16 Μαΐ 2024

Συμβολισμοὶ καὶ νοήματα πίσω ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη Ράμα στὴν Ἀθήνα

Ἄρθρο Γνώμης τοῦ Ἀντιστρατήγου ε.α. Σταύρου Κουτρή, 
Ὑποψηφίου Εὐρωβουλευτοῦ μὲ τὴν ΝΙΚΗ 
Ἡ ὑποτιθέμενη ἀμηχανία τῆς Ἑλλάδας καὶ ἡ ἀνικανότητά της νὰ διαχειριστεῖ τὴν πρόθεση τοῦ Ράμα νὰ ἔρθει στὴ Ἀθήνα, μόνο τυχαῖα δὲν εἶναι. 
Ὁ Ράμα ἔρχεται στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν προσέγγιση μὲ τοὺς ὁμοεθνεῖς του ἐκτὸς Ἀλβανίας ἐν ὄψει τῶν Ἀλβανικῶν ἐκλογῶν, ἕνα χρόνο πρὶν ἀπὸ αὐτὲς καὶ στὴν ἐπέτειο τῆς φυλάκισης Μπελέρη. Τὴν χαρακτηρίζει «ἰδιωτικὴ» ἐπίσκεψη, ἡ ὁποία βέβαια περιλάμβανε καὶ συνοδεία περίπου 150 ὑπουργῶν, δημάρχων του καὶ λοιπῶν κολαούζων καὶ βέβαια πούλμαν ὀπαδῶν ἀπὸ τὴν Ἀλβανία. Αὐτὴ δὲν ἦταν ἰδιωτικὴ ἐπίσκεψη ἦταν παρέλαση. 
Στὴν ὁμιλία του ἀνέφερε ὅτι κανένας Ἕλληνας τῆς Ἀλβανίας δὲν διώχθηκε τὰ τελευταῖα 10 χρόνια, ὅτι γι’ αὐτὸν δὲν ὑπάρχει θέμα Μπελέρη, ἀποκάλεσε... τὶς δικαιολογημένες ἀντιδράσεις τῆς Ἑλληνικῆς ἀντιπολίτευσης γιὰ τὴ φιέστα του ἐθνικιστικὲς κορῶνες καὶ ἐξέπεμψε μήνυμα φιλίας καὶ ἀδελφοσύνης. Δὲν ἀντιλαμβάνεται, βέβαια, ὅτι τὰ δῆθεν συμφιλιωτικά του μηνύματα ἀκούγονται σὰν κοροϊδία, σὰν χλεύη, στ’ αὐτιά μας. 

Ὁ Ράμα ξεριζώνει μεθοδικὰ τὴν Ἑλληνικὴ μειονότητα ἀπὸ τὰ πατρογονικά της χώματα κλέβοντας καὶ τὶς περιουσίες τους, ἐξοντώνει καὶ δολοφονεῖ κάθε ἄτομο ποὺ ἀνήκει στὴν ἀναγνωρισμένη Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Μειονότητα, θέτει ἀνύπαρκτα θέματα μειονοτήτων ἐντὸς Ἑλλάδος, περιφρονεῖ τὰ Εὐρωπαϊκὰ θέσφατα γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, καταρρακώνει κάθε ἔννοια δικαιοσύνης, ἀγνοεῖ ἐπιδεικτικὰ τὶς Ἑλληνικὲς θέσεις γιὰ τὸ θέμα Μπελέρη, ἰσχυριζόμενος ὑποκριτικὰ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Ἀλβανικῆς Δικαιοσύνης, προσπαθεῖ νὰ ἀναμιχθεῖ στὰ ἐσωτερικὰ τῆς χώρας μας, ἐνῷ τέλος ἔρχεται στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ κάνει ἐπίδειξη δύναμης καὶ ἱκανότητας παρέμβασης στὶς ἑλληνικὲς ἐκλογές, στὴν ἐπέτειο μάλιστα τῆς φυλάκισης τοῦ Φρέντι Μπελέρη, κατηγορῶντας τὴν Ἑλλάδα γιὰ ρατσιστικὸ ἐθνικισμό, ὑποδαυλίζοντας παράλληλα τὸν Ἀλβανικὸ ἐθνικισμὸ καὶ ὑποστηρίζοντας, ἀκούσατε-ἀκούσατε, ὅτι ἡ «Ἡ Ἑλλάδα εἶναι δική σας (τῶν Ἀλβανῶν) ὅσο καὶ τῶν Ἑλλήνων». 

