21 Μαΐ 2011

Ἀπίστευτο: Μία μικρὴ Πόντια Ἑλληνίδα ξεσηκώνει μὲ τοὺς ποντιακοὺς χοροὺς τοὺς τούρκους σὲ τηλεοπτικὸ παιχνίδι!!!Ἡ μικρὴ Πόντια Ἑλληνίδα (Karadenizli Rum) Μπιούσρα Γκεντς (Busra Genc) «μαγεύει» τὴν Τουρκία, σὲ πρόγραμμα τῆς τουρκικῆς τηλεόρασης, μὲ ποντιακὰ τραγούδια καὶ χορούς!!!
 Ἔχουμε γράψει ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς ἀναγεννᾶται πραγματικὰ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο: ἄγνωστες γιὰ τὴ γενιὰ μᾶς δυνάμεις ποὺ ἐκφράζουν τὸ πανελλήνιο πνεῦμα ἐνεργοποιοῦνται κατὰ ἕναν τρόπο θαυμαστό, στηρίζοντας παρασκηνιακὰ τὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα καὶ βοηθώντας σιγὰ-σιγὰ τὴν Ἑλλάδα νὰ ξεπεράσει τὴν κρίση!
 Ἔτσι, καθόλου δὲν ἀποκλείεται νὰ ποῦμε στὸ τέλος ὅτι ἡ σημερινὴ κρίση ποὺ μαστίζει τὴν κοινωνία μᾶς ὑπῆρξε τελικὰ «εὐλογία Θεοῦ», ἀφοῦ δραστηριοποίησε νέες δυνάμεις τοῦ ἑλληνισμοῦ παντοῦ πάνω στὴν ὑφήλιο! Στὰ Βαλκάνια, πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ, στὴν εὐρασιατικὴ Ἀνατολή, στὴ «μαύρη ἤπειρο», παντοῦ παρατηρεῖται μία ἀξιομνημόνευτη «μυστικὴ» κινητοποίηση τοῦ ἀπόδημου ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ ξένου φιλελληνισμοῦ... Τὰ ὅσα μάλιστα συμβαίνουν στὴ γειτονικὴ Τουρκία θὰ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ τὰ καταγράψουμε καὶ νὰ...

 τὰ λάβουμε πολὺ σοβαρὰ ὑπόψη.

Μία πρωτοφανὴς λοιπὸν ἀναβίωση τοῦ ἑλληνισμοῦ παρατηρεῖται τὸν τελευταῖο καιρὸ στὴν Τουρκία! Τὰ ἑλληνικά, ὡς ἐκμάθηση ξένης γλώσσας, κάνουν ἀπίστευτη «θραύση», καὶ μάλιστα σὲ ὁρισμένες περιοχὲς εἶναι ἡ... πρώτη σὲ προτίμηση ξένη γλώσσα τῶν Τούρκων!!! Ἀκόμη, ὁ κρυπτοχριστιανισμὸς τῆς χώρας αὐτῆς ξυπνάει μὲ ρυθμοὺς ραγδαίους – ἔστω καὶ ὑπὸ τὴν κάλυψη τῶν κοινῶν παραδοσιακῶν δρώμενων τῆς λαϊκῆς λατρείας Ἰσλὰμ καὶ Ὀρθοδοξίας – καὶ μάλιστα σὲ κάποιες περιπτώσεις ἔχει ἐντυπωσιακὲς «παρενέργειες» στὸ ἐσωτερικό της τουρκικῆς κοινωνίας (ὅπως στὴν ἐκπληκτικὴ ἀναβίωση τῆς πίστης στὸν Ἅγιο Γεώργιο, στὴ γιορτὴ τοῦ ὁποίου κατὰ δεκάδες χιλιάδες συρρέουν οἱ κάτοικοι τῆς χώρας...).
Ἀλλὰ καὶ ἡ διάσταση τοῦ πανάρχαιου ἑλληνικοῦ πνεύματος βρίσκει ἀπήχηση σὲ νεώτερους κύκλους τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ, ὅπως γιὰ παράδειγμα συμβαίνει μὲ τὴν ἀναβίωση τῆς λατρείας του... Δία (!) στὴν πόλη τοῦ Ἄκσοϊ, κατόπιν πρωτοβουλίας μάλιστα τοῦ δημάρχου!...
Τὸ ἴδιο ἐκπληκτικὴ εἶναι ἡ κατάσταση στὴν περιοχὴ τοῦ Πόντου (τουρκικὴ ἐπαρχία τοῦ Karadeniz), ὅπου θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ πεῖ ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα φοβερὸ καὶ τρομερὸ λαϊκὸ ἡφαίστειο ποὺ σιγοβράζει! Καταρχᾶς πρέπει ἀπαραίτητα νὰ τονίσουμε πὼς οἱ κάτοικοι τῆς βόρειας Τουρκίας αὐτοαποκαλοῦνται... Ἕλληνες (!), στὰ τουρκικὰ “Rumlar” καὶ μάλιστα σὲ ἐπίσημα τουρκικὰ ἔγγραφα καὶ βιβλία!!!

