5 Σεπ 2010

Νὰ προσεύχεσαι νά μήν…

« Νὰ προσεύχεσαι, λέγει, νὰ μὴν εἰσέλθεις σὲ πειρασμοὺς τῆς πίστης σου. Νὰ προσεύχεσαι νὰ μὴν εἰσέλθεις στὸν πειρασμὸ τοῦ δαίμονα τῆς βλασφημίας καὶ τῆς ὑπερηφάνειας μὲ τὴν οἴηση τοῦ νοῦ σου. Νὰ προσεύχεσαι νὰ μὴν εἰσέλθεις, κατὰ παραχώρηση τοῦ Θεοῦ, στοὺς φανεροὺς πειρασμοὺς τῶν … αἰσθήσεων, ποὺ ὁ διάβολος ξέρει πὼς νὰ σοὺ δημιουργεῖ ὅταν τὸ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς λόγω τῶν ἀνόητων λογισμῶν ποὺ καλλιεργεῖς…
Νὰ προσεύχεσαι νὰ μὴν εἰσέλθεις στοὺς πειρασμοὺς τῆς ψυχῆς μέσα ἀπὸ ἀμφιβολίες καὶ προκλήσεις, μὲ τὶς ὁποῖες ἡ ψυχὴ σύρεται βίαια σὲ μεγάλη σύγκρουση. Ἀκόμα καὶ ἔτσι, ἑτοιμάσου νὰ δεχτεῖς ὁλόψυχα σωματικοὺς πειρασμούς. Νὰ τοὺς διαπλεύσεις μὲ ὅλα σου τὰ μέλη καὶ νὰ γεμίσεις τὰ μάτια σου μὲ δάκρυα, ἔτσι ὥστε ὁ ἄγγελος ποὺ σὲ φυλάει νὰ μὴ σὲ ἐγκαταλείψει. Ἐπειδὴ χωρὶς δοκιμασίες δὲν φαίνεται ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν μπορεῖς νὰ ἀποκτήσεις παρρησία μπροστὰ στὸν Θεό, οὔτε νὰ μάθεις τὴ σοφία τοῦ Πνεύματος, οὔτε μπορεῖ νὰ ἑδραιωθεῖ μέσα σου ὁ θεῖος πόθος. Πρὶν ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς ὁ ἄνθρωπος προσεύχεται στὸν Θεὸ σὰν νὰ εἶναι ξένος, ἀλλὰ ὅταν εἰσέρχεται στοὺς πειρασμοὺς γιὰ χάρη... τῆς ἀγάπης του καὶ δὲν ἀφήνεται νὰ ἐκτραπεῖ, τότε ἄμεσα ἔχει, οὕτως εἰπεῖν, τὸν Θεὸ ὡς χρεώστη του καὶ ὁ Θεὸς τὸν ὑπολογίζει ὡς ἀληθινὸ φίλο, διότι γιὰ χάρη τοῦ θελήματός Του πολέμησε ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ του καὶ τὸν νίκησε. Αὐτὸ σημαίνει «προσεύχεσθε ἴνα μὴ εἰσέλθετε εἰς πειρασμόν».
Καὶ πάλι, νὰ προσεύχεσαι νὰ μὴν εἰσέλθεις στὸ φοβερὸ πειρασμὸ τοῦ διαβόλου γιὰ τὴν ἀλαζονεία σου, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἀγαπᾶς τὸν Θεό, ὥστε ἡ δύναμή Του νὰ σοὺ εἶναι ἀρωγός, καὶ διὰ μέσου σου νὰ συντρίψει τοὺς ἐχθρούς Του. Νὰ προσεύχεσαι νὰ μὴν εἰσέλθεις σὲ τέτοιες δοκιμασίες ἐξαιτίας τῆς ἀφροσύνης τῶν λογισμῶν καὶ τῶν ἔργων σου, ἀλλὰ ἀντίθετα γιὰ νὰ δοκιμαστεῖ ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεὸ καὶ γιὰ νὰ δοξαστεῖ ἡ δύναμή Του στὴν ὑπομονή σου».
( Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Ἰλαρίων Ἀλφέγιεφ, Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος, Ἔκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2005, σ. 119- 125).
Ἀπό:Ἀπόψεις γιὰ τὴν Μονὴ Βατοπαιδίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.