11 Ιουν 2024

Σὸκ μὲ τὸ φιλοτουρκικὸ κόμμα - Τουρκικό ἀγκάθι στήν Θράκη!

Τεράστιο ἐθνικὸ ὀλίσθημα ποὺ τοῦ ἐπέτρεψαν νὰ κατέβει στὶς ἐκλογές! Πρώτη δύναμη σὲ Ροδόπη καὶ Ξάνθη μὲ μεγάλα ποσοστά, «ἐξαφανίζοντας» ἀπὸ τὸν χάρτη τὰ ὑπόλοιπα κόμματα!
Τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα στὴ Θράκη, καὶ εἰδικὰ στοὺς νομοὺς Ξάνθης καὶ Κομοτηνῆς, συνιστᾶ ἄλλη μιά... ἐπιτυχία τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τὸ Κόμμα Ἰσότητας, Εἰρήνης καὶ Φιλίας, ποὺ κατέβηκε καθ’ ὑπόδειξη τοῦ τουρκικοῦ προξενείου μὲ «σημαία» τὴν ἀναγνώριση ἐθνικῆς τουρκικῆς ταυτότητας γιὰ τὴ μουσουλμανικὴ μειονότητα, ἔκανε ἐπίδειξη ἰσχύος, ἀφήνοντας πίσω του μὲ μεγάλη διαφορὰ τὰ ὑπόλοιπα κόμματα.
Ὑπενθυμίζεται ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ κόμμα ποὺ ἱδρύθηκε στὶς 13 Σεπτεμβρίου 1991 ἀπὸ τὸν Ἀχμὲτ Σαδίκ, ὁ ὁποῖος ἡγεῖτο μέχρι τὸν θάνατό του τὸ 1995... Διάδοχός του ἦταν ἡ χήρα του, Ἰσὶκ Ἀχμέτ, ἡ ὁποία προήδρευσε μέχρι τὸ 1999. Στὶς εὐρωεκλογὲς τοῦ 2014 τὸ ΚΙΕΦ ἔλαβε περίπου 42.000 ψήφους (0,75%). Ἐκτὸς ἀπὸ σποραδικὲς ψήφους πανελλαδικά, ὅλες οἱ ψῆφοι ὑπὲρ τοῦ κόμματος προέρχονταν ἀπὸ τὴ Θράκη. Τὸ ΚΙΕΦ ἀναδείχθηκε πρῶτο κόμμα στὶς ἐκλογικὲς περιφέρειες Ροδόπης (42%) καὶ Ξάνθης (25%), ἐνῷ ἔλαβε ἰδιαίτερα ὑψηλὰ ποσοστὰ στὰ πομακοχώρια. Στὶς εὐρωεκλογὲς τοῦ 2019 παρουσίασε πτώση, λαμβάνοντας 40.211 ψήφους καὶ ποσοστὸ 0,71%, χωρίς, ὅπως καὶ χθές, νὰ ἐκλέξει εὐρωβουλευτῆ. 
Ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη-ντροπή της Ντόρας Μπακογιάννη 
πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο στὴ Ροδόπη 

Tα τουρκικὰ ΜΜΕ 
Τὶς προηγούμενες ἡμέρες στὰ τουρκικὰ ΜΜΕ δημοσιεύθηκαν ἐκτενῆ ἄρθρα μὲ ἀναφορὰ στὸ «κόμμα τῶν Τούρκων τῆς Δυτικῆς Θράκης». Ἐνδεικτικά, τὸ TRT σημείωνε ὅτι «οἱ ἐκλογὲς γιὰ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο εἶναι ἕνας τρόπος γιὰ τοὺς Τούρκους στὴ Θράκη νὰ διαμαρτυρηθοῦν ἐνάντια στὴν ἄρνηση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους νὰ τοὺς ἀναγνωρίσει συλλογικὰ ὡς Τούρκους [...] Τὰ θέματα ποὺ ἔφεραν τὰ στελέχη του στὴν πολιτικὴ ἀτζέντα εἶναι ἡ ἀπαλλοτρίωση γῆς τῶν Τούρκων, ἡ στέρηση τῶν δικαιωμάτων τοῦ πολίτη καὶ τὰ προβλήματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἐκπαίδευση, τὴν ταυτότητα καὶ τὰ θρησκευτικὰ δικαιώματα. 

