5 Ιαν 2012

Βυζαντινὰ κάλαντα ΦώτωνἈπὸ τῆς ἐρήμου ὁ Πρόδρομος ἦλθε τοῦ βαπτίσαι τὸν Κύριον.
Ἐρουρέμ, ἐρουρέμ, ἔρου,ρέρου, ρερουρέμ, χαῖρε Πρόδρομε.
Βασιλέα πάντων ἐβάπτισε εἰς τὸν Ἰορδάνην ὁ Πρόδρομος.
Ἐρουρέμ, ἐρουρέμ, ἔρου,ρέρου, ρερουρέμ, χαῖρε Πρόδρομε.
Γηγενεῖς σκιρτᾶτε καὶ χαίρεσθε, τάξεις τῶν...

 Ἀγγέλων εὐφράινεσθε.
Ἐρουρέμ, ἐρουρέμ, ἔρου,ρέρου, ρερουρέμ, χαῖρε Πρόδρομε.
Δέξου Ἰορδάνη τὸν Κτίστην σου πρὶν ἀναχαιτίσεις τὰ ὕδατα.
Ἐρουρέμ, ἐρουρέμ, ἔρου,ρέρου, ρερουρέμ, χαῖρε Πρόδρομε.
Εἰς τὸν Ἰορδάνην βαπτίζεται ὑπὸ Ἰωάννου ὁ Κύριος.
Ἐρουρέμ, ἐρουρέμ, ἔρου,ρέρου, ρερουρέμ, χαῖρε Πρόδρομε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.