18 Απρ 2024

Κυκλοφορήθηκε τὸ νὲο περιοδικὸ «Ἐρῶ»

Τὸ περιοδικὸ «Ἐρῶ» τοῦ σωματείου «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» ἀποτελεῖ ἕνα μέσο οὐσιαστικῆς μορφῆς ἐνημέρωσης, προβληματισμοῦ καὶ ἐπικοινωνίας τῶν, ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα μελῶν, συνεργατῶν καὶ φίλων τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» ἀλλὰ καὶ ὅλων ὅσων συμμερίζονται τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἀνησυχίες της.
Μέλημα τοῦ περιοδικοῦ «Ἐρῶ» εἶναι νὰ διακονήσει, νὰ προβάλλει καὶ νὰ συμβάλλει στὴν βαθύτερη γνώση, βίωση καὶ προάσπιση, σὲ ὅλες τὶς πτυχές τους, τῶν Ἀξιῶν αὐτῶν οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τὴν ψυχὴ τοῦ Γένους μας, μᾶς διέσωσαν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καὶ θὰ μᾶς διασώσουν καὶ πάλι ἂν τὶς διαφυλάξουμε.
Οἱ ἀξίες αὐτὲς εἶναι: ἡ μακραίωνη, πολυκύμαντη καὶ ἐξόχως διδακτικὴ ἱστορία μας, ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογένειας, ποῦ ἀποτελεῖ τὸ κύτταρο τοῦ κοινωνικοῦ σώματος καὶ τὴν « κατ᾿ οἶκον Ἐκκλησίαν», ἡ ἀπαράμιλλη ἑλληνικὴ γλῶσσα, στὴν ὁποία κατὰ θεία πρόνοια γράφτηκε τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἀποκαλυφθείσας Ἀλήθειας καὶ ἡ ἑλληνοχριστιανικὴ παιδεία καὶ ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, ποῦ... ἀποτελεῖ τὴ μνήμη τοῦ λαοῦ.

Μέριμνα μας εἶναι μέσα ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Ἐρῶ» νὰ προβάλλεται τὸ «καλό», νὰ ἀναδεικνύονται ἀτομικὲς ἢ συλλογικὲς προσπάθειες ποὺ κατατείνουν στὴν ἑνότητα καὶ ἐνίσχυση τοῦ Ἔθνους μας, νὰ ἐπισημαίνονται προβλήματα χωρὶς ὅμως διάθεση μεμψιμοιρίας, ἀλλὰ μὲ σκοπὸ τὴ λήψη ἀποτελεσματικῶν δράσεων.

Σημαντικὸ τμῆμα τῆς ὕλης του «Ἐρῶ» θὰ ἀφιερώνεται στὴν γνωριμία μας μὲ τὴν Ρωμηοσύνη, τὴν ἱστορία της καὶ τὶς προοπτικές της ,διότι ἡ Ρωμηοσύνη ζεῖ, φυσικὰ στὴν Ἁγία Πίστη τοῦ Χριστοῦ μας καθὼς καὶ στὴν ἀπαράμιλλη Ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὴν ἑλληνοχριστιανική μας παιδεία καὶ τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας.

Τὸ περιοδικό μας «Ἐρῶ» εἶναι φυσικὰ ἀνοικτὸ στὶς προτάσεις τῶν ἀναγνωστῶν του, στὰ ἄρθρα τους, τὴν καλόπιστη κριτική τους, τὴν συνεργασία τους. Διότι ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» εἶναι τὸ «Ἐμεῖς» καὶ ὄχι τὸ «Ἐγὼ» καὶ μόνο μέσα ἀπὸ τὴν συλλογικὴ συμμετοχή, τὸ «Ὁμοῦ», μποροῦν νὰ ἐπιτευχθοῦν οἱ στόχοι της.

Ὅποιος λοιπὸν ἀδελφὸς ἐπιθυμεῖ νὰ γίνει συνδρομητὴς στὸ περιοδικὸ «Ἐρῶ», νὰ συνεργασθεῖ ὡς ἀρθρογράφος ἢ νὰ μᾶς ἀποστείλει σχόλια ἢ κριτικὴ μπορεῖ νὰ ἀπευθυνθεῖ στὸ τηλέφωνο 2310552207 & τηλεομοιότυπο 2310552209 γιὰ τὴν Θεσσαλονίκη (Μοναστηρίου 225, Μενεμένη τ.κ. 54628) καὶ στὸ τηλέφωνο: 210.6930355 – κιν. 6956207822 γιὰ τὴν Ἀθήνα. Ἐπίσης στὴ διεύθυνση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου: contact@enromiosini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.