15 Απρ 2024

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος!

Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως
ΟΡΓΗ ἔχει προκαλέσει ἡ ἀντιμετώπισις τῶν τουρκικῶν προκλήσεων ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Ἡ πολιτική ἡγεσία του, πού ἐξετέθη μέ τήν γνωστή ὑπόκλιση τοῦ ὑπουργοῦ κ. Γιώργου Γεραπετρίτη πρό τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ τελευταίου στήν Ἀθήνα, παραβλέπει τίς ἐπανειλημμένες παραβιάσεις τῆς λεγομένης Διακηρύξεως τῶν Ἀθηνῶν ἀπό τήν Ἄγκυρα.
Τελευταῖο κροῦσμα, ἡ ἀμφισβήτησις ἀπό τήν γείτονα τοῦ δικαιώματος τῆς χώρας μας νά δημιουργήσει θαλάσσια πάρκα γιά νά προστατευθοῦν θηλαστικά, χελῶνες καί θαλασσοπούλια. Ἡ σχετική ἐξαγγελία ἔγινε ἐν ὄψει τοῦ... περιβαλλοντικοῦ συνεδρίου «Ocean Conference 2024» πού προγραμματίζεται γιά τήν προσεχῆ ἑβδομάδα, προκαλῶντας τήν ἀντίδραση τῆς Ἀγκύρας, ἡ ὁποία ἀμφισβητεῖ τά κυριαρχικά μας δικαιώματα καί ὁμιλεῖ γιά «συνεργασία», δηλαδή συγκυριαρχία-συνεκμετάλλευση στό κεντρικό Αἰγαῖο, φθάνοντας μέχρι τήν θάλασσα ἀνατολικῶς τῆς Νάξου!
Εἰδικώτερα, ἀναφέρεται σέ 45 νησῖδες καί τίς θαλάσσιες ζῶνες τους, πού ἐκτείνονται ἀπό τήν Βελοπούλα καί τήν Φαλκονέρα στά δυτικά τῆς Μήλου καί ἀνατολικά μέχρι τίς νησῖδες γύρω ἀπό τήν Νίσυρο. Οἱ μεγαλύτερες ἀπό τίς νησῖδες πού θά περιλαμβάνει, ἐκτός ἀπό τήν Βελοπούλα καί τήν Φαλκονέρα, εἶναι ἡ Σύρνα, τό Ἄνυδρο καί τά Χριστιανά. Τό χειρότερο, ἡ προσχηματικῶς ὀργίλη ἀπάντησις τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στήν πραγματικότητα συνιστᾶ ὑποχώρηση ἔναντι τῶν ἀξιώσεων τῆς Τουρκίας, ἀλλά καί παραίτηση ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα, τά ὁποῖα ἀπορρέουν ἀπό τήν περιβαλλοντική εὐθύνη γιά περιοχές ἑλληνικῶν συμφερόντων. Κανονικά θά ἔπρεπε νά ὁμιλοῦμε γιά ἑλληνική ΑΟΖ, ἀλλά ὡς γνωστόν ἀκόμη ἡ χώρα μας ΑΟΖ δέν ἔχει κηρύξει…

