8 Ιουλ 2010

Αὐτοί πού ἀμείλικτα κτυποῦν τήν Ὀρθοδοξία, θά ἐκλείψουν


«Αὐτοί πού ἀμείλικτα κτυποῦν τήν Ὀρθοδοξία, τώρα θά ἐκλείψουν. Ἀκόμα καί αὐτοί πού κατέστρεψαν τόν Βυζαντινό Πολιτισμό δέν εἶναι οἱ Τοῦρκοι πού τόν κατέστρεψαν, εἶναι οἱ σταυροφόροι, οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ καθολικοί, πού ἐνίσχυσαν τούς Τούρκους γιά νά καταστρέψουν τό Βυζάντιο. Τούς ἀπογόνους τους, λοιπόν, θά τούς μαζέψει ὁ Θεός ἐκεῖ μέσα καί θά σφαγοῦν ἐκεῖ. Ἐσεῖς εἶστε νεώτεροι καί θά τό δεῖτε, ἀφοῦ θά εἶστε ἐν τή ζωή. Τώρα θά γίνει ἡ Μεγάλη Σύρραξη, ὁ Ἀρμαγεδῶν. Αὐτό πού τώρα ξεκίνησε στά Βαλκάνια δέν θά σταματήσει.

Ἐκεῖνος πού τό ἐμποδίζει νά ἁπλωθεῖ εἶναι ἡ διαιρεμένη (τότε) ρωσική ἡγεσία (Γκορμπατσόφ-Γιέλτσιν), ἡ ὁποία πλευρίζει τούς Ἀμερικανούς. Ὅμως ὁ ρωσικός λαός θά τούς ρίξει καί οἱ χριστιανικοί λαοί τῶν Βαλκανίων θά προελάσουν.

Οἱ Ρώσοι θέλουν τώρα νά βγοῦν στή Μεσόγειο. Αὐτό θά εἶναι τό ἐλατήριο. Ὅμως, δέν θά εἶναι αὐτή ἡ πραγματική ἀλήθεια. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ Θεός τούς προκαλεῖ ὡς ὄργανά Του. Κατεβαίνοντας αὐτοί θά σβήσουν καί θά ἀφανίσουν τήν Τουρκική λαίλαπα μέσα σέ μία ἑβδομάδα. Κι ὅταν κατέβουν οἱ φίλοι της Τουρκίας (οἱ ἀπόγονοι δηλαδή τῶν σταυροφόρων) τό ΝΑΤΟ, γιά νά τή σώσουν, τότε ἐκεῖ θά γίνει ἡ Μεγάλη Σύρραξη καί θά σφαγοῦν». Αὐτό τό χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα τοῦ γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτη ἀπό τό βιβλίο «Λόγοι σοφίας καί χάριτος» περιγράφει τά μελλούμενα νά τελεσθοῦν στήν Βαλκανική Χερσόνησο. Καί προσθέτει ὁ σοφός καί Ἅγιος γέροντας: «Ὅσο γιά τήν κατάσταση στήν πρώην Γιουγκοσλαβία, αὐτή εἶναι προϊόν του Βατικανοῦ. Εἶναι οἱ «εὐλογίες» τοῦ Πάπα, τοῦ «μεγάλου χριστιανοῦ». Τά νοήματα ὅλων αὐτῶν συλλαμβάνει ὁ διεθνής σιωνισμός. Τό διεθνές χρηματιστήριο πού ὀνομάζεται Ἀμερική. Ἀμερική δέν ὑπάρχει. Οἱ Σιωνιστές εἶναι ἡ Ἀμερική. Αὐτοί λοιπόν ἀφοῦ λάβουν τά μηνύματα τά σατανικά, τά προωθοῦν στό Βατικανό, αὐτό τά μετατρέπει σέ σχέδια καί στή συνέχεια καλεῖ τό Ἰσλάμ νά τά ἐφαρμόσει. Αὐτός εἶναι ὁ τρόπος πού λειτουργοῦν σήμερα τά σατανικά σχέδια. Αὐτοί κατόρθωσαν κι αἰχμαλώτισαν τούς ἡγέτες μας.

Οἱ ἐλπίδες μᾶς εἶναι μόνο στό Θεό. Κι ἐσεῖς νά ζεῖτε χριστιανικά, γιατί σᾶς λέω ὑπεύθυνα – καί θά τό δεῖτε – ὅτι δέν ἔχουμε μέρες. Αὐτό πού ἀνάβει τώρα στά Βαλκάνια θά συνεχίσει. Αὐτό θά εἶναι ἡ ἀφετηρία μέσῳ τῆς ὁποίας ὁ Θεός, μέ τό δικό Του τρόπο, θά ἐλευθερώσει τούς χριστιανούς καί θά τούς ὑψώσει πάλι στή γραμμή τους. Καί θά ἐπανέλθει τό Βυζάντιο. Καί ξέρετε γιατί; Διότι οἱ Εὐρωπαϊκοί λαοί θά ξαναενωθοῦν. Ποιός θά τούς καθοδηγεῖ; Δέν κρατάει κανείς. Μόνο ἐμεῖς κρατᾶμε τήν Ὀρθόδοξη πίστη (Σέλ. 101 – 105)».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.