31 Δεκ 2010

Ἐπιστολή Ἐπισκόπου Ἀρτεμίου πρός ἈρχιερεῖςΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ|
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΡΑΣΚΑΣ-ΠΡΙΖΡΕΝΗΣ
ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ
07.12.2010
ΤΟΙΣ  ΑΔΕΛΦΟΙΣ  ΑΡΧΙΕΡΕΥΣΙ  ΤΗΣ  ΜΙΑΣ,  ΑΓΙΑΣ,  ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΙ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΑΝΑ  ΤΗΝ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΑΔΕΛΦΕ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΕ,

Πιστεύουμε πώς φθασαν στή Σεβασμιότητά Σας ο εδήσεις γιά τά δυσάρεστα γεγονότα στή Σερβική ρθόδοξο κκλησία, τοι τά περί μν, το λαχίστου δελφο σας ν Κυρίω. Τά σημερινά Μέσα Μαζικς νημέρωσης (ΜΜΕ) εναι ποικίλα καί πολυάριθμα, καί συνεπς θά χετε δη νημερωθε, πώς, νήμερα τς πεντηκοστς πετείου τς μοναχικς μας κουρς, πεφάσισε Σύνοδος τν πισκόπων της Σερβικς ρθοδόξου κκλησίας τήν καθαίρεσή μας πό τό ξίωμα το πισκόπου καί τήν παναφορά μας στήν τάξη τν μοναχν.
Δέν γνωρίζουμε ποιοί λόγοι ναφέρονται στίς πληροφορίες τίς ποες λάβατε, καί....
τίνι τρόπω ατές παρουσιάζονται. Ατό πού γνωρίζουμε μως εναι πώς δ, στήν πατρίδα μας τήν Σερβία, τά πίσημα νακοινωθέντα, τά κπορευόμενα κ τς Διαρκος ερς Συνόδου (ΔΙΣ) καί κ τς σερβικς Κυβερνήσεως καί νακυκλούμενα διά τν ΜΜΕ, βρίθουν ναληθειν, συκοφαντιν καί ναποδείκτων κατηγοριν.
Μικρή (καί πικρή) γεύση το νορχηστρωμένου ατο διωγμο ναντίον μν μπορετε νά λάβετε μανθάνοντες τι τό Πατριαρχεο Σερβίας (δήλ. ΔΙΣ) προ μηνν κινήθηκε νομικά ναντίον το Πρωτοσυγκέλλου μου, το ρχιμανδρίτου Συμεών Βιλόβσκι, ποος ερίσκετο δη στή Θεσσαλονίκη κπονώντας τή διδακτορική του διατριβή στή Θεολογική Σχολή ΑΠΘ. πέβαλε κατ’ ατο μήνυση γιά «πόνοια κατάχρησης ξουσίας». Μετά τήν συνακόλουθη κδοση διεθνος ντάλματος συλλήψεως, π.Συμεών πέρασε τρισήμισυ μνες στίς λληνικές φυλακές ναμένοντας τήν κρίση το ρείου Πάγου. δίκη πραγματοποιήθηκε στίς 6-7-2010.
ρειος Πάγος μέ τήν π  ρ. 1410/2010 πόφασή του, ποία ξεφωνήθη δημοσίως στίς 13-7-2010, θώωσε τόν π.Συμεών, πορρίποντας τό ατημα τν σερβικν ρχν γιά κδοσή του στή Σερβία που θά δικαζόταν μέ τήν κατηγορία τς «πόνοιας κατάχρησης ξουσίας». ρειος Πάγος μάλιστα πεφάνθη ) τι πρόκειται για προσχηματική δίωξη, πισθέν της ποίας ποκρύπτεται διωξη πολιτικν καί θρησκευτικν φρονημάτων, καί β) τι δέν θά τύχει δίκαιης δίκης στή Σερβία.
Μήν πιθυμώντας νά σς φήσουμε στό σκότος τς παραπληροφορήσεως σον φορ στήν πόθεσή μας, δραττόμεθα τς εκαιρίας νά παραθέσουμε στήν γάπη σς –συνημμένως τή παρούση–την πό 13.9.2010 πιστολή μας πρός τήν Διαρκ ερά Σύνοδο, κ τς ναγνώσεως τς ποίας θά ποκτήσετε δίαν ντίληψίν του πώς καί γιατί πλθε χωρισμός μεταξύ μν καί τς Διαρκος ερς Συνόδου.
