24 Μαΐ 2024

Καρυστιανοῦ: Κυριάκο, ἐσὺ εἶσαι ὁ ἔνοχος!

Καταπέλτης ἡ ἐπιστολὴ τῆς γενναίας χαροκαμένης μάνας πρὸς τὴν ΠτΔ καὶ τὸν πρωθυπουργό, τὸν ὁποῖο καλεῖ νὰ παραιτηθεῖ ἂν δὲν ἀπαντήσει. 
Ἡ πίστη της ἀκλόνητη. Κάθε λέξη της χτυπᾶ τὸ ξυπνητήρι γιὰ τὰ «ὑπνωτισμένα» ἐδῶ καὶ καιρό, ἀλλὰ εὐτυχῶς ἀκόμα ζωντανά, ὑγιῆ κύτταρα τῆς κοινωνίας μας. Ἡ δύναμή της προκαλεῖ δέος καὶ ἡ ἀπήχησή της ἀγγίζει τὸν καθέναν. 
Ἀπὸ τὸν Βασίλη Γαλούπη 
Ἡ Μαρία Καρυστιανοῦ στέκεται ὁλομόναχη, μαυροντυμένη καὶ πάντα ὄρθια μὲ τὸ κεφάλι ψηλά, ἀπέναντι στὸ «σύστημα» ποὺ ὀργανώθηκε γιὰ νὰ καλύψει τὰ ἀποτυπώματα τοῦ ἐγκλήματος. Εἶναι ἡ μάνα ποὺ συσπειρώνει ὅσο κανένας ἄλλος σήμερα τὴν κοινωνία καὶ προκαλεῖ τρόμο μὲ κάθε της παρέμβαση, ὅπως... καὶ χθές. Γι’ αὐτὸ δέχεται πλέον ἀκόμα καὶ χυδαῖες ἐπιθέσεις. 
Ἡ ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε προσωπικὰ στὸν πρωθυπουργὸ Κυριάκο Μητσοτάκη, μὲ κοινοποίηση καὶ στὴν ἄλαλη Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ἰσοπεδώνει κάθε ψευδοεπιχείρημα τῆς κυβέρνησης ποὺ ἐμφανίζεται πὼς δὲν ξέρει τίποτα γιὰ τὸ ἔγκλημα. Κι ἐπειδὴ ἡ Καρυστιανοῦ δὲν εἶναι πολιτικὸς γιὰ νὰ κάνει παιχνίδια, ζητάει εὐθέως καὶ κρυστάλλινα ἀπαντήσεις ἀπὸ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη γιὰ τὶς παρεμβάσεις ποὺ ἔκανε ὁ ἴδιος προσωπικὰ στὴ Δικαιοσύνη καὶ στὸν τόπο τῆς τραγωδίας μὲ σκοπὸ τὴ συγκάλυψη. «Ἂν δὲν ἀπαντήσεις, παραιτήσου» τοῦ λέει. Ὁποιοσδήποτε συμβουλέψει τὸν πρωθυπουργὸ νὰ ἀγνοήσει αὐτὸ τὸ μήνυμα τῆς γενναίας μητέρας ποὺ ἔχει δίπλα της ὅλο τὸν κόσμο θὰ εἶναι, πέρα ἀπὸ ἀνόητος, καὶ ἐπικίνδυνος. 

Ἡ Καρυστιανοῦ ζητᾶ νὰ τῆς ἀπαντήσει ὁ πρωθυπουργὸς σὲ δύο κεντρικὰ ἐρωτήματά της: 

1. «Κύριε Μητσοτάκη, ποιοί οἱ λόγοι τῆς παρέμβασής σας στὸ ἔργο τῆς Δικαιοσύνης πρὶν κἂν ξεκινήσει ἡ διερεύνηση τοῦ τραγικοῦ αὐτοῦ δυστυχήματος ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες Ἀρχές, τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ χῶρος ἔπρεπε νὰ παραμείνει ἀναλλοίωτος ὡς τόπος ἐγκλήματος; Διὰ τοῦ ὑφυπουργοῦ σᾶς κ. Τριαντόπουλου ἀλλοιώσατε πλήρως τὸ πεδίο τοῦ ἐγκλήματος, ἐπικαλούμενος τὸ δῆθεν δικαίωμά σας νὰ τὸ "ἀποκαταστήσετε", ἐνῷ σὲ αὐτὸ δολοφονήθηκαν τοὐλάχιστον 57 ἄνθρωποι. Ὀτι τὸ πράξατε εἶναι ὁμολογημένο ἀπὸ τὴν ἴδια τήν κυβέρνησή σας». 

