21 Απρ 2012

Ἡ γενοκτονία τοῦ θρακικοῦ ἑλληνισμοῦ

Τό μνημεῖο εἶναι ἀφιερωμένο στή μνήμη ὅσων Θρακιωτῶν χάθηκαν κατά τίς ἀλληπάλληλες γενοκτονίες πού ὑπέστησαν ἀπό Βουλγάρους καί Τούρκους. 

Ἔγιναν προχθές στή Δράμα τά ἀποκαλυπτήρια του πρώτου πανελλαδικά μνημείου, ἀφιερωμένου στή μνήμη τῆς γενοκτονίας τοῦ θρακικοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπό τή Θρακική Ἑστία Δράμας. Στό συλλείτουργο συμμετεῖχαν οἱ μητροπολίτες καί τῆς Θράκης, ἐκπρόσωποι τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης, τῶν λοιπῶν ἀρχῶν καί προπαντός πλῆθος κόσμου. Τό μνημεῖο εἶναι ἀφιερωμένο στή μνήμη ὅσων Θρακιωτῶν χάθηκαν κατά τίς ἀλληπάλληλες γενοκτονίες πού ὑπέστησαν ἀπό Βουλγάρους καί Τούρκους, σέ μία προσπάθεια ἐξαφάνισης κάθε ἑλληνικοῦ στοιχείου ἀπό τήν εὐρύτερη Θράκη. Στά τελευταῖα δέ 130 περίπου χρόνια, ἡ γενοκτονία σημειώνεται ἀρχικά τό 1885 ἀπό τούς Βουλγάρους, συνεχίστηκε μέ τούς Βαλκανικούς πολέμους 1912-13, τόν ἅ΄ καί β΄ παγκόσμιους πολέμους μέχρι τόν ἀφανισμό τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Κωνσταντινούπολης, καί τῶν ἠσιῶν Ἴμβρου καί Τενέδου.
Ὅλες αὐτές οἱ ἀνατριχιαστικές ἐξοντώσεις τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ θά πρέπει νά καταγραφοῦν σέ....

 μαύρη βίβλο ἀπό τά θρακικά σωματεῖα. Ἀκόμη καί αὐτές τῆς βουλγαρικῆς Κατοχῆς τῆς Θράκης τοί 1941(τήν ὁποία περιέργως «ξεχνᾶ» ἡ ἑλληνική Πολιτεία).
Ἀλλαγή ὀνοματεπωνύμων τῶν κατοίκων, τοπωνυμιῶν, διδασκαλία τῆς βουλγαρικῆς γλώσσας στά σχολεῖα, τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν στήν βουλγαρική γλώσσα, ἀλλαγή τῆς πληθυσμιακῆς σύνθεσης τῆς περιοχῆς μέ μεταφορά βουλγαρικοῦ πληθυσμοῦ ἀπό τή Βουλγαρία στήν ἐλεύθερη Θράκη καί ἀνατολική Μακεδονία, ἦταν μερικά ἀπό τά μέτρα πού ἔλαβαν οἱ Βούλγαροι μόλις ἐγκαταστάθηκαν. Ἔφεραν Βούλγαρους ἀστυνομικούς καί δημιούργησαν βουλγαρική ἀστυνομία, μέ τήν εἰδική δέ ἀσφάλειά τους (ΟΧΡΑΝΑ) «περιποιήθηκαν» τούς Ἕλληνες.
Ἡ Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Θρακικῶν Σωματείων πραγματοποίησε καί Ἡμερίδα στή Θεσσαλονίκη, γιά νά τιμηθεῖ ἡ 6η Ἀπριλίου τοῦ 1914, δηλαδή ἡ ἡμερομηνία μνήμης τῆς γενοκτονίας τοῦ θρακικοῦ ἑλληνισμοῦ. Πρόκειται γιά τήν ἡμερομηνία πού εἶναι ἱστορικά γνωστή ὡς τό «Μαῦρο Πάσχα» τῶν Ἑλλήνων τῆς Θράκης, ἡ ἡμέρα δηλαδή πού οἱ Νεοτοῦρκοι ξεκίνησαν τούς διωγμούς ἐναντίον τοῦ ἑλληνισμοῦ στήν περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης.
Στό Ψήφισμα πού ἐκδόθηκε, οἱ Ἕλληνες Θρακιῶτες ἀπαιτοῦν πλέον ἀπό τήν ἑλληνική πολιτεία: «Νά ἀναγνωρίσει τήν 6η Ἀπριλίου ὡς ἡμέρα μνήμης τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅπως ἐξάλλου εἶχε υἱοθετηθεῖ στό ψήφισμα τοῦ 7ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακῶν, στήν πόλη τοῦ Διδυμοτείχου, τόν Ἰούνιο 2006. Νά συμπεριλάβει τήν ἱστορία τοῦ θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ στά βιβλία ὅλων τῶν σχολικῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαίδευσης.
» Ἐνεννήντα χρόνια μετά τίς σφαγές, τίς λεηλασίες, τίς διώξεις, τούς βιασμούς, τίς ἐξορίες, τά τάγματα ἐργασίας, ὁ Θρακικός Ἑλληνισμός ἀπαιτεῖ δικαίωση. Ἀπαιτεῖ τήν ἀναγνώριση τῶν δεινῶν πού ὑπέστη, ἀπαιτεῖ τήν καταδίκη της Τουρκίας γιά τά ἐγκλήματά της.
» Νά γίνουν ἀποδεκτά τά αἰτήματα τῶν Πομακικῶν συλλόγων καί συλλόγων Ρομᾶ τῆς Θράκης, γιά τή δημιουργία δημοσίων δημοτικῶν σχολείων καί νηπιαγωγείων στά χωριά τους, ὥστε νά ἀποκτήσουν καί τά παιδιά τῶν μουσουλμάνων συμπατριωτῶν μας τό δικαίωμα στή μόρφωση στήν ἑλληνική παιδεία.
» Νά σταματήσει ἐπιτέλους ἡ πολιτική εὐμενοῦς μεταχείρισης πληθυσμιακῶν ὁμάδων στόν χῶρο τῆς Θράκης μᾶς (ποσόστωση γιά εἰσαγωγή στά πανεπιστήμια καί στό Δημόσιο, μειωμένα τέλη ἀκινήτων κ.λπ.), ποῦ δημιουργοῦν τήν αἴσθηση σέ μερίδα τοῦ πληθυσμοῦ ὅτι εἶναι κάτι διαφορετικό ἀπό τούς ὑπόλοιπους Ἕλληνες, μέ ὅ,τι καί ἄν συνεπάγεται αὐτό γιά τήν ὁμαλή καί ἀπρόσκοπτη συμβίωση χριστιανῶν καί μουσουλμάνων Ἑλλήνων».
Ἄν ὑπάρχουν κάποιοι, πού τά βρίσκουν αὐτά ὑπερβολικά, νά τούς θυμίσουμε ὅτι μόλις προχθές διεξήχθη στή Βουλγαρία ἀπό «τουρκικούς» συλλόγους ἐντόπιους καί ἐκ Τουρκίας, Ἡμερίδα γιά τή… «γενοκτονία τῶν Τούρκων ἀπό τούς Ἕλληνες» καί τούς συμμάχους τους, κατά τόν ἀπελευθερωτικό πόλεμο τοῦ 1912. Ἡ τουρκική πολιτική, δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τή θολοκουλτούρα καί πετυχαίνει τούς στόχους τῆς εἰς βάρος μας.
Ὁ Μακεδών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.