ξέρω τι να κάνω και λέω να επισκεφτώ τον Μητροπολίτη της περιοχής μου. Ειλικρινά δεν ξέρω....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τί εννοείς "τέχνασμα" φίλε μου;;; Δεν πρέπει να το πάρουμε αυτό το πράγμα. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά πολλοί ιερωμένοι είναι ύποπτα καθυσηχαστικοί. Και αυτό με έχει κάνει καχύποπτη. Μην ξεχνάτε τί είχε πει ο πάτερ-Παίσιος για όλα αυτά. Όπως και για το ότι θα είναι πτώση αν πάρουμε τη νέα ταυτότητα. Ωστόσο, πάρε τη γνώμη του Μητροπολίτη σου. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω κι εγώ με τον Πνευματικό μου, που είναι στο Όρος. Παρακαλώ, όποιος μάθει κάτι ας μας ενημερώνει.
   Είμαι η 11:17

   Διαγραφή
  2. Γιατί δεν δημοσιοποιήθηκε το κείμενο σε όλα τα θρησκυτικά ιστολόγια;;;;;
   Τι περιμένουν;;;;;;;

   Διαγραφή
 5. κανένας φοιτητής απο θεσσαλονίκη είναι στα comments? μπορούμε να μαζευτούμε να πάμε όλοι μαζί

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μήπως θα μπορούσε να διοργανωθεί κάτι από το ιστολόγιο σε συνεργασία με άλλες ορθόδοξες σελίδες;;; Κάτι πρέπει να γίνει...

   Διαγραφή
  2. Προς 12:31
   Εγώ σπουδάζω στο ΑΠΘ. Το μόνο σίγουρο 12:33 είναι ότι πρέπει να οργανωθούμε, αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα.
   Είμαι η 11:17

   Διαγραφή
  3. κ γω (12:31) απθ είμαι.. το fb ίσως βοηθούσε..

   Διαγραφή
  4. Με το fb έχω πρόβλημα. Έχουν μπλοκάρει τα μηνύματα και δεν μπορώ να στείλω... Με μέιλ μπορούμε να επικοινωνήσουμε, αλλά με 2 άτομα δε γίνεται δουλειά. Ενημερώστε κι άλλους.

   Διαγραφή
  5. Τα μηνύματα στο fb μου έχουν μπλοκάρει για κάποιο λόγο... Με μέιλ μπορούμε να επικοινωνήσουμε, αλλά με 2 άτομα δεν γίνεται τίποτα. Ενημερώστε κι άλλους φοιτητές.

   Διαγραφή
  6. Τι θα μπορούσε να γίνει μέσω fb;;;

   Διαγραφή
  7. ίσως κάποιο group, μία κοινοποίηση; μία συνάντηση σε ένα κυλικείο για να στρωθεί σε επιστημονική ο αντίλογος;

   Διαγραφή
  8. ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΠΘ, ΑΣ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΜΕΙΛ ΝΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΑΙΔΙΑ, αφού πρώτα συγκεντρώσουμε όλους τους λόγους για τους οποίους είμαστε αντίθετοι. Έναν Πρύτανη έχουμε έτσι κι αλλιώς.
   ΤΟ ΜΕΙΛ ΜΟΥ: marasla@hotmail.gr

   Διαγραφή
  9. Ο άντρας μου είναι στη γεωπονική Θεσ/νίκης. Πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσουμε μαζικά. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει ενημέρωση....

