30 Οκτ 2010

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 29.10.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον τῆς 29.10.10
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»
 Μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του:
  Αὐστηρά προειδοποίησις ὑπό νέων Ὀρθοδόξων πρός τόν Σεβ. Δημητριάδος. Μέ ἀνοικτήν ἐπιστολήν των ἐλέγχουν ὅλας τάς ἐκκλησιολογικάς παρεκτροπάς του.
Γριφώδης καί σιβυλλική ἀπόφασις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση.
Ἡ συγκλονιστικὴ εἰσήγησις τοῦ Μητροπολίτου Σισανίνου καὶ Σιατίστης εἰς τὴν Ἱεραρχίαν διὰ τὴν πολύμορφον κρίσιν.
Πεντακόσια ἔτη ἀπό τήν γέννησιν τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου ἐκ Καλάμου. Ἀρχιεπίσκοπος: Χρειάζεται ἀλλαγή τοῦ τρόπου ζωῆς.
Ὁ Σεβ. Ζακύνθου ὑπερασπίζεται τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἐπικαλούμενος τὸν Ἀντώνην Τρίτσην.
Ἡ κατάργησις τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν «κτυπάει» τήν Παράδοσιν.
«Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ». Εὐλαβικὴ ἀναφορὰ εἰς ἕναν ἅγιον τοῦ καιροῦ μας, τὸν Γέροντα Μᾶρκον Μανώλην. Τοῦ κ. Κων. Δεληγιάννη.
Αὐγουστῖνος Καντιώτης: ἡρωϊσμὸς καὶ παρρησία. Τοῦ... κ. Στεργίου Σάκκου.
Ἑβδομήκοντα ἔτη μετά τό ἔπος τοῦ 1940.
Ἡ 28η Ὀκτωβρίου 1940 ἀφετηρία τῆς ἥττης τοῦ Χίτλερ. Τοῦ κ. Νικολάου Μάρτη.
Ἡ Τουρκία ζητεῖ ἀνταλλάγματα διά τήν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.