31 Ιουλ 2012

Ὁ Γκρούεφσκι καὶ οἱ πολιτικοὶ πρόσφυγες τοῦ 1946-49

 Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
 κατὰ κανόνα προκλητικὸς Πρωθυπουργὸς τῶν Σκοπίων Νίκολα Γκρούεφσκι δήλωσε πρὸ ἡμερῶν ὅτι θὰ ἀποφύγει νὰ ἐκφράζει δημοσίως ἀπόψεις, οἱ ὁποῖες πιθανὸν νὰ δίνουν ἄλλοθι στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἀποπροσανατολίζουν τὴ συζήτηση γιὰ τὸ ὄνομα. Ὅμως ἡ δῆθεν καλή του διάθεση διανθίσθηκε ἀπὸ τὶς συνήθεις ἐθνικιστικὲς κορῶνες τῆς σκοπιανῆς προπαγάνδας περὶ «μακεδονικῆς μειονότητος» στὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ τὸ δικαίωμα ἐπιστροφῆς τῶν «πολιτικῶν προσφύγων τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐμφυλίου», ὄπως ακριβως εἶπε. Ἂς θυμηθοῦμε ποιοὺς ἐννοεῖ.
Τὰ δραματικὰ γεγονότα τῆς περιόδου 1946 -49 ὁδήγησαν πολλοὺς Ἕλληνες στὶς χῶρες τοῦ Ἀνατολικοῦ Συνασπισμοῦ ὅπου ἔζησαν ἐπὶ πολλὰ ἔτη -καὶ ἀρκετοὶ ἀπ’ αὐτοὺς πέθαναν- ὡς πολιτικοὶ πρόσφυγες. Οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ἐπιζώντων καὶ οἱ οἰκογένειές τους ἐπέστρεψαν στὴν χώρα μας κατὰ τὴν διάρκεια τῶν τριῶν τελευταίων δεκαετιῶν καὶ ἡ ἐπανένταξή τους στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ἔγινε ὁμαλὰ χωρὶς νὰ προκληθοῦν τριβές. Εἶναι ἔνδειξη ὡριμότητος μίας δημοκρατικῆς κοινωνίας νὰ προωθεῖ τὴν ἐθνικὴ συμφιλίωση. Τοῦτο, ὅμως, δὲν σημαίνει ὅτι μία ὥριμη κοινωνία πρέπει νὰ λησμονεῖ ὅτι κάποιοι ξεκίνησαν ἔνοπλο ἀγώνα γιὰ τὴν ἀπόσπαση ἑλληνικῶν ἐδαφῶν ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ κορμό. Ἡ πρώτη κυβέρνηση τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου μὲ ὑπογραφὲς τῶν τότε Ὑπουργῶν Γιώργου Γεννηματὰ καὶ...
Γιάννη Σκουλαρίκη εἶχε νομοθετήσει νὰ ἐπιστρέψουν μόνο οἱ Ἕλληνες τὸ γένος πολιτικοὶ πρόσφυγες ἀποκλείοντας αὐτοὺς ποὺ δήλωσαν «Μακεδόνες» καὶ ἐργάσθηκαν γιὰ τὴν προπαγάνδα τοῦ Τίτο κατὰ τῆς χώρας μας. 
Μεταξὺ τῶν ἐνόπλων ποὺ ἔδρασαν τὸ 1946 -49 στὶς τάξεις τῶν ἀνταρτῶν τοῦ «Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ» περιλαμβάνονταν καὶ ἄτομα ρευστῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως, τὰ ὁποία κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Κατοχῆς ἐτάχθησαν ὑπὲρ τῆς Βουλγαρικῆς στρατιωτικῆς παρουσίας στὴν Μακεδονία καὶ Θράκη. Μόλις ἄρχισε νὰ καταρρέει ἡ φιλογερμανικὴ κυβέρνηση τῆς Βουλγαρίας αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ἐν μιὰ νυκτὶ προσχώρησαν στὴν προπαγάνδα τοῦ Γιουγκοσλάβου Κομμουνιστῆ Τίτο. Ἔμειναν στὴν Ἱστορία μὲ τὸ ὄνομα «Σλαβομακεδόνες» καὶ μετὰ τὴν ἥττα τῶν ἀριστερῶν ἀνταρτῶν κατέφυγαν ἄλλοι μὲν στὸ κράτος τῶν Σκοπίων, ἄλλοι δὲ σὲ μακρυνὲς χῶρες, ὅπως ὁ Καναδᾶς καὶ ἡ Αὐστραλία. 
