31 Οκτ 2010

Ἡ ἱστορία τῆς οἰκονομικῆς ἀπάτης στὴν Ἑλλάδα


-Ἡ Χούντα τὸ 74 παραδίδει στὸν "Ἐθνάρχη" ὑγιὲς χρέος 330 ἑκατ. (ὑγιὲς διότι λόγω μεγάλης βιομηχανικῆς καὶ ἀγροτικῆς ἀνάπτυξης τὸ χρέος αὐτὸ-ἐξοφλεῖτο).
-Ὁ "Ἐθνάρχης" (Κῶν/ὃς Καραμανλὴς) μετατρέπει τὸ χρέος μετὰ ἀπὸ 7 χρόνια σὲ 8ΔΙΣ
-Ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου κλείνει μὲ δύο τρόπους (ὑπὲρ-πολλαπλασιασμὸς μισθῶν καὶ εἰσφορῶν μέσα σὲ μία νύχτα & τῶν ἀπεργιῶν) ὅλες τὶς τεράστιες βιομηχανίες (ΙΖΟΛΑ, ΠΙΤΣΟΣ, ΕΛΙΝΤΑ, ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ, ΧΡΩΠΕΙ κτλ κτλ κτλ), καὶ ἐφαρμόζει τὸ οἰκονομικὸ τερτίπι ποὺ λέγεται "EASY MONEY SYSTEM" σὲ ἐπίπεδο κράτους, δηλαδὴ παίρνει δάνεια (ἀπὸ τὶς Ἑβραϊκὲς Τράπεζες τοῦ Ροκφέλερ ποὺ πρωτύτερα εἶχαν σχεδιάσει ὀργανώσει καὶ χρηματοδοτήσει τὴν δημιουργία τοῦ ΠΑΣΟΚ) καὶ μοιράζει τὰ χρήματα στοὺς πολίτες, δηλαδὴ γεμίζει τὴν ἀγορὰ μὲ χρῆμα (ὄχι ὅμως ὑγιῆ ἀλλὰ δανεικὰ μὲ ἀσύλληπτους τόκους)...
Αὐτὸ ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα γιὰ πρώτη φορὰ ἡ Ἑλλάδα νὰ καταναλώνει περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ παράγει, βυθίζοντας τὴν πολὺ περισσότερο στὸ DEBT BASE BANKING SYSTEM.
Σκοπὸς τοῦ "Τσοβόλα δώστα ὅλα" δὲν εἶναι ἡ φιλανθρωπία ὅπως πιστεύει ὁ ἑλληνικός λαος, ἀλλὰ στὸ ὅτι:
1ον πρέπει νὰ ἀρχίσει ὁ λαὸς τὰ μεγάλα ἔξοδα καὶ νὰ συνηθίσει στὰ μεγάλα ἔξοδα
2ον πρέπει νὰ "δέσει" τὴν Ἑλλάδα μὲ τὰ δάνεια στὶς ὁμόφυλές του Ἑβραϊκὲς Τράπεζες
3ον καὶ ὅλα αὐτὰ γιατί; γιὰ νὰ ἐνεργοποιηθεῖ ἐν καιρῶ τὸ "EASY MONEY SYSTEM" σὲ ἐπίπεδο φυσικῶν προσώπων καὶ πολὺ ἀργότερα τὸ "TIGHT MONEY SYSTEM" σὲ ἐπίπεδο πρῶτα φυσικῶν προσώπων καὶ ἀργότερα σὲ ἐπίπεδο Κράτους.
- Ὁ Μητσοτάκης βασιζόμενος στὴν κατάντια τῶν ΔΕΚΟ ποὺ εἶχε φέρει ὁ Παπανδρέας θέλησε νὰ ἁρπάξει τὴν εὐκαιρία καὶ νὰ τὶς "χαρίσει" σὲ ἰδιῶτες μὲ τὸ ἀζημίωτο φυσικά.
- ὁ Σημίτης (Ἀαρὸν Ἀβουρὶ) φέρνει τὴν ὁμόφυλή του Ἐβραικῆ Goldman Sachs γιὰ νὰ φτιάξει ἕνα SWAP (Δημιουργικὴ Λογιστικὴ) γιὰ νὰ καλύψει τὸ χρέος στὰ χαρτιὰ καὶ νὰ μποῦμε στὸ Εὐρώ. Η Goldman Sachs γιὰ αὐτὸ τὸ SWAP πῆρε πάνω ἀπὸ 1 ΔΙΣ εὐρὼ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.
Ὁ Σημίτης λοιπὸν κάνει τὴν συμφωνία μὲ τὴν Goldman Sachs μέσω τοῦ...
