4 Ιουλ 2024

Ἔρχεται ὁ προσωπικός ἀριθμός – ἡ ἀρχή τοῦ τέλους

Δημήτριος Χιωτακάκος,
Δρ. Πληροφορικῆς κ Τηλεπικοινωνιῶν, Σύμβουλος Ἐπιχειρήσεων. 
Ἐπίκαιρη παρέμβασή του στήν Ἡμερίδα «Ἐκκλησία καί Πολιτεία στήν ἐποχή τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης»
Σεβαστοὶ πατέρες, κύριοι Βουλευταί, κυρίες καὶ κύριοι, 
Λόγῳ τῆς σοβαρότητας τοῦ θέματος καὶ τῆς ἐπείγουσας ἀνάγκης γιὰ ἐνημέρωση καὶ συσπείρωση ὅλων τῶν πνευματικῶν, νομικῶν καὶ πολιτικῶν δυνάμεων θὰ ἀναφερθῶ ἐν τάχει στὸν Προσωπικὸ ἀριθμό, ὁ ὁποῖος ἔρχεται τὸν Σεπτέμβριο. 
Βέβαια εἶναι καὶ σχετικὸ μὲ τὸ θέμα τῆς ἡμερίδας, διότι ὁ ΠΑ θὰ χρειάζεται τοὐλάχιστον γιὰ ὁποιαδήποτε ἐκκλησιαστικὴ πράξη ποὺ ἀπαιτεῖ πιστοποιητικό, ὅπως γάμου, κηδείας ἢ βάπτισης. Καί .. σὲ ἐποχὲς «πανδημίας» ἢ ὁποιασδήποτε ἀφορμῆς ἐλεγχόμενης πρόσβασης στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, θὰ χρησιμοποιηθεῖ μὲ ἢ χωρὶς τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα. Ἐλπίζω νὰ μὴν φτάσουμε στὸ σημεῖο νὰ ἔχουμε μπάρες (ὅπως στὸ μετρὸ) γιὰ νὰ μπεῖς σὲ ἕναν ναό... 
Ὁ προσωπικὸς ἀριθμὸς ἔρχεται νὰ ἐπισφραγίσει κυριολεκτικὰ... τὴν Ἔναρξη μίας Νέας Ἐποχῆς, τὴν ἔναρξη τοῦ Great Reset, τῆς μεγάλης ἐπανεκκίνησης σὲ ἀπόλυτα προσωπικὸ ἐπίπεδο. Ἐξ’ ἄλλου ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ὀνομάζεται «Προσωπικὸς» Ἀριθμός, θὰ ἐκδίδεται τὴν ὥρα ποὺ γεννιέσαι καὶ θὰ ἐξαλείφεται ὅταν πεθαίνεις -δόξα τῷ Θεῷ δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς κυνηγάει μέχρι τὸν Παράδεισο ... γιὰ τὴν Κόλαση δὲν εἶμαι σίγουρος. 
Γιὰ ὅλους ἐμᾶς τους ζῶντας, ὁ ΠΑ θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ ΑΦΜ μας + τρεὶς ἀριθμοὺς ἢ γράμματα ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 2 θὰ ἐπιλέγονται ἀπὸ ἐμᾶς. Γιατί ἄραγε; Γιὰ νὰ μᾶς βάλουν στὸ τρυπάκι τῆς «συναίνεσης» καὶ γιὰ νὰ τὸν αἰσθανθοῦμε δικό μας, συμβάλλαμε καὶ ἐμεῖς στὴν ἐπιλογή του, δὲν μᾶς ἐπιβλήθηκε. Ἐν ὀλίγοις μᾶς θεωροῦν γιὰ χαζὰ πρόβατα ποὺ νομίζουν ὅτι θὰ πρωταγωνιστήσουν σὲ ταινία, θὰ πᾶνε γιὰ «γύρισμα» δηλαδή, ἀλλὰ καταλήγουν σὲ ἄλλο γύρισμα, σὲ αὐτό της σούβλας. 
Ὅλα τα προηγούμενα, bar code, QR code, βάσεις προσωπικῶν δεδομένων ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες, καὶ ὅλα ὅσα ἔρχονται θὰ ἔχουν λόγο ὕπαρξης μόνον μέσῳ τοῦ Προσωπικοῦ Ἀριθμοῦ. Τί ἔρχεται ὅμως; 

Ὁ Ἀπόλυτος ἔλεγχος. Δὲν θὰ μπορεῖς νὰ κάνεις τίποτα χωρὶς αὐτόν. Οὔτε νὰ ἀγοράσεις, οὔτε νὰ πωλήσεις, οὔτε νὰ ὁδηγήσεις, νὰ πιάσεις δουλειά, νὰ πᾶς στὴν δουλειά, πρόσβαση σὲ ὑγεία, νοσοκομεῖα, φάρμακα, τράπεζα, βενζίνη, ψώνια, πρόσβαση στὸ διαδίκτυο, κινητὸ τηλέφωνο. 
Κάθετος πολλαπλασιασμὸς ἀτόμων ποὺ θὰ θεωροῦνται «ἁρμόδιοι» νὰ ἔχουν πρόσβαση στὰ δεδομένα σου. Π.χ. Ἕνας ἀστυνομικὸς σήμερα δὲν νομιμοποιεῖται νὰ μᾶς ζητήσει τὸ ΑΦΜ μας, οὔτε τὸ ΑΜΚΑ ἂν μᾶς σταματήσει γιὰ ἔλεγχο μὲ τὸ αὐτοκίνητο. Μόνο ταυτότητα καὶ δίπλωμα (καὶ ἄδεια αὐτοκινήτου). Ἄρα δὲν ἔχει πρόσβαση οὔτε στὴν ἐφορία οὔτε στὴν ὑγεία. Μὲ τὸν ΠΑ, ἐφόσον τὸ σύστημα ἐπιτρέπει πρόσβαση, βάσει μίας ΚΥΑ (Κεντρικὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση) ἢ λόγῳ μίας αὐθαίρετης «κρίσης», γιὰ ὁτιδήποτε τὸ 112 θὰ χτυπάει σὰν δαιμονισμένο, θὰ μπορεῖ νὰ δεὶ τὰ πάντα. Π.χ. ἀαα .. χρωστᾶς τὴν τελευταία δόση στὴν Ἐφορία, ἢ θὰ χτυπήσω τὸ πρόστιμο γιὰ παράνομο παρκάρισμα καὶ θὰ πληρωθεῖ ἡ ποινὴ ἐπὶ τόπου. 
Τὰ χειρότερα ὅμως ἔρχονται σὲ λίγο. Ὁ ΠΑ στὴν οὐσία θὰ εἶναι τὸ IP μας, τὸ MAC address μας, ὁ σειριακὸς ἀριθμός μας, ὅπως στὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως τῶν Ναζί. Γιατί ἄραγε; 

