5 Ιαν 2012

Παραμονή Θεοφανείων. Τελετές καί ἔθιμα στήν Ἀργολίδα καί ὄχι μόνο.

Ἀργολίδα, φωτορεπορτάζ τοῦ Βαγγέλη Μπουγιώτη
Παραμονή τν Θεοφανείων καί ερέας βγαίνει νά γιάσει τά σπίτια καί τούς κατοίκους σέ κάθε νορία σέ κάθε πόλη καί χωριό να θιμο πού κρατ πό πολύ παλλιά εναι λεγόμενος πρωταγιασμός μία μέρα πρίν τό μεγάλο γιασμό τν Θεοφανείων.Στίς φωτό γιασμός τν σπιτιν πό τόν ερέα πατέρα Χρστο ωαννίδη στό χωριό Νέο Ροεινό ργολίδας 5κμ πό τήν πόλη το Ναυπλίου.
κκλησιαστικός μνος πού κυριαρχε τήν μέρα καί βρίσκεται στά χείλη κάθε πιστο εναι τό πολυτίκιο τν Θεοφανίων:...

    «ν ορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε
    τς Τριάδος φανερώθη προσκύνησις
    το γάρ Γεννήτορος φωνή προσεμαρτύρει Σοί
    γαπητόν Σέ Υόν νομάζουσα
    καί τό Πνεμα ν εδει περιστερς
    βεβαίου το λόγου τό σφαλές     
    πιφανής Χριστέ Θεός
    Καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα Σοί»
  Τελετές
Δύο εναι ο κυριότερες τελετές τν Θεοφανίων:
* Μέγας γιασμός, πού λαμβάνει χώρα ντός τν κκλησιν.
    
* Κατάδυση το Τιμίου Σταυρο, πού κολουθε τόν Μεγάλο γιασμό. Σταυρός καταδύεται σέ θαλάσσιο χρο ντός λιμένων, σέ χθες ποταμν λιμνν καί στήν νάγκη σέ δεξαμενές νερο, πως στήν θήνα, κατά μίμηση τς Βάπτισης το Θεανθρώπου. κδήλωση ατή στή χώρα μς χει καί πολιτικό χαρακτήρα, καθώς παρίστανται ο ρχές τς κάθε περιοχς. Στήν πρωτεύουσα, πίσημη κατάδυση ρίστηκε νά γίνεται πό τό 1900 στόν Πειραιά ναντί της παλαις βασιλικς ποβάθρας το παλιο Δημαρχείου, σήμερα μπροστά πό τόν Ναό το γίου Σπυρίδωνα. Παρόμοιες τελετές γίνονται σέ λους τους νομούς τς χώρας.
θιμα
 * Κάλαντα τν Φώτων. Ψάλλονται πό τά παιδιά τήν παραμονή τς ορτή σέ πολλές παραλλαγές. Ο περισσότερες ρχίζουν μέ τούς στίχους:    <<Σήμερα εν' τά Φτα καί φωτισμός / καί χαρά μεγάλη καί γιασμός....>>
   
* νέλκυση το Σταυρο (τό <<πιάσιμο το Σταυρο>>) πό κολυμβητές, τούς λεγόμενους Βουτηχτάδες, κατά τήν τελετή τς Κατάδυσης το Τιμίου Σταυρο. Νεαρά, κυρίως, τομα βουτον στά παγωμένα νερά γιά νά πιάσουν πρτα τόν Σταυρό καί νά λάβουν τήν ελογία το ερωμένου, λλά καί νά δεχθον τίς τιμές καί τίς εχές τν συντοπιτν τους. Στόν Πειραιά παγορεύτηκε πό τά προπολεμικά χρόνια νέλκυση το Σταυρο πό βουτηχτές, πειτα πό μία θανάσιμη συμπλοκή μεταξύ τους. Στίς μέρες μας, νέλκυση γίνεται πό τόν πίσκοπο μέ τήν κορδέλα πού φέρει Σταυρός.
    
* γιασμός τν οκιν πό τούς ερες. Στήν λλάδα γιασμός γίνεται γιά πρώτη φορά τήν παραμονή τν Θεοφανίων καί λέγεται <<Μικρός γιασμός>> <<Πρωτάγιαση>> <<Φώτιση>>. Μέ τήν Πρωτάγιαση, ερέας γυρίζει λα τά σπίτια καί μέ τό Σταυρό καί να κλωνί βασιλικό <<γιάζει>> <<φωτίζει>> (ραντίζει) τούς χώρους τν σπιτιν γιά νά φύγει μακριά κάθε κακό. Παλαιότερα, ο λαϊκές δοξασίες συνέδεαν τόν φωτισμό τν σπιτιν μέ τήν ξαφάνιση τν καλικάντζαρων, τούς ποίους φαντάζονταν νά φεύγουν περίτρομοι μέ τήν λευση το ερέα, κραυγάζοντας: <<Φύγετε νά φύγουμε κι φτασε τρουλόπαπας μέ τήν γιαστούρα του καί μέ τή βρεχτούρα του!>>
ορτή τν Θεοφανίων περικλείει λλωστε καί πολλές κδηλώσεις πού ποτελον διαιώνιση ρχαίων λληνικν θίμων. γιασμός στή χώρα μς χει καί τήν ννοια το καθαρμο, το ξαγνισμο τν νθρώπων, καθώς καί τς παλλαγς του πό τήν πήρεια τν δαιμονίων. τελευταία ατή ννοια δέν εναι αστηρά χριστιανική, λλά χει τίς ρίζες της στήν ρχαία λατρεία.
κατάδυση το Σταυρο, κατά τή λαϊκή πίστη, δίνει στό νερό καθαρτικές καί ξυγιαντικές κανότητες. Ο κάτοικοι πολλν περιοχν μετά τή κατάδυση τρέχουν στίς παραλίες στίς χθες ποταμν καί λιμνν γιά νά πλύνουν τά γροτικά τους ργαλεα, κόμη καί εκονίσματα. Κατά τή λαϊκή δοξασία, κόμη καί τά εκονίσματα μέ τό πέρασμα το χρόνου χάνουν τήν ρχική δύναμη καί ξία τους, πού τήν ποκτον μως κ νέου πό τό γιασμένο νερό. Ατή κριβς διαδικασία δέν ποτελε παρά πιβίωση τς ρχαίας θηναϊκς γιορτς τν <<Πλυντηρίων>>.
Τό πότε καθιερώθηκε νά ορτάζονται τά Θεοφάνεια δέν εναι γνωστό μέ βεβαιότητα. Κλήμης λεξανδρεύς ναφέρει τι κάποιοι αρετικοί Γνωστικοί γιόρταζαν πό τίς ρχές το δεύτερου αώνα τή Βάπτιση το ησο, κατ' λλους μέν στίς 6 ανουαρίου, κατ' λλους στίς 10 ανουαρίου. ωάννης Χρυσόστομος παραδέχεται καί περιγράφει τήν ορτή ς ρχαία πανήγυρη στήν ντιόχεια τή Μεγάλη καί τι πό κε τήν παρέλαβαν ο Γνωστικοί. Κατά τόν τέταρτο αώνα, ορτή τν Θεοφανίων γιορτάζεται πλέον μέ λαμπρότητα σέ λη τήν κκλησία ς ορτή το φωτισμο τς νθρωπότητας διά το γίου Βαπτίσματος, π' που καί τό νομα <<Τά Φτα>>, ορτή <<τν Φώτων>>.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.