Πέτρου Χριστοδούλου. (Ὁ Πέτρος Χριστοδούλου ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Goldman Sachs ἦταν
σύμβουλος καὶ στὴν JP Morgan, γίνεται διευθυντὴς στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος.)
Αὐτὸ τὸ SWAP ἦταν καὶ ἡ βάση τῆς δικαιολογίας τῆς σημερινῆς κατάρρευσης διότι ἡ Goldman Sachs γνώριζε τὰ βαθύτερα κατατόπια τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας.
Τὸ ἐρώτημα εἶναι ὅμως, γιατί οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας ἐνῶ ξέρανε τὸ κόλπο κάνανε τὰ στραβὰ μάτια;
Ὅπως μᾶς ἐνημερώνει ἕνας Γερμανὸς οἰκονομολόγος, κάνανε τὰ στραβὰ μάτια διότι ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶναι βιομηχανικὴ χώρα ἄρα δὲν εἶναι ἀνταγωνιστὴς τῆς Γερμανίας ἢ τῆς Γαλλίας, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ εἶναι μία καλὴ ἀγορὰ καὶ εὐκαιρία νὰ κερδοσκοπήσουν ἐπάνω μας, διότι θὰ μᾶς δανείζανε μὲ τόκο καὶ τὰ δανεικὰ πρὶν φτάσουνε ἐδῶ θὰ τὰ ξαναπαίρνανε πίσω λόγω VW, BMW, Mercedes, Opel, Audi, Bosch, Siemens, Miele, AEG, Lidl, Renault, Peugeot, Citroen, Carrefur, ἀγορὰ ὁπλικῶν συστημάτων κτλ κτλ κλτ...
Κοντεύοντας στὸ 2000 καὶ ὅταν πιὰ τὸ "EASY MONEY SYSTEM" σὲ ἐπίπεδο κράτους εἶχε φτάσει στὸ ζενὶθ ( Ἡ Ἑλλὰς χρωστάει πάρα πάρα πολλὰ στὶς Ἑβραϊκὲς Τράπεζες) ἔπρεπε νὰ ἐφευρεθεῖ ἕνας τρόπος νὰ πάψει πιὰ τὸ "EASY MONEY SYSTEM" σὲ ἐπίπεδο κράτους ἐφόσον πιὰ τὰ πράγματα ὅδευαν καλὰ "δεμένα" καὶ νὰ περάσουμε στὸ ἄλλο ἐπίπεδο δηλαδὴ τὸ "EASY MONEY SYSTEM" σὲ ἐπίπεδο φυσικῶν προσώπων.
Ἔτσι ἐφευρέθηκε τὸ κόλπο τὸ ὁποῖο δὲν ἦταν ἄλλο ἀπὸ τὴν μεγάλη ἀπάτη τοῦ Χρηματιστηρίου ποὺ ὅλοι ἤδη ἔχουμε ξεχάσει.
Σκηνοθέτησαν λοιπὸν εἰκονικὰ κέρδη καὶ μέσω πάντα τῶν ὑποχείριων ΜΜΕ κατόρθωσαν νὰ κάνουν ἀκόμα καὶ τοὺς βοσκοὺς ἐπάνω στὰ ψηλότερα βουνὰ νὰ κατεβαίνουν στὴν τηλεόραση τοῦ καφενείου γιὰ νὰ δοῦν τὶς μετοχές τους...
Ὅταν τὸ 99% τοῦ Ἑλληνικοῦ προβατικοῦ λαοῦ εἶχε παίξει στὸ χρηματιστήριο καὶ ἢ ὅλη κατάσταση εἶχε φτάσει στὸ ζενίθ, ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ Σόρρος. Σκάει μύτη ὁ Σόρρος καὶ ξεκινάει τὸ κατρακύλισμα. Μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πάρουν ὅλα τὰ λεφτὰ τοῦ προβατικοῦ λαοῦ ποὺ νωρίτερα τοὺς τὰ εἶχαν δώσει μὲ "EASY MONEY SYSTEM" σὲ ἐπίπεδο κράτους μέσω τοῦ Ἀνδρέα. Ὁ σκοπὸς ὅμως δὲν εἶχε ὁλοκληρωθεῖ, ἴσα ἴσα μόλις ξεκινοῦσε.
Ἀνακεφαλαίωση: Ὁ Ἀνδρέας Μινέικο Παπανδρέου εἶχε ἐνεργοποιήσει τὸ "EASY MONEY SYSTEM" σὲ ἐπίπεδο κράτους (δηλαδὴ ἔπαιρνε δάνεια καὶ τὰ μοίραζε στὴν ἀγορὰ (μὲ τὸ ἀζημίωτο βέβαια) καταχρεώνοντας-δεσμεύοντας τὸ Ἑλληνικὸ κράτος στὶς Ἑβραϊκὲς Τράπεζες).
