4 Ιαν 2010

Λεηλατοῦνται οἱ ἀπροστάτευτες ἐκκλησίες στὴν Ἤπειρο…Ἀλβανοὶ ὅπως καὶ στὴν Σερβία, καταστρέφουν τὴν κληρονομιὰ τῆς ὀρθοδοξίας σὲ Ἑλλάδα καὶ Β. Ἤπειρο.Αθήνα- Τὴν ἄμεση ἀνάγκη νὰ δημιουργηθεῖ ἀσπίδα προστασίας γύρω ἀπὸ τὴν πολιτιστικὴ καὶ θρησκευτικὴ κληρονομιὰ τῆς Ἠπείρου καὶ τῆς Μακεδονίας ὑπαγορεύουν τὰ συνεχόμενα κρούσματα λεηλασιῶν σὲ ναοὺς τοὺς τελευταίους μῆνες. Ἀπὸ τὸ....
2007 οἱ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς τῶν Ἰωαννίνων ἔχουν καταγράψει 15 περιπτώσεις διαρρήξεων σὲ ἐκκλησίες, κατὰ τὶς ὁποῖες ἀφαιρέθηκαν ἱερὲς εἰκόνες καὶ κειμήλια μεγάλης ἱστορικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἀξίας. Ἑπτὰ ἀπὸ αὐτὲς ἔγιναν φέτος. Ἐπιπλέον τέσσερις διαρρήξεις ἔγιναν σὲ ἐκκλησίες στὰ Γρεβενὰ τὸν περασμένο Νοέμβριο. Τὸ πλέον πρόσφατο συμβὰν ἀφορᾶ τὴ διάρρηξη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου στὸ Κουκοῦλι Ἰωαννίνων, παραμονὴ Χριστουγέννων, κατὰ τὴν ὁποία ἐκτιμᾶται ὅτι ἀφαιρέθηκαν περισσότερες ἀπὸ 80 εἰκόνες καὶ ἄλλα ἀντικείμενα ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸν 18ο αἰῶνα. Ἡ ἀκριβὴς καταγραφὴ τῶν κλοπιμαίων δὲν ἔχει ἀκόμα ὁλοκληρωθεῖ. Ἀνώτατος ἀξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., γνώστης τῆς πορείας τῶν ἐρευνῶν, ἀναφέρει ὅτι τὰ μέχρι σήμερα στοιχεῖα παραπέμπουν σὲ μία καλὰ ὀργανωμένη σπεῖρα, ἡ ὁποία δραστηριοποιεῖται σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς Πίνδου.
Ὅπως διευκρινίζει, ὁ τρόπος δράσης στὶς πρόσφατες διαρρήξεις στὰ Γιάννενα ἀλλὰ καὶ στὰ Γρεβενὰ ὑποδεικνύει τὰ ἴδια ἄτομα. Παρόμοιες διαρρήξεις ἔχουν γίνει καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τῆς Πίνδου, σὲ ἑλληνικὲς ἐκκλησίες τῆς Βορείου Ἠπείρου.


Καλὰ ὀργανωμένοι
Οἱ δρᾶστες φαίνεται νὰ γνωρίζουν τὴν ἀξία τῶν ἀντικειμένων ποὺ κλέβουν καθὼς καὶ τὰ ἐλλιπῆ μέτρα ἀσφαλείας. Ἡ δράση τῆς σπείρας ἐνδέχεται νὰ σχετίζεται μὲ τὴν αὔξηση τῆς ζήτησης γιὰ θρησκευτικὰ κειμήλια. Τὰ καλὰ ὀργανωμένα κυκλώματα ἀρχαιοκαπήλων, μὲ «ἐπαγγελματικὲς» διαρρήξεις στὸ ἐνεργητικό τους, δὲν ἔχουν δυσκολία νὰ λεηλατοῦν ἀφύλακτες ἐκκλησίες σὲ περιοχὲς ποὺ σὲ μεγάλο βαθμὸ ἐρήμωσαν ἀπὸ ντόπιο πληθυσμὸ καὶ παραμελήθηκαν ἀπὸ τὴν πολιτεία.

Οἱ ἀστυνομικὲς διευθύνσεις Ἰωαννίνων καὶ Γρεβενῶν, ποὺ σὲ συνεργασία μὲ τὶς ὑπηρεσίες ἀρχαιοκαπηλίας τῆς Ἀθήνας καὶ τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τὸ ΥΠΠΟ διενεργοῦν τὶς ἔρευνες, ἀναμένεται σύντομα νὰ συναντηθοῦν μὲ Ἀλβανοὺς ὁμολόγους τους γιὰ ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν καὶ συντονισμὸ δράσης. «Δυστυχῶς δὲν ἔχουμε ἐντοπίσει καμία ἀπὸ τὶς εἰκόνες ποὺ ἐκλάπησαν τὸ 2009 στὴ μαύρη ἀγορά. Τὸ εὐτύχημα εἶναι ὅτι τὰ πιὸ πρόσφατα κλοπιμαῖα ἦταν καταγεγραμμένα καὶ φωτογραφημένα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι ἐφικτὴ ἡ ἀναγνώρισή τους», ἀνέφερε ἀστυνομικὴ πηγή.

Ἡ καταγραφὴ τῶν ἀντικειμένων τέχνης εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν προστασία τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς ἀπὸ πάσης φύσεως ἁρπακτικά. Ὡστόσο, τὰ ἀντικείμενα ποὺ βρίσκονται στὶς ἑκατοντάδες ἐκκλησίες τῆς Ἠπείρου καὶ ἄλλων περιοχῶν τῆς Πίνδου παραμένουν ἄγνωστα καὶ μὴ καταγεγραμμένα. Αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει ὅτι ἀκόμα καὶ ἂν ἐντοπιστοῦν μετὰ τὴν κλοπή τους, δύσκολα θὰ ἀναγνωριστοῦν καὶ κατ' ἐπέκτασιν δὲν θὰ ἐπιστρέψουν ἐκεῖ ποὺ ἀνήκουν. «Ἀπὸ τὸ 2008, ὅταν τὰ κρούσματα διαρρήξεων αὐξήθηκαν κατακόρυφα, ξεκινήσαμε τὴν ἐντατικὴ καταγραφὴ τῶν ἀντικειμένων καὶ ἔχουμε ἀποτελέσματα. Ὡστόσο, τὰ μέσα μᾶς εἶναι περιορισμένα, ἐνῷ ὑπάρχει τουλάχιστον μία ἐκκλησία σὲ κάθε χωριὸ τῆς Ἠπείρου», ἐξηγεῖ στὴν «Κ» ὑπάλληλος τῆς 8ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων.

Ἀνάλογες καταγραφὲς ἔχουν ἀναλάβει καὶ δύο ἀρχαιολόγοι γιὰ λογαριασμὸ τῆς Μητρόπολης Ἰωαννίνων. Ἔχουν καταγραφεῖ καὶ φυλάσσονται μέχρι σήμερα πάνω ἀπὸ 2.000 ἀντικείμενα, μὲ σκοπὸ νὰ μεταφερθοῦν σὲ εἰδικὸ χῶρο ποὺ ἀναμένεται νὰ κατασκευαστεῖ στὸ νησὶ τῶν Ἰωαννίνων. «Ἡ ὑπερπροβολὴ τοῦ ἀμύθητου πολιτιστικοῦ πλούτου τῆς Ἠπείρου γιὰ λόγους τουριστικῆς ἀνάπτυξης ἀπέβη μεγάλο λάθος, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν φροντίσαμε πρῶτα νὰ τὸν διαφυλάξουμε ὡς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.