Κατὰ τὴν ἐκστρατεία τους γιὰ τὶς εὐρωεκλογές, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ αἴτημά τους γιὰ δικαιώματα, ἀνέδειξαν καὶ τὰ προβλήματα μὲ τὴν κυβέρνηση στὴν Ἑλλάδα. Περίπου 150.000 Τοῦρκοι, τὴν ἐθνικὴ ταυτότητα τῶν ὁποίων ἡ Ἑλλάδα ἀρνεῖται ἐδῶ καὶ χρόνια, ζοῦν στὴν περιοχὴ τῆς Δυτικῆς Θράκης. Ἡ Ἀθήνα, ἀντὶ νὰ τοὺς ἀποκαλεῖ Τούρκους, προτίμησε νὰ τοὺς ἀποκαλεῖ "μουσουλμανικὴ μειονότητα", βασιζόμενη στὴ Συνθήκη της Λωζάννης». 

Ἡ πρόεδρος τοῦ ΚΙΕΦ, Τσιγντὲμ Ἀσάφογλου, σὲ δηλώσεις της στὸ TRT ἰσχυρίστηκε προκλητικά: «Αὐτὲς οἱ ἐκλογὲς θὰ εἶναι ἡ καλύτερη ἀπάντηση στὶς πολιτικὲς ἄρνησης τῆς ταυτότητάς μας, ποὺ ξεκίνησαν μὲ τὸ καθεστὼς τῆς χούντας στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ συνεχίστηκαν ἀκόμη καὶ μετὰ τὴ μετάβαση στὴ δημοκρατία» Δηλώσεις τῆς Ἀσάφογλου παρέθεσε καὶ τὸ ἐπίσης κρατικὸ πρακτορεῖο Anadolu, ἐπισημαίνοντας ἰδιαίτερες πτυχὲς τῆς πολιτικῆς δράσης τοῦ μειονοτικοῦ ΚΙΕΦ, τὸ εὐρωψηφοδέλτιο τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖται, σύμφωνα μὲ τὸ πρακτορεῖο, κυρίως ἀπὸ «Τουρκάλες τῆς Δυτικῆς Θράκης», σύμφωνα μὲ σχετικὸ δημοσίευμα, ἐνῷ σὲ αὐτὸ συμμετεῖχε καὶ μιὰ γυναῖκα ἀπὸ τὴν Ἐδεσσα, ἡ Εὐγενία Νατσουλίδου, ποὺ ὑποστηρίζει ὅτι ἀνήκει στὴ «μακεδονικὴ μειονότητα». 

Στὸ μεταξύ, χειροπέδες πέρασαν ἀστυνομικοὶ στὴ Ροδόπη σὲ ὑποψήφιο τοῦ τουρκόφωνου κόμματος DEB/ΚΙΕΦ, ὁ ὁποῖος ἔξω ἀπὸ τὸ ἐκλογικὸ τμῆμα τῆς ὀρεινῆς Μυρτίσκης μοίραζε σταυρωμένα ψηφοδέλτια. Μετὰ τὴ σύλληψή του κρατήθηκε στὸ Τμῆμα καὶ σήμερα ἀναμένεται νὰ ὁδηγηθεῖ στὸν εἰσαγγελέα. 

