7 Μαρ 2024

Ὁ μόνος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο βρίσκεται στὴ φυλακὴ ὁ Μπελέρης εἶναι γιατί εἶναι Ἕλληνας. Δὲν ὑπάρχει κανένας ἄλλος λόγος. Μόνο ὁ ρατσισμὸς τὴ δικαιολογεῖ ποὺ εἶναι παρακλάδι τοῦ ἀλβανικοῦ ἐθνικισμοῦ

Γράφει ὁ Γεώργιος Ἀποστολάκης, βουλευτὴς Ἐπικρατείας τῆς Νίκης 
Ἡ φυλάκιση τοῦ Μπελέρη ἀπὸ τὸ ρατσιστικὸ καὶ γι’ αὐτὸ ἀντιδημοκρατικὸ καθεστώς τοῦ Ἔντι Ράμα, εἶναι στέρηση τῆς Ἐλευθερίας ὅλων τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀλβανίας, τοὐλάχιστον ὅλων ὅσων ἔχουν συνείδηση ὅτι ἀνήκουμε στὸ ἴδιο ἔθνος ἐδῶ καὶ 5.000 χρόνια χωρὶς διακοπή. Στεροῦνται τὴν ἐλευθερία αὐτοδιοίκησης οἱ Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ τὴν ἐλευθερία νὰ ἀναγνωρίζουν καὶ νὰ τιμοῦν ἀπρόσκοπτα τὴν ταυτότητά τους. Κι αὐτὸ δὲν συμβαίνει γιὰ πρώτη φορά. Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια πρέπει νὰ βροντοφωνάξει, ὄχι μόνο ἡ κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλο κόμμα. 
Ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας δολοφονήθηκε τὸ 2018, στὸ βουνό, μὲ ἐντολή το Ἔντι Ράμα, ἀπὸ μιὰ διμοιρία εἰδικῶν δυνάμεων, καὶ ἐπισήμως «αὐτοκτόνησε» μὲ τρεὶς σφαῖρες στὴν καρδιά, ἐπειδὴ σήκωσε τὴν ἑλληνικὴ σημαία... στὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο. Ὅπως στὴ Χειμάρρα δολοφονήθηκε καὶ ὁ Ἀριστοτέλης Γκούμας τὸ 2010 ἐπειδὴ μιλοῦσε ἑλληνικά. 

Ὁ Ἔντι Ράμα ἦταν ἕνα ἑλληνόπουλο ἀπὸ τὴ Χειμάρρα, ὁ ὁποῖος χαϊδεύει καὶ ἐθνικιστικὰ αὐτιὰ γιὰ νὰ κάνει καρριέρα μὲ τὴ στήριξη ἀκόμα καὶ τοῦ ὑπόκοσμου, ἀκόμα καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος συμπεριφέρεται σὰν νὰ εἶναι ἡ Ἀλβανία βιλαέτι τῆς νεοθωμανικῆς του ἐπικράτειας. Πληρώνει καὶ τὸν Ἔντι Ράμα, ἐπισκέπτεται τὴν Ἀλβανία χωρὶς νὰ τὸν προσκαλέσει κανείς, ἐγκαινιάζει τζαμιὰ καὶ θρησκευτικὲς μουσουλμανικὲς σχολὲς ποὺ χρηματοδοτεῖ ὁ ἴδιος καὶ θέλει νὰ φτιάξει κι ἕνα στρατόπεδο λαθρομεταναστῶν μὲ 30.000 μουσουλμάνους στὰ σύνορα μὲ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ ὁ Ἐρντογὰν εἶναι ἀπόγονος Ποντίων ἀπὸ τὴν Ποταμιὰ Ριζοῦντα τοῦ Πόντου, ὅπως καὶ ὁ Ράμα εἶναι ρωμιὸς ἀπὸ τὴ Χειμάρρα. 

Ἀνοῖξτε τὰ μάτια σας Εὐρωπαῖοι πολιτικοί. Ἀνοῖξτε τὸ στόμα σας Ἕλληνες πολιτικοὶ καὶ ἐνημερῶστε τόν καγκελάριο Σὸλτς ὀτι ὁ Χίτλερ ὑπῆρξε μαθητὴς καὶ θαυμαστῆς το Μουσταφᾶ Κεμάλ, ἑνὸς ἀλβανικῆς καταγωγῆς Θεσσαλονικιοῦ. 

Ὁ ρατσισμὸς τῶν Ὀθωμανῶν, ξαναζεῖ μὲ τὸν Ἐρντογὰν καὶ μὲ τὸν Ράμα, ἐνῷ ἡ ἱστορία μας ἔχει ἕνα καλύτερο παράδειγμα γιὰ νὰ ἀκολουθήσει ἡ νεολαία τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Ἀλβανίας. Τὸν Γεώργιο Καστριώτη, ποὺ ἐπέστρεψε στὴν πατροπαράδοτη θρησκεία του, τὴν ὀρθοδοξία, καὶ ἐπαναστάτησε ὅλη τὴν Ἤπειρο ἐναντίον το Μωάμεθ τοῦ πορθητῆ. Ὁ Γεώργιος Καστριώτης δὲν νικήθηκε ποτὲ ὅσο ζοῦσε ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, (οἱ ὁποῖοι εἶχαν τιμήσει τὶς πολεμικές του ἀρετὲς μὲ τὸ ὄνομα Ἀλέξανδρος - στὰ τουρκικά: Ἰσκεντὲρ Μπέης) γι αὐτὸ καὶ ἦταν πρότυπο καὶ τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Γι' αὐτὸ πρέπει νὰ τιμᾶται ἀπὸ Ἕλληνες καὶ Ἀλβανοὺς ὅπως ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος καὶ ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ἀντιστάθηκαν ὅλοι στοὺς Ὀθωμανοὺς γιὰ λογαριασμὸ ὅλης τῆς Δύσης. Τὴν ἐποχὴ ποὺ ἡ Δύση ἔτρεμε μέσα στὰ τείχη της Βιέννης. Ὁ Καστριώτης μιλοῦσε ἑλληνικά, ἔγραφε ἑλληνικὰ καὶ ὑπέγραφε ἑλληνικὰ καὶ ἦταν ἕνας χριστιανὸς ὑπέρμαχος τῆς πίστης τῶν Ἑλλήνων. Πολὺ ὀρθὰ τιμᾶται ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς ὡς ἐθνικὸς ἥρωας, γιατί φυσικὰ μιλοῦσε καὶ ἀλβανικὰ ποὺ δὲν ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ σχολεῖα γιὰ νὰ διατηρηθοῦν ὅπως τὰ ἑλληνικά. Διαφορετικὰ δὲν θὰ τὸν καταλάβαιναν οἱ ἁπλοὶ στρατιῶτες του. 


1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.