4 Ιαν 2010

ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ἡ Θάλεια Δραγώνα!!!ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΕ ἡ ἴδια!


Ἃ ντιγράφουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴ σημερινὴ ἁγιογραφία ποὺ ἐπιχειρήθηκε στὴ συγκεκριμένη "ἐπιστήμονα" ἀπὸ "Τὰ Νέα":

"Ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸ πτυχίο σας; Γράφτηκε ὅτι δὲν ...
ἔχετε.
Τὸ 1984, ὅταν κατέθεσα τὰ χαρτιά μου γιὰ ἀναγνώριση στὸ τότε ΔΙΚΑΤΣΑ, προβλεπόταν ἡ ἀναγνώριση τοῦ διδακτορικοῦ τίτλου ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πρῶτο πτυχίο. Τὸ διδακτορικό μου ποὺ ἀναγνωρίστηκε εἶναι ἀπὸ τὸ Αston University in Βirmingham. Ἄλλωστε, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ΔΙΚΑΤΣΑ, οἱ σπουδές μου ἀναγνωρίστηκαν τέσσερις φορὲς σὲ δύο πανεπιστήμια (Ἰωαννίνων καὶ Ἀθηνῶν), στὰ ὁποῖα ἐκλέχτηκα παμψηφεὶ ἀπὸ τέσσερα ἀνεξάρτητα ἐκλεκτορικὰ σώματα, ἐνῷ οἱ τέσσερις πράξεις διορισμοῦ ἔχουν ὑπογραφεῖ ἀπὸ τέσσερις πρυτάνεις καὶ τέσσερις ὑπουργοὺς Παιδείας. Ὅλα τὰ στοιχεῖα ἔχουν κατατεθεῖ στὴ Βουλὴ καὶ ὅποιος θέλει μπορεῖ νὰ τὰ ἀναζητήσει."Διαβάζοντας προσεκτικὰ τὰ παραπάνω,διαπιστώνουμε ὅτι:-Τὸ ΔΙΚΑΤΣΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΗΣ,ΑΛΛΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ!!!Καὶ μάλιστα ὄχι ἀπὸ τὸν κεντρικὸ φορέα του,ἀλλὰ σὲ συγκεκριμένα Πανεπιστήμια,στὰ ὁποῖα διορίστηκε!-Ἡ ἴδια ἄλλωστε,παρακάμπτει μὲ εὐκολία τὸν ἐφιάλτη χιλιάδων φοιτητῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ,τὸ ΔΙΚΑΤΣΑ,ἀφοῦ ἔχει ἄλλους τρόπους:Ὑπουργοὺς καὶ Πρυτάνεις!-Πῶς γίνεται νὰ ἀναγνωρίζεται τὸ Διδακτορικὸ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ;Μπορεῖ νὰ μᾶς πεῖ κάποιος ἀπὸ τοὺς ὑπερασπιστές της;ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:Ἡ "κυρία" ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ,ΑΛΛΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ!!!Παρόλα αὐτά,εἶναι διορισμένη σὲ καίρια θέση στὸ Ὑπουργεῖο (Πρώην Ἐθνικῆς) Παιδείας καὶ ΥΒΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ διαμέσου τῶν....ἐπιστημονικῶν πονημάτων της!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.