2 Ιαν 2012

Πεῖτε ΟΧΙ στὴν Ἀδιαφορία

Σημείωση: Ἡ συγκλονιστικὴ φωτογραφία ἀπεικονίζει ἕνα παιδὶ  ποὺ ἔπασχε ἀπὸ καρκίνο νὰ ἀτενίζει ἀπὸ τὸ παράθυρο τοῦ νοσοκομείου τοὺς ἐξωτερικοὺς χώρους γιὰ νὰ βρεῖ ἴσως κάτι ποὺ θὰ τοῦ δώσει χαρὰ στὶς δύσκολες στιγμὲς ποὺ περνάει. Τὸ παιδάκι αὐτὸ ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωὴ δέκα μῆνες ἀφότου τραβήχτηκε ἡ συγκεκριμένη φωτογραφία.

Ἡ ἀδιαφορία προκάλει τὸ αἴσθημα  τῆς ἀπογοήτευσης καὶ τῆς στεναχώριας. σὰν συνέπεια ἔχουμε τὸ αἴσθημα  τῆς μοναξιᾶς  καὶ τῆς κοινωνικῆς ἀπομόνωσης. Θλίψη, θυμός, γρήγορες ἀνάσες  καὶ ταχυκαρδία εἶναι μερικὲς ἀπὸ τὶς ἐπιπτώσεις. ὅπως καὶ σωματικοὶ πόνοι καὶ διαταραχὴ  τοῦ κανονικοῦ ὡραρίου τοῦ ὕπνου.  Ὁ ἄνθρωπος δὲ μπορεῖ νὰ λειτουργήσει κανονικὰ  καὶ νὰ κάνει ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔκανε μὲ εὐχαρίστηση ἢ ἠρεμία. Γι’  αὐτὸ μὴν ἀδιαφορεῖτε γιὰ τοὺς γύρω σας  καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ νοιάζεστε καὶ ἀγαπᾶτε.
Ἐπικοινωνῆστε μαζί τους, ρωτῆστε τοὺς ἂν εἶναι καλά, νοιαστεῖτε γιὰ ἐκείνους.  Ἡ ἐπικοινωνία εἶναι τὸ Α καὶ τὸ Ὢ μέσα στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις.  Ἀναρωτηθεῖτε γιὰ τοὺς φίλους,γνωστούς σας κλπ ἂν εἶναι καλά... Σκεφτεῖτε πόσοι γύρω σας μποροῦν νὰ νιώθουν τὸ ἴδιο μὲ ἐσᾶς ἀλλὰ νὰ μὴν τόλμησαν νὰ πάρουν τὸ θάρρος νὰ ἐπικοινωνήσουν.  Δὲ πειράζει, τολμῆστε τὸ ἐσεῖς. Ἂν δὲν πάρετε τὴν...

 ἀνταπόκριση ποὺ ἐπιθυμεῖτε, δὲ πειράζει.
Τουλάχιστον ἐσεῖς θὰ ξέρετε ὅτι κάνατε αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε.  Δὲν νοιάζονται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τὸ ἴδιο.  Γιὰ κάποιους ἴσως καὶ ἐλάχιστους  εἴμαστε σημαντικοί.  Σημασία  ἔχει ἡ ΠΟΙΟΤΗΤΑ τῶν σχέσεων καὶ ΟΧΙ ἡ ποσότητα...

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.