   Διαγραφή
 6. ειναι κανείς απο θεσσαλονίκη απο εδώ μπας κ μαζευτούμε να πάμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΠΘ, ΑΣ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΜΕΙΛ ΝΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΑΙΔΙΑ, αφού πρώτα συγκεντρώσουμε όλους τους λόγους για τους οποίους είμαστε αντίθετοι. Έναν Πρύτανη έχουμε έτσι κι αλλιώς.
   ΤΟ ΜΕΙΛ ΜΟΥ: marasla@hotmail.gr

   Διαγραφή
 7. Το πρώτο βήμα είναι να στείλουμε το κείμενο με μειλ σε φίλους μα φοιτητές. Αν δεν γωνρίσουν πολλοί το θέμα δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ως χριστιανοι ορθοδοξοι δεν πρεπει να το παρουμε κ ας εχει κ συνεπειες οπως το να πληρωνουμε παραπανω εισητιριο. Τωρα αμα καποιος λεει οτι αυτα περι θρησκειας ειναι ανοησιες ας σκεφτει το γιατι εβγαλαν μια καινουργια καρτα για πασο οπως κ το προηγουμενο ετος η οποια εχει κ bardoce. Εγω προσωπικα σαν φοιτιτης αν κ δεν το πηρα το πασο 2011-2012 δεν ακουσα καποιον να λεει οτι χρειαστικε να το περασει απο καποιο μηχανιμα ωστε να χρειαζεται το barcode. "Αρα κατι δεν παει καλα". Κ στο κατω κατω τα προηγουμενα χρονια πως επιβιωναν οι φοιτητες; Τωρα θα ειμαστε καλυτερα; Αν ειναι δυνατον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. 11:17 εδώ.
  Πήρα στο τηλέφωνο που σας είπα χθες. Μου είπαν ότι είναι στην κρίση του κάθε Πρύτανη(!), αν θα χρησιμοποιηθεί και ως βιβλιάριο σπουδών. Αυτοί το δίνουν ως πάσο, αλλά, αν συμφωνήσει ο Πρύτανης, μπορεί να ενσωματωθεί και το βιβλιάριο σπουδών και η κάρτα σίτισης κλπ. Γενικώς μου τα "μασούσαν"... Ειδικά μόλις τους είπα ότι υπήρξαν αντιδράσεις από φοιτητές! Και μου ζήτησαν να τους πω τους λόγους! Η απάντηση ήταν ότι όλα αυτά είναι πολύ θεωρητικά κι ότι αυτό γίνεται για τη διευκόλυνσή μας και δεν καταλαβαίνουν, γιατί διαφωνούμε! Γιατί λέει να έχεις και βιβλιάριο σπουδών και πάσο κλπ. και να μην τα έχεις όλα σε ένα;;! Περιττό να σας πω ότι μόλις έφερα παράδειγμα την "κάρτα του πολίτη", έκαναν πάλι ότι δεν καταλάβαιναν λέγοντας πως στην ουσία είναι σαν τις προηγούμενες ταυτότητες (έλεος!) κι ότι απλά θα περιέχουν περισσότερα στοιχεία για τη δική μας διευκόλυνση!! Ενώ, στην ερώτηση αν θα περιέχει τσιπ, μου λέει όχι, απλά ένα barcode. Επάνω από το barcode όμως, τί είναι αυτό;;;!! Κάτι μου λέει ότι έχει τσιπάκι και δεν το λένε. Μας βγάζουν τρελούς...
  ΠΑΡΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΕΙΤΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συγγνώμη φίλε, αλλά περιμένεις να καταλάβει ο/η γραμματέας το τεχνολογικό (και ιδεολογικό πολλές φορές) υποβάθρο αυτών των κατασκευών;


   Μα το barcode είναι ουσιαστικά ο κώδικας για την επικοινωνία της "έξυπνης καρτέλας" με τη βάση δεδομένων!

   Οπότε χοντρικά ή απλά είσαι νούμερο (πχ barcode 3500) ή με το κατάλληλο κύκλωμα είσαι το νούμερο 3500 που του αρέσουν τα σουβλάκια και πιάστηκε (λέμε τώρα) μία φορά αδιάβαστος στο μάθημα.