Τὸ 2000, Σημίτης καὶ Σόρρος, τραβᾶνε ὅλο τὸ χρῆμα ποὺ εἶχε διοχετεύσει ὁ Παπανδρέας μέσω τοῦ χρηματιστηρίου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μένει ἡ Ἑλλάδα-ἀγορὰ χωρὶς ρευστὸ ἀλλὰ μὲ τεράστιους τόκους δάνειών του Ἀνδρέα νὰ μᾶς βαραίνουν.
Ἦταν καιρὸς γιὰ τὸ "EASY MONEY SYSTEM" σὲ ἐπίπεδο φυσικῶν προσώπων. Δεδομένου λοιπὸν ὅτι ρευστὸ στὴν ἀγορὰ ἀπὸ τὰ κρατικὰ δάνεια πιὰ δὲν ὑπάρχει, (ἀφοῦ τὰ πῆραν πίσω ἀφήνοντας βέβαια τὰ χρέη ἀπὸ τοὺς τόκους) οἱ ἀνάγκες τῶν μιικρομάγαζων γιὰ ρευστὸ καὶ τῶν ἀνθρώπων νὰ ἀγοράσουν μία κατοικία ἦταν πάντα δεδομένη, ἐμφανίζονται ὡς ἀπομηχανῆς θεὸς (Ἰεχωβὰς) οἱ Τράπεζες, οἱ ὁποῖες ἀνοίγουν τὶς κάνουλες ἐνεργοποιώντας ἔτσι τὸ "EASY MONEY SYSTEM" σὲ ἐπίπεδο φυσικῶν προσώπων.
Δηλαδὴ οἱ Τράπεζες ἀρχίζουν καὶ ρίχνουν ρευστὸ στὴν ἀγορά, αὐτὴν τὴν φορὰ μέσω τῶν φυσικῶν προσώπων.
Ἦταν λύση αὐτὴ γιὰ νὰ ὀρθοποδήσουμε; φυσικὰ καὶ ὄχι.
Σκοπὸς ἦταν νὰ φτάσει ἡ κατάσταση σὲ κάποιο σημεῖο, νὰ κλείσει ἕνας Χ χρονικὸς κύκλος γιὰ νὰ προχωρήσουν στὸ ἑπόμενο στάδιο τὸ ὁποῖο λέγεται "TIGHT MONEY SYSTEM" σὲ ἐπίπεδο φυσικῶν προσώπων
Ἔχουμε 3 δεδομένα:
1. μᾶς βαραίνουν κρατικὰ χρέη ἀπὸ τὰ δάνεια τοῦ Ἀνδρέα, ΑΡΑ μπαίνουν τρελοὶ φόροι σὲ ὅλες τὶς συναλλαγές, ὑποτίθεται γιὰ νὰ ξεχρεώσουμε, αὐτὸ σημαίνει ἀκρίβεια
2. ὑγιὲς ρευστὸ στὴν ἀγορὰ δὲν ὑπάρχει παρὰ μόνο τὰ χρήματα τῶν Τραπεζῶν τὰ ὁποία εἶναι μὲ τοκογλυφικοὺς ὅρους, στὴν ἤδη κατεστραμμένη ἀγορά.
3. οἱ τιμὲς τῶν κατοικιῶν ἀπὸ τὸ 1993 ἔχουν 10πλασιαστεί λόγω φορολογίας καὶ μόνο, ὅποτε τὰ βάρη στοὺς πολίτες-πρόβατα ἀβάσταχτα.
ἦταν καιρὸς γιὰ τὸ τελικὸ "TIGHT MONEY SYSTEM" σὲ ἐπίπεδο κράτους
πρῶτο βῆμα: Πρὶν ἕνα χρόνο 2009, οἱ τράπεζες ξαφνικὰ κλείσανε τὶς κάνουλες τῶν δανείων... ντόμινο ἡ οἰκονομικὴ δυσχέρεια.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ:
Ὁ Καραμανλὴς τὸ μόνο σωστὸ πράγμα ποὺ ἔκανε στὴν ζωὴ τοῦ ἦταν νὰ κλείσει τὴν συμφωνία μὲ τὴν Ρωσία γιὰ τὸν Ἀγωγὸ Μπουργκας - Ἀλεξανδρούπολης.