Οἱ ἰσχυρισμοί τῶν Τούρκων περιέρχονται στήν ἀνακοίνωση τοῦ δικοῦ τους Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, καί εἶναι οἱ ἀκόλουθοι: «Τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀνακοίνωσε ὅτι θά ἀνακηρύξει δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τό ἕνα στό Αἰγαῖο Πέλαγος καί τό ἄλλο στό Ἰόνιο Πέλαγος, κατά τή διάρκεια τῆς Διάσκεψης “Οἱ Ὠκεανοί μας” πού θά πραγματοποιηθεῖ στήν Ἀθήνα στίς 16-17 Ἀπριλίου 2024. Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Ἑλλάδα προσπαθεῖ ἐδῶ καί καιρό νά ἐκμεταλλευτεῖ σχεδόν κάθε πλατφόρμα στό πλαίσιο τῶν προβλημάτων τοῦ Αἰγαίου. Παρά τήν πρόσφατη ἀποκλιμάκωση τῶν σχέσεών μας, παρατηρεῖται ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἐκμεταλλεύεται πλέον τά περιβαλλοντικά ζητήματα. Θά θέλαμε νά συμβουλέψουμε τήν Ἑλλάδα νά μήν χρησιμοποιεῖ τά προβλήματα τοῦ Αἰγαίου καί τό καθεστώς ὁρισμένων νησιῶν, βραχονησίδων καί βράχων, ἡ κυριαρχία τῶν ὁποίων δέν ἔχει μεταβιβαστεῖ στήν Ἑλλάδα μέ διεθνεῖς συμφωνίες, γιά τή δική της ἀτζέντα. Θά θέλαμε ἐπίσης νά προειδοποιήσουμε τρίτους, συμπεριλαμβανομένης τῆς ΕΕ, νά μήν ἀναλαμβάνουν ρόλο στίς πολιτικές κινήσεις τῆς Ἑλλάδας σέ περιβαλλοντικά προγράμματα. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὑπενθυμίζουμε ὅτι τό διεθνές δίκαιο τῆς θάλασσας ἐνθαρρύνει τή συνεργασία, μεταξύ ἄλλων καί σέ περιβαλλοντικά θέματα, μεταξύ παρόχθιων κρατῶν σέ κλειστές ἤ ἡμίκλειστες θάλασσες, καί στό πλαίσιο αὐτό, ἡ χώρα μας εἶναι πάντα ἕτοιμη νά συνεργαστεῖ μέ τήν Ἑλλάδα στό Αἰγαῖο Πέλαγος. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, ἐφιστοῦμε ἐκ νέου τήν προσοχή στό γεγονός ὅτι δέν θά ἀποδεχθοῦμε τίς πιθανές de facto καταστάσεις πού δημιουργεῖ ἡ Ἑλλάδα σέ γεωγραφικούς σχηματισμούς μέ ἀμφισβητούμενο καθεστώς. Ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι τά ἀναφερόμενα θαλάσσια πάρκα τοῦ Αἰγαίου δέν θά ἔχουν καμμία νομική ἐπίδραση στό πλαίσιο τῶν προβλημάτων μεταξύ τῶν δύο χωρῶν στό Αἰγαῖο Πέλαγος».

Σέ ἀπάντηση τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐξέδωσε ἀνακοίνωση στήν ὁποία ἀναφέρει: «Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ τουρκικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν πολιτικοποιεῖ ἕνα ἀμιγῶς περιβαλλοντικό ζήτημα. Ἡ οἰκουμενική πρόκληση τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος θά ἔπρεπε νά εὐαισθητοποιεῖ τίς κυβερνήσεις καί ὄχι νά χρησιμοποιεῖται γιά τή δημιουργία ἐντυπώσεων. Ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση θά συνεχίσει νά ὑποστηρίζει ἀπαρέγκλιτα τήν κυριαρχία καί τά κυριαρχικά δικαιώματα τῆς χώρας στό πλαίσιο ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἀρχῶν. Μέ ἔρεισμα στό διεθνές δίκαιο καί, ἰδίως, στή σύμβαση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τό δίκαιο τῆς θάλασσας, τῆς ὁποίας ἡ Ἑλλάδα ἀποτελεῖ συμβαλλόμενο μέρος. Ἡ πρακτική τῆς συναλλακτικῆς διπλωματίας καί τῆς χρήσης ὑβριδικῶν μέσων γιά γεωπολιτικά ὀφέλη δέν προσιδιάζουν στήν ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική». Ἡ τελευταία φράσις τῆς ἀνακοινώσεως γνωστοποιεῖ ἐπί τῆς οὐσίας τήν ἀπεμπόληση τοῦ δικαιώματος ἀσκήσεως κυριαρχίας πρός ὑποστήριξιν περιβαλλοντικῶν ζητημάτων, ἐνῷ τό εὐχολόγιο περί «εὐαισθητοποιήσεως τῶν κυβερνήσεων» χωρίς σαφῆ καί ἀπερίφραστη ἀπόρριψη τῶν τουρκικῶν ἰσχυρισμῶν, συνιστᾶ ἄτακτη ὑποχώρηση. Οὐδεμία ἀπάντησις δίδεται ἐξ ἄλλου, στόν ἰσχυρισμό περί «ἀμφισβητουμένου καθεστῶτος».

Εἶναι γνωστόν ἐξ ἄλλου ὅτι οἱ ἀναφορές στό διεθνές δίκαιο καί κυρίως στό Δίκαιο τῆς Θαλάσσης –τό ὁποῖο ἡ Τουρκία δέν ἔχει ὑπογράψει– οὐδόλως λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν ἀπό τήν Ἄγκυρα, ἡ ὁποία καταλαβαίνει μόνον τήν γλῶσσα τῆς ἰσχύος. Αὐτήν τήν γλῶσσα τήν ὁποία ἀποφεύγει ἐπιμελῶς νά χρησιμοποιήσει τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καί ὁ πολιτικός του προϊστάμενος, κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.