24 Φεβ 2012

Ἀνακοινωθέν Μ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ γιά τα δημοσιεύματα τοῦ π. Δανιήλ Ἀεράκη καί τοῦ κάθ. Ἀριστείδη Πανώτη

πολιός ρχιμανδρίτης π. Δανιήλ εράκης μέ ρθρο του στό περιοδικό πού κδίδει (Μάρτιος 2012) καί ὁ μβριθέστατος Καθηγητής κ. ριστείδης Πανώτης μέ τό κείμενό του «Τό πρότυπο το πισκόπου κατά τόν μακαριστό φίλο μου πιφάνιο (τεοκλ) Θεοδωρόπουλο» συνηγορον  μετ’ πιτάσεως στήν προσπάθεια φερομένων κσυγχρονιστν τς μωμήτου μν πίστεως καί χρησιμοποιοντες πλάγιον λόγον ποπειρνται νά πομειώσουν τά ατονόητα.
Εδικώτερα πρτος μέ φορμή σφαλς τήν μερίδα τς . Μητροπόλεως Πειραις: «Πατερική Θεολογία καί μεταπατερική αἵρεση» μέ τό γνωστό του «χαριτωμένο» φος ποσιωπώντας πιδεικτικά τά σαφέστατα πιχειρήματα γκρίτων καί εδικν καδημαϊκν θεολόγων κληρικν καί λαϊκν πιχειρε νασχολούμενος μόνον μέ τήν λέξη «αρεση» νά σκήση κριτική στήν οσία. σφαλς δέν γνοε δόκιμος διδάσκαλος το θείου λόγου, τι δημοσί μφισβήτιση τν θεοφόρων γίων Πατέρων τν πλανς θεολογούντων κατά μετοχήν των στήν κτιστη γιότητα το Θεο καί προβολή θέσεων τι δθεν...
  μετ’ πιφοίτησι το Παναγίου Πνεύματος διϊστορικός λόγος των χρειάζεται μετασχηματισμό, διόρθωσι πέρβασι διά τς συναφειακς θεωρήσεως, τή στιγμή πού συνείδησι τς κκλησίας διά τν γίων Οκουμενικν Συνόδων λλά καί α Θεοσημεαι το ορανο διά τς μυροβλυσίας τν γίων λειψάνων των, τούς χει νακηρύξει στύλους καί δραιώματα τς νά τούς αώνας ληθείας, δέν ποτελε τήν δεινοτέρα αρεσι καί μάλιστα κατεγνωσμένη πό τν γίων Οκουμενικν Συνόδων; Ες τήν Θεολογική μερίδα τς . Μητροπόλεως Πειραις δέν κατεγνώσθησαν νέοι αρετικοί λλά νημερώθη λαός το Θεο πό εδημόνων νά κωφεύση καί νά μήν ποδεχθ τήν μφισβήτησι τν γίων Θεοφόρων Πατέρων τς κκλησίας πού ναποδράστως δηγε στήν ποδόμησι καί σχετικοποίησι τς γιαινούσης διδσκαλίας (Α΄ Τιμ. 1:10) καί κολούθως στήν ρνησι τς γιότητος τς κκλησίας καί το λαθήτου τν Οκουμενικν Ατς Συνόδων καί το Παναγίου Πνεύματος το θεώσαντος διά τν κτίστων Ατο νεργειν τούς θεοφόρους Πατέρας. Τό μήνυμα τς μερίδος δέν το κθεσις προσώπων ς αρετικν λλά πρόσκλησις πάντων νά θεολογον καί νά πολιτεύωνται «πόμενοι τος γίοις Πατράσι». λλωστε συνείδησις καί πρξις τς κκλησίας δέν θεωρε αρετικούς τούς στοχούντας στήν διατύπωσι θεολογικν θέσεων λλά τούς δαιμονικς μμένοντας σέ ατές.
σον φορ στόν σεβάσμιο καί γκρατέστατο καθηγητή ριστείδη Πανώτη, πού «ναμιμνήσκεται» το οιδίμου ρχιμ. πιφανίου Θεοδωροπούλου γιά νά ερηνεύση τήν σφαλς διαμαρτυρομένη συνείδησί του γιά τήν μμονή του στό ποδεδειγμένα ποτυχημένο γχείρημα τν δθεν ερηνοποιν μακαριστο Πατριάρχου θηναγόρου καί  μακαρίτη Πάπα Παύλου το Στ΄ μφανίζων δίχα ποδείξεων τόν κραιφνέστατο τς ρθοδοξίας Κανονολόγο καί διαπρύσιο κήρυκα τς ληθείας πιφάνιον Θεοδωρόπουλον ς θαυμαστή νός μυθιστορηματικο προσώπου τς κατεγνωσμένης Παπικς αρέσεως πού δημιούργησε ξαιρετική γραφίδα το Β. Ογκώ, λές καί δέν γέμει καινοτόμητος καί διαίρετος ρθόδοξος Καθολική κκλησίας μεγαλειωδν μορφν καί αωνίων προτύπων γιότητος, ψίστης νθρωπίνης ποιότητος ς ερός τς Ζακύνθου φορος καί Προστάτης γιος Διονύσιος Σιγορος τιμηθείς πό το αωνίου Θεο διά τς ψίστης δωρες τς φθαρσίας, καί συγχωρήσας τόν φονέα το δελφο του, ς μς προσκομίσει πό τό νεξάντλητο ρχεο του, γραπτό κείμενο το γερ. πιφανίου γκωμιαστικό γιά τήν Ρωμαιοκαθολική παρασυναγωγή φωτογραφικό λικό συμπροσευχς του συναγελασμο του μέ πραγματικούς καί χι φανταστικούς «συναδέλφους» το λατίνου πισκόπου Μυριήλ τν
θλίων.
συνέχεια το ρθρου δ: Ι.Μ.Παντοκράτορος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.