Ἀλλὰ καὶ τὸ ἴδιο τὸ περίφημο «βαθὺ κράτος» τῆς Ἄγκυρας χαρακτηρίζει σὰν Ἕλληνες τοὺς πληθυσμοὺς ποὺ ζοῦν κατὰ μῆκος τῶν ἀκτῶν τοῦ Εὔξεινου Πόντου καὶ εἰδικότερα στὰ χωριὰ τῆς περιοχῆς (ψηλὰ πάνω στὰ ὅρη, ἀπ’ ὅπου ἀντικρίζουν τὸ πέλαγος...), ἀλλὰ καὶ στὶς μεγαλουπόλεις τῆς Τραπεζούντας, τῆς Κερασούντας καὶ τῆς Σαμψούντας... Ἄρα πρόκειται γιὰ μία ἄτυπη, πολιτιστική, μειονότητα μὲ ἑλληνικὴ συνείδηση μέσα στὴν «καρδιὰ» τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους-κράτους!...

Τὰ ἤθη κι ἔθιμα τοῦ λαοῦ αὐτοῦ εἶναι τὰ ἴδια ἀκριβῶς μ’ αὐτὰ τῶν Πόντιων ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλλάδα. Αὐτὸ παρατηρεῖται κυρίως στὸν τομέα τῆς μουσικῆς, ὅπου μάλιστα πολλὰ τραγούδια εἶναι ἀπὸ κοινοῦ στὴν τουρκικὴ γλώσσα καὶ τὴν ποντιακὴ διάλεκτο! [τελευταία ἕνα μικρὸ κοριτσάκι, 10 ἐτῶν, ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Μαύρης Θάλασσας κατέπληξε τὸ τουρκικὸ κοινό, τραγουδώντας καὶ χορεύοντας τοὺς ποντιακοὺς ρυθμούς, μὲ τὴ συνοδεία λύρας, ἀποσπώντας ἄριστες κριτικὲς ἀπὸ τοὺς εἰδικούς: πρόκειται γιὰ τὴν Μπιούσρα Γκεντς, ποὺ ἀποθέωσε τὸ πανελλήνιο πνεῦμα στοὺς τηλεοπτικοὺς δέκτες τῆς γειτονικῆς χώρας]

Ὥστε οἱ ἑλληνογενεῖς πληθυσμοὶ τῆς τουρκικῆς αὐτῆς ἐπικράτειας ἐπιστρέφουν ἀργὰ ἀλλὰ σταθερὰ στὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα, δίνοντας μία ἄλλη, νέα, διάσταση στὸ τόσο σύνθετο πλέγμα τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων. Κάποιοι μάλιστα θεωροῦν ὅτι οἱ Τουρκοπόντιοι, μαζὶ μὲ τοὺς ὑπόλοιπους ἑλληνικῆς προέλευσης Τούρκους ὑπηκόους, θὰ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ ἐπιβεβαιώσουν τὴν προφητεία τοῦ Πατροκοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὅτι τὸ 1/3 τῶν Τούρκων θὰ προσχωρήσουν ξανὰ στὴ Ρωμηοσύνη καὶ θὰ γίνουν, ὅπως λέει κι ὁ καθηγητὴς Δημήτρης Κιτσίκης, «οἱ καλύτεροι Ἕλληνες»!!!