   Ας υποθέσουμε ότι μπορεί ένας φιλόλογος Αγγλικής σήμερα να πάει να παρακολουθήσει ένα μάθημα στο Γαλλικής φιλολογίας για να δει αν τον ενδιαφέρει το αντικείμενο. Με το ηλεκτρονικό μαντρί, κάτι τέτοιο θα το κάνεις είτε ...λαθραία είτε δε θα το κάνεις γιατί δε θα ταυτοποιήσαι ώς φοιτητής του τμήματος Γαλλικής φιλολογίας.

   Σαφώς και δεν είναι το ίδιο πράγμα, αφού άλλο πράγμα είναι να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σου και η κουτσή μαρία, και άλλο μόνο το κράτος.

   Και όταν οι θεσμοί ενός κράτους είναι ανύπαρκτοι σε θέματα παιδείας, τί τις θέλει τις κορδέλες;

   Η απάντηση στη διευκόλυνση είναι ότι: αυτά που με διευκολύνουν τα κάνω, αυτά που δε με διευκολύνουν δεν τα κάνω. Αν εσύ βιάζεσαι να βάλεις στάμπα στους φοιτητές σαν να είναι πρόβατα για να τα πεις μετά με την Κυρα-Κατίνα, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα και όχι δικό μου.

   Από τη στιγμή που εμάς για 5-10-100 λόγους μας δυσκολεύει, η πρυτανείες, στα πλαίσια της επιστήμης που υπηρετούν, έχουν χρέος να διευκολύνουν τις ανάγκες των φοιτητών.

   Αργία μήτηρ πάσης κακίας.

   Διαγραφή
  2. Επίσης, παλαιότερα κάποιες κάρτες βιβλιοθήκης ήταν χαρτιά με τυπωμένο barcode πάνω, και μετά πλαστικοποιημένα, χωρίς τσιπ. Διαφορετικά από τις κάρτες σχετικά, με την έννοια ότι στην ουσία σου αποδίδαν ηλεκτρονικό αριθμό έτσι και κρατούσαν τα στοιχεία σου σε έναν υπολογιστή. Αυτό είναι κάτι που υπερβαίνει αυτό το δεδομένο.


   Το θέμα πρέπει να τεθεί σε φοιτητικές συνελεύσεις


   Διαγραφή
  3. Φυσικά με το κατάλληλο υπόβαθρο

   δεν έχει λαϊκό έρεισμα να θέσεις σε γεν. συνέλευση φοιτητων το θέμα των ταυτοτήτων μόνο υπό το θρησκευτικο πρίσμα, αλλά στην ουσία, γιατι είναι χειρότερο από το υφιστάμενο συστημα.

   Διαγραφή
 10. Να τα έχεις όλα σε ένα;;Μην χαθουν κ μην στα κλεψουν;;;; Να μην κουβαλας πολλα μαζι σου;;; Αυτο μας πειραξε;;; Την στιγμη που δεν εχουμε αιθουσες κ εξοπλισμους στα εργαστηρια για να γινουν κανονικα τα μαθηματα κ καθομαστε 4-5 ατομα σε καθε υπολογιστη. Που ακριβως θα μας βοηθησει το barcode η κ το chip αν εχει δεν μας λενε. Ακομα κ στις εξετασεις ειναι υποχρεωτικες οι αστυνομικες ταυτοτητες ( τουλαχιστον στην ΣΤΕΦ Λαμιας ) κ οχι το πασο. Α ρε λαμογια της ΝΤΠ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ειναι και η οικογενειοκρατία στις σχολες, είναι πάρα πολλά, τα οποια θα γινουν ακόμα χειροτερα.

   Η διαχείρηση ως τώρα ειναι τραγικη της ελληνικής παιδείας. Το να τους δίνεις μεγαλύτερη ευθύνη από ό,τι μπορεί ποτέ άνθρωπος να αντέξει, απλά εξασφαλιζει το φιασκο.

   Διαγραφή
 11. Οποιαδήποτε νέα πληροφορία πέσει στην αντίληψή σας για το νέο πάσο μπορείτε να την γράψετε εδώ και να δημοσιευθεί ως ανάρτηση. Το θέμα είναι κρίσιμο!