Αὐτὸ στοὺς Ἑβραίους τῆς Ἀμερικῆς ἔκανε ἀσύλληπτο κακὸ (ἄρα καλὸ γιὰ ἐμᾶς) διότι:
1. θὰ κερδίζαμε χρήματα ὑγιῆ ξανά, μετὰ ἀπὸ 30 χρόνια.
2. Ποιὸς θὰ τολμοῦσε νὰ πειράξει τὰ συμφέροντα τοῦ Πούτιν;
3. ἂν τὸ παραμύθι "μπαμπούλας Τουρκία" κατέρρεε, τὰ κέρδη καὶ ἡ ἐπιρροὴ τῶν Ἑβραίων ἐξ Ἀμερικῆς θὰ ἐξανεμιζόταν, διότι ἀφενὸς δὲν θὰ μᾶς δάνειζαν πλέον αὐτοί, θὰ σταματούσαμε νὰ ἀγοράζουμε ὁπλικὰ συστήματα ἀπὸ αὐτοὺς (στὴν Ε.Ε. ἀγοράζουμε ὁπλικὰ συστήματα ἀπὸ Ἀμερικὴ τόσα ὅσα οἱ ὑπόλοιπες χῶρες τῆς Ε.Ε. μαζί), καὶ ὅτι σὲ καιρὸ πολέμου οἱ Ἀμερικάνοι δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ μᾶς ἐπηρεάσουν ἐφόσον τὰ ὁπλικὰ συστήματα δὲν ἦταν δικά τους.
αὐτοὶ καὶ πολλοὶ ἄλλοι λόγοι ἦταν ποὺ ἔπρεπε νὰ πέσει ὁ ἀποτυχημένος Καραμανλής, καὶ στὴν θέση του νὰ ἔρθει ὁ Ἑβραῖος Τζέφρυ Γεώργιος Μινέικο Τζὰντ Παπανδρέας.
Στὸν προεκλογικὸ ἀγώνα ὁ Καραμανλὴς οὐσιαστικὰ μὲ τὶς δηλώσεις τοῦ δείχνει στὸν λαὸ νὰ ψηφίσει Τζέφρυ, (σκεφτεῖτε τί ἀπειλὲς δέχθηκε γιὰ νὰ τὸ κάνει αὐτό), ὁ Τζέφρυ ὑπόσχεται χρῆμα στὸν λαὸ (Τσοβόλα ξαναδώστα ὅλα) καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς παραβλέπει τὶς προεκλογικὲς θέσεις τοῦ Πασοκ στὰ ἐθνικὰ θέματα (πράγμα ποὺ φανερώνει τὰ πάντα) γιατί τὸ σκατένιο του μυαλὸ μένει στὶς ἀπατηλὲς ὑποσχέσεις γιὰ χρήματα.
Ο ελληνικός λαὸς ψηφίζει Τζέφρυ καὶ ἐκεῖ ξεκινάει τὸ μεγάλο πανηγύρι...
Καὶ ἐνῶ προεκλογικὰ ὑπόσχεται χρήματα στὸν λαὸ μὲ τὸ ποὺ βγαίνει λέει τὸ ἀντίθετο ἰσχυριζόμενος ὅτι δὲν γνώριζε, ἀλλὰ τὸν διαψεύδουν ἄμεσα πρόσωπα ποὺ τὸν εἶχαν ἐνημερώσει προεκλογικὰ ὅπως ὁ Προβόπουλος καὶ ὁ Αἰβαλιώτης. Δὲν νομίζεται ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ τὰ γνώριζε, γιὰ πρωθυπουργὸς πάει ὄχι γιὰ περιπτεράς. Στὴν καλύτερη εἶναι ἀνόητος καὶ ἀνεύθυνος στὴν χειρότερη ἤξερε καλὰ τί ἔκανε μὲ δόλο.
Ὁ Τζέφρυ, 30 ἡμέρες πρὶν τὶς ἐκλογές, καὶ ἐνῶ εἴμαστε στὴν προεκλογικὴ περίοδο, πηγαίνει στὴν Ἀμερική, στὸν Κλίντον. Κανένα μέσο τῶν media δὲν τὸ ἀναφέρει (!) τί πῆγε νὰ κάνει στὴν Ἀμερική; τί εἶπε μὲ τὸν Κλίντον; μὲ ποιοὺς συναντήθηκε καὶ τί σχεδίασε; διότι γιὰ καφὲ στὴν Ἀμερικὴ σὲ καιρὸ προεκλογικῆς ἐκστρατείας δὲν νομίζω νὰ πῆγε...