Πέρα ὅμως ἀπὸ τὴν καθαρὰ πολιτισμικὴ παράμετρο τοῦ ὅλου θέματος, ὑφίσταται καὶ μία ἄλλη διάσταση, μὲ τεράστιο βάθος καὶ πλάτος: ἡ πολιτικὴ ὑπεραξία τοῦ ποντιακοῦ ζητήματος, ποὺ ὄχι ἁπλὰ εἶναι ὑπαρκτή, ἀλλὰ καὶ τείνει νὰ ἀποτελέσει καὶ ἕνα σοβαρὸ «ἀγκάθι» γιὰ τοὺς Τούρκους φασίστες, ποὺ ἐμποδίζουν τὴν ἑλληνοτουρκικὴ προσέγγιση, μέσω τῶν διεκδικήσεών τους ἔναντί της χώρας μας καὶ τὸν συστηματικὸ ἀνθελληνισμὸ ποὺ καλλιεργοῦν σὲ τμήματα τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους, δηλητηριάζοντας τὶς λαϊκὲς καρδιές... Ὅμως ἐδῶ ὀφείλουμε νὰ ποῦμε ὅτι οἱ συγκεκριμένοι τουρκικοὶ ἐθνικιστικοὶ κύκλοι ἔχουν ἀποτύχει παταγωδῶς στὴν ἄθλια ἀποστολή τους!

Ὄχι μόνο δὲν ἔχουν στρέψει τὸν μέσο Τοῦρκο κατὰ τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ συμβαίνει τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο: δὲν ὑπάρχει ἄλλος λαὸς πάνω στὸν πλανήτη, ποὺ νὰ γίνεται ἀποδεκτὸς ἀπὸ τοὺς ἁπλοὺς Τούρκους μὲ τόση συγκίνηση καὶ ἀγάπη, ὅπως ὁ ἑλληνικός!!! Καὶ βέβαια αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἀποτυχία τους, γεμίζει τοὺς συγκεκριμένους ρατσιστικοὺς κύκλους μὲ ἀκόμα μεγαλύτερη κακία κατὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ...

Σήμερα λοιπόν, καὶ μὲ ἀφορμὴ τὸ ποντιακὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖο (ὅπως εὔστοχα λέει καὶ ὁ μεγάλος Ἕλληνας πατριώτης Μιχάλης Χαραλαμπίδης) εἶναι θέμα πρώτης γραμμῆς γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ – μαζὶ μ’ ἐκεῖνα τῆς Κύπρου καὶ τῆς Βορείας Ἠπείρου – οἱ Τοῦρκοι ἐθνικιστὲς ποὺ κατέχουν κάποιες θέσεις-κλειδιὰ στὸν τουρκικὸ κρατικὸ (καὶ παρακρατικό...) μηχανισμὸ προβληματίζονται ἔντονα. Φοβοῦνται τὴν ἀφύπνιση τῶν Ἑλληνορθόδοξών της Τουρκίας καὶ θέτουν τὸ ποντιακὸ ζήτημα σὲ ἔκτακτη μελέτη στὴν «ἡμερήσια διάταξη» τῶν προβληματισμῶν τους...

Γι’ αὐτὸ καὶ πολὺ πρόσφατα – καὶ μὲ ἀφορμὴ τὰ ποντιακὰ τραγούδια ποὺ ἀκούγονταν παντοῦ πάνω στὰ πλοῖα, στὶς κρουαζιέρες τοῦ Εὔξεινου Πόντου! – σὲ σύσκεψη τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῆς χώρας (τοῦ περίφημου MGK) Τοῦρκος στρατηγὸς ἔθεσε ἐπίσημα τὸ ἐν λόγω θέμα!

Τί ἀκριβῶς λένε οἱ πληροφορίες, ποὺ βέβαια ἔφτασαν καὶ στὰ «αὐτιὰ» τῆς ἑλληνικῆς ΕΥΠ; Ὅτι ὁ τουρκικὸς στρατὸς φοβᾶται, λέει, τὴν ἀναβίωση τοῦ ποντιακοῦ ἀντάρτικου στὴν περιοχή, γιὰ τὸ ὁποῖο τὰ λεπτομερῆ στοιχεῖα εἶναι ἀκόμη συγκεχυμένα. Λέγεται γιὰ παράδειγμα ὅτι τοῦ ποντιακοῦ ἀντάρτικου ἡγεῖται μία, σχετικὰ νεαρή, γυναίκα μὲ δυναμικὸ χαρακτήρα, ἀναβιώνοντας ἔτσι τὸν θρύλο τῶν μυθοϊστορικῶν Ἀμαζόνων τῆς περιοχῆς!!!