  Οι διαχειριστές

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. εγω δεν το ειχα καταλαβει αν θα χει τσιπ και επισης δεν ειχα καταλαβει αν θα το ενσωματωσουν με το βιβλιαριο σπουδων! επισης θελω να σας πω οτι καθολου δε μου αρεσε αυτο με τον ιατρικο φακελο αλλα εκανα την αιτηση σημερα πριν διαβασω το αρθρο σας.. :(

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε-η μου, δεν υπάρχει πρόβλημα, μην στεναχωριέσαι. Αν δεν πας να την παραλάβεις μέσα σε 2 μήνες από την έκδοσή της η αίτησή σου ακυρώνεται. Δες (στη σελίδα: http://academicid.minedu.gov.gr) στις συχνές ερωτήσεις τη 17η. Μην την παίρνεις λοιπόν και όλα οκ. :)

   Διαγραφή
 13. - Οι νέες φοιτητικές ταυτότητες σε κάνουν μπέμπη: Στα φέρνουν όλα έτοιμα στο πιάτο κι εσύ δεν κουνάς το δαχτυλάκι σου, πράγμα κάργα αντίθετο στην επιστημονική μεθοδολογία που προάγει την τεκμηριωμένη άποψη, την έρευνα και το σεβασμό των διαφορετικών αποτελεσμάτων.

  - Οι νέες φοιτητικές ταυτότητες είναι μία οικονομική απάτη: Ως πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται συστατικά που είναι σαφώς πιο ακριβά από το χαρτί.

  - Οι νέες φοιτητικές ταυτότητες επιβαρρύνουν το περιβάλλον: Για την παραγωγή του μικροηλεκτρονικού συστήματος το περιβάλλον επιβαρύνεται με μεγαλύτερη ποσότητα ρύπων από ό,τι για την παρασκευή φοιτητικού πάσου/ταυτότητας από π.χ. σκέτο ανακυκλωμένο χαρτί.

  - Οι νέες φοιτητικές ταυτότητες επιβαρρύνουν τη μηχανοργάνωση: Μία δισκίνητη παιδεία που ήδη αργεί να δώσει τα απαραίτητα στους φοιτητές της, απλά θα γίνει ακόμα πιο αργοκίνητη από ό,τι ήταν, για να πουλήσει μία εταιρία αυτό το καινούριο "προϊόν". Ενδεικτικά, πριν ακόμα την εισαγωγή υπολογιστών η ταχύτητα διεκπεραίωσης εγγράφων στις γραμματείες ηταν ταχύτερη: Η υπερβολική άνεση φέρνει τεμπελιά.

  - Οι νέες φοιτητικές ταυτότητες είναι ένα σύστημα απόλυτα διαβλητό από έναν οποιοδήποτε 15χρονο με βασικές γνώσεις πληροφορικής. Από τη στιγμή που ένας υπολογιστής ή μία συσκευή είναι στην πρίζα, ΔΕΝ υπάρχει ποτέ απόλυτη ασφάλεια. Τα στοιχεία των καρτών σαφώς θα έχουν αντίγραφο σε μία μεγάλη βάση δεδομένων εντός των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων καθώς και στην τράπεζα δεδομένων της εταιρίας στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Φυσικά θα σου λένε ότι "δε θα χρησιμοποιηθούν χωρίς τη θέλησή σου", προσφέροντάς σου με μίας αοριστολογία μία αίσθηση "τιμιότητας" εκ μέρους τους. Στην σύγχρονη εποχή, όλα γίνονται με βάση τις αρχές των Logistics, και σ'αυτά κύριος παράγοντας είναι το επιχειρησιακό κόστος.

