31 Ιουλ 2011

Ὅταν ἀγάπη νικᾶ τὴν ἐκδικητικότητα

Δεν θέλει να τυφλωθεί ο άνδρας που την τύφλωσεἈπόφαση ψυχῆς ἀπὸ τὴν ἄτυχη Ἰρανὴ: Δὲν θέλει νὰ τυφλωθεῖ ὁ ἄνδρας ποὺ τὴν τύφλωσε δείχνωντας τὴ μεγαλοψυχίας της καὶ τη συγχωρητικότητά της. Παράδειγμα πρὸς μίμηση ἡ νεαρὴ Ἰρανὴ
Τῆς κατέστρεψε τὸ πρόσωπο καὶ τὴ ζωή, ἀλλὰ ἐκείνη δὲν θέλει νὰ τοῦ προκαλέσει τὸν ἴδιο πόνο. Ἡ νεαρὴ ἰρανὴ Ἀμενὲχ Μπαχραμί, τυφλώθηκε καὶ στὰ δύο μάτια καὶ τὸ πρόσωπό της παραμορφώθηκε ὕστερα ἀπὸ ἐπίθεση ποὺ δέχθηκε μὲ ὀξύ, ἀποφάσισε νὰ μὴ ζητήσει τὴν ἀντίστοιχη τιμωρία τοῦ δράστη τῆς ἐπίθεσης, ὅπως προβλέπει ὁ ἰσλαμικὸς νόμος.
Ὁ εἰσαγγελέας τῆς Τεχεράνης Τζαφὰρ Ντολαταμπαντὶ δήλωσε ὅτιἡ Μπαχραμὶ δὲ θέλησε νὰ τιμωρηθεῖ ὁ δράστης μὲ τύφλωση, ἀλλὰ ζητεῖ νὰ ἀποζημιωθεῖ. Ὁ Μοβαχεντὶ ἐπρόκειτο νὰ τυφλωθεῖ σήμερα μὲ...

 πέντε σταγόνες ὀξὺ στὸ κάθε μάτι, ἐπειδὴ τὸ 2004 ἔριξε ὀξὺ στὸ πρόσωπο τῆς κοπέλας, ἡ ὁποία δὲν ἤθελε νὰ τὸν παντρευτεῖ.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.