Κατ' ἀρχὴν προσλαμβάνει τὴν ἴδια Ἑβραϊκὴ Ἑταιρεία ποὺ ἀνέλαβε τὴν καμπάνια τοῦ Ὀμπάμια γιὰ νὰ κάνει τὴν καμπάνια τοῦ Πασὸκ (σᾶς εἶχα στείλει τότε λεπτομέρειες).
Μὲ τὸ ποὺ γίνεται πρωθυπουργὸς ΞΑΦΝΙΚΑ ξεχνάει τὸ "λεφτὰ ὑπάρχουν", ΞΑΦΝΙΚΑ θυμᾶται ὅτι "λεφτὰ δὲν ὑπάρχουν", ΞΑΦΝΙΚΑ ὅλοι θυμοῦνται ὅτι ἡ Ἑλλάδα δὲν τὰ πάει καλὰ μὲ τὰ δημοσιονομικά, ΞΑΦΝΙΚΑ οἱ τράπεζες καὶ τὰ markets θυμοῦνται ὅτι δὲν τὰ πᾶμε καλὰ
Ὅπως μᾶς ἐνημερώνει ὁ οἰκονομικὸς δημοσιογράφος τῶν Financial times τοῦ Λονδίνου, Μάρτιν Σαντμπου, ὅτι στὸ τέλος τοῦ 2009 τὸ Ντουμπάι ἀνακοίνωσε μία ἀναδιάρθρωση τῆς οἰκονομίας του ποὺ τρόμαξε τοὺς ἐπενδυτὲς καὶ δημιούργησε πολλὲς ἀμφιβολίες ὅλων τῶν κρατικῶν τίτλων, καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ὁμολόγησε ἀπὸ μόνη της ὅτι τὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ ἔλλειμμα τῆς Ἑλλάδας εἶχαν παραποιηθεῖ, ποὺ ἦταν ἡ αἰτία νὰ ἀνοίξουν οἱ ἀσκοὶ τοῦ Αἰόλου.
Παράλληλα Τὸ περιοδικὸ FOCUS βγάζει ἐξώφυλλο τὴν Ἀφροδίτη νὰ κάνει τὴν χειρονομία λέγοντας λίγο πολὺ ὅτι δουλεύουν οἱ Γερμανοὶ γιὰ νὰ ταΐζουν τοὺς τεμπέληδες Ἕλληνες. Τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ Γερμανὸς οἰκονομολόγος Ὄτμαρ Ἴσιγκ ὑποστηρίζει ὅτι δὲν πρέπει νὰ δοθεῖ ἀπὸ τὴν Ε.Ε. ὑποστήριξη στὴν Ἑλλάδα γιατί ἔχουμε φάει πολλὰ (ἐν μέρη ἔχει δίκιο, τὰ πολλὰ ὅμως τὰ ἔχουν φάει οἱ ΠΑΣΟΚΟ-ΝΔ-ΚΚΕ-ΣΥΡΙΖΙΤΕΣ καὶ κάποιοι μεγαλοκαρχαρίες καὶ ὄχι ὁ λαός).
Ἂς δοῦμε τὸ παρασκήνιο ὅμως, ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ περιοδικοῦ FOCUS, Hubert Burda ἰδιοκτήτης τοῦ Hubert Burda media μὲ 250 περιοδικά, τηλεόραση κτλ, εἶναι μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, μέλος οἰκονομικῶν funds. Μέσω τῶν ΜΜΕ καὶ τῆς παραπληροφόρησης πιέζει νὰ ΜΗΝ πάρει ἡ Ἑλλάδα οἰκονομικὴ βοήθεια ἀπὸ τὴν Ε.Ε. ὅτι δηλαδὴ κάνει καὶ ὁ Γερμανὸς οἰκονομολόγος Ὄτμαρ Ἴσιγκ.
Αὐτὸ ποὺ ξεχάσαν νὰ μᾶς ποῦν οἱ δύο κύριοι, εἶναι ὅτι διατελοῦν σύμβουλοι τῆς Goldman Sachss, τῆς JP Morgan καὶ τῆς Deutsche Bank.
Ἂν καταφέρνανε νὰ πείσουνε οἱ δύο κύριοι αὐτοί, νὰ μὴν πάρουμε χαμηλότοκα δάνεια ἀπὸ τὴν Ε.Ε. ἀναγκαστικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ πάρουμε δάνεια μὲ μεγαλύτερο τόκο ἀπὸ τὶς Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank μὲ τὸν τρόπο ποὺ θὰ ἐξηγήσουμε παρακάτω.