2. «Ποιῶν ἀκριβῶς ἐγκληματικῶν πράξεων ἐπιχειρήσατε τὴ συγκάλυψη μὲ τὴν παραπάνω συντονισμένη ἐπιχείρηση καθολικῆς ἀλλοίωσης τῶν στοιχείων στὸ πεδίο, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς δῆθεν "ἀποκατάστασης", καὶ ποιῶν ὑπαίτιων προσώπων τὴ διαφυγὴ ἀπὸ τὴ δικαστικὴ ἔρευνα ὑποθάλψατε, μὲ τὶς ἐντολὲς ποὺ δώσατε στὸν ὑφυπουργό σας καὶ σὲ ὅσους ἄλλους ἐν γνώσει τους συμμετεῖχαν σὲ αὐτὴν τὴν "ὀργάνωση", παρέβησαν τὰ καθήκοντά τους καὶ ὑπέθαλψαν τοὺς ὑπαιτίους;» 

Γιὰ τὸ μπάζωμα ἡ Μαρία Καρυστιανοῦ κατηγορεῖ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη ὅτι «ἐπεμβήκατε καὶ ἐπιχειρήσατε προτοῦ οἱ εἰσαγγελικὲς καὶ ἀνακριτικὲς Ἀρχὲς ἀπομονώσουν καὶ διατηρήσουν τὸν τόπο ἀναλλοίωτο, ὥστε νὰ ἐξιχνιάσουν τὶς συνθῆκες τοῦ δυστυχήματος. Τὸ σύνολο τῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων ὑποβάλλω πρὸς τὴν Εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου μὲ αἴτημα τὴν ἐπίσπευση τῶν ἀπαραίτητων ἐνεργειῶν κατὰ καθῆκον ἀπὸ τὴν κυρία εἰσαγγελέα». 

Λέει ὅτι εἶναι πλέον ξεκάθαρο ὅτι ὑπῆρχαν κίνητρα ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ γιὰ τὶς ἐνέργειες τοῦ ἴδιου καὶ τῶν συνεργατῶν του: «Αὐτὸ ποὺ ἐσεῖς καὶ οἱ λοιποὶ συνεργοὶ σᾶς ἀναφέρουν ὡς δῆθεν "ἀποκατάσταση τοῦ πεδίου" γιὰ κάθε νοήμονα πολίτη ἀποτελεῖ ἄνευ προηγουμένου κατάχρηση τῆς ἐξουσίας ποὺ σᾶς ἀνατέθηκε, κατάχρηση ποὺ βέβαια δὲν εἶναι τυχαῖα, ἀλλὰ ἔχει κίνητρα καὶ σκοποὺς ποὺ πρέπει ἀπὸ μέρους σας νὰ γνωστοποιηθοῦν καὶ ἄμεσα νὰ ἐρευνηθοῦν. Ἐν γνώσει σας ἐπιδιώξατε καὶ ἐπιτύχατε τὴν ἀλλοίωση τοῦ τόπου τοῦ ἐγκλήματος καὶ τὴν ἐξαφάνιση κρίσιμων ἀποδεικτικῶν στοιχείων». 

Κατὰ τὴν Καρυστιανοῦ ἡ πρόσφατη ἐντολὴ τοῦ εἰσαγγελέα Ἐφετῶν Λάρισας γιὰ νὰ βρεθοῦν ποιά συγκεκριμένα πρόσωπα συμμετεῖχαν στὸ μπάζωμα «ἀπευθύνεται σὲ ἐσᾶς, κύριε Μητσοτάκη, ποὺ εἶστε ὁ ἀρχηγὸς τῆς κυβέρνησης καὶ τοῦ ἐπιτελικοῦ κράτους καὶ δώσατε ἀπ' εὐθείας ἐντολὴ στὸν ὑπουργὸ παρὰ τῷ Πρωθυπουργῷ κ. Τριαντόπουλο». «Ἐὰν δὲν ἀπαντήσετε, θὰ ἐπιβεβαιώσετε γιὰ ἄλλη μία φορὰ πόσο ὑποτιμᾶτε τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ μία μάνα» διαμηνύει καὶ προσθέτει μὲ μιὰ δυναμικὴ στὸν λόγο της ποὺ τσακίζει κόκαλα: «Ἐὰν δὲν ἀπαντήσετε, ὀφείλετε νὰ ὑποβάλετε τὴν παραίτησή σας καὶ νὰ θέσετε τὸν ἑαυτό σας ἐνώπιον τῆς τακτικῆς Δικαιοσύνης, ὥστε νὰ ἀποκαλυφθεῖ ἡ ἀλήθεια». 

