5 Μαρ 2024

Σάλος μὲ τὸ σκάνδαλο Ἀσημακοπούλου: «Σουρωτήρι» τὰ προσωπικά μας δεδομένα – Διαθέσιμα γιὰ κάθε ἐνδιαφερόμενο!

Ἡ διαρροὴ στοιχείων τῶν ἀπόδημων Ἑλλήνων, ἐπιβεβαιώνει ἄλλη μιὰ φορὰ ὅτι στὴν Ἑλλάδα τὰ προσωπικὰ δεδομένα δὲν εἶναι καθόλου ἀσφαλῆ 
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Σὲ μιὰ περίοδο ποὺ ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεῖ νὰ πείσει τοὺς πολῖτες ὅτι τὰ προσωπικά τους δεδομένα θὰ παραμείνουν ἀπαραβίαστα μὲ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες, ἔρχεται τὸ σκάνδαλο μὲ τὴν εὐρωβουλευτὴ Ἄννα Μισὲλ Ἀσημακοπούλου γιὰ νὰ φανεῖ (γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ) ἡ ὠμὴ ἀλήθεια: τὰ στοιχεῖα τῶν πολιτῶν ποὺ καταχωροῦνται στὸ Gov.gr ἔχουν γίνει λάφυρα ποὺ περιφέρονται παράνομα ἀπὸ χέρι σὲ χέρι καὶ ἀπὸ σκοπιμότητα σὲ σκοπιμότητα. 
Σάλος ἔχει ξεσπάσει μὲ τὴν ἀποκάλυψη ὅτι ἡ κα Ἀσημακοπούλου ἀπέκτησε παράνομη πρόσβαση σὲ προσωπικὰ στοιχεῖα ἐπικοινωνίας χιλιάδων ἀπόδημων Ἑλλήνων καὶ τοὺς ἔστειλε προεκλογικὰ διαφημιστικά, ζητῶντας τὴν ψῆφο τους στὶς εὐρωεκλογές. Τὸ σκάνδαλο ἀναδείχθηκε μετὰ ἀπὸ σωρεία ἐπώνυμων... καταγγελιῶν ἀπὸ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. 

Τὰ ἐπίμαχα e-mail στάλθηκαν ἀκόμα καὶ σὲ διευθύνσεις ταχυδρομείου ποὺ δὲν εἶχαν κἂν δηλωθεῖ στὴν πλατφόρμα τοῦ Gov.gr γιὰ τὴν ἐπιστολικὴ ψῆφο. Ἡ Ἄννα Μισὲλ Ἀσημακοπούλου ἰσχυρίστηκε ὅτι βρῆκε τὰ e-mail ἀπὸ τοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους ποὺ δικαιοῦνται νὰ ζητήσουν οἱ ὑποψήφιοι ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν. Τὸ θέμα εἶναι ὅτι οἱ ἐκλογικοὶ κατάλογοι στὴν ἐπίσημη μορφή τους δὲν περιέχουν e- mail καὶ ἡ κείμενη νομοθεσία δὲν ἐπιτρέπει τὴν παροχὴ τῶν e-mail τῶν ψηφοφόρων, σὲ ὑποψήφιους καὶ κόμματα. 

Ἡ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν, Νίκη Κεραμέως, ἔσπευσε ἀμέσως νὰ πάρει ἀποστάσεις ἀπό το σκάνδαλο, μὲ σχετικὴ ἀνακοίνωση τοῦ ὑπουργείου ὅπου ἀναφέρεται ὅτι οἱ διευθύνσεις ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου δὲν παραχωρήθηκαν πουθενά, καθὼς κάτι τέτοιο θὰ παρέβαινε τὸν σχετικὸ νόμο. 

Ἀφοῦ ξέσπασε τὸ σκάνδαλο καὶ ἀφοῦ ἀποδείχθηκε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὅτι τὰ προσωπικὰ στοιχεῖα τῶν Ἑλλήνων (ἐντὸς καὶ ἐκτὸς συνόρων) ἔχουν γίνει «σουρωτήρι», ἡ πλατφόρμα apodimoi.gov.gr (ἐκεῖ ποὺ οἱ ἀπόδημοι Ἕλληνες ἐγγράφονται στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους ἐξωτερικοῦ) ἄρχισε νὰ ἐμφανίζει προειδοποιητικὸ μήνυμα ὅτι ἡ σύνδεση στὴ συγκεκριμένη ἱστοσελίδα δὲν εἶναι πλέον ἀσφαλὴς καὶ ὅτι τὰ προσωπικά τους δεδομένα μπορεῖ νὰ κλαποῦν ἀπὸ ἐπιτήδειους. 

Αὐτὸ βέβαια δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ στάχτη στὰ μάτια τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ ὑπονοηθεῖ ὅτι δῆθεν τὰ προσωπικὰ στοιχεῖα τῶν ψηφοφόρων ὑποκλάπηκαν ἀπὸ κακόβουλους... hacker καὶ κατὰ ἕναν... ἀνεξιχνίαστο τρόπο, βρέθηκαν στὴν κατοχή της κὰς Ἀσημακοπούλου. 

