3 Ιουλ 2010

Ὁ Θεὸς εἶναι καρδιογνώστης


Ὁ Εὐαγγελιστὴς λέγει γιὰ τὸν Κύριο ὅτι ἀντιλήφθηκε τί σκέφθηκαν οἱ Ἰουδαῖοι γιὰ τὸν Ἑαυτό του, ὅταν ἀπευθύνθηκε στὸν παραλυτικὸ καὶ συγχώρεσε τὶς ἁμαρτίες του. Ἐδῶ, λοιπόν, παρουσιάζει ἄλλο ἕνα στοιχεῖο ὅτι εἶναι Θεὸς καὶ ἔχει τὴν ἴδια δύναμι καὶ ἐξουσία μὲ τὸν Πατέρα. Οἱ γραμματεῖς τῶν Ἰουδαίων ὑποστήριζαν πὼς μόνο στὸ χέρι τοῦ Θεοῦ εἶναι νὰ συγχωρῆ ἁμαρτίες. Ὁ Χριστὸς ὅμως ὄχι μόνο...συγχωρεῖ, στὴν περίπτωση αὐτή, τὶς ἁμαρτίες (τοῦ παραλύτου), ἀλλὰ ἀποδεικνύεται καὶ καρδιογνώστης τῶν ἀνθρώπων, πράγμα ποὺ μόνο σὲ Θεὸ ταιριάζει. Τὸ ὅτι μόνο ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ γνωρίζη τὰ μυστικὰ τῆς καρδιᾶς μᾶς τονίζεται καὶ στὰ προφητικὰ λόγια: «Σὺ ἀποκλειστικά, Θεέ μου, εἶσαι καρδιογνώστης». Καὶ ἀλλοῦ: «Σύ, Θεέ, εἶσαι ποὺ ἐξετάζεις καὶ γνωρίζεις καλὰ τὸν ἐσωτερικό μας ψυχικὸ κόσμο». Καὶ ὁ Ἱερεμίας λέγει: «Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ δὴ μόνο τὸ πρόσωπο. Ὁ Θεὸς ὅμως βλέπει τὴν καρδιά». Ἀποδεικνύει, λοιπόν, ὁ Χριστὸς στοὺς γραμματεῖς ὅτι ὁ ἴδιος εἶναι Θεός, ἴσος μὲ τὸν Πατέρα, φανερώνοντας τοὺς κρυφοὺς λογισμούς τους.
(Ἄγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ”
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.