22 Νοε 2011

Ζοῦμε σὲ πολὺ ὡραία ἐποχή!

Ἡ ἐποχὴ μας εἶναι πάρα πολὺ ὡραία. Παρόλο ποὺ εἶναι πολὺ ἁμαρτωλή, ἐδῶ πέρα "ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις". Πλεονάζει ἡ ἁμαρτία, ἀλλὰ καὶ ὑπερπερισσεύει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. Γίνονται φοβερὰ πράγματα. Ἀλλοιώσεις ψυχῶν. Ἄνθρωποι ποὺ ἀγαποῦν τὴν ἁγιότητα, ποὺ ἀγαποῦν τὴν προσευχή. Ποῦ ἔχουν πόθο ν'ἀφιερώσουν τὴ ζωή τους στὸ Χριστό, μέσα ἀπ'τὴν οἰκογένεια ποὺ θὰ κάνουν, μέσα ἀπ'τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ κάνουν, μέσα ἀπ'τὸ σπίτι ποὺ θ'ἀγοράσουν, μέσα ἀπ'τὶς δουλειές τους. Ὡραῖο πράγμα. Ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν ξεκάθαρη πίστη, ξεκάθαρους στόχους, ποὺ διαβάζουν πνευματικὰ βιβλία... Ζοῦμε σὲ πάρα πολὺ ὡραία ἐποχή! Ἀπὸ ἀπόψεως πνευματικῆς προσφορᾶς. Ἔχουμε πολλὲς δυνατότητες. Ἐσύ, ἂν εἶσαι τώρα μεγάλος, πενήντα χρονῶν, ἑξήντα, θυμᾶσαι στὰ νιάτα σου νὰ ὑπῆρχαν τόσες δυνατότητες στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή; Τόσες πολλὲς δὲν ὑπῆρχαν. Ραδιοφωνικοὶ σταθμοί, βιβλία, πατερικὰ κείμενα, ἀπίστευτες ἐκδόσεις, ὑπέροχες ἐκδόσεις, ὑπέροχες ἐκδόσεις, ἀλλὰ καὶ...
 ἐμφανισιακὰ ὡραῖες ἀλλά καὶ τὰ νοήματα ποὺ ἀναπτύσσουν, ἀγγίζουν πολὺ τὶς ψυχές. Ζοῦμε σὲ πὰ΄ρὰ πολὺ ὡραία ἐποχή. Ποῦ μᾶς τὴν δίνει ὁ Θεὸς αὐτὴ τὴν εὐλογία, νὰ πάρουμε δυνάμεις.


ἀπόσπασμα ἀπ'τὸ βιβλίο τοῦ π.Ἀνδρέα Κονάνου "Δυνάμωσε τὴν ψυχή σου", ἔκδ. Σωματεῖο Παναγία Γάλαξα ἡ Θαλασσοκρατοῦσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.