7 Μαρ 2024

Τοὺς καίει ἡ «ὑπόθεση Χιμάρα», ἡ ἄρνησή τους στὴν ἀναγνώριση τῆς ἑλληνικότητάς της. Γι’ αὐτὸ δηλητηριάζουν τὸ ἀλβανικὸ κοινὸ μὲ τοὺς «στόχους» τοῦ Μπελέρη καὶ τῶν Ἑλλήνων

Οἱ Ἀλβανικὲς Ἀρχές, ἡ Δικαιοσύνη καὶ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης 
Ἔπεσαν μὲ τὰ μοῦτρα στὴ δουλειά, ὅπως λέει καὶ ὁ σοφὸς λαός μας, οἱ δημοσιογράφοι, οἱ παρουσιαστὲς καὶ οἱ «αἰώνιοι» ἀναλυτές, τῶν γραπτῶν καὶ ἠλεκτρονικῶν Μέσων Ἐνημέρωσης, στὴν Ἀλβανία, ποιός θὰ θαυμάσει καὶ θὰ εὐλογήσει περισσότερο τὴν ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου κατὰ τοῦ Ὀργανωμένου Ἐγκλήματος καὶ τῆς Διαφθορᾶς (SPAK), γιὰ τὴν καταδίκη τοῦ ἐκλεγμένου Δημάρχου Φρέντη Μπελέρη, μὲ 2 χρόνια στέρησης τῶν ἐλευθεριῶν καὶ τὸν συνεργάτη του Παντελή Κοκαβέση μὲ 1,5 χρόνο μὲ ἀναστολή, συντοχρόνως ποιός θὰ καταδικάσει καὶ θὰ ἀμαυρώσει περισσότερο τὴν εἰκόνα τους. 
Δὲν εἶναι μόνον τὰ αἰσχρὰ ψεύδη ποὺ ἐκστομίζουν, διαμέσου αὐτοῦ τοῦ δηλητηρίου, ἀλλὰ καὶ ὁ τρόπος πὼς τὸ ἐκπέμπουν αὐτὸ τὸ δηλητήριο, μὲ τέτοιους... μορφασμούς, μὲ τέτοιο μῖσος, ποὺ εἶναι ἕτοιμοι νὰ κατασπαράξουν (ἂν θὰ μποροῦσαν) τὸν ἴδιο τὸν καταδικαστέα, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑποστηριχτές του. Καὶ ὑποστηριχτές του εἶναι ὅλοι οἱ Ἑλληνικῆς καταγωγῆς πολῖτες αὐτῆς τῆς χώρας (ἐκτὸς κανέναν γενίτσαρο) ποὺ παρακολούθησαν, ἐδῶ καὶ δέκα μῆνες, ὅλη τὴν θεατρικὴ παράσταση, σκηνοθετημένη ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ ἐνορχηστρωμένη ἀπὸ τὴν «ἀνεξάρτητη» ἀλβανικὴ Δικαιοσύνη. 

Καὶ κάποιον ἢ κάποια, στὰ ἀλβανικὰ πάνελ, ποὺ προσπαθεῖ νὰ ὑποστηρίξει τον ἀδικοδικασμένο Δήμαρχο Χιμάρας, στηριζόμενοι στὴν σκηνοθετημένη σύλληψη, τὶς ψεύτικες κατηγορίες, τοὺς ψευτομάρτυρες, τὴν ἄρνηση τοῦ εἰσαγγελέα νὰ λάβει ὑπόψιν στοιχεῖα ἀθωότητας κλπ, τοὺς σταυρώνουν σὰν τὸν Χριστό, στὸν τοῖχο, ἀποκαλῶντας τους προδότες, μοναρχοφασίστες Ἕλληνες καὶ μέχρι νὰ τοὺς πετοῦν μπουκάλια μὲ νερὸ στὴ μούρη. 

Δὲν εἶναι τὸ πρόσωπο τοῦ Φρέντη Μπελέρη, ποὺ τοὺς καίει τόσο πολύ. Εἶναι ἡ «ὑπόθεση Χιμάρα». Εἶναι ἡ ἄρνησή τους στὴν ἀναγνώριση τῆς ἑλληνικότητάς της. Εἶναι οἱ ἐπιδιώξεις στὶς περιουσίες της. Γι’ αὐτὸ δηλητηριάζουν τὸ ἀλβανικὸ κοινὸ μὲ τοὺς «στόχους» τοῦ Μπελέρη καὶ τῶν Ἑλλήνων: Τὴν «ἑλληνοποίηση» τῆς Χιμάρας. Ἐσκεμμένα μετάφρασαν καὶ ἐκστομίζουν τὴν «ἑλληνικότητα», μὲ τὴν «ἑλληνοποίηση», γιὰ νὰ θίξουν στὸ φιλότιμο τοὺς Ἀλβανούς. Γιὰ νὰ ἔχουν τροφὴ τὰ τηλεοπτικὰ πάνελ νὰ κακαρίζουν κάθε βράδυ. 

Ἡ καταδίκη τοῦ ἐκλεγμένου Δημάρχου τῆς Χιμάρας ἔδειξε πὼς ὁ στόχος τῶν ἑκάστοτε ἀλβανικῶν κυβερνήσεων, γιὰ τὴν ἀφομοίωση τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου, εἶναι στὴν ἡμερήσια διάταξη καὶ πὼς ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται. 

Πώς, ὅπως ἡ δίκη τῶν πέντε τῆς Ὁμόνοιας τὸ 1994, τόσο καὶ ἡ τωρινὴ δίκη τοῦ Φρέντη Μπελέρη, ἔπεσαν μπούμερανγκ στὶς ἀλβανικὲς Κυβερνήσεις, διότι τόσο μὲ τὴν πρώτη ὅσο καὶ μὲ τὴ δεύτερη εἰσακούστηκε διεθνῶς ἡ Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειονότητα, καὶ πὼς ἀπαιτεῖ τὰ δίκαια δικαιώματά της. 

Πώς, τόσο οἱ Ἀμερικανοί, ὅσο καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι, ποὺ κόπτονται γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ Πολίτη καὶ τῶν Μειονοτήτων, μπροστὰ στὰ συμφέροντά τους, ἐπισκιάζουν τὰ δικαιώματα. 

Πώς, τόσο οἱ Χιμαραῖοι, ὅσο καὶ ὅλος ὁ Βορειοηπειρωτικὸς Ἑλληνισμός, θὰ ἑνωθοῦν, ὁ ἀγῶνας θὰ συνεχιστεῖ ἢ ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Φρέντης: «Ἦταν μιὰ δίκη παρωδία - Θὰ συνεχίσω τὸν ἀγῶνα μου» 
(ἀπὸ συνεργάτη τῆς ΣΦΕΒΑ στὴ Β. Ἤπειρο) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.