Αὐτὴ ἡ κοπέλα, Τουρκάλα βεβαίως ὑπήκοος, ἔχει ἐνεργοποιήσει ἕνα εὐρὺ δίκτυο ἐπίδοξων ἀνταρτῶν, ποὺ ἤδη ἀποθηκεύει ὁπλισμὸ σὲ κρύπτες πάνω στὰ ψηλὰ βουνὰ τοῦ Πόντου, ἀναμένοντας τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ δωθεῖ τὸ σύνθημα τῆς διεκδίκησης ἀνθρώπινων καὶ ἐθνικῶν δικαιωμάτων! Εἶναι μακριὰ αὐτὴ ἡ στιγμή; Ὄχι καὶ τόσο, λέει ἡ ἐνημέρωσή μας, ἀφοῦ ἀφενὸς ἡ πολιτικὴ τῶν Ἔρντογαν-Γκιουλ θεωρεῖται εὐνοϊκὴ γιὰ τὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα καὶ ἀφετέρου οἱ ἐξεγέρσεις στὸν ἀραβικὸ-μεσανατολικὸ κόσμο δὲν ἀποκλείεται νὰ δημιουργήσουν παρόμοιες προϋποθέσεις καὶ στὴν ἴδια τὴν Τουρκία...

Οἱ Τοῦρκοι ποὺ ἀνήκουν στὸ «βαθὺ κράτος» (τὸ ὁποῖο κάθε ἄλλο παρὰ ἐπιθυμεῖ τὴν καλὴ γειτνίαση μὲ τὴν Ἑλλάδα...) ὑποπτεύονται διασυνδέσεις τοῦ ἀντάρτικου-«ἔμβρυου» μὲ τὶς ἑλληνικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες! Ἄλλωστε παλαιότερα εἶχαν κατηγορήσει εὐθέως Ἕλληνες ἀξιωματούχους ποὺ δραστηριοποιοῦνταν στὴν περιοχὴ – καὶ ποὺ εἶναι πραγματικοὶ ἥρωες τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους! – ὡς ἐπικίνδυνους πράκτορες, ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν ὑπονόμευση τῆς εἰρήνης στὸ ἐσωτερικό της Τουρκίας, ἀκόμα καὶ τὸν ἀκρωτηριασμὸ τῆς τουρκικῆς ἐπικράτειας! Εἶναι ἄραγε ἀκόμα τὸ ἑλληνικὸ “PKK” σὲ σπερματικὴ μορφὴ ἢ μήπως τὰ πράγματα εἶναι πιὰ ἀρκετὰ «προχωρημένα»;

Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι ἕνας ἀπίστευτος ὑπόγειος πόλεμος ἀνάμεσα σὲ μυστικὰ κέντρα τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Τουρκίας μαίνεται αὐτὴ τὴν ὥρα, ἐνῶ εἶναι σίγουρο ὅτι ἡ κατάσταση εἶναι πλέον μὴ ἀναστρέψιμη! Ἡ μεγάλη μέρα τῆς ἐπανασύστασης τῆς Ρωμανίας πλησιάζει...

Δρ. Ἠσαΐας Κωνσταντινίδης

elora.gr

21 σχόλια:

 1. Να είναι ευλογημένο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. φθάνει ὁ καιρός. ἡ καρδιά τῆς ρωμηοσύνης θά ξαναχτυπήσει στήν καθημᾶς Ἀνατολή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χρόνια το περιμένουμε το ποθούμενο.
  Από το στόμα σου και στου Θεού τ' αυτί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οι κάτοικοι της Τουρκίας είναι Έλληνες-Ρωμιοί που εξισλαμίστηκαν και εκτουρκίστηκαν λόγω των Οθωμανών κατακτητών.