Νὰ πάρει θέση ζητᾶ καὶ ἀπὸ τὴν Κ. Σακελλαροπούλου, «διότι μέχρι στιγμῆς ἡ παρέμβασή της περιορίζεται καὶ ἐξαντλεῖται σὲ τηλεοπτικὲς δηλώσεις, ὅπως "ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη, ὅταν βλέπω γραμμὲς ἢ τρένο, πέρα ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὴν ὀργή, νιώθω καὶ ντροπὴ ἀκόμη"». Μὲ δηλώσεις της ἡ ἰατρὸς καὶ μητέρα τῆς 19χρονης Μάρθης ἐπέκρινε τὸ ἄκομψο κλείσιμο μακρᾶς διάρκειας τῆς Βουλῆς μὲ τὸ πρόσχημα τῶν εὐρωεκλογῶν («Ἀπὸ τὴ σημαία πῆραν τὴν ἄδεια οἱ βουλευτές; Δὲν θὰ τηρηθεῖ τίποτα νόμιμο σ’ αὐτὴ τὴ χώρα;»), ὅπως καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ὑπάρχει καμία ἀντίδραση γιὰ τὴ μήνυση κατὰ Τριαντόπουλου ποὺ ἤδη ἔχει φτάσει στὸ Κοινοβούλιο. Προανήγγειλε ἀκόμα ὅτι πέρα ἀπὸ τὶς μηνύσεις κατὰ τῶν ἰατροδικαστῶν, ἐπειδὴ «προφανῶς δέχθηκαν ὁδηγία νὰ συγκαλύψουν», θὰ γίνουν καὶ σὲ πολιτικὰ πρόσωπα-ἔκπληξη. Σύμφωνα μὲ ὅλες τὶς ἐνδείξεις, μία ἀπ’ αὐτὲς τίς... ἐκπλήξεις ἀφορᾶ τὸν πρωθυπουργό. 

Τὸν Ἰανουάριο ἡ Μαρία Καρυστιανοῦ εἶχε συγκλονίσει τὸ πανελλήνιο μὲ τὴν ὁμιλία της στὴν Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὰ Τέμπη. Τότε εἶχε ἀνακοινώσει ὅτι «σ’ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα ποὺ ἀφορᾶ ὄχι 57 ἀνθρώπους ἀλλὰ ὅλη τὴν κοινωνία ἡ ἀπόδοση δικαιοσύνης εἶναι μονόδρομος. Θὰ ἀποδοθεῖ μὲ τὸν ἕναν ἢ τὸν ἄλλον τρόπο»! Ὁλοι ἔχουν καταλάβει πιὰ πὼς εἶναι ἡ μοναδικὴ ποὺ μπορεῖ νὰ τὸ ἐπιτύχει. 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ 
Ἰατρὸς καὶ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Συγγενῶν Θυμάτων στὰ Τέμπη 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴ Θεσσαλονίκη. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου τὸ 2000. Εἰδικεύτηκε στὴν Παιδιατρικὴ στὸ Νοσοκομεῖο Λοιμωδῶν Θεσσαλονίκης καὶ στὸ Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο ΑΧΕΠΑ. Ἀπὸ τὸ 2011 ἐξειδικεύτηκε στὴν Ἀγγλία, στὴν Παιδοκαρδιολογία. Διατηρεῖ παιδιατρεῖο καὶ εἶναι ἐξωτερικὸς συνεργάτης τοῦ Ἰατρικοῦ Διαβαλκανικοῦ Κέντρου καὶ τῆς Κλινικῆς τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, στὴ Θεσσαλονίκη. Εἶναι ἡ μητέρα τῆς 19χρονης Μάρθης ποὺ σκοτώθηκε στὸ περσινὸ πολύνεκρο σιδηροδρομικὸ δυστύχημα καὶ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Συγγενῶν Θυμάτων στὰ Τέμπη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.