12 Νοε 2011

(†) Ἀρχιεπίσκοπος Χρύσανθος:«Ὁ ἀρχηγός τῆς Ἐκκλησίας δέν δύναται νά ὁρκίσει κυβέρνηση σχηματιζόμενη ὑπό τήν διοίκηση τοῦ ἐχθροῦ της πατρίδος».

Μοιραῖες συγκρίσεις 
«Ἔρχονται εἰς ἐπίσκεψίν μου ὁ Νομάρχης Ἀττικοβοιωτίας κ. Πεζόπουλος καί ὁ Δήμαρχος κ. Πλυτᾶς κατ’ ἐντολήν τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἀσφαλείας κ. Μανιαδάκη διά νά μοί εἰποῦν ὅτι μετά τῶν ἀνωτέρω δύο καί τοῦ Φρουράρχου Ἀθηνῶν Στρατηγοῦ Καβράκου θά παραδώσωμεν τήν πόλιν εἰς τούς Γερμανούς.
πήντησα τι ες τό ργον τοτο οδεμίαν θέσιν χει ο ρχιεπίσκοπος θηνν… ργον το ρχιεπισκόπου εναι χι νά ποδουλώνη λλά νά λευθερώνη»
«Ὁ ἀρχηγός τῆς Ἐκκλησίας δέν δύναται νά ὁρκίσει κυβέρνηση σχηματιζόμενη ὑπό τήν διοίκηση τοῦ ἐχθροῦ της πατρίδος».
«Ἐγώ εἶμαι πνευματικός ἀρχηγός τῆς Πρωτευούσης. οἱ ἐπερχόμενοι Γερμανοί καί οἱ σύμμαχοι αὐτῶν εἶναι ἑτερόδοξοι. Πῶς εἶναι δυνατόν νά παραδώσω τήν πνευματικήν διοίκησιν τῆς Ὀρθοδόξου πρωτευούσης εἰς ἑτεροδόξους;»  
«Ἡ Ἐθνική Κυβέρνησις, τήν ὁποίαν ὤρκισα, ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται καί νά συνεχίζη τόν πόλεμον. Ἄλλην Κυβέρνησιν δέν δύναμαι νά ὁρκίσω,…εἰς τοιαύτας ὑπόπτους καί ἀντεθνικᾶς ἐνεργείας δέν εἶναι δυνατόν νά δώση ἡ Ἐκκλησία τόν ὅρκον καί...

 τήν εὐλογίαν της. Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά μένη μακράν ἀπό τοιαῦτα πράγματα».
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρύσανθος (†)

1 σχόλιο:

 1. Θέλω κι εγώ να πω ότι λυπάμαι πολύ για τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο που όρκισε την νέα κατοχική κυβέρνηση των διεθνών τοκογλύφων.

  Πολύ κρίμα μακαριώτατε !

  Αν κάποιοι θέλουν την Εκκλησία και την Ιεραρχία γλάστρες και απαθείς παρατηρητές στα πλαίσια της "πολιτικής ορθότητας", εμείς δηλώνουμε ότι ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ !

  Η Ορθόδοξη ομολογιακή παράδοση οικοδομήθηκε πάνω στον ΚΑΤΑΓΓΕΛΤΙΚΟ λόγο και στην ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ των Πατέρων της Εκκλησίας απέναντι στις αδικίες και τις αυθαιρεσίες της κοσμικής εξουσίας.

  Αλλιώς θα έπρεπε να κάτσουν στ'αυγά τους και να μην ενοχλούν την εξουσία οι Πατέρες, για να είναι "μετριοπαθείς" και αρεστοί στους ηγεμόνες.

  Ας μην κορο'ι'δευόμαστε: η νέα κυβέρνηση επιβλήθηκε από τους διεθνείς Σιωνιστικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για να επικυρώσει την δανειακή σύμβαση και την οριστική εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας.

  Μέλος της οργάνωσης Ροκφέλερ των Σιωνιστών είναι ο νέος κατοχικός πρωθυπουργός και δήθεν "εθνοσωτήρας".

  Αρχιεπίσκοπε Ιερώνυμε, εκπροσωπείς μια παράδοση 2000 ετών με ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ Ηρώων και Μαρτύρων.

  Αυτό που έπρεπε να κάνεις, ήταν να πεις ένα γενναίο, Ορθόδοξο και Ελληνοπρεπές ΟΧΙ !

  Στην Ιστορία μένουν τα μεγάλα ΟΧΙ, και όχι τα μεγάλα ΝΑΙ !

  Πολύ κρίμα μακαριώτατε !

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.