  Η Ελλάδα πρέπει να τους υπενθυμίσει την καταγωγή τους, να αξιοποιήσει τους Έλληνες Τουρκόφωνους Ορθόδοξους(εκ των οποίων κατάγεται και ο Καραμανλής), και να τους επανελληνοποιήσει χορηγώντας υπηκοότητα σε όποιον Τουρκόφωνο-Μουσουλμάνο επιστρέψει στην Ορθοδοξία και θέλει να επιστρέψει στον Ελληνισμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αμήν, να γίνει το ποθούμενο να δούμε κι εμείς την πρωτεύουσά μας ξανά ελεύθερη.
  Αντε και του χρόνου στην Πόλη, όπως έλεγε και ο π.Παίσιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. μου αρεσει που εξυμνειτε τον εξευτελισμο των ελληνων ανα τον κοσμο και καποιοι αφελεις για να μην πω κατι αλλο τα πιστευουν. που βλεπετε την αναταση του ελληνισμου; ποιες ελληνικες μυστικες υπηρεσιες; ο ελληνισμος ειναι σε χειροτερη καταπτωση απο την εποχη της αλωσεως και θα το πληρωσουμε με τους νομους του θεου η της ιστοριας οπως θελετε πειτε το. αρχιζω να υποπτευομαι οτι καποιο σκοτεινο ρολο παιζετε ολοι εσεις που τα λετε αυτα ωστε να μην διαταραχτει ο υπνος των ελληνων. κοιμηθητε λοιπον ελληναραδες με τα τσαρουχια και περιμενετε ποτε θα καταστραφει η τουρκια κι εμεις πιο εκφυλοι κι απο τους τουρκους να παρουμε την πολη, 400 χρονια περιμεναμε σαν ζωα ταχα να μας δωσει ο θεος την πολη πισω, μεχρι που βαρεθηκαμε και αποφασισαμε να κουνησουμε τα χερακια μας. κοιμηθητε και θα σας σφαξουν στον υπνο σας....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλά δεν ντρέπεστε λίγο; θαυμάζετε τον εξευτελισμό των παιδιών μέσα από πορνοσόου και δή Ελληνοπαίδων σε τούρκικα πορνοσόου; έχετε τρελαθεί τελείως ή κάτι παίζει όπως αφήνει να εννοηθεί ο ανωτέρω ανώνυμος; βέβαια και το όνομα και επώνυμο του υπογράφοντος λέει πολλά..
  Αλλά εσείς μέσα απ αυτό το μπλογκ διδάσκετε ήθη και ελληνοχριστιανική ηθική προσυπογράφοντας τέτοιες ανοησίες και χυδαιότητες; θα ήθελα πολύ να ξέρω..
  Τώρα αν κρίνω και από τα υπόλοιπα σχόλια σαν λαός είμαστε τόσο εκφυλισμένοι ώστε όχι κάτι καλύτερο δεν αξίζουμε αλλά μάλλον προς εξαφάνιση πάμε. Οι τούρκοι όταν μας έλεγαν άπιστους δεν εννοούσαν μη μουσουλμάνους αλλά αυτό που λέει η λέξη ακριβώς. ΑΠΙΣΤΟΙ. Και μετά περιμένουμε να καταστραφούν οι Τούρκοι και εμείς να είμαστε ο ευνοημένος λαός. Γιατί; είμααστε καλύτεροι; τουλάχιστον οι τούρκοι είναι πατριώτες και πιστοί σε ότι πιστεύουν.
  Δηλαδή είναι σαν να θέλουμε η ζωή να φερθεί πλουσιοπάροχα σε ένα έκφυλο μέθυσο τζογαδόρικο ρεμάλι και να καταδικάσει έναν εργατικό, δυναμικό και ευσυνείδητο. Που τα έχετε δει αυτά; Ετσι θα μας βόλευε θα μου πείτε, αλλά αυτό περιμένετε κι απ το θεό; Γι' αυτό ξαναλέω μας λένε ΑΠΙΣΤΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. προς ανώνυμο 6 Οκτωβρίου 2011 2:47 μ.μ
  Θεωρείς τους ποντιακούς χορούς πορνικούς;;;; Για να σε καταλάβουμε δηλαδή. Μήπως έχεις διαστρεβλωμένη την αντίληψη της ελληνοχριστιανικής ηθικής και μήπως την συνδέεις με ευσεβιστικά-πιετιστικά-ηθικιστικά στοιχεία που δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία αλλά μας ήρθαν από τη Δύση εξαιτίας των Οργανώσεων; Αντί να πεις μπράβο στην κοπέλα που δείχνει την Ελληνική καταγωγή της την κατηγορείς και από πάνω; Που τον βλέπεις τον εξευτελισμό; Απο που κι ως που οι παραδοσιακοί χοροί είναι αμαρτωλοί;
