29 Οκτ 2011

Ἐπέτειος τῆς ἐπανακομιδῆς τοῦ σκηνώματος τοῦ Ἄγ. Σάββα στήν Ἰουδαία

lavra_ioudaiaΤήν Τετάρτη 25 κτωβρίου 2011, στή ερά Λαύρα το γίου Σάββα το γιασμένου, στήν ρημό της ουδαίας, ορτάστηκε μέ μεγάλη λαμπρότητα  46η πέτειος τς πανακομιδς το ερο καί φθαρτου σκηνώματος το γίου Σάββα, πό τήν Βενετία. Τς ορτς καί πανηγύρεως προεξρχε  Μάκ. Πατριάρχης εροσολύμων κ. Θεόφιλος.
 γρυπνία ξεκίνησε τό βράδυ τς Τρίτης, στίς 9 μ.μ. καί τελείωσε τό πρωί τς Τετάρτης, στίς 7 π.μ. Με τόν Μακαριώτατο, συλλειτούργησαν  Σέβ. ρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. ρίσταρχος καί  Σέβ. ρχιεπίσκοπος ορδάνου κ. Θεοφύλακτος.
 ναός ταν κατάμεστος πό πλθος προσκυνητν ερέων, μοναχν καί λαϊκν πό τήν λλάδα (πό τό γιον ρος παρέστη  π. ντύπας πό τίς Καρυές,  ποος καί ψαλε στην...
 πανήγυρη), πό τήν Κύπρο, μέχρι καί ρθόδοξοι κληρικοί καί προσκυνητές πό τήν λβετία καί τήν Γαλλία παρέστησαν, καθώς καί πολλοί ραβόφωνοι ρθόδοξοι πό τό ποίμνιο το λληνορθόδοξου Πατριαρχείου μας τν εροσολύμων, πό λη τήν γία Γ.
ταν μεγάλη  τοιμασία καί  φιλοξενία το κάματου και εκλεκτο π. Εδόκιμου, το πνευματικο της Λαύρας, λλά καί λων τν Σαββαϊτν πατέρων.
 ναός, τό καθολικό της μονς θύμιζε ορανό μέσα στό πλθος τν κανδηλιν, ν τό ερό καί εωδιάζον φθαρτο λείψανο το γίου, μέσα σέ να πλθος νθέων, θύμιζε παράδεισο καί δόξα τν ορανίων γαθν καί πολαύσεων.
Τόν κτώβριο το 1965 γινε, μέ πανηγυρικές τελετές,  πανακομιδή το ερο λειψάνου το γίου Σάββα το γιασμένου στήν ρημό της ουδαίας, στήν Παλαιστίνη.
Τό ερό λείψανο τό εχαν κλέψει ο σταυροφόροι της  ΄ σταυροφορίας (1096-1099) μαζί μέ πολλά λλα ερά λείψανα καί τό μετέφεραν στή Βενετία, που καί τό θεσαν στόν ναό το γίου μάρτυρος ντωνίνου.
Μετά πό, περίπου, ννέα αἰῶνες μελλε νά πανέλθει  μεγάλος σκητής καί Καθηγητής τς ρήμου καί τς ρθοδοξίας, στό μώνυμο μοναστήρι το τό ποο  διος εχε κτίσει.
Πρίν τήν παραλαβή το ερο λειψάνου εχαν προηγηθε, μεταξύ του Πάπα Παύλου Στ' καί το Πατριάρχου Βενέδικτου ',  συνεννοήσεις γιά τόν καθορισμό τν ντιπροσωπειν,  τν μερομηνιν, τν τελετν καί τν λλων θεμάτων σχετικών με τήν παράδοση καί παραλαβή. πό πλευρς Πατριαρχείου εροσολύμων ρίσθηκε τότε  ντιπροσωπεία, τήν ποία ποτελοσαν  ρχιεπίσκοπος ορδάνου (νν Μητρ. Καισαρείας Βασίλειος),  μακαριστός Σέβ. Πέτρας Γερμανός,  μακαριστός γέροντας Σεραφείμ γούμενος τς Λαύρας το γ. Σάββα,  μακαριστός ρχιμ. Θεοδόσιος γούμενος τς Βηθανίας καί  εροδιάκονος (νν Μητρ. Ναζαρέτ) Κυριακός.
