13 Απρ 2012

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟ «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ
Ἀνάμεσα στὰ διάφορα ἔθιμα τοῦ τόπου μας γιὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, τὸ κανάλι Σκάι κάνει τὴν προσπάθειά του νὰ ἐντάξει καὶ τὴν ἀπὸ μέρους του προβολὴ ντοκιμαντὲρ ποὺ ἀμφισβητοῦν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι λοιπόν, τηρώντας τὰ καθιερωμένα, γιὰ τρίτη συνεχόμενη χρονιὰ καὶ μάλιστα ὅλως τυχαίως τὴν ἴδια μέρα, Μεγάλη Παρασκευὴ βράδυ, προγραμμάτισε τὴν προβολὴ τοῦ ντοκιμαντὲρ μὲ τίτλο, «Ὁ Τάφος τοῦ Ἰησοῦ». Τὸ ἴδιο τὸ κανάλι ἀναφέρει στὸ πρόγραμμά του γιὰ τὴν παρουσίαση τῆς συγκεκριμένης ἐκπομπῆς τὰ ἀκόλουθα: «Ὁ πρόσφατα εὑρεθεῖς ἑβραϊκὸς τάφος στὰ Ἱεροσόλυμα ἔφερε στὴν ἐπιφάνεια κουτιὰ ποὺ περιεῖχαν ὀστά μὲ ἀρχικὰ ὀνόματα «Ἰησοῦς, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωσήφ», «Μαρία», «Ἰούδας, υἱὸς τοῦ Ἰησοῦ». Ἀμέσως κυκλοφόρησε παγκοσμίως ἡ εἴδηση πὼς βρέθηκε ὁ οἰκογενειακὸς τάφος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ! Ἡ εἴδηση, ὅμως, πὼς βρέθηκε ὁ οἰκογενειακὸς τάφος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔρχεται ἀντίθετη μὲ τὸ δόγμα τοῦ Χριστιανισμοῦ περὶ «ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἄνοδό του στὸν Παράδεισο». Μέσα ἀπὸ προσεχτικὴ καὶ διεξοδικὴ ἔρευνα, οἱ εἰδικοὶ ἐξηγοῦν τὰ ἀρχαιολογικά, ἱστορικὰ καὶ ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα ποὺ βρῆκαν...».
Παρακολουθώντας το κανεὶς μαθαίνει ὅτι -σύμφωνα μὲ τοὺς Ἑβραϊκῆς κυρίως καταγωγῆς «ἐπιστήμονες» ποὺ συμμετέχουν στὸ ντοκιμαντὲρ- ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν ἦταν ὁ Υἱὸς τοῦ...
Θεοῦ ἀλλὰ ἕνας αἱρετικὸς Ἰουδαῖος δάσκαλος ποὺ ὄχι μόνο δὲν ἀναστήθηκε ἀλλὰ παντρεύτηκε τὴ Μαρία τὴ Μαγδαληνὴ καὶ μάλιστα ἀπέκτησε καὶ παιδί. Γιὰ τὴν «ἐπιστημοσύνη» τῆς ἐν λόγω ἐκπομπῆς καὶ τὸ αὐθαίρετο τῶν βλάσφημων ἰσχυρισμῶν της δὲ χρειάζεται ἐδῶ νὰ ποῦμε κάτι. Ἤδη ἀπὸ τὰ προηγούμενα χρόνια προβολῆς της γράφτηκαν πολλὰ ἄρθρα ἀπὸ ἐξαιρετικοὺς ἐπιστήμονες καὶ εἰδικοὺς  ποὺ κατέδειξαν τὸ πραγματικὰ γελοῖο τῆς ὑποτιθέμενης ἔρευνας.
Μάλιστα, σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὴν ἐφημερίδα Καθημερινή, τὸ Πάσχα τοῦ 2011, ὁ Καθηγητὴς κ. Γ. Μπαμπινιώτης, καὶ σημερινὸς ὑπουργὸς Παιδείας, εἶχε διαμαρτυρηθεῖ ἔντονα καὶ κλείνοντας τὴν ἐπιστολὴ του τόνιζε ὅτι: «Ὅποιος ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους τοῦ τηλεοπτικοῦ προγράμματος τοῦ Σκάι …ἔκανε αὐτὴ τὴν ἐπιλογή, χωρὶς νὰ τὸ ἐπιδιώκει σκοπίμως, πρέπει νὰ γνωρίζει ὅτι προκάλεσε πολλοὺς τηλεθεατὲς τοῦ σταθμοῦ (ὄχι μόνο τοὺς θρησκεύοντες) καὶ ὅτι τὸ θέμα σχολιάστηκε πολύ».