  - Οι νέες φοιτητικές ταυτότητες είναι το δέντρο που κρύβει το δάσος: Τα πραγματικά προβλήματα των φοιτητών είναι η αγορά εργασίας, η αξιοκρατία, η εύρεση κατάλληλων συγγραμμάτων, η έλλειψη υποδομών κτλ Πράγματα πολύ φτηνότερο να πραγματοποιηθούν.

  - Οι νέες φοιτητικές ταυτότητες αφαιρούν ΔΟΥΛΕΙΕΣ από εργαζόμενους ιλοτόμους και χαρτοβιομηχανίες, προσφέροντας τα λεφτά στις μεγαλοβιομηχανίες του εξωτερικού που έχουν το σχετικό know-how.

  - Με έλλειψη αξιοκρατίας, οι βολεμένοι φοιτητές βρίσκονται αυτόματα ένα βήμα "μπροστά" στην εύρεση εργασίας όταν θα δωθούν τα στοιχεία από τα databases των γραμματειών. Εσύ που σπουδάζεις για να γίνεις σωστός επιστήμονας θα μένεις τελευταίος και άνεργος.

  - Η νέα φοιτητική ταυτότητα προάγει τη δημιοργία κλειστών κοινωνικών φοιτητικών ομάδων τύπου γκέτο, όπου "αδελφότητες" ή "οργανώσεις" θα αλληλουποστηρίζονται για να πετυχαίνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα εις βάρος του κοινού συνόλου.

  - Από τη στιγμή που το κράτος μας είναι πολιτευτικά ασταθές, έχοντας αλλάξει πληθώρα πολιτευμάτων τα τελευταία 200 χρόνια, οποιαδήποτε αναρρίχιση ενός πχ ημίτρελου στην εξουσία θα οδηγήσει σε εν δυνάμει απαξίωση του έμψυχου δυναμικού της χώρας

  - Η ομοιόμορφη απόδοση ΚΑΡΤΕΛΑΣ θυμίζει πρακτικές της ΓΚΕΣΤΑΠΟ και των ΝΑΖΙ που συμμάδευαν τους ανθρώπους σαν να ήταν κοπάδια. Η άρνηση του ΑΓΑΘΟΥ της ΠΑΙΔΕΙΑΣ σε όποιον διαφωνεί ισοδυναμεί με ΑΠΑΝΘΡΙΩΠΙΑ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ.

  - Η νέα φοιτητική ταυτότητα ΔΕΝ καταργεί παρανομίες και πανεπιστημιακά σκάνδαλα. Ο έχων πρόσβαση στα στοιχεία μπορεί να προκαλέσει ηθική βλάβη σε όσους δεν συμφωνούν μαζί του.  Κοινός παρονομαστής: Η νέα φοιτητική ταυτότητα αποτελεί μία παρωδία και μία ευθυνοφοβία των Πρυτανικών αρχών που θα επιβάλλουν την εφαρμογή της.

  Όλοι οι ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι καθώς και όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν πραγματικά την επιστήμη τους ανεξαρτήτως ιδεολογικού υποβάθρου ας ετοιμάσουμε τις μαζικές μας τροποποιήσεις επί του θέματος.

  ΟΧΙ στο ΕΜΠΟΡΙΟ της ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  Αυτοί και άλλοι πολλοί είναι λόγοι οι φοιτητές να απαιτήσουμε:
  -Σωστή ΠΑΙΔΕΙΑ
  -ΕΡΓΑΣΙΑ
  -ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Α, επίσης να συμπληρώσω στο προηγούμενο σκεπτικό ότι

  -οι νέες φοιτητικές ταυτότητες δεν αναγνωρίζουν περιθώρια λάθους (πχ ανθρώπινου στο πέρασμα των βαθμολογιών, προσωπικής διαφωνίας με κάποιον διδάκτορα που μπορεί δυνητικά να έχει επιπτωση στη βαθμολογία, λάθους διαγνωσης κτλ κτλ)

  Ο,τι γραφτεί, αυτό είναι, και ό,τι κι αν πεις, κανείς δεν θα σε πιστεύει. Αυτό είναι τουλάχιστον δυσλειτουργικό.