ταν τότε μεγάλο γεγονός γιά τά εροσόλυμα, γιά τό Πατριαρχεο.  μακαριστός γέροντας Σεραφείμ συνήθιζε νά μς λέει: "Δέν μς γάπησαν στά ξαφνικά   Πάπας καί ο λατίνοι καί μς πέδωσαν τό γιο λείψανο. λλά μς τό δωσαν,  γιατί  γιος μφανιζόταν συχνά στόν Πάπα καί τόν νοχλοσε στόν πνο του,  γιά νά τόν φήσει νά γυρίσει στό σπίτι του, στό μοναστήρι του, στά παιδιά του, στά ...καλογέρια του πού κλαίγανε, πού τόν ορτάζανε καί δέν τόν εχανε κοντά τους!!!  ταν πέθανε  Πάπας πού δέν λάμβανε π' ψιν το τά λόγια του γίου, μφανίστηκε καί πάλι  γιος στόν διάδοχό του, ατήν τή  φορ καί το παίτησε αστηρά νά τόν φήσει νά γυρίσει στό μοναστήρι του, λλις θά πέθαινε κι κενος αφνίδια, μέσα στό 1965. λλά καί στό ναό πού βρισκόταν  ¨τεθησαυρισμένο¨  τό ερό του λείψανο μέσα σέ γυάλινη λάρνακα,  γιος χτυποσε  τό τζάμι, κανε φασαρίες καί τάραζε τούς φύλακες καί τούς λατίνους μοναχούς. ποτε ποφασίστηκε  πόδοση το ερο λειψάνου του, πίσω, στό λληνορθόδοξο Πατριαρχεο  εροσολύμων».
λα ατά τά συμβάντα, ο πατέρες τά πληροφορήθηκαν από τους διους τους λατίνους, κε στήν Βενετία. 
ταν δέ ο πατέρες ντίκρισαν τό γιο λείψανο, δέν εχαν καμία μφιβολία τι πρόκειτο περί το πραγματικο γίου λειψάνου καί τι ο δυτικοί δέν πέδωσαν στήν ρθόδοξη ντιπροσωπεία καποιο λλο.  γέροντας Σεραφείμ παρατήρησε μέ διαίτερη πιμονή τό ερό λείψανο καί ψαχνε νά βρει ένα σημάδι πού νά πιστοποιε τήν αθεντικότητά του.
Κάποια στιγμή μέ κδηλη χαρά φώναξε στούς πόλοιπους: «Πατέρες, εναι τό πραγματικό λείψανο!».
Πιστοποίησε τή γνησιότητα το γίου λειψάνου, πό τό γεγονός τι λειπε τό να πό τά δύο μάτια. Γνώριζε  π. Σεραφείμ ς γούμενος, πό παλαιά συναξάρια τς Λαύρας, τι ο μονοφυσίτες σέ μία διαμάχη πού εχαν μέ τόν γιο Σάββα γιά τήν ρθή πίστη, το εχαν βγάλει πό τήν κακία καί τό μίσος τους, τό να του μάτι.
Κατόπιν, ταν ο πατέρες ντυσαν τόν γιο μέ τά ρθόδοξα μφια, πού εχαν ράψει ο μοναχές της Βηθανίας, παρατήρησαν τι τό σμα το ταν εκαμπτο καί τά χέρια το γίου Σάββα ταν σάν χέρια ζωντανο νθρώπου. Μόλις τελείωσαν λες ο τελετές, πό τό μέρος τν λατίνων, ρχισε τό ταξίδι τς πιστροφς.
ταν τό γυάλινο φέρετρο-λάρνακα φθασε στήν πλατεία το γίου Μάρκου, στόν μόλο (στόν διο μόλο πού εχε ποβιβαστε τό γιο λείψανο αἰῶνες πρίν), πρχε μία γόνδολα  ποία θά τό μετέφερε μέ συνοδεία σέ χρο κοντινό πρός τό εροδρόμιο.
Θαυμαστό γεγονός πού ντυπώθηκε στόν νο λων σοι ταν κεταν τά χιλιάδες περιστέρια τς πλατείας το γίου Μάρκου τά ποία, λα μαζί, τήν στιγμή πού  γόνδολα μέ τό ερό λείψανο ξεκινοσε τόν πλο της στά νερά τν καναλιν, λα μαζί τά περιστέρια σάν να τεράστιο κύμα πέρασαν πάνω πό ατήν, χαιρετώντας μέ τόν τρόπο ατόν τόν μεγάλο φιλοξενούμενο πού ναχωροσε πλέον γιά πάντα γιά τό μοναστήρι του. κόμα καί  λογη φύση συμμετεχε, ς μαρτυρία, τή στιγμή τς ναχώρησης πό τήν Βενετία μέ προορισμό τά εροσόλυμα.
Μεγάλος περασπιστής καί πέρμαχος τς γίας μας ρθοδοξίας στάθηκε  γιος Σαββας  γιασμένος.
Πλθος γώνων τέλεσε, μαζί μέ τόν φίλο του τόν γιο Θεοδόσιο τόν κοινοβιάρχη, κατά τν αρετικν.  γιος Σάββας εναι πρότυπο γιά μς σήμερα καί ς χουμε τίς εχές του καί τήν μεσιτεία του. Θεωρεται καί εναι  προστάτης καί  βοηθός τν καρκινοπαθν καί τν τεκνων ζευγαριν. Πλθος θαυμάτων καί άσεων καταγράφονται σήμερα καθημερινά πό τούς Σαββαϊτες μοναχούς της ουδαϊκής  ρήμου καί πό τόν γέροντα π. Εδόκιμο στήν γία Γ.
* ρχιμ. γνάτιος εναι Προϊσταμενός της ερς Μονς τν Ποιμένων, στή Μπέτ Σαχούρ,
Μετοχίου τς ερς Λαύρας το γίου Σάββα το γιασμένου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.