Γιὰ νὰ μᾶς παρακολουθοῦν σὲ δημόσιους χώρους. Οἱ κάμερες ποὺ ἔρχονται νὰ ἐγκατασταθοῦν πάντα καὶ παντοῦ, θὰ πρέπει νὰ μᾶς ἀναγνωρίζουν (μὲ παράλληλα συστήματα) καὶ μὲ τὸ IP μας. 
Τὰ Ρομπότ, ποὺ ἔρχονται νὰ κατακλύσουν σπίτια, δημόσιες καὶ ἰδιωτικὲς ὑπηρεσίες, βενζινάδικα, ταμεῖα σὲ σοῦπερ μάρκετ ... θὰ μᾶς ἀναγνωρίζουν μὲ τὸ IP μας. 
Τεχνητὴ νοημοσύνη. Τὸ ὁποιοδήποτε μηχάνημα ποὺ θὰ χρησιμοποιεῖ τεχνητὴ νοημοσύνη (ὄχι μόνον τὰ ρομπὸτ) θὰ μᾶς βλέπει σὰν ἕνα IP. 
Ἀργότερα – ὅταν θὰ ἔχουμε τὰ ἐμφυτεύματα, εἴτε εἶναι ὁ ἀναβαθμισμένος βηματοδότης, εἴτε εἶναι τὸ τσιπάκι ταυτότητα πάνω μας, εἴτε εἶναι σωματικὴ ἀναβάθμιση καὶ διασύνδεση on line ὅλων των τσὶπ στὸ σῶμα μας μὲ τὸ διαδίκτυο ... θὰ μᾶς βλέπει σὰν IP. 
Καὶ φυσικὰ στὸ τέλος, τί ἄλλο ἄλλωστε ... τὸ σφράγισμα ! 
Βέβαια, σὲ πρώτη φάση ὁ ΠΑ θὰ χρησιμοποιηθεῖ μὲ «light» τρόπο. Πῶς ἀκριβῶς; Ἂς περιμένουμε τὴν ἔκδοση τοῦ Προεδρικοῦ διατάγματος καὶ θὰ ἐπανέλθουμε. Θὰ πάρει καιρὸ νὰ κλιμακωθεῖ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα ποὺ προείπαμε. 

Τελικῶς ὁ ΠΑ ὅλα δείχνουν ὅτι θὰ εἶναι ὑποχρεωτικός. Ἄρα καὶ νὰ μὴν μπεῖς στὸ σύστημα νὰ διαλέξεις τοὺς 2 ἀπὸ τοὺς 3 ἀριθμοὺς ἢ γράμματα προτίμησης, ἄραγε μετὰ τὴν λήξη τῆς προθεσμίας (3 μῆνες;) θὰ τοὺς διαλέξει τὸ σύστημα γιὰ σένα; ὁπότε θὰ ἐκδοθεῖ ἔτσι καὶ ἀλλιῶς; 

Τόσα χρόνια ἀναρωτιόμασταν ὅλοι ποῦ εἶναι ἡ κόκκινη γραμμή; 

Ἐκτιμῶ ξεκάθαρα ὅτι ἡ κόκκινη γραμμὴ ἔφτασε: εἶναι o ΠΑ! Δὲν θὰ μπορεῖς νὰ κάνεις τίποτα, δὲν θὰ μπορεῖς νὰ ζήσεις χωρὶς τὸν ΠΑ, ἔστω καὶ ἂν ἐνταχθοῦν σταδιακὰ τὰ βήματα ποὺ προανέφερα - φτάσαμε στὸ «ὅλα σὲ ἕνα». Νὰ διεκδικήσουμε ἐναλλακτικὲς ἐξυπηρετούμενοι ὡς ἰσότιμοι πολῖτες. 

Πρέπει νὰ ὀργανωθοῦμε καὶ νὰ ἀντιδράσουμε ἄμεσα. Ἐνημέρωση, Κανάλια, Ἡμερίδες, πολιτικὴ πίεση, διεκδίκηση ἐνναλακτικὴς μὲ κάθε νόμιμο μέσο. Νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι ὅμως νὰ μὴν τὸν πάρουμε ἀκόμα καὶ ἂν ὅλα αὐτὰ δουλέψουν γιὰ μικρό, μεγάλο χρονικὸ διάστημα ἢ καθόλου. 

Στῶμεν Καλῶς ! 
Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν προσοχή σας, 

1 σχόλιο:

  1. Ευχαριστούμε τον κ. Δημήτριο Χιωτακάκο, Δρ. Πληροφορικῆς κ Τηλεπικοινωνιῶν.

    Σάββας

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.