  και μη τρελαθούμε.. εδώ "τσιπάρονται" και "χακάρονται" για παράδειγμα ps3 και παιχνίδια κολοσσών που έχουν επιτελεία για την ασφάλειά τους. Δεν θα τροποποιούνται οι πλαστικίλες της ψωροκώσταινας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Οτι κ να κανουμε οτι κ να πουμε δεν προκειται να καταργηθουν. Θα σου πουνε κιολας οτι:περυσι δεν ειχες προβλημα με το barcode ( με το καινουριο πασο που βγηκε ). Φετος τι έπαθες. Απλα μην κανετε τις αιτησεις. Αν τις εχετε κανει ηδη μην πατε να τα παρετε. Το θεμα ειναι σημαντικο. Σε λιγο υποτιθεται θα βγει κ η καινουρια ταυτοτητα. Αν δεν μπορουμε να πουμε οχι στο πασο πως θα πουμε οχι σε κατι μεγαλυτερο; Δεν αργει κ το χαραγμα.....................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Συγγνώμη αλλά νόμιζω ότι δεν υπάρχει ακόμη σοβαρός λόγος ανησυχίας. Αν διαβάσει κανείς την υπουργική απόφαση "Τροποποίηση της αριθμ. Φ.5/114196/Β3/4−10−2011 (Β΄ 2234)
  κοινής υπουργικής απόφασης «Διευκολύνσεις στις
  μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των
  φοιτητών των Α.Ε.Ι ." που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο http://academicid.minedu.gov.gr/InfoMaterial στον υπερσύνδεσμο επικοινωνιακό υλικό, τότε θα διαπιστώσει ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή σε σχέση με πέρυσι. Απλώς αλλάζει ο τίτλος! Για να φανεί κιόλας αυτό παραθέτω αυτούσιο το κομμάτι της υπουργικής απόφασης : Όπου στην αριθμ. Φ.5/114196/Β3/4−10−2011 (την περσινή) κοινή υπουργι−
  κή απόφαση «Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα
  μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 2234)
  αναφέρεται ο όρος «δελτίο ειδικού εισιτηρίου» στο εξής
  αντικαθίσταται από τον όρο «ακαδημαϊκή ταυτότητα».
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως. Βεβαίως πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και να είμαστε συνεχώς σε ενημέρωση αλλά και σύνεση!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Θα διαφωνήσω. Δεν αλλάζει απλώς ο τίτλος κι ας θέλουν να το κάνουν να φαίνεται έτσι!! Απλά το "δελτίο ειδικού εισιτηρίου" (πάσο), τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, πέρυσι ήταν μια πλαστική κάρτα με ένα barcode επάνω. Προσωπικά δεν το πήρα. Τώρα όμως αλλάζουν τραγικά τα πράγματα. Αφού οι περισσότεροι δέχτηκαν αδιαμαρτύρητα αυτή την "αθώα" κάρτα, φέτος μας φέρνουν την κάρτα με το ΤΣΙΠ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΘΩΑ. Έχει διαφορά! Το λέει ξεκάθαρα: "καλύπτει πολλαπλὲς χρήσεις, επιπλέον του φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο)." Μέσα σ' αυτήν την "ακαδημαική ταυτότητα" θα ενσωματώσουν πολλές και διάφορες πληροφορίες: βιβλιάριο σπουδών, κάρτα δανειστικής βιβλιοθήκης, κάρτα σίτισης, πάσο μέχρι και πληροφορίες για προβλήματα υγείας ή αν επιθυμούμε να κάνουμε δωρεά οργάνων!!!!! ΑΥΤΗ Η ΚΑΡΤΑ ΕΧΕΙ ΤΣΙΠ, παιδιά. ΔΕΝ πρέπει να την πάρουμε. Εκτός από θρησκευτικό το θέμα είναι και ηθικό. Ο καθένας θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα.

