31 Δεκ 2010

Κίσιγνκερ πρὸς Τούρκους: Ἐμεῖς θὰ διαμαρτυρόμαστε καὶ ἐσεῖς θὰ προχωρεῖτε

 Από τὸν Σάββα Πέτρου
Ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον βιβλίο, γιὰ τὸ ρόλο ποὺ διαδραμάτισε ἡ Τουρκικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν ΜΙΤ, στὸ Κυπριακό, τέθηκε ἤδη σὲ κυκλοφορία. Συγγραφέας τοῦ βιβλίου εἶναι ὁ δημοσιογράφος Soner Yalcin, ὁ ὁποῖος, μεταξὺ ἄλλων, ἐπικαλούμενος ἀρχεῖα τῆς ΜΙΤ, ἀναφέρει ὅτι ὁ Μακάριος περιέπεσε σὲ δυσμένεια ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, ὅταν ζήτησε ἀπὸ τὶς ΗΠΑ τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν Κύπρο τοῦ κατασκοπευτικοῦ ἀμερικανικοῦ ραδιοσταθμοῦ τοῦ Καραβᾶ.


Μὲ βάση τὰ ὅσα ὑποστηρίζει ὁ Soner Yalcin, στὶς ἀρχὲς τοῦ 1972, ὁ Χένρι Κίσινγκερ ἀνέθεσε στὴ CIA τὴν ἑτοιμασία ἑνὸς σχεδίου, μὲ τὸ ὁποῖο διασφαλίζονται τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα στὴν Κύπρο, διὰ μέσου της μόνιμης παραμονῆς τῶν ἀγγλικῶν βάσεων. Μὲ βάση τὸ σχέδιο ποὺ ἐπιθυμοῦσε ὁ Κίσινγκερ, ἡ Τουρκία θὰ ἦταν ὁ μεγάλος κερδισμένος, ἀφοῦ θὰ ἀναλάμβανε νὰ ὑλοποιήσει τὸ οὐσιαστικὸ μέρος τοῦ σχεδίου ποὺ πρόβλεπε τὴ διχοτόμηση τῆς Κύπρου.

Σύμφωνα πάντα μὲ τὰ ὅσα ἀναφέρονται στὸ βιβλίο τοῦ Soner Yalcin, τὸ ὅλο σχέδιο διαχωρίστηκε σὲ δύο σκέλη: Τὸ πρῶτο σκέλος ἦταν ἡ ἐνθάρρυνση τῆς Ἑλλάδας νὰ ἐπέμβει μονομερῶς στὴ Κύπρο ὡς ἐγγυήτρια δύναμη, μὲ τὴ διαβεβαίωση ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρεπόταν στὴν Τουρκία νὰ ἐπέμβει.

Τὸ ἔργο τῆς CIA, μὲ ἄνθρωπό τους τὸν Ἰωαννίδη, ἔγινε πιὸ εὔκολο. Οἱ ἐντολὲς ποὺ δόθηκαν στὸν Ἰωαννίδη ἦταν νὰ δημιουργηθοῦν οἱ κατάλληλες συνθῆκες γιὰ νὰ δικαιολογεῖ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση τῆς Ἑλλάδος, ποὺ θὰ ἔδινε τὸ πράσινο φῶς στὴν Τουρκία γιὰ νὰ ὑλοποιήσει τὸ δεύτερο σκέλος τοῦ ὅλου σχεδίου, τὴν εἰσβολὴ καὶ διχοτόμηση τῆς Κύπρου.

Ὅταν ὁ Κίσινγκερ ἔδωσε τὸ σχέδιο στὸν Ἐτζεβίτ, τοῦ ἀνέφερε: «Ἐμεῖς θὰ διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὴν εἰσβολή, ἀλλὰ ἐσεῖς δὲν θὰ....

 ἀκοῦτε κανένα, θὰ προχωρεῖτε καὶ νὰ καταλαμβάνετε ἐδάφη σύμφωνα μὲ τὸ χάρτη σας». Η ΜΙΤ, ἂν καὶ εἶχε ἄμεση συνεργασία καὶ πληροφόρηση ἀπὸ τὴ CIA, ἐντούτοις ἤθελε νὰ γνωρίζει τὰ πάντα ἀπὸ πρῶτο χέρι.

Σύμφωνα μὲ τὴν τουρκικὴ ἰστοσελίδα www.sde.org.tz ποὺ ἐπικαλεῖται σχετικὸ ἔγγραφο, ἡ ὁριστικὴ ρήξη χούντας καὶ κυπριακῆς κυβέρνησης ἦταν ὅταν ἡ κυπριακὴ κυβέρνηση προέβη σὲ δεύτερη μυστικὴ εἰσαγωγὴ ὁπλισμοῦ ἀπὸ τὸ λιμάνι τοῦ Καραβοστασίου, ποὺ περιελάμβανε καὶ βαρὺ ὁπλισμό, σὲ ἐμπορευματοκιβώτια μὲ ἔνδειξη γεωργικὰ μηχανήματα. Ἡ πληροφορία διέρρευσε στὸ κλιμάκιο τῆς ἑλληνικῆς ΕΥΠ. Ἀμέσως ὁ πρέσβης τῆς Ἑλλάδος Παναγιωτάκος ἐνημέρωσε τοὺς Ἄγγλους καὶ τὴν εἰρηνευτικὴ δύναμη τοῦ ΟΗΕ, ἔγινε ἐσπευσμένη στρατιωτικὴ ἐπιχείρηση καὶ ἡ φάλαγγα μὲ τὸν ὁπλισμὸ ποὺ δὲν συνοδευόταν, γιὰ νὰ μὴν κινεῖ ὑποψίες, ἀκινητοποιήθηκε λίγο ἔξω ἀπὸ τὴ Λευκωσία καὶ κατεσχέθη ὁ ὁπλισμὸς καὶ ἀποθηκεύθηκε στὸ Ἀρχηγεῖο τῆς Εἰρηνευτικῆς Δύναμης στὸ ἀεροδρόμιο Λευκωσίας.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονός, ἡ κατάσταση στὴν Κύπρο πάει ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο.

Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς ΜΙΤ, ὁ Ὑπαρχηγὸς τοῦ Γρίβα, ὁ Καροῦσος, ἀμέσως μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Γρίβα, ἐπιδίωξε νὰ ἐφαρμόσει τὴν τελευταία διαταγὴ τοῦ Γρίβα λίγες μέρες πρὶν ἀπὸ τὸ θάνατό του, ἡ ὁποία διέτασσε τὴν ΕΟΚΑ Β γιὰ παράδοση, διότι διαπίστωσε ὅτι παρεξέκλινε ἀπὸ τοὺς στόχους της καὶ τὴ χρησιμοποιοῦν γιὰ ἀλλότριους σκοπούς. http://www.sigmalive.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.