Φυσικὰ ἂν δὲν εἶχαν βγεῖ στὴ φόρα οἱ καταγγελίες γιὰ τὰ προεκλογικὰ mail, δὲν θὰ ἐμφανιζόταν σήμερα κανένα προειδοποιητικὸ μήνυμα καὶ ἡ πλατφόρμα apodimoi.gov.gr θὰ λειτουργοῦσε κανονικά. Μετὰ τὸν σάλο ποὺ ξέσπασε ὅμως, ἡ πλατφόρμα μεταφέρεται σὲ νέα διεύθυνση (apodimoi.ypes.gov.gr) γιὰ νὰ φύγει ἡ «ρετσινιὰ» τῆς παλιᾶς διεύθυνσης καὶ νὰ ἰσχυριστεῖ ἡ κυβέρνηση ὅτι τὰ προσωπικὰ δεδομένα εἶναι... ἀσφαλῆ τώρα, γιατί «ἄλλαξε ὁ Μανωλιὸς καὶ ἔβαλε τὰ ροῦχα του ἀλλιῶς». 

Καὶ ἡ Κεραμέως ἔχει κάνει τὰ ἴδια καὶ χειρότερα... 
Ἡ Νίκη Κεραμέως μπορεῖ νὰ ἀποτινάσσει τὶς εὐθύνες γιὰ τὴ διαρροὴ προσωπικῶν δεδομένων τῶν ἀποδήμων, ὡστόσο τὸ ἱστορικό της δείχνει ὅτι δὲν τὸ ἔχει σὲ τίποτα νὰ παραχωρεῖ προσωπικὰ στοιχεῖα πολιτῶν καὶ νὰ χρησιμοποιεῖ παρόμοιες ψηφοθηρικὲς πρακτικὲς μὲ τὴν Ἄννα Μισὲλ Ἀσημακοπούλου. Φτάνει μόνο νὰ θυμηθοῦμε τὸ σκάνδαλο Cisco ὅπου μὲ ὑπογραφή της Κεραμέως παραχωρήθηκαν δεδομένα 1.5 ἑκατομμυρίων φυσικῶν προσώπων ποὺ εἶχαν καταχωρηθεῖ γιὰ τὴ λειτουργία τοῦ προγράμματος τηλεκπαίδευσης Webex. 

Ἐπίσης ἡ Νίκη Κεραμέως τὸν Μάϊο τοῦ 2023, καταπατῶντας τοὺς θεσμοὺς εἶχε στείλει προεκλογικὰ mail σὲ ἐκπαιδευτικοὺς ζητῶντας ξεδιάντροπα νὰ τὴν ψηφίσουν, κάνοντας ἐπὶ τῆς οὐσίας προεκλογικὴ καμπάνια μέσῳ τοῦ συστήματος Ἐκπαίδευσης. Μάλιστα ἡ κα Κεραμέως σὲ αὐτὰ τὰ mail ὑπέγραφε ὡς ὑπουργὸς Παιδείας ἐνῷ δὲν ἦταν, ἀφοῦ τότε τὰ ἡνία εἶχε ἀναλάβει ὑπηρεσιακὴ κυβέρνηση ὡς τὶς ἐκλογές. Ἡ κα Κεραμέως οὐσιαστικὰ ἐκμεταλλεύτηκε τὴ δημοσκοπικὴ ὑπεροχὴ τῆς ΝΔ ὡς μοχλὸ πίεσης καὶ μὲ αὐτὰ τὰ mail ἄσκησε ψυχολογικὸ πόλεμο στοὺς ἐκπαιδευτικούς, ὑπενθυμίζοντας τοὺς ἔμμεσα ὅτι θὰ τὴν ξαναβροῦν μπροστά της, τὴν ἑπόμενη μέρα τῶν ἐκλογῶν. 

Μὲ λίγα λόγια, τὰ ὅσα φέρεται νὰ ἔκανε ἡ Ἄννα Μισὲλ Ἀσημακοπούλου, παραβιάζοντας προσωπικὰ δεδομένα καὶ ἀδιάβλητο τῶν ἐκλογῶν, εἶναι «ψωμοτύρι» γιὰ τὴ Νίκη Κεραμέως. Ἑπομένως κανένας δὲν θὰ ἔπεφτε ἀπὸ τὰ σύννεφα ἂν ἀποκαλυπτόταν ὅτι ὄντως τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ἔκανε «δωράκι» στὴ κα Ἀσημακοπούλου, τὰ προσωπικὰ στοιχεῖα χιλιάδων ἀποδήμων. 

Ὅσο καὶ ἂν ἡ κυβέρνηση προσπαθεῖ νὰ ὑποβιβάσει αὐτὸ τὸ μέγα σκάνδαλο, ἡ πραγματικότητα δὲν κρύβεται πλέον. Τὰ προσωπικὰ δεδομένα τῶν πολιτῶν ἔχουν μετατραπεῖ σὲ παρασκηνιακὸ προϊὸν ἀγορᾶς πρὸς πολιτικὴ καὶ ἐμπορικὴ ἐκμετάλλευση. Καὶ ἰδιαίτερα στὴν Ἑλλάδα, ἡ ὑποκλοπὴ καὶ κατάχρηση προσωπικῶν δεδομένων, εἶναι φαινόμενο μὲ τεράστιες διαστάσεις, λόγῳ