5 Ιουλ 2024

Λευτέρης Αὐγενάκης: Τὸ πολιτικὸ «πρωτοπαλίκαρο» τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη

Ὁ Λευτέρης Αὐγενάκης, τὸν ὁποῖο ὑποχρεώθηκε νὰ διαγράψει χθὲς ἀπὸ τὴν Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα τῆς Ν.Δ. ὁ πρωθυπουργός, δὲν εἶναι ἕνας ἁπλὸς βουλευτὴς οὔτε ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ «γαλάζια» στελέχη πρώτης γραμμῆς. Ὑπῆρξε κυριολεκτικὰ τὸ πολιτικὸ «πρωτοπαλίκαρο» τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, προτοῦ ἀκόμη αὐτὸς βρεθεῖ στὴν ἡγεσία τοῦ κόμματος, ὅπως ἦταν καὶ ἀπὸ πρὶν τῆς εὐρύτερης οἰκογένειας Μητσοτάκη.
Αὐτὸ τὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ δίνει καὶ μιὰ μοναδικότητα, ἡ ὁποία δὲν ὑπῆρξε μάλιστα συγκυριακή, ἀλλὰ διαρκής. Καὶ ὡς παρακοιμώμενος γιὰ δεκαετίες ὁλόκληρες, δὲν θὰ μποροῦσε παρὰ νὰ ἀντιπροσωπεύει καὶ νὰ «μεταφέρει» -μὲ τὶς δικές του ἰδιαιτερότητες- τὸ ἴδιο ὕφος καὶ ἦθος ἐξουσίας μὲ τὸν χῶρο ὅπου... ἀνατράφηκε πολιτικά.
Κακὰ τὰ ψέματα, λοιπόν, ὁ Λ. Αὐγενάκης ὡς ἀντίληψη καὶ νοοτροπία ἀποτελεῖ προέκταση τοῦ Κ. Μητσοτάκη καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο «συνελήφθη» νὰ συμπεριφέρεται μπροστὰ στὸν γκισὲ τοῦ ἀεροδρομίου καὶ στὸν 22χρονο ἐργαζόμενο κανονικὰ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποτελεῖ ἔκπληξη. Ἠταν ἕνα μικρὸ μόνο «δεῖγμα» -ἢ καὶ ἀπόδειξη- τῆς ἀλαζονείας μὲ τὴν ὁποία κυβερνᾶται ἡ χώρα σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, μὲ πρωτεργάτη μάλιστα τὸν ἴδιο τόν πρωθυπουργό.
Τὸ «Ξέρεις ποιός εἶμαι ἐγώ;» τοῦ κ. Αὐγενάκη εἶναι ἡ ἐξειδίκευση καὶ ἡ ἐξατομίκευση τοῦ «Ἐμεῖς πήραμε 41%» -καί... κάπως ἔτσι «κάνουμε ὅ,τι θέλουμε»-, ποὺ δὲν ἔπαψε στὴν πραγματικότητα νὰ διαπερνᾶ τὴν κυβερνητικὴ λειτουργία ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν ἐκλογικὴ σφαλιάρα τοῦ 28%.
Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι, ἐὰν ἡ κάμερα τοῦ ἀεροδρομίου δὲν εἶχε καταγράψει τὴ σκηνὴ μὲ τὸν πρώην βουλευτὴ νὰ τραμπουκίζει, ἀκόμη μία συγκάλυψη θὰ ἦταν τετελεσμένη. Καὶ αὐτό, κατ' ἀρχάς, διότι, ἐνῷ εἶχε γίνει ἐδῶ καὶ μέρες σχετικὴ ἔγγραφη καταγγελία ἀπὸ τὴν Ὁμοσπονδία Συλλόγων Ἐργαζομένων στὶς ὑπηρεσίες, οὐδεὶς ἁρμόδιος εὐαισθητοποιήθηκε νὰ διατάξει ὁποιαδήποτε ἔρευνα γιὰ τὸ περιστατικό.
Πέραν αὐτοῦ, ὅμως, ὑπάρχει καὶ ὁλόκληρη ἡ προϊστορία τοῦ κ. Αὐγενάκη. Ὀχι μόνο πρὶν ἀπὸ τὸ 2019, ὁπότε ὁ κ. Μητσοτάκης τὸν εἶχε χρίσει πανίσχυρο γραμματέα τῆς Ν.Δ., ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ μετέπειτα χρόνια, γιὰ τὸν «βίο καὶ τὴν πολιτεία» τοῦ ὁποίου στοὺς δύο νευραλγικοὺς τομεῖς τοῦ ἀθλητισμοῦ καὶ τῆς γεωργίας θὰ μποροῦσαν νὰ γεμίσουν τόμοι ὁλόκληροι.

Ὁ πρωθυπουργὸς οὔτε μία οὔτε δύο, ἀλλὰ ἄπειρες φορὲς ἔπρεπε νὰ τὸν εἶχε ἀπομακρύνει αὐτὴν τὴν πενταετία, πρὶν ἀπὸ τὸν πρόσφατο ἀνασχηματισμό, ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ὁποίου ἦταν ἐκ τῶν ὤν οὐκ ἄνευ. Ὀπως καὶ τώρα, ἡ διαγραφὴ εἶναι στάχτη στὰ μάτια ποὺ ρίχνει ὁ κ. Μητσοτάκης μέχρι νὰ ξεχαστεῖ τὸ θέμα, ὥστε νὰ ἐπανέλθει ἀργότερα ὁ κ. Αὐγενάκης. Γι’ αὐτό του ἀφήνουν τὴ βουλευτικὴ ἕδρα... 
Σχετική ἀνάρτηση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.