29 Ιαν 2012

Ἐνῶ ἡ προδοσία κορυφώνεται ἔρχεται «θύελλα» ἀπὸ ἀνατολᾶς. Ἀντίδραση τώρα, μετὰ θὰ εἶναι πολὺ ἀργὰ

τοῦ Νίκου Χειλαδάκη, Δημοσιογράφου-Συγγραφέα-Τουρκολόγου, Διευθυντῆ Σύνταξης τοῦ «ΕΡΩ»
Τὸν τελευταῖο καιρὸ καὶ ἐνῶ ἡ ἐπίσημη Τουρκία ἔχει στραμμένη τὴν προσοχή της στὰ ἀνατολικὰ σύνορα, παρατηρεῖτε μία αὐξημένη κινητικότητα στὴν δυτικὴ πλευρὰ μὲ τὴν ἐπάνδρωση τῆς Στρατιᾶς τοῦ Αἰγαίου μὲ νέα σύγχρονα ἀποβατικὰ σκάφη, ἐνῶ στὴν περιοχὴ τοῦ Ἔβρου οἱ στρατιωτικὲς δυνάμεις ἐφοδιάζονται μὲ καινούργια ἀμφίβια μέσα διέλευσης τοῦ πόταμου καὶ ταχείας διεκπεραίωσης στὴν δυτικὴ πλευρά. Στὴν δυτικὴ Θράκη καραδοκεῖ ἡ τουρκογενὴς μειονότητα ποὺ τὰ τελευταία χρόνια ἔχει ὀργανωθεῖ κατάλληλα γιὰ νὰ στηρίξει σὰν μία νέα πέμπτη φάλαγγα μία πιθανὴ τουρκικὴ εἰσβολή. Ἀλλὰ τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο σημεῖο σὲ ὅλα αὐτά, εἶναι ἡ αὐξανομένη τουρκικὴ προκλητικότητα στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Κύπρου, μὴν ἀποκλείοντας ἀκόμα καὶ θερμὸ ἐπεισόδιο, ἐνῶ τὸ ἀδιέξοδο στὸ Κυπριακὸ φαίνετε ἀνυπέρβλητο ἐξ αἴτιας τῆς τουρκικῆς ἀδιαλλαξίας. 
Ἡ παρακολούθηση ὅλων αὐτῶν τῶν ἐξελίξεων στὴν γειτονικὴ χώρα δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο πράγμα καθὼς ἀπαιτεῖτε προσοχὴ καὶ κυρίως βαθειὰ γνώση τῶν τουρκικῶν πραγμάτων. Πολλοὶ ἴσως γελάσουν μὲ τὰ ὅσα θὰ παρουσιάσουμε παρακάτω, ἀλλὰ εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι, αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικότητα καὶ οἱ ἐθελοτυφλοῦντες πάντα εἶναι οἱ χαμένοι. Στὴν μακραίωνη ἱστορία της ἡ Ἑλλάδα πλήρωσε....

 στὸ παρελθὸν πολὺ ἀκριβά τους προδότες καὶ τὴν προδοσία, αὐτὴ τὴν φορὰ ὅμως θὰ εἶναι ἡ τελευταία καὶ ἂν δὲν ἀντιδράσουμε ἔστω τὴν ὕστατη στιγμή, τότε τὸ τέλος αὐτοῦ του ἔθνους θὰ αἰωρεῖται σὰν ἕνα ἀπὸ τὰ   πιὸ τραγικὰ γεγονότα τῆς παγκόσμιας ἱστορίας.
Γεγονὸς εἶναι πὼς ἡ Τουρκία τὰ τελευταία χρόνια ἔχει αὐξήσει στὸ κατακόρυφο τὶς ἐνεργειακές της ἀνάγκες ἐνῶ ἡ πολιτικὴ τῆς ἐνεργειακῆς αὐτάρκειας ἀποτελεῖ βασικὸ κεφάλαιο τῶν Ἐρντογᾶν καὶ τοῦ ἀδίστακτου νεοοθωμανιστῆ, Νταβούτογλου. Ὅμως ἡ   ἄμεση ἐνεργειακὴ αὐτονόμηση τῆς Τουρκίας, ὅπως ἐκτιμοῦν στὴν Ἄγκυρα, περνᾶ ἀπὸ τὰ μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου ποὺ βρίσκονται στὸ Αἰγαῖο καὶ παραμένουν ἀνεκμετάλλευτα. Ἡ ἄποψη ποὺ ἔχει ἐπικρατήσει στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα εἶναι ὅτι δὲν μπορεῖ ἄλλο ἡ Τουρκία νὰ περιμένει νὰ συμφωνήσει ἡ Ἑλλάδα στὴν συνεκμετάλλευση τῶν τεραστίων ἐνεργειακῶν κοιτασμάτων στὸ Αἰγαῖο καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ ΤΡΑΟ, «Τουρκικὴ Κρατικὴ Ἀνώνυμη Ἑταιρεία Πετρελαίου», ἔχει ἐντολὲς νὰ προχωρήσει μονομερῶς, παρά του ὅτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο παραβιάζονται προκλητικὰ οἱ συμφωνίες μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Τουρκίας γιὰ τὴν ἀποχὴ μονομερῶν κινήσεων ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ προκαλέσουν τὴν εὐαίσθητη ἰσορροπία στὸ Αἰγαῖο μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν.
Ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, Γιενὴ Σαφάκ, (φιλοκυβερνητική), στὶς 4/6/2009, δημοσίευσε τὴν ἀποκαλυπτικὴ ἔκθεση τῆς ΤPAO, σύμφωνα μὲ τὴ ὁποία ἤδη ἡ Τουρκία ἔχει σχεδιάσει δύο πλατφόρμες ἄντλησης πετρελαίου στὸ Αἰγαῖο, ἡ μία ἀνατολικά της Σαμοθράκης καὶ ἡ ἄλλη στὴν περιοχὴ μεταξὺ Χίου, Σάμου καὶ τουρκικῶν ἀκτῶν. Ὅπως ἀνέφερε ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, ἡ ΤPAO ἔχει ἤδη κάνει ἐκτενεῖς μελέτες γιὰ διάφορες περιοχὲς τοῦ Αἰγαίου ὅπου ἔχουν διαπιστωθεῖ   μεγάλες ποσότητες πετρελαϊκῶν κοιτασμάτων. Παράλληλα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Αἰγαίου, ἡ ΤPAO ἔχει ἤδη σχεδιάσει ἄλλες 4 πλατφόρμες ἐξόρυξης πετρελαίου στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο πέριξ του θαλάσσιου χώρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ σὲ ἄλλες τρεῖς στὴν περιοχὴ τῆς τουρκικῆς Μαύρης Θάλασσας, ὅπου διεξάγονται ἐδῶ καὶ μῆνες μεγάλες γεωτρήσεις γιὰ τὴν ἀνακάλυψη ἐνεργειακῶν κοιτασμάτων καὶ σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα εἶναι πολὺ ἐνθαρρυντικές. Ἡ ἔκθεση τῆς ΤPAO ἀνέφερε ἐπίσης ὅτι γιὰ τὰ ἑπόμενα χρόνια ἔχουν προγραμματίσει   συνολικὰ 96 «τρύπες» γιὰ τὴν ἄντληση πετρελαίου, ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ περισσότερες, 47 τὸν ἀριθμό, βρίσκονταν στὴν περιοχὴ τῆς θάλασσας τοῦ Μαρμαρά, ἡ ὁποία σημειωτέον θεωρεῖται θάλασσα ἀνοιχτῆς διέλευσης, καθὼς συνδέει τὸν Ἑλλήσποντο μὲ τὸν Βόσπορο καὶ ὑπόκειται σὲ διεθνεῖς νομολογίες, (κάτι ποὺ στὴν Ἀθήνα συστηματικὰ ἀγνοεῖτε).
Ὅμως ἀπὸ τὸ 2009 μέχρι σήμερα τὰ γεγονότα τρέχουν. Σὲ μία πρόσφατη, (Ἰανουάριος τοῦ 2012), ἐκτενῆ μελέτη τοῦ τουρκικοῦ Κέντρου Στρατηγικῶν Ἐρευνῶν, «SASGEM», μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ τίτλο : «Ὁ Πόλεμος τοῦ πετρελαίου καὶ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου στὴν Μεσόγειο», οὔτε λίγο οὔτε πολὺ παρουσιάζεται σὰν ἀναπόφευκτη ἐξέλιξη μία πολεμικὴ σύγκρουση μεταξὺ Κύπρου καὶ Τουρκίας καὶ κατὰ συνέπεια καὶ τὴν ἀνάφλεξη στὸ Αἰγαῖο ὅπου βρίσκονται τὰ τεράστια, σύμφωνα μὲ τοὺς Τούρκους, ἐνεργειακὰ κοιτάσματα. Σύμφωνα μὲ ἀναλυτικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Μιλιέτ, στὶς 27 Δεκεμβρίου 2011 μὲ τὸν τίτλο, «Akdeniz de Rum ve Turkiye nin haritalar? resmilesti gelecek y?l guneyde dogalgaz gerginligi var», ἡ ΤΡΑΟ ἔχει δεσμεύσει πέντε περιοχὲς στὴν κυπριακὴ ὑφαλοκρηπίδα γιὰ ἔρευνες γιὰ ἐνεργειακὰ κοιτάσματα τὴν ἴδια περίοδο ποὺ στὶς ἴδιες περιοχὲς θὰ διεξαχτοῦν ἐντός του 2012 ἔρευνες ὑπὸ τὴν κυπριακὴ δικαιοδοσία. Ἡ Μιλιὲτ προανήγγειλε ἔνταση ἡ ὁποία, ὅπως ἀνέφερε, δὲν ἀποκλείετε νὰ μεταφερθεῖ καὶ στὴν ἑλληνοτουρκικὴ πλευρά. Ἐντωμεταξὺ χαρακτηριστικό του πὼς μᾶς ἀντιμετωπίζουν στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Αἰγαίου, εἶναι τὸ δημοσίευμα τῆς φιλοκυβερνητικῆς, Γιενῆ Σαφάκ, στὶς 5 Νοεμβρίου 2011, μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ τίτλο, «Komsudaki kriz it dalai? n?n vurdu» = «Ἡ Κρίση τοῦ γείτονα ἔπληξε καὶ τὶς ἀερομαχίες». Ὅπως ἀναφέρονταν, ἡ μεγάλη κρίση ποὺ πλήττει τὴν Ἑλλάδα εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ ἀκυρώνει πολλὲς ἐπιχειρήσεις ἀναχαιτίσεως τῶν τουρκικῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν στὸ Αἰγαῖο. Γιὰ τὸ ἴδιο θέμα ἡ ἄλλη τουρκικὴ ἐφημερίδα, Στάρ, ἔγραψε μὲ πηχυαίους τίτλους στὶς 8 Νοεμβρίου τοῦ 2011, «Benzini yok ucmaya Ege de girer it dalas?na», ὅτι δηλαδὴ ἡ ἑλληνικὴ πολεμικὴ ἀεροπορία ἔχει οὐσιαστικὰ μπατάρει καὶ λόγω… ἔλλειψης βενζίνης τὰ ἑλληνικὰ μαχητικὰ ἀεροσκάφη ἀδυνατοῦν πλέον νὰ ἔρθουν σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τὰ τουρκικὰ πάνω ἀπὸ τὸν ἐναέριο χῶρο τοῦ Αἰγαίου. Δηλαδὴ μὲ λίγα λόγια ἔχουμε καταντήσει σὰν μία χώρα ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ ὑπερασπίσει τὸν ἐναέριο χῶρο της. Καὶ ἐνῶ ἔχει δημιουργηθεῖ αὐτὸ τὸ κλίμα, ὅτι δηλαδὴ μία ἑλληνοτουρκικὴ σύρραξη θὰ εἶναι περίπατος γιὰ τὴν Ἄγκυρα, ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2011 ἔχει εἰσβάλει στὸ Αἰγαῖο ἡ νέα μεγάλη κορωνίδα τοῦ τουρκικοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ, ἡ περίφημος «Hebelyada» = «Πριγκιπόννησοι». Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Χουριέτ, στὶς 28 Σεπτεμβρίου τοῦ 2011, τὸ τουρκικὸ ναυτικὸ ἔχει ἀποκτήσει πλέον τὴν πλήρη ὑπεροπλία στὸ Αἰγαῖο, ἐνῶ ἡ δύναμη τοῦ κατατάσσετε στὶς πρῶτες δέκα παγκοσμίως.
Ὅλα αὐτὰ σκιαγραφοῦν μία ἄκρως ἐπικίνδυνη κατάσταση καθὼς ἡ θύελλα ἀπὸ ἀνατολᾶς πλησιάζει μὲ ἀπειλητικὲς διαθέσεις. Ἡ ἀτμόσφαιρα θυμίζει τὴν ἠρεμία πρὶν ἀπὸ τὴ τρικυμία. Καὶ ἐνῶ ὁ οὐρανὸς σκοτεινιάζει, οἱ γνωστοὶ προδότες φρόντισαν ἐδῶ καὶ χρόνια νὰ προετοιμάσουν τὸ ἔδαφος γιὰ νὰ παραδώσουμε τὰ πάντα. Τὸ μεγαλύτερο ἐπίτευγμα τῆς κρίσης ποὺ τὰ τελευταία χρόνια ταλανίζει τὴν Ἑλλάδα, εἶναι ὅτι διέβρωσε σὲ ἐκπληκτικὸ βαθμὸ τὰ ἀντανακλαστικὰ ἀντίστασης, ἐνῶ δημιούργησε σοβαρὸ πρόβλημα στὸ ἠθικὸ καὶ πρόβαλε τὴν εἰκόνα μίας χώρας ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὰ συμφέροντά της καὶ τὸ κυριότερο, νὰ διαχειριστεῖ πρὸς ὄφελος τοῦ λαοῦ τῆς τὸν τεράστιο ἐνεργειακό της πλοῦτο. Ἄραγε θὰ πληρώσουμε τὴν ἀποστασία μας καὶ τὸν καταστροφικὸ εὐδαιμονισμό μας ποὺ μᾶς πλάνεψε μὲ τὸν χειρότερο τρόπο, μὲ τὴν καταστροφὴ τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων μας; Ἂν δὲν ἀντιδράσουμε τώρα, ὅταν ξεσπάσει ἡ θύελλα θὰ εἶναι πολὺ ἀργά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.