Τουρκικό ἀγκάθι στήν Θράκη
ΠΡΩΤΟ κόμμα καί μέ διαφορά ἀνεδείχθη στίς χθεσινές εὐρωεκλογές τό μειονοτικό Κόμμα Ἰσότητος, Εἰρήνης καί Φιλίας (ΚΙΕΦ) στούς νομούς Ροδόπης καί Ξάνθης.
Ἐκμεταλλευόμενο τήν ἀποχή πού ἐπηρέασε κυρίως τά ὑπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα, τό μειονοτικό κόμμα πού ἔχει τήν καθοδήγηση τῆς Ἀγκύρας καί τοῦ τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς, ἐπιδιώκει νά ἀναγνωρισθεῖ «τουρκική μειονότης» στήν Θράκη καί ἔχει ἰσχυρούς οἰκονομικούς καί πολιτικούς δεσμούς μέ τόν Ἐρντογάν ἀλλά καί τούς «Γκρίζους Λύκους».

Ἄν καί πανελλαδικῶς δέν συγκέντρωσε ἄνω τοῦ 1%, στούς δύο προαναφερθέντες νομούς τό ΚΙΕΦ δέν εἶχε ἀντίπαλο.
Στήν Ροδόπη συγκέντρωσε περίπου 43% ἐνισχύοντας κατά πέντε μονάδες τήν ἐκλογική του δύναμη ἐν συγκρίσει μέ τίς εὐρωεκλογές τοῦ 2019. Μάλιστα τό ποσοστό του εἶναι ὑπερδιπλάσιο ἀπό δεύτερο κόμμα, τήν ΝΔ, πού συγκέντρωσε 17,5%.

Ἀντιστοίχως στήν Ξάνθη ἐκυμάνθη περίπου στό 30%, δέκα μονάδες μπροστά ἀπό τήν ΝΔ. Ὑποψήφιος εὐρωβουλευτής μέ τό ΚΙΕΦ στήν Ροδόπη συνελήφθη χθές γιατί μοίραζε σταυρωμένα ψηφοδέλτια ἔξω ἀπό τό ἐκλογικό τμῆμα τῆς Μυρτίσκης.

Τό κόμμα ἱδρύθηκε στίς 13 Σεπτεμβρίου 1991 ἀπό τόν Σαδίκ Ἀχμέτ, ὁ ὁποῖος προήδρευσε μέχρι τόν θάνατό του τό 1995. Ὁ διάδοχός του ἦταν ἡ χήρα τοῦ Ἰσίκ Ἀχμέτ, ἡ ὁποία προήδρευσε μέχρι τό 1999. Ὁ ἑπόμενος ἐπί κεφαλῆς ἦταν ὁ Ἀχμέτ Χατζηοσμάν μέχρι τό 2007, ὅταν ὁ Χατζηοσμάν ἐξελέγη βουλευτής μέ τό ΠΑΣΟΚ, ὅπως ἀργότερα καί ὁ Ἀχμέτ Χατζηοσμάν.

Ἡ ἐπιρροή τῆς Τουρκίας, εἰδικά στόν νομό Ροδόπης, προσλαμβάνει διαστάσεις. Ἐνδεικτικό παράδειγμα ὅτι ἐπελέγη ἡ χθεσινή ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν, πού ὁ δήμαρχος Ἀρριανῶν Ἐρδέμ Χουσεΐν στήν πλατεῖα Φιλλύρας, παρέλαβε ἀπό δῆθεν ὁλλανδική ὀργάνωση πού συνδέεται ὅμως ξεκάθαρα μέ τούς «Γκρίζους Λύκους», 158 ἠλεκτροκινούμενα ὀχήματα καί ἁμαξίδια πού θά διανεμηθοῦν στούς οἰκισμούς τοῦ δήμου.

Παρόντες στήν ἐκδήλωση ἡ χήρα τοῦ Σαδίκ καί ἄλλα στελέχη τοῦ ΚΙΕΦ, ἐνῷ ὅλοι τους εὐχαρίστησαν τόν τουρκικό σύλλογο, πού δέν ξεχνᾶ τούς «Τούρκους» τῆς Δυτικῆς Θράκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.