28 Μαΐ 2024

Ὁ λοατκισμὸς ξεπαστρεύει τὰ δικαιώματα τῶν γυναικῶν: Δικαστὴς στὶς ΗΠΑ ἔστειλε ἄντρα βιαστῆ ἀνηλίκων σὲ γυναικεῖες φυλακές, ἐπειδὴ δήλωσε «γυναῖκα»!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Ἡ ΛΟΑΤΚΙ+ ἀτζέντα ἄρχισε νὰ παράγει παρανοϊκὲς δικαστικὲς ἀποφάσεις καὶ νὰ ἀπειλεῖ ἄμεσα τὴν κοινωνικὴ ἐπιβίωση τῆς γυναίκας.
Εἶναι ξεκάθαρη πραγματικότητα πλέον ὅτι τὸ πρῶτο καὶ μεγαλύτερο θῦμα τοῦ λοατκισμοῦ εἶναι ἡ γυναῖκα καὶ τὰ δικαιώματά της. Καὶ ὡς προέκταση αὐτῆς τῆς πραγματικότητας, θυματοποιοῦνται καὶ τὰ παιδιά. 

Στὸν «ἐμφύλιο» μετανεωτερικὸ πόλεμο μεταξὺ λοατκισμοῦ καὶ νεοφεμινισμοῦ, τὰ ἀφεντικὰ τῆς Νέας Τάξης δίνουν ξεκάθαρο προβάδισμα στὸ πρῶτο. Διότι ὁ λοατκισμὸς ἔχει μαζικότερη δυνατότητα ἀλλοίωσης τοῦ ἀνθρώπου, σὲ σχέση μὲ τὸν νεοφεμινισμὸ ποὺ ἀχρηστεύει κοινωνικὰ μόνο γυναῖκες . Ἑπομένως τὸ «καταναλωτικὸ» κοινὸ εἶναι πολὺ... εὐρύτερο γιὰ τὰ ἀφηγήματα τοῦ λοατκισμοῦ. 

Αὐτὲς οἱ δύο τάσεις μποροῦν συνεργικὰ νὰ μεγιστοποιήσουν τὴν ἀποκτήνωση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ δὲν θὰ μπορούσαν νὰ συνυπάρξουν γιὰ πολὺ καιρὸ σὲ ἁρμονία. Νομοτελειακὰ ἡ μία τάση θὰ «καταβροχθίσει» τὴν ἄλλη καὶ μόνο μία θὰ ἀπομείνει κυρίαρχη. Ἐν προκειμένῳ, μόνο ὁ λοατκισμὸς θὰ ὁρίζει τὶς «θηλυκότητες» καὶ τὶς «ταυτότητες» τῆς κοινωνίας. Καὶ αὐτὸ ἔχει ἤδη ἀρχίσει νὰ συμβαίνει τὰ τελευταῖα χρόνια. 

Μπροστὰ στὰ μάτια μᾶς διεξάγεται ἕνας ἀνελέητος πόλεμος ἐνάντια στὴ γυναικεία φύση, τὰ χαρίσματά της, τὰ προνόμια της, ἀκόμα – ἀκόμα ἀπειλεῖται καὶ ἡ ἴδια ἡ ἐπιβίωσή της. Γιὰ παράδειγμα, ὁ ΛΟΑΤΚΙ+ ἀκτιβιστής, Γρηγόρης Βαλλιανάτος, μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι δὲν πρέπει νὰ λέμε τὴ λέξη «γυναῖκα», ἀλλὰ νὰ λέμε «ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴ μήτρα», γιατί ἐνδέχεται νὰ ἔχει κάποιος μήτρα πού... δὲν εἶναι γυναῖκα. Ἡ δὲ Πολιτεία ὠθεῖ πρὸς ἀπαγόρευση τὴ λέξη «μητέρα», ἔκλεψε ἀπὸ τὶς γυναῖκες τὴ μητρότητα (μὲ τὸ ἄθλιο νομοσχέδιο περὶ «γάμων») καὶ προετοιμάζει τὰ πράγματα γιὰ νὰ καθιερωθοῦν οἱ παρένθετες «κλωσσομηχανές». Στὸν γυναικεῖο ἀθλητισμό, ἐξακολουθοῦν ἐγχειρισμένοι ἄντρες ποὺ δηλώνουν «γυναῖκες», νὰ σαρώνουν πρωτιὲς ἐκμεταλλευόμενοι τὰ βιολογικά τους πλεονεκτήματα. 