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ στελέχωσαν μὲ προθυμία τὸν προπαγανδιστικὸ μηχανισμὸ τοῦ Τίτο, ὁ ὁποῖος ἵδρυσε ἐντός της Γιουγκοσλαβίας τὴν «Σοσιαλιστικὴ Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» καὶ τὴν μετέτρεψε σὲ ὄχημα ἀλυτρωτικῶν βλέψεων εἰς βάρος τῶν γειτονικῶν χωρῶν. Ἡ προπαγάνδα τῶν Σκοπίων κατασκεύασε τὸ ἀνύπαρκτο «μακεδονικὸ ἔθνος», διαστρέβλωσε συστηματικὰ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια καὶ ἔθεσε ἐδαφικὰ καὶ μειονοτικὰ ζητήματα προκαλώντας συνεχεῖς ὀχλήσεις στὴν Ἑλλάδα. Τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς τῶν Σκοπίων, ἀλλὰ καὶ τὸ μετακομμουνιστικὸ πολιτικὸ σύστημα μετὰ τὸ 1991 ὀνόμασε αὐτὴ τὴν δυστυχῆ ὁμάδα πολιτικῶν προσφύγων «Μακεδόνες τοῦ Αἰγαίου» γιὰ νὰ θεμελιώσει τὶς ἀπαράδεκτες διεκδικήσεις τοῦ κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Σήμερα ζεῖ στὰ Σκόπια ἡ δεύτερη γενιὰ τῶν ἐξορίστων Σλαβομακεδόνων, τὰ λεγόμενα «παιδιὰ τῶν Μακεδόνων τοῦ Αἰγαίου». Δυστυχῶς καὶ αὐτὴ ἡ νέα γενιὰ προσχώρησε ἐκοῦσα ἄκουσα στὴν προπαγάνδα περὶ «Μεγάλης Μακεδονίας», μία γραμμὴ ποὺ τηρεῖται ἀπαρασάλευτα καὶ σήμερα, παρὰ τὰ ραπίσματα ποὺ δέχεται ὁ σκοπιανὸς ἐθνικισμὸς ἀπὸ τοὺς ἔνοπλους καὶ πολυάριθμους Ἀλβανοὺς τοῦ κρατιδίου. Χαρακτηριστικὸς ἐκπρόσωπος τῆς δεύτερης γενιᾶς εἶναι ὁ ἀρχηγὸς κόμματος καὶ καθηγητὴς Νομικῆς Βασὶλ Τοπουρκόφσκι, συγγραφεὺς βιβλίου ποὺ ἀμφισβητεῖ τὴν ἑλληνικότητα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Εἶναι ἐπίσης γνωστὸ στοὺς Ἀποδήμους Ἕλληνες ὅτι φορεῖς καὶ χρηματοδότες τῆς προπαγάνδας τῶν ψευδὸ-μακεδόνων στὸν Καναδὰ καὶ στὴν Αὐστραλία εἶναι οἱ «Σλαβομακεδόνες» ποὺ κατάγονται ἀπὸ ἑλληνικὰ μέρη. 
Εἶναι προφανὲς ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτοὶ στὴ χώρα μας διότι θὰ πρόκειται γιὰ εἰσαγωγὴ μειονότητος καὶ γιὰ ἐθνικὴ αὐτοκτονία. Ἄλλωστε θὰ δημιουργήσουν μία σειρὰ περιουσιακῶν καὶ δικαστικῶν διεκδικήσεων εἰς βάρος τῶν συγχωριανῶν τους. Ἡ Ἑλλὰς οὐδέποτε θὰ προβεῖ σὲ ἐθνικὸ αὐτοχειριασμὸ καὶ μάλιστα γιὰ νὰ ἱκανοποιήσει τὸν κ. Γκρούεφσκι. 
ἐφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.