5 Σεπ 2010

H ΣΦΕΒΑ γιὰ τὴν κοίμηση τοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ(Σ.Φ.Ε.Β.Α.)
Ζωοδόχου Πηγῆς 7 - Τ.Θ. 4185 - Τ.Κ. 102 10 – ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ 29-8-2010
Μία μεγάλη μορφὴ τῆς ἑλληνικῆς ὀρθοδόξου ἐκλησίας μετέστη χθὲς ἀπὸ τὴν στρατευομένη στὴν θριαμβεύουσα ἐκκλησία. Ὁ γέρων Μητροπολίτης πρ.Φλωρίνης Αὐγουστίνος ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωὴ αὐτή, «πλήρης ἡμερῶν καὶ ἔργων ἀγαθῶν». Ἡ δράση του στὸν ἱεραποστολικό, κηρυκτικό, συγγραφικό, ἀντιαιρετικό, κοινωνικὸ ἀλλὰ καὶ φιλανθρωπικὸ τομέα ὑπῆρξε μοναδική, ἀνυπέρβλητη καὶ μαρτυρημένη ἀπὸ χιλιάδες πνευματικά του παιδιά, τὰ ὁποία σαγήνευσε ἡ ἁγία του μορφὴ ἀπὸ τὰ νεανικά του χρόνια, καὶ τό κηρυκτικὸ του ἔργο στὴν Ἀθήνα ὡς τὸ ἔπος τῆς ἐθνικῆς του δράσης στὰ χρόνια τῆς κατοχῆς στὴ Μακεδονία, καὶ τὴν ἀρχιερατεία του στὴ Φλώρινα. Ἐκεῖ ὅπου ἡ θεία Πρόνοια τὸν τοποθέτησε γιὰ 30 καὶ πλέον χρόνια, ἐπὶ-σκοπο, σκοπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς πατρίδας σὲ καιροὺς καὶ χρόνους χαλεπούς.....
Γιὰ τὴν πολύπλευρη ἐν γένει προσφορά του στὴν ἐκκλησία καὶ τὴν πατρίδα μας ἔχουν γραφεῖ καὶ θὰ γραφοῦν πολλὰ ἀπὸ τοὺς συνεργάτες καὶ τὰ πνευματικά του τέκνα, ποὺ ἀναδεικνύουν ὅλες τὶς ἀρετές, τὰ χαρίσματα καὶ τοὺς ἀγῶνες τοῦ ἁγίου ἀνδρός.
Ἀπὸ τὴν πλευρά μας, ὅμως, ὡς μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ καὶ τοῦ ΠΑΣΥΒΑ, ἔχουμε ἰδιαίτερο χρέος νὰ κλίνουμε εὐλαβικὰ τὸ γόνυ στὸν γέροντα ἐπίσκοπο. Δὲν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ γεμάτη Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα καρδιὰ του, ἦταν ἀπὸ τὶς πρῶτες ποὺ σκίρτησε ἀπὸ πόνο καὶ ὀδύνη γιὰ τὸ κλάμα καὶ τὸ δράμα τῶν ἀδελφῶν μας τῆς Βορείου Ἠπείρου, τῶν σκληρὰ χειμαζομένων ἀπὸ τὸ καθεστὼς τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα. Δὲν ξεχνοῦμε ὅτι πρῶτος μαζὶ μὲ τὸν ἀοίδιμο ἱδρυτὴ τῶν συλλόγων μας, Μητροπολίτη Κονίτσης κυρὸ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, μετουσίωσε τὸν πόνο αὐτὸ σὲ δράση, δράση γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ μας, δράση γιὰ τὸ ξύπνημα τῆς ἀδιαφορούσης ἑλληνικῆς πολιτείας, μὲ τὰ μνημειώδη συλλαλητήρια στὴ Φλώρινα στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1980. Δὲν ξεχνοῦμε ὅτι μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων ἡ ἱερά του Μητρόπολη πρωτοστάτησε στὴν ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια στὴν γειτονικὴ περιοχὴ τῆς Κορυτσᾶς καὶ περιέθαλψε μὲ πολλὴ ἀγάπη τοὺς ἐξαθλιωμένους φυγάδες ποὺ περνοῦσαν κατὰ χιλιάδες τὰ σύνορα. Δὲν ξεχνοῦμε ὅτι μέχρι σήμερα ἀκόμη, στελέχη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης περνοῦν τὰ σύνορα καὶ μεταδίδουν τὸ λόγο τοῦ Εὐαγγελίου στηρίζοντας πνευματικὰ τὰ ἀδέλφια μας ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά.
Ἡ στρατευομένη ἐκκλησία χάνει σήμερα ἕναν θαρραλέο, ἀγωνιστή, ἀσυμβίβαστο γίγαντα τῆς πίστης, ἐφάμιλλο μὲ τοὺς μεγάλους πατέρες τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας, ποὺ ἐξακολουθοῦσε νὰ ἐμπνέει παρὰ τὴν περιπέτεια τῆς ὑγείας του. Ἡ θριαμβεύουσα ἐκκλησία δέχεται ὅμως στοὺς κόλπους τῆς ἕναν ΑΓΙΟ, ποὺ μὲ μεγαλύτερη παρρησία θὰ δέεται τώρα στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ, τον ὁποῖο μὲ τόση αὐταπάρνηση ὑπηρέτησε σὲ ὅλη τὴ ζωή του. Θὰ δέεται γιὰ τὴν πνευματικὴ πρόοδο τοῦ ποιμνίου του, γιὰ τὴν προστασία τῆς ἐκκλησίας μας ἀπὸ τὴ λύμη τῶν αἱρέσεων, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας Μητέρας του, στὴν πολύπαθη πατρίδα μας ποὺ τόσο ὑπεραγαποῦσε, μὴ ξεχωρίζοντας κανένα ἀπὸ τὰ παιδιά της ἀπὸ τὴ Θράκη ὡς το Αἰγαῖο καί τὴν Κύπρο μας καὶ ἀπὸ τὴ Μακεδονία ὡς τὴν πολυβασανισμένη Βόρειο Ἤπειρο.
Αὐγουστίνου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης, ἡ μνήμη ΑΓΗΡΩΣ. Ἂς ἔχουμε τὴν εὐχή του!
Τὸ Κεντρικὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς ΣΦΕΒΑ
Τὸ εἴδαμε στὸ Θρησκευτικὰ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.