Μία πρόσφατη εἴδηση ποὺ ἔχει προκαλέσει σάλο στὶς ΗΠΑ, ἐπιβεβαιώνει ὅλα τα παραπάνω καὶ μᾶς δείχνει σὲ τί ἐφιαλτικὴ πραγματικότητα ὠθεῖται τὸ γυναικεῖο φῦλο. Ἡ Ἀμερικανίδα δικαστὴς Sarah Netburn, ὑπέρμαχος τῆς ΛΟΑΤΚΙ+ ἀτζέντας καὶ ἐκλεκτή του Τζὸ Μπάϊντεν, ἔστειλε ἕναν καταδικασμένο βιαστὴ ἀνηλίκων σὲ γυναικεῖες φυλακές, ἐπειδὴ αὐτοπροσδιορίστηκε ὡς... γυναῖκα! 

Ὁ διεστραμμένος παιδεραστὴς ὀνομάζεται William McClain, ἔχει ὕψος 1.90, ἔχει διατηρήσει τὰ γεννητικὰ ὄργανα τοῦ βιολογικοῦ φύλου του καὶ ἁπλὰ ἄλλαξε τὸ ὄνομά του σὲ July Justine Shelby, δηλώνοντας πὼς δὲν ἐπιθυμεὶ νὰ μεταβεὶ σὲ ἀνδρικὲς φυλακές. Καὶ ἡ δικαστὴς Sarah Netburn, προφανῶς ταγμένη στὴν παρανοϊκὴ ἰδεολογία τοῦ λοατκισμοῦ, ἱκανοποίησε τὸ αἴτημα τοῦ βιαστῆ καὶ τὸν ἔστειλε νὰ ἐκτίσει τὴν ποινή του δίπλα σὲ γυναῖκες κρατούμενες! 

Τὸ ἀκόμα πιὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι αὐτὴ τὴν ἐλεεινὴ ἀπόφαση τὴν πῆρε μιὰ γυναῖκα, ποὺ ὑποτίθεται θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι πιὸ εὐαισθητοποιημένη σὲ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν γυναῖκες. Κι ὅμως δὲν εὐαισθητοποιήθηκε γιὰ τὶς πραγματικὲς γυναῖκες (τὶς κρατούμενες), ἀλλὰ γιὰ ἕνα καταδικασμένο γομάρι 2 μέτρων ποὺ «ρευστοποιήθηκε» πρὸς τὸ συμφέρον του. Δεῖγμα καὶ αὐτὸ τῆς ἀκραίας πλύσης ἐγκεφάλου ποὺ προκαλεὶ ὁ λοατκισμός. 

O βιαστὴς ἀνηλίκων δήλωνε ἄντρας τὸν καιρὸ ποὺ ἔκανε τὶς φρικιαστικὲς πράξεις του (βρέθηκε ἔνοχος γιὰ βιασμὸ ἑνὸς 9χρονου ἀγοριοῦ καὶ ἑνὸς 17χρονου κοριτσιοῦ), ἀλλὰ ἀντιμετωπίζοντας τὴ βεβαιότητα τῆς φυλάκισης, ἄρχισε νὰ αἰσθάνεται... γυναῖκα. Ἡ δὲ Sarah Netburn ἀπεφάνθη ὅτι ὁ βιαστὴς παιδιῶν ἦταν πλέον «νηφάλιος καὶ ἀπολύτως θηλυκὸς» ὅταν διατύπωσε τὸ αἴτημα νὰ πάει σὲ γυναικεῖες φυλακές, ἐνῶ βιολογικὰ εἶναι ἄντρας. 

Φανταστεῖτε νὰ εἶστε κάποιος ποὺ ἔχει μιὰ ἀδερφή, μιὰ μητέρα, μιὰ σύζυγο ἢ μιὰ κόρη στὴ φυλακὴ καὶ ἕνας δικαστὴς νὰ ἀποφασίζει νὰ στείλει δίπλα τους ἕναν κατὰ συρροὴν βιαστῆ ποὺ τὸ μόνο ποὺ ἔχει ἀλλάξει ἐπάνω του εἶναι νὰ κάνει γυναικεῖο τὸ ὄνομά του. 

