2 Μαρ 2012

Γυρίστε στή δραχμή νά σωθεῖτε, ὑποστηρίζει ὁ διευθυντής τοῦ Χρηματιστηρίου τῆς Βιέννης

Ἡ χρεοκοπία θά ἦταν καλή γιά τούς Ἕλληνες, ὑποστηρίζει ὁ Μίχαελ Μπούλ, ἐπισημαίνοντας πώς δέν ἀπομένει στήν Ἑλλάδα παρά μόνον μία ἔξοδός της ἀπό τό εὐρώ καί ἐπιστροφή στή δραχμή. Σέ σημερινή συνέντευξή του στή μεγάλης κυκλοφορίας αὐστριακή ἐφημερίδα «Ἐστεράιχ», ὁ διευθυντής τοῦ Χρηματιστηρίου Βιέννης, Μίχαελ Μπούλ, ὑποστηρίζει τή θέση πώς «ἡ χρεοκοπία θά ἦταν καλή γιά τούς Ἕλληνες», ἄποψη πού υἱοθετεῖ καί ὡς τίτλο ἡ ἐν λόγω ἐφημερίδα. Σέ περίπτωση πού μία ἐπιχείρηση δέν εἶναι βιώσιμη, ἡ μοναδική δυνατότητα πού ὑπάρχει εἶναι ἡ πτώχευσή της καί τό ἴδιο θεωρεῖ ὁ κ. Μπούλ ὅτι πρέπει νά ἰσχύσει καί γιά τήν Ἑλλάδα. Ὁ ἴδιος σημειώνει πώς ὑπάρχουν πολλά παραδείγματα γιά χῶρες πού χρεοκόπησαν καί κατόπιν μπόρεσαν νά ἀνακάμψουν, ὅμως, ὅπως λέει, κάτι τέτοιο δέν εἶναι δυνατό μέσα στήν εὐρωζώνη καί γιά τό λόγο αὐτό δέν ἀπομένει στήν Ἑλλάδα παρά μόνον μία ἔξοδός της ἀπό τό εὐρώ καί ἐπιστροφή στή δραχμή. Κατά τήν ἄποψη τοῦ κ. Μπούλ, μετά θά εἶναι δυνατή μία ὑποτίμηση τοῦ νομίσματος καί ἡ χώρα θά ἔχει μία πραγματική εὐκαιρία «νά σταθεῖ καί πάλι στά πόδια της».
Ὁ διευθυντής τοῦ Χρηματιστηρίου Βιέννης θεωρεῖ πώς κάτι τέτοιο εἶναι σωστό, παρά τό γεγονός, ὅπως λέει, ὅτι...
 ἔχουν ἤδη σταλεῖ στήν Ἀθήνα δισεκατομμύρια εὐρώ. Καί αὐτό διότι, ὅπως ἐπισημαίνει, μέ τήν τακτική πού ἀκολουθεῖται σήμερα, ὅλα τά χρήματα πού δίνονται θά χαθοῦν χωρίς ἡ ἴδια ἡ Ἑλλάδα νά μπορέσει νά ἀνακάμψει. Σέ δημοσίευμα τῆς ἴδιας ἐφημερίδας, μέ τίτλο «Οἱ Ἕλληνες ἐπιστρέφουν στή δραχμή» καί μέ ὑπότιτλους «Σενάριο γιά ἔξοδο τῶν Ἑλλήνων» καί «Μετά τίς ἐκλογές ἡ Ἀθήνα ἐγκαταλείπει τό εὐρώ», ἐπισημαίνεται πώς παρασκηνιακά ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἐπεξεργάζεται ἕνα «σχέδιο Β», στή βάση τοῦ ὁποίου ἡ Ἑλλάδα θά μποροῦσε ἤδη μέσα στούς ἑπόμενους μῆνες νά ἐπιστρέψει στό παλιό ἐθνικό της νόμισμα, τή δραχμή. Ὅπως σημειώνεται στή συνέχεια, μέχρι πρόσφατα μία ἔξοδος τῆς Ἑλλάδας ἀπό τήν εὐρωζώνη θεωροῦνταν «ταμπού», ὅμως τώρα ἡ ΕΕ προετοιμάζεται γιά τήν «ἡμέρα Χ» καί οἱ Βρυξέλλες ἔχουν ἤδη ἐπεξεργαστεῖ πολλά σενάρια κατάρρευσης. Πιό συγκεκριμένα ἀναφέρεται πώς ἡ ἔξοδος τῆς Ἑλλάδας θά μποροῦσε νά συμβεῖ μετά τίς ἑλληνικές ἐκλογές, κάτι πού φέρεται νά συζητεῖται σέ αὐστριακούς κυβερνητικούς κύκλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.