  Επίσης, ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ. Αν πούμε ναι σε αυτό πώς θα αντισταθούμε στην "κάρτα του πολίτη", την ηλεκτρονική ταυτότητα που έρχεται;;;; Η κυβέρνηση Πικραμένου λίγο πριν τελειώσει το έργο της ψήφισε σχετικό νομοσχέδιο που αναφερόταν στο φθινόπωρο. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο να την περιμένετε και εκείνη. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΑΓΩΝΑ. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ. Μπορούμε κάλλιστα οι φοιτητές που διαφωνούμε να συγκεντρώσουμε όλους τους λόγους, θρησκευτικούς και ηθικούς, βάζοντας και επιχειρήματα, όπως αυτά σε προηγούμενα σχόλια, για οικονομικούς κλπ. λόγους, καθώς και τους σχετικούς νόμους που μας προστατεύουν και υποχρεώνουν τις πρυτανικές αρχές να δεχτούν τα συμβατικά μέσα ταυτοποίησής μας στην εξεταστική (βιβλιάριο σπουδών) και να τα καταθέσουμε είτε στην Πρυτανία, είτε σε κάθε σχολή ξεχωριστά. Θα δούμε πώς ακριβώς.. ΑΠΛΑ ΘΕΛΕΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΨΑΞΙΜΟ ΤΟ ΘΕΜΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχω κανονίσει με γνωστούς από την σχολή να συναντηθούμε για να συζητήσουμε το θέμα. Κάντε αντίστοιχα το ίδιο σε όλες τις σχολές. ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΤΕ!!!

   Διαγραφή
  2. κι εδώ από ΑΠΘ :)

   Διαγραφή
 18. ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΠΘ, ΑΣ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΜΕΙΛ να συνεννοηθούμε ΝΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΑΙΔΙΑ, αφού πρώτα συγκεντρώσουμε όλους τους λόγους για τους οποίους είμαστε αντίθετοι. Έναν Πρύτανη έχουμε έτσι κι αλλιώς.
  ΤΟ ΜΕΙΛ ΜΟΥ: marasla@hotmail.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Facebook εχεις;; Μπορούμε να φτιάξουμε ένα γκρουπ για το συγκεκριμένο ζήτημα;;

   Διαγραφή
  2. Ναι, αν και δεν το πολυχρησιμοποιώ. Καλή ιδέα. Προσωπικά, όμως δεν έχω ιδέα πώς ακριβώς γίνεται. Αν το φτιάξει κάποιος, έστω και πρόχειρο, ας γράψει στα σχόλια πώς λέγεται, ώστε να γίνουμε μέλη στην ομάδα. Ίσως μπορούμε να μαζευτούμε εκεί όλοι όσοι διαφωνούμε. Και, κυρίως, να καταθέσουμε εκεί, τους λόγους διαφωνίας μας με επιχειρήματα. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τί θα πούμε, όταν θα μας ρωτήσουν γιατί δεν πήραμε την ταυτότητα.

   Διαγραφή
 19. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι.Πέρυσι ισχυρίστηκαν πώς το barcode μπήκε για το λόγο ότι το πληρώναμε στο κατάστημα διανομής.Φέτος όμως εφόσον διατίθεται δωρεάν δεν καταλαβαίνω τον λόγο ύπαρξης του barcode.Ελπίζω να γίνει κάτι άμεσα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. παιδιά τελικά αποφασίσατε κάτι ως προσ τη διαμαρτυρία/αντίθεση...?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. δεν ξερω τι να κανω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Παιδια είναι ενεργο ακομα το ιστολογιο αυτο? Εχω παρει οπως και αλλοι αυτο το πασο και θελω να το πεταξω..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ειναι ενεργο αυτο το forum? Παιδια οπως και πολλοι αλλοι εχουμε παρει αυτή την ταυτότητα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Παιδιά το συγκεκριμένο φόρουμ είναι ενεργό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.