  Νομίζω όμως ότι και οι διαχειριστές του ιστολογίου πρέπει να τοποθετηθούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. τι σχεση εχουν οι διαχειριστες; απο την αλλη ο ανθρωπος δεν ειπε για τον χορο. μιλησε για πορνοσοου και ευγενικα παλι το ειπε. απ αυτα απ το αμερικα που εχει γεμισει και η ελλαδα με γκει, "ελαφρες κοπελιτσες" και αλλα νουμερα και ολες οι κυρατσες βλεπουν ολη μερα ταχα καλιτεχνικα. αυτος ειναι ποντιακος χορος; επειδη ξερω το λεω, μουθυμιζει κατι εκτελεσεις μοτσαρτ σε παραλλαγη βλαχοντισκο. το επομενο βημα κατι τετοιν ματαιοδοξων γονιων ειναι τα παιδικα καλλιστεια για να ξελιγωνονται οι παιδεραστες. καλα σας λεει δεν ντρεπεστε λιγο; διαβαστε λιγο Γ Φραντζη τον ιστορικο της αλωσεως να δειτε τι λεει για το ποσο αξιζαν οι ελληνες της πολης την περιποιηση των τουρκων μηπως και συνελθετε γιατι τα ιδια θα ξαναπαθουμε με τα μυαλα που εχουμε. ηδη φθανει η ωρα και τα σημεια το δειχνουν αλλα εσεις βλεπετε αλλα σημεια, οπως λεει και η παροιμια μας: με το νου πλουταινει η κορη με τον υπνο η ακαματρα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Προς ανώνυμο 6 Οκτωβρίου 2011 5:10 μ.μ
  Δεν έχω καταλάβει το σκεπτικό σας. Η Ανάρτηση δεν μιλάει για το "πορνοσόου" όπως το αποκαλείτε αλλά για την κοπέλα που έχει την τόλμη να βγει σε τουρκικό κανάλι και να χορέψει ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΟΥΣ ποντιακούς χορους. Το μόνο που λείπει είναι η ποντιακή παραδοσιακή ενδυμασία που φυσικά δεν θα επιτρεπόταν να φορέσει σε μια τουρκικη εκπομπή. Αντί να χαίρεστε που υπάρχει ακόμη ζωντανός ελληνισμός στην τουρκία κάθεστε και μιλάτε για "πορνοσόου".
  Και να σας πω και κάτι άλλο. Τώρα που κάνατε αυτή την αναφορά, βάζετε πονηρό λογισμό και σε πολλούς άλλους που δεν τους είχε περάσει καν από το μυαλό.
  Θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με μεγαλύτερη απλότητα και διάκριση μακρυά από τους ευσεβισμούς δυτικού τύπου. Όταν κολλάμε σε τέτοιες σκέψεις σημαίνει, όπως λέει και ο Λεμεσού Αθανάσιος ότι είμαστε σε νηπιακή πνευματική κατάσταση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ξέρουμε τι γράφει η ανάρτηση αλλά δεν πιστεύουμε ότι μας δίνουν. Κατ' αρχήν δυτικού τύπου είναι όλα αυτά επιμένω τα πορνοσόου (εκτός και είναι ελληνικά έθιμα και εγώ νομίζω ότι ειναι από το αμέρικα). Έπειτα η κοπέλα που αναφέρεις είναι ένα κοριτσάκι 8-9 ετών αν πρόσεξες, που δεν θα έπρεπε και μόνο γι αυτό τα παιδιά γενικώς να συμμετέχουν σε τέτοια σόου. Δεν υπάρχει τίποτα παραδοσιακό ούτε αυθεντικό σε όλη την ατμόσφαιρα εκτος από τούρκους και άλλους ανώμαλους. Είναι σύνηθες φαινόμενο της εποχής μας όλες οι χυδαιότητες να ενδύονται ένα μανδύα "ελεύθερου πνεύματος", "προοδευτικότητας", και φιλανθρωπίας τάχα ακόμη. π.χ ακούμε η τάδε πορνοστάρ γύρισε ένα πορνό και τα έσοδα θα πάνε λέει για τα ορφανά παιδιά. Ο δείνα τραγουδιστής που παίρνει 1 κιλό ναρκωτικά το μήνα και η μουσική του δεν είναι μουσική αλλά στίχοι ελεεινής διαφθορας της νεολαίας κάνει μια συναυλία για ίδρυμα λέει ενάντια στον καρκίνο. Θα μου πείτε το πάω μακριά, ίσως θα πρεπε καλύτερα να κοιτάξουμε πόσο μακριά έχουν φτάσει τα πράγματα και κυρίως για τα παιδιά μας, με την αφέλειά μας την χαλαρότητά μας και την αδιαφορία μας. Όποιος δεν καταλαβαίνει αυτά τα βασικά δικαιωμά του, αλλά δεν καταλαβαίνω τι αναζητά στη φράση "Ὅταν μοῦ πειράζουν τὴν πατρίδα μου καὶ θρησκεία μου.."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Καλά φίλε ανώνυμε είσαι λίγο υπερβολικός. Που το βλέπεις το πορνικό στοιχείο στο συγκεκριμένο βίντεο;;;; Δεν αισθάνεσαι υπερήφανος ως Έλληνας που μια κοπέλα αναδεικνύει τον ελληνικό πολιτισμό που άκμασε στο παρελθόν στην σημερινή περιοχή της Τουρκίας; Δεν χρειάζεται να τα βλέπεις όλα πονηρά.
  Η Ρωμηοσύνη ζει και ακμάζει και ας μη φαίνεται προς το παρόν έκδηλα. Θα έρθει όμως καιρός όταν οι προφητείες θα εκπληρωθούν που όλα τα μέρη της μικράς Ασίας θα γίνουν και πάλι δικά μας και τότε όλοι μαζί θα χορέψουμε τους παραδοσιακούς μας χορούς για να το γιορτάσουμε.
  Υ.Γ Στην τελευταία σου πρόταση τι εννοεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ...Δεν ξέρω για εσάς, όμως εγώ δεν βλέπω τίποτε το Ελληνικό σε αυτό το βίντεο...
  Τώρα τα περί αναγένησης και επανασύστασης και "αδερφικής" αγάπης μεταξύ μας... ουδέν σχόλιον. Όσο κρατάμε αναμένες τις τηλεοράσεις, θα επιτρέπουμε τους ανιστόριτους να μας "διδάσκουν" "ιστορία", και να μας αποβλακώνουν με ένα σωρό πορνο-σήριαλ και βρωμο-παίχνιδα. ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ. Τι περιμένετε ν' αντισταθείτε επιτέλους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ Η ΑΓΑΠΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ
  ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Παιδιά μπορεί να μου πει κάποιος αφού είναι ποντιακό τραγούδι γιατί ο άλλος τραγουδάει τούρκικα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ανωνυμε το ότι έχει τούρκικο στίχο δεν σημαίνει ότι δεν είναι ποντιακό τραγούδι αφού τόσο ο χορός όσο και ο ρυθμός της μουσικής είναι ποντιακά. Άλλωστε η χορεύτρια είναι Ελληνίδα πιθανότατα εξισλαμισμένη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. kai me ta kakalam eksouka tha xoreva tema ta xorodias sin tourkian, arki na eporna kai xoreva

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ΕΥΓΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ, ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΕΙΣΤΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΑΠΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΙΣΤΟΡΙΑ,ΘΕΟΛΟΓΙΑ,ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ,ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΕΘΝΙΚΑ, ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ , ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ! ΕΥΓΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Αυτά βλέπουν οι σύγχρονοι Έλληνες, γιαυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε...

  Το τραγικό είναι ότι κάνετε σύνδεση της ορθοδοξίας και του ελληνισμού με αυτό το βίντεο...

  ΑΙΣΧΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.