Ἡ ἰδεολογικὴ διαστροφὴ μιᾶς λειτουργοῦ τῆς δικαιοσύνης, παραβίασε τὸ δικαίωμα στὴν ἀσφάλεια ποὺ ἔχουν ἑκατοντάδες φυλακισμένες γυναῖκες, προκειμένου νὰ κάνει τὸ χατίρι σὲ ἕνα κτῆνος. Μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ ἡ ἀτζέντα ποὺ οἰκειοποιήθηκε τὸ κτῆνος ὑπερισχύει. Μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ ἡ δικαστὴς ὑπηρετεῖ τὴν προσωπική της ἰδεοληψία, ἡ ὁποία μετατρέπεται πλέον σὲ κρατικὸ καὶ ὑπερεθνικὸ δόγμα. 

Ἕνα δόγμα σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο βιάζεις ὡς ἄντρας καὶ τιμωρεῖσαι ὡς «γυναῖκα». Εἶσαι ἄντρας καὶ μεγαλώνεις ξένα παιδιὰ ὡς «γυναῖκα», ἀπολαμβάνεις ἐπιδόματα μητρότητας ὡς «γυναῖκα», ἀποφεύγεις τὴ στράτευση ὡς «γυναῖκα», ἐπιβάλλεις τὴν παρουσία σου σὲ ὅλα τα μέσα ὡς «γυναῖκα», καταπατὰς τὰ δικαιώματα τῶν γυναικῶν ὡς «γυναῖκα», παραβιάζεις τὴν ἰδιωτικότητα τῶν γυναικῶν ὡς «γυναῖκα» (σὲ ἀποδυτήρια, δημόσιες τουαλέτες, καταστήματα κλπ). 

Τὰ πράγματα ὁδηγοῦνται ἔτσι ὥστε ὁ κάθε ψυχανώμαλος ἄντρας ποὺ θὰ σφετερίζεται τὴν ταμπέλα τῆς «γυναίκας» ἢ τοῦ «ρευστοῦ φύλλου», θὰ μπορεῖ νὰ ἔχει πρόσβαση σὲ ἀτελείωτα «χαρέμια» ἀπὸ ὑποψήφια θύματα, γυναῖκες ἀπροστάτευτες δηλαδὴ ποὺ τὸ ἴδιο τὸ κράτος τὶς ὁδηγεῖ στὰ δίχτυα τῶν βιαστῶν. 

Ὅλα ἀποτέλεσμα μιᾶς τυραννικῆς ψυχοπάθειας, μιᾶς ἐπιβαλλόμενης σατανοκίνητης ἀτζέντας ποὺ διαλύει ὅλα τὰ λογικά, τὰ φυσικὰ καὶ τὰ νομικὰ ὅρια ποὺ ἐντός τους ἀναπτύχθηκε ὁ ἀνθρώπινος πολιτισμός. 

Καιρὸς νὰ καταλάβουν οἱ γυναῖκες σὲ τί κιμαδομηχανὴ τὶς ὁδηγεῖ ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων. Οἱ πραγματικοὶ κίνδυνοι ποὺ ἀντιμετωπίζουν εἶναι πολὺ βαθύτεροι ἀπὸ εὐτελεῖς ἀντιπερισπασμούς, ὅπως τὸ αἴτημα νὰ καθιερωθεῖ ὁ ὅρος... «γυναικοκτονία» (λὲς καὶ ἡ γυναῖκα εἶναι κάτι ξεχωριστὸ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο). Ἡ προστασία τῆς γυναίκας δὲν θὰ ἐπιτευχθεῖ μὲ τὸ νὰ ἀποστασιοποιηθεῖ ἀκόμα περισσότερο ἀπὸ τὸν ἄντρα, ἀλλὰ μὲ τὸ νὰ ξαναενωθεῖ μαζί του ὡς μία γροθιὰ στὸ σύστημα, ἀναγνωρίζοντας τὴ μοναδικότητα καὶ τὴ συμπληρωματικότητα τῶν 2 βιολογικῶν φύλων. 

Γιατί ἐδῶ μιλάμε πλέον γιὰ ὀντολογικὴ ἐξαφάνιση τῆς γυναίκας ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ σύστημα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.