Ἐδῶ ξανασυναντᾶμε τὴν Goldman Sachs ποὺ εἶχε φέρει ὁ Σημίτης γιὰ ἐκεῖνο τὸ SWAP ποὺ προείπαμε. Οἱ κύριοι (Burda & Issing) οὐσιαστικά μας στέλνουν στὰ δόντια τους, εἶναι αὐτοὶ ὅμως οἱ κύριοι ὑπαίτιοι ἢ ἁπλὰ παίζουν ὡς κομπάρσοι στὸ ἴδιο θέατρο;

ΟΜΠΑΜΙΑΣ καὶ Δολάριο
Ὁ Ὀμπάμα τύπωσε στὰ δύο περίπου χρόνια ποὺ εἶναι στὴν ἐξουσία δολάρια ὅσα δὲν εἶχε τυπώσει ἡ Ἀμερικὴ ἀπὸ τὸν Β΄ Παγκόσμιο μέχρι τὴν ἡμέρα ποὺ ἐξελέγη. Αὐτὸ τὸ πληθωριστικὸ δολάριο δὲν ἔχει ἀξία καὶ πρέπει νὰ ἀποκτήσει. Ὁ μόνος τρόπος νὰ ἀποκτήσει εἶναι νὰ κλέψει ἀξία ἀπὸ κάποιο ἄλλο νόμισμα τὸ ὁποῖο ἔχει ἀξία, ποιὸ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι αὐτό;;;; φυσικὰ τὸ Εὐρώ.
Ὁ Παπανδρέας ἕνα μήνα μετὰ τὴν ἐκλογή του, ἔχει γεῦμα στὸ ξενοδοχεῖο "Πεντελικὸν" στὴν Κηφισιὰ μὲ τὸν Ἑβραῖο πρόεδρο τῆς Goldman Sachs Γκαρυ Κοεν, τὸν ἐπικεφαλὴ τῶν οἰκονομικῶν ἐρευνῶν τῆς ἑταιρείας, τὸν ἐν Ἑλλάδι ἀντιπρόσωπό τους, τὴν Κατσέλη, τὸν Δρούτσα (ἐκ τῶν μαγείρων τοῦ σχεδίου Ἀναν) καὶ τὸν Παπακωνσταντίνου. Ἕνας πρωθυπουργὸς δέχεται στὸ μέγαρο Μαξίμου, τί δουλειὰ ἔχει στὸ Πεντελικόν; μὰ διότι ἐκεῖ μποροῦν νὰ μὴν δώσουν ἀναφορὰ σὲ κανέναν τὸ τί εἶπαν καὶ συμφώνησαν, διότι δὲν ἐπιβάλλεται νὰ καταγραφεῖ πουθενὰ ἐπίσημα τὸ γεγονὸς αὐτό, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ ἂν ἡ συνάντηση γινόταν στὸ Μαξίμου.
http://e-dromos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=88:------goldman-sachs-&catid=22:2010-02-11-18-17-32&Itemid=51
Ἡ Γαλλικὴ ἐφημερίδα LE MONDE σὲ ἄρθρο τῆς λέει: ¨Στὴν Εὐρώπη ἡ Goldman Sachs στρατολογεῖ ἰσχυρὰ πρόσωπα γιὰ νὰ ἐγκαθιδρύσει τὴν δική της ἰσχὺ"
καὶ μέσα στὸ ἄρθρο λέει ὅτι "τοποθετήσανε" τὸν Πέτρο Χριστοδούλου σὲ σημεῖο κλειδὶ γιὰ νὰ φέρουν εἰς πέρας τὰ σχέδια τους.
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1116394
μετὰ τὴν συνάντηση λοιπὸν ὁ γνωστὸς ἀπὸ τὰ παλιὰ Πέτρος Χριστοδούλου ποὺ ἀναφέραμε στὴν ἀρχή, διορίστηκε ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΟΔΔΗΧ), δηλαδὴ ὁ Παπανδρέας μετὰ τὸ γεῦμα στὸ Πεντελικὸν μὲ τὴν Goldman Sachs διόρισε τὸ στέλεχος τῆς (τὸν Χριστοδούλου) νὰ διαχειριστεῖ τὰ χρέη μας...
Νωρίτερα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ἡ Goldman Sachs ἡ JP Morgan καὶ ἡ Deutsche Bank ἔβγαλαν στὴν ἀγορὰ ἕνα "προϊὸν" ζητώντας ἐπενδυτὲς ζητώντας τους νὰ τζογάρουν στὴν κατάρρευση καὶ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδας.