Ἡ ἐκ τρίτου ἐπανάληψή τῆς ὡς ἄνω ἐκπομπῆς καθιστὰ σαφὲς ὅτι ὁ κ. Μπαμπινιώτης ἔσφαλε στὶς ἐλπίδες του περὶ τῆς τυχαίας ἐπιλογῆς τῆς ἐκπομπῆς καὶ ὅτι ἀντίθετα ὁ ὑπεύθυνος προγράμματος τοῦ Σκάι ἐπιθυμεῖ σκοπίμως νὰ προκαλέσει τοὺς τηλεθεατὲς τοῦ σταθμοῦ (ὅσοι εἶναι αὐτοὶ τέλος πάντων). Φέτος μάλιστα ἐπαύξησε τὶς προκλήσεις του καὶ μὲ μερικὰ ἀκόμη ντοκιμαντὲρ ποὺ ἐνέταξε στὸ πρόγραμμά του, τὰ ὁποία δείχνει ἐπανειλημμένα σὲ διάφορες ὧρες τῆς ἡμέρας ὥστε νὰ τὶς δοῦν ὅλες οἱ ‘τηλεοπτικὲς ἡλικίες’. Ἔτσι, τὴ Μεγάλη Τρίτη προέβαλε τὸ ντοκιμαντὲρ «Μαρία Μαγδαληνὴ», ὅπου σύμφωνα μὲ τὸ ἴδιο τὸ κανάλι καὶ ὅσα ἀναφέρει στὸ δελτίο τύπου ποὺ συνοδεύει τὴν ἐκπομπή: «Τὸ ὅραμα τῆς Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ ἀποτέλεσε τὴ σπίθα ποὺ ἄναψε τὴ φλόγα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Χωρὶς αὐτήν, ὁ Χριστιανισμὸς μπορεῖ νὰ μὴν ὑπῆρχε κἄν. Παραδόξως, ὅμως, ἀντὶ νὰ τὴ δοξάζουν ὡς ἱδρυτὴ τῆς πίστεως, τὰ εὐαγγέλια δὲν τὴν ἀναφέρουν καθόλου!», καὶ τὴ Μεγάλη Πέμπτη προέβαλε τὸ ντοκιμαντὲρ «Ποιὸς σκότωσε τὸν Ἰησοῦ», γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ ἴδια πηγὴ ἀναφέρει: «Ἡ Βίβλος τὸ ἀναφέρει ξεκάθαρα: οἱ Ἰσραηλίτες ἀξιωματοῦχοι ἀπαίτησαν τὴ θανάτωση τοῦ Ἰησοῦ καὶ ὁ Πόντιος Πιλάτος, ὁ Ρωμαῖος κυβερνήτης τους, τοὺς ἔκανε τὴ χάρη νὰ τὸν στείλει στὸ σταυρό. Μποροῦμε ὅμως ἀκόμη καὶ σήμερα νὰ δεχόμαστε ἄκριτα αὐτὴ τὴν ἐκδοχὴ τῆς ἱστορίας; Ἦταν πράγματι ὁ Πόντιος Πιλάτος ὁ ἀδύναμος ἄνδρας ποῦ περιγράφουν τὰ Εὐαγγέλια; Αὐτὸ τὸ συναρπαστικὸ ντοκιμαντέρ, ποὺ γυρίστηκε στὴν Ἰταλία καὶ τὸ Ἰσραήλ, ἀξιοποιεῖ τὰ πιὸ πρόσφατα ἀρχαιολογικὰ εὐρήματα γιὰ νὰ μᾶς παρουσιάσει τί πραγματικὰ συνέβη στὴν πιὸ διάσημη δίκη ὅλων τῶν ἐποχῶν. Ὅλα δείχνουν πὼς ὁ Πόντιος Πιλάτος ἦταν ἕνας σκληρὸς πολιτικὸς ποὺ δὲ δίσταζε νὰ καταφύγει στὴ βία γιὰ νὰ ἐπιτύχει τοὺς σκοπούς του».
Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τουλάχιστον τρία ἀπὸ τὰ ντοκιμαντὲρ ποὺ ἔδειξε καὶ θὰ δείξει τὸ Σκάι κατὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα ὁ Χριστὸς δὲν ἀναστήθηκε ἀλλὰ ἡ Ἀνάστασή του ἦταν ὅραμα τῆς Μαρίας Μαγδαληνῆς καὶ τὸν σκότωσε ὁ Πόντιος Πιλάτος ποὺ ἦταν ‘κάθαρμα’ καὶ δὲ φταῖνε οἱ Ἰσραηλινοὶ ἀξιωματοῦχοι. Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ τηλεοπτικὸς σταθμὸς Σκάι ἔχει πάρει θέση ἀμφισβήτησης ἀπέναντι στὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἔχει σκοπὸ μὲ τὰ μέσα ποὺ διαθέτει, νὰ συνεχίσει κάθε χρόνο, τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, νὰ προσπαθεῖ νὰ προσβάλει τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα καὶ τὴν κατάνυξη τοῦ Γένους μας. Φυσικὰ ματαιοπονεῖ. Ἢ γιὰ νὰ τὸ ποῦμε πιὸ παραστατικά, πασχίζει σείοντας φτερὸ κοράκου νὰ μᾶς κρύψει τὸν Ἥλιο τὸν Ἀνέσπερο. Ὀφείλουμε νὰ τοῦ ἀναγνωρίσουμε ὅτι τὸ κάνει μὲ ἰδιαίτερο ζῆλο, συνέπεια καὶ προθυμία ἀλλὰ τὸ κάνει εἰς μάτην καὶ εἶναι καὶ πολὺ κωμικὸ ὡς προσπάθεια. Ὡς πρὸς τὴν ἀπαξία τῆς συγκεκριμένης ἐνέργειας τοῦ ἐν λόγω σταθμοῦ καὶ τὶς ἀληθινὲς προθέσεις του ἂς ἀσχοληθοῦν μαζί του ἄλλοι πιὸ ἁρμόδιοι ἀπὸ ἐμᾶς ποὺ τὸ ἐπιβλέπουν ἢ συνεργάζονται μαζί του.
Ἐμεῖς, ὡς Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, θὰ θέλαμε νὰ σᾶς ζητήσουμε νὰ μὴν σκανδαλίζεσθε διαμαρτυρόμενοι καὶ ἐκνευριζόμενοι αὐτὲς τὶς Μεγάλες Ἡμέρες (γιατί ἐνδεχομένως καὶ αὐτὸς νὰ εἶναι ὁ σκοπὸς τους) ἀλλὰ ἁπλὰ νὰ ἀγνοήσετε τὸ συγκεκριμένο κανάλι. Καὶ τὴν Κυριακή τῆς Ἀναστάσεως ποὺ τὸ Σκάι συμμετέχει στὸ Πάσχα τῶν Ἑλλήνων μὲ ἑορταστικὲς ἐκπομπὲς ὅπως  τὸ «Ἐξερεύνηση στὰ Χάιλαντς τῆς Σκοτίας», τὸ «True Hollywood Story» καὶ «It's Me or the Dog», ἂς τοὺς τηλεφωνήσουμε γιὰ νὰ τοὺς ποῦμε ἁπλὰ «Χριστὸς Ἀνέστη!». Ἂν εἶναι λάθος ὅσα μᾶς ἔχει τὸ ἴδιο τὸ κανάλι κάνει νὰ πιστεύουμε γιὰ αὐτούς, τότε σίγουρα θὰ χαροῦν οἱ ὑπεύθυνοι μαζί μας καὶ αὐτοὶ γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, ἂν ὅμως ὄχι, τότε -τί νὰ κάνουμε- ἂς εἶναι ὁ χαιρετισμός μας γιὰ σαράντα ἡμέρες, ἡ ἐνόχλησή τους… 
Καλὴ Ἀνάσταση!
Υ.Γ. Τὰ τηλέφωνα τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ Σκάι εἶναι 210 4800170–4.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.