Ἀκολουθεῖ δηλαδὴ τὴν δοκιμασμένη συνταγὴ τοῦ Ἐρντογάν, κλιμακώνοντας τὶς προκλήσεις καὶ τοὺς ἀτιμωτικοὺς συμβολισμοὺς ἔναντι τῆς χώρας μας, ἐφόσον γνωρίζει ὅτι ἡ πειθήνια σὲ ξένα συμφέροντα ἑλληνικὴ κυβέρνηση δὲν θὰ ἀντιδράσει, ἀφοῦ τὸ μόνο ποὺ τὴν ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ διατήρηση τῆς ἐξουσίας ἀκόμα καὶ σὲ μιὰ ἀκρωτηριασμένη Ἑλλάδα. 

Ἡ κυβέρνησή της Ἑλλάδας, κατ’ ἀρχὴν «διεμήνυσε» γιὰ τὸ ἄκαιρο τῆς ἐπισκέψεως, ἀλλὰ ὁ κ. Ράμα τὴν ἀγνόησε, γιὰ νὰ τὸ θέσουμε καλύτερα τὴν περιφρόνησε. Καὶ αὐτὴ παρακολούθησε τὰ τεκταινόμενα γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ μὲ ἀπάθεια, καὶ ἴσως λίγη ἀμηχανία, σὰν νὰ συμβαίνουν σὲ ἄλλο πλανήτη, ὑποχωρῶντας σὲ κάθε πρόκληση καὶ ἀποδεχόμενη κάθε ἀπαίτηση ὁποιουδήποτε γειτονικοῦ κράτους, μὲ τὴ λογική του «τί μποροῦμε νὰ κάνουμε;». 

Εἶναι δυνατὸν νὰ τὰ ἀποδεχόμαστε ὅλα αὐτά; Ἔχοντας μάλιστα τὸ παράδειγμα τῆς Γερμανίας, ποὺ ἀπαγόρευσε στὸν Ἐρντογὰν νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ ἔκανε ὁ Ράμα στὴν Ἑλλάδα; 

Ὅταν ὁ κ. Ράμα ἀποκαλεῖ τὸν κ. Μητσοτάκη ὡς τὸν «καλύτερο φίλο» του, ἐμεῖς ἀνησυχοῦμε! 

Δὲν μπορεῖ ἡ Ἑλλάδα νὰ ἐφαρμόσει «ἤπια» ἕως «σκληρὴ» ἢ ἔστω «ἔξυπνη» ἰσχύ, γιὰ νὰ μὴ γίνεται ρεζίλι καὶ νὰ διαφυλάξει τὰ συμφέροντά της; 

Αὐτὴ ἡ ἀδικαιολόγητη στάση τῆς καταρρέουσας Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης δὲν εἶναι καθόλου ἀθώα. Εἶναι ἀπαράδεκτη, φοβική, ἡττοπαθής, ὕποπτη καὶ κυρίως ἀντίθετη μὲ τὸ φρόνημα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. 

Ὁ Ἕλληνας μπορεῖ νὰ νιώθει ἀγανακτισμένος, ντροπιασμένος καὶ βαθιὰ ἀπογοητευμένος λόγῳ τῆς Κυβέρνησής του, ἀλλὰ ποτὲ δὲν νιώθει φοβισμένος. Ἡ προσπάθεια δὲ κάποιων ἐλίτ, νὰ ξεχαστοῦν τὰ ἐθνικά μας ἰδεώδη, νὰ ξεχαστεῖ ἡ ἱστορία, νὰ ἀπαξιωθεῖ ἡ ὀρθοδοξία καὶ τελικὰ νὰ νιώσουν οἱ Ἕλληνες σὰν ἕνα κομμάτι ἑνὸς ἰσοπεδωτικοῦ πολυεθνικοῦ «πὰζλ» ποὺ στήνεται μὲ μεγάλη σπουδὴ στὴν ἴδια τοῦ τὴ χώρα, δὲν θὰ ἀποδώσει. 

Δὲν θὰ ἀποδώσει γιατί οἱ Ἕλληνες θέλουν μόνο μιὰ σπίθα γιὰ νὰ ξαναθυμηθοῦν τὶς ἑλληνοχριστιανικὲς ἀξίες τους καὶ δόξα τῷ Θεῷ, οἱ σπίθες πλέον εἶναι πολλὲς καὶ ἔχουν γίνει πυρκαγιά. 

Καὶ ἐπί τέλους ἂν ἡ κυβέρνηση δὲν μπορεῖ νὰ διαχειριστεῖ αὐτὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα, ἂς παραιτηθεῖ ὥστε νὰ ἀναλάβουν ἄλλοι ποὺ εἶναι ἱκανοὶ καὶ θέτουν τὸ συμφέρον τῶν Ἑλλήνων, πάνω ἀπὸ κάθε ἀτομικὴ ἐπιδίωξη. 

Καὶ ὁ Ἀλβανὸς Πρωθυπουργὸς νὰ θυμᾶται ὅτι τὸ Βορειοπειρωτικὸ δὲν ἔχει κλείσει. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.