Μετὰ ἡ Deutsche Bank ἔβγαλε μία ἔκθεση ὅτι ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ μπορέσει νὰ ἀποπληρώσει τὰ χρέη της. Τὴν ἴδια στιγμὴ κινητοποιεῖται τὸ τμῆμα τῶν CDS (Credit Default Swaps- ἀσφάλιση χρεῶν σὲ περίπτωση μὴ ἀποπληρωμῆς) τῆς ἴδιας τράπεζας καὶ ζητάει μεγαλύτερα ἀσφάλιστρα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ξεκινᾶνε τὰ ΜΜΕ νὰ παίζουν τὸν ρόλο "παπαγαλάκια" καὶ ἡ κοινὴ γνώμη χάφτει ὅτι ἡ Ἑλλάδα πάει γιὰ πτώχευση. Ἔτσι τὰ CDS μεγαλώνουν καὶ οἱ ἔξυπνοι μὲ ἕναν ταχυδακτυλουργικὸ τρόπο κερδοσκοποῦν μὲ τὸν ἑξῆς ἁπλὸ τρόπο: δανείζονται (τὸ ἔκανε ἡ Μέρκελ, ναὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ δουλεύουν γιὰ νὰ καθόμαστε ἐμεῖς...)μὲ 3% καὶ αὐτὰ τὰ χρήματα τὰ δανείζουν σὲ ἐμᾶς μὲ 7% ἡ διαφορὰ αὐτὴ (4%) εἶναι τὰ SPREADS.
(σημείωση: Goldman Sachs, JP Morgan καὶ ἡ Deutsche Bank ἐλέγχουν τὸ 95% τῶν CDS παγκοσμίως)
Περιέργως τὰ funds τοῦ Σόρρος "προέβλεψαν" ὅτι τὸ δολάριο θὰ ἔρθει 1/1 μὲ τὸ εὐρώ... (ἒμ ἀπὸ προφῆτες ξέρουν οἱ Ἑβραῖοι)

ΔΝΤ
Τὸ ὑποτιθέμενο κρατικὸ χρέος μᾶς ἦταν 320 ΔΙΣ (χώρια αὐτὰ ποὺ χρωστᾶνε οἱ Ἕλληνες ὡς φυσικὰ πρόσωπα στὶς τράπεζες μέσω καταναλωτικῶν,στεγαστικῶν, ἐπιχειρηματικῶν καὶ πιστωτικῶν κάρτων- ποὺ εἶναι 280 ΔΙΣ) ἀπὸ αὐτὰ τὰ 320 ΔΙΣ τὸ 60% εἶναι σὲ κρατικὰ ὁμόλογα. Κρατικὰ ὁμόλογα σημαίνει ὅτι τὸ κράτος βγάζει ὁμόλογα, καὶ μέσω κάποιας τράπεζας ὁ ἐπενδυτὴς τὰ ἀγοράζει μὲ σκοπὸ κάποιο κέρδος, ΑΡΑ ἐνῶ φαίνεται ὡς χρέος ΔΕΝ εἶναι χρέος ἀφοῦ ὁ ἐπενδυτὴς ἔχει πληρώσει τὴν τράπεζα γὶ αὐτά.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐφόσον δὲν τὰ χρωστᾶμε, κανεὶς δὲν ἔχει ἀξίωση νὰ μᾶς ζητήσει κάτι ὡς ἀντάλλαγμα.
Μὲ τὶς ὑπογραφὲς στὸ ΔΝΤ ὅμως, ὁ Γεώργιος Τζέφρυ Τσὰντ Μινέικο Παπανδρέου μὲ δεκανίκι τὸν Καρατζαφέρη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕ αὐτὰ τὰ 200 ΔΙΣ (60%) τοῦ χρέους- ὁμολόγων ἀπὸ ἀνύπαρκτα σὲ ὑπαρκτά, καὶ ἐφόσον τώρα εἶναι ὑπαρκτὰ ζητᾶνε ἀξιώσεις αὐτοὶ στοὺς ὁποίους χρωστᾶμε...
Πόσο τυχαῖο εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Παπανδρέας τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ ἔκανε ὡς πρωθυπουργὸς ἦταν νὰ καταμετρήσει καὶ νὰ κοστολογήσει τὴν κρατικὴ περιουσία ποὺ ὤ, τί εἰρωνεία ἦταν ὅσο καὶ τὸ ἔλλειμμά μας;;;;;;;

ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ;;;;;;; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ὅπως μᾶς ἐνημερώνει ὁ Δελαστὶκ στὴν Ε.Ε. εἴμαστε οἱ 7 σὲ χρέος, στὴν Εὐρώπη πάρα πολὺ πίσω, καὶ δὲν χρωστᾶμε περισσότερα ἀπὸ τὶς ΗΠΑ ἢ τὴν Ἰαπωνία.
ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω ὅτι ἡ Ἰταλία χρωστάει 1,4 ΤΡΙΣ, ἡ Ἱσπανία 1,1 ΤΡΙΣ ἡ Ἰρλανδία 870 ΔΙΣ κτλ κτλ... Οἱ Βέλγοι καὶ οἱ Ὀλλανδοὶ ποὺ ἦρθαν ἐδῶ γιὰ ἐπίβλεψη, οἱ χῶρες τοὺς χρωστᾶνε περισσότερο ἀπὸ ὅτι ἐμεῖς...
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11826&subid=2&pubid=10202891

ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Κάπου ἀνέφερα ὅτι ὁ Παπανδρέου προεκλογικὰ εἶχε πεῖ τὶς προθέσεις του στὰ ἐθνικὰ θέματα, εἶπε ψέμματα μόνον ὅσον ἀφορᾶ τὰ οἰκονομικά, ὁ λαὸς δὲν ἔδωσε καμία σημασία στὰ ἐθνικὰ καὶ περίμενε νὰ τοὺς δώσει χρήματα ποὺ φυσικὰ δὲν ἔδωσε.
Τὸ ἕνα θέμα μὲ τὸ ἄλλο (ἐθνικὰ θέματα καὶ οἰκονομικὰ) ἔχει ἄμεση σχέση καὶ ἂς μὴν τὸ ἀντιλαμβάνεται τὸ σκατένιο μυαλὸ τοῦ ψεύτη κλέφτη ἀπατεώνα νεοΈλληνα Ρωμιοῦ.
Ὁ Στόχος εἶναι νὰ ἔρθουν στὴν Ἑλλάδα ἀλλοδαποί τους ὁποίους τοὺς στέλνουν οἱ Τοῦρκοι σὲ συνεργασία μὲ τὶς κυβερνήσεις, ἰθαγένεια, γεννᾶνε, ὑπογεννητικότητα ἐμεῖς σὲ 2 γενεὲς ἐξαφανιζόμαστε σύμφωνα μὲ τὴν ἐθνικὴ στατιστικὴ ὑπηρεσία, θὰ ψηφίζουν καὶ ἐνῶ θὰ εἶναι πλειοψηφία θὰ βγάζουν τοὺς δικούς τους δημάρχους νομάρχες ἐμεῖς θὰ ἐξαφανιζόμαστε. Σκεφτεῖτε λοιπὸν Σκοπιανοὺς νὰ ψηφίζουν τοὺς δικούς τους στὴν Φλώρινα, τοὺς Ἀλβανοὺς νὰ ψηφίζουν τοὺς δικούς τους στὰ Ἰωάννινα, στὴν Θράκη θὰ γίνει σὲ ἀπόλυτους ἀριθμοὺς τί ἔχει ἂν γίνει.
Μέχρι τότε θὰ παίξει "συνεκμετάλλευση" στὸ Αἰγαῖο, δηλαδὴ παραδίνουμε τὸ Αἰγαῖο στοὺς Τούρκους, ἤδη ἡ Θράκη εἶναι στὰ χέρια τοὺς (ἔχουν βγάλει καὶ σημαία) καὶ ἁπλὰ περιμένουν νὰ κυλήσει ὁ χρόνος γιὰ νὰ σβήσουμε.
Τὸ τελικὸ "TIGHT MONEY SYSTEM" σὲ ἐπίπεδο κράτους καὶ φυσικῶν προσώπων ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα νὰ μᾶς πάρουν τὸν τεράστιο ὀρυκτὸ πλοῦτο (http://www.youtube.com/watch?v=1rKoxplF3jk καὶ http://www.youtube.com/watch?v=ZliJC8wmrYI καὶ νὰ τοὺς χρωστᾶμε καὶ ἀπὸ πάνω καὶ ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ μὴν βγάλουμε ἄχνα. Φοβοῦνται τὴν ἄχνα...

πηγές:
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_03/03/2010_392630
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=32&artId=293087&dt=03/03/2010
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artid=317999&dt=03/03/2010
http://e-dromos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=88:------goldman-sachs-&catid=22:2010-02-11-18-17-32&Itemid=51
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11826&subid=2&pubid=10276863
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12337&subid=2&pubid=25925173
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1116394
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11826&subid=2&pubid=10202891
ἀπὸ τὰ ντοκυμαντερ Money as debt, zeitgeist I & II, Money Masters, Ἐξομολόγηση ἑνὸς οἰκονομικοῦ δολοφόνου, καὶ φυσικὰ τὰ πάρα πολλὰ βίντεο στὸ knossopolis channel (youtube)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.