Στήν ν λόγω πιστολή μας πενταμελής Διαρκς ερά Σύνοδος, στήν ποία συμμετεχαν καί ψήφισαν ναντίον μς γνωσμένοι κατήγοροι καί δικτες μας(!), χωρίς νά μς καλέσει σέ πολογία, ντέδρασε λαμβάνοντας κόμα μία ντί-κανονική πόφαση, βάσει τς ποίας μς πηγορεύθη « τέλεσις ποιασδήποτε ερουργίας» μέχρι τήν σύγκληση τς εραρχίας στίς 17.11.2010. Αναμένοντας νά μς δοθε βμα στε νά προβομε στήν μετέρα περάσπιση νώπιόν της Συνόδου τς εραρχίας καί οτως νώπιον λων νά λάμψει λήθεια, σεβασθήκαμε τήν πόφαση, παρά τό γεγονός τι ταν ντί-κανονική.
Δυστυχς, δέν προσεκλήθημεν στή Σύνοδο τς εραρχίας. Η Σύνοδος, στήν ποία καί πάλι συμμετεχαν καί ψήφισαν εναντιόν μας γνωσμένοι κατήγοροι καί δικτες μας(!),ατή τή φορά ξέφερε ναντίον μών αποφαση καθαιρέσεως καί ποβιβασμο στήν τάξη τν μοναχν, χωρίς καν νά μς δοθε τό ναφαίρετο δικαίωμα τς πολογίας λλά καί ρήμην μν, γεγονός πού ντίκειται στούς ερούς Κανόνες καί στόν Κατά-στατικό Χάρτη τς Σερβικς ρθοδόξου κκλησίας.
ν κατακλείδι, καί τίς τέσσερεις φορές πού σχολήθηκε ετε Διαρκής ετε τό Σμα τς εραρχίας μέ τό θέμα μας [) 11-2-2010 ΔΙΣ–προσωρινή πομάκρυνση πό τόν θρόνο, β) 2-5-2010 εραρχία–«κπτωση» πό τόν θρόνο, γ) 18-9-2010 ΔΙΣ–αργία πό κάθε εροπραξία, δ) 18-11-2010 εραρχία–καθαιρεση], δέν προηγήθηκε νακριτική διαδικασία, δέν κλήθησαν μάρτυρες οτε κατηγορίας οτε περασπίσεως, δέν κλ-θημεν σέ πολογία καί, κτός της 2-5-2010, δέν κλήθημεν καν στή Σύνοδο καί δέν συμμετείχαμε, καί τέλος ο δικαστές μς ταν γνωσμένοι κατήγοροι καί δεινοί συκοφάντες μας στά ΜΜΕ.
χουμε πρό φθαλμν τό παράδειγμα το γίου ωάννου το Χρυσοστόμου, ποος εχε πίσης δίκως καί ντικανονικς δικασθε, καθαιρεθε, φορισθε καί ξορισθε. διος οδέποτε νεγνώρισε τήν πόφαση τς καθαιρέσεως, λλά σέ λη του τή ζωή θεωροσε τόν αυτό του ς κανονικό ρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, εχε κκλησιαστική κοινωνία μέ πολλούς πισκόπους νά τήν οκουμένη καί τελοσε (ταν ταν δυνατόν) τήν θεία Λειτουργία. Διο πράξαμε καί μες παρομοίως. Δέν ποδεχθήκαμε τήν πόφαση τς Συνόδου. Συνεχίζουμε νά θεωρομε τόν αυτό μς νόμιμο καί σόβιο κανονικό πίσκοπο Ράσκας-Πριζρένης, καί πομένως τελομε μέ τούς μοναχούς καί πιστούς μας τήν θεία Λειτουργία, ναλόγως τν συνθηκν.
νημερώνουμε μς περί λων ατν, γαπητέ δελφέ, μέ τήν λπίδα δελφικς κατανοήσεως καί ποστηρίξεως, πως θριαμβεύσει λήθεια, καί πως παραμείνουμε σέ πνευματική καί κανονική κοινωνία μεθ  μν πάντων. Εμαστε στή διάθεσή σας γιά παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων καί στοιχείων (γγράφων κ.λπ.) πο φορον στήν πόθεσή μας.
Σς εχόμεθα χαρούμενες καί παρά Θεο ελογημένες ορτές τς το Χριστο Γεννήσεως καί ναφωνομε τόν εφρόσυνο χαιρετισμό:

Δόξα ν ψίστοις Θε καί πί γής ερήνη!
Χριστός τέχθη!
Ελογημένο τό νέο τος 2011!
μέτερος ν γάπη το νηπιάσαντος Χριστο δελφός καί συλλειτουργός
πίσκοπος Ράσκας-Πριζρένης
καί Κοσσυφοπεδίου-Μετοχίων
†Αρτέμιος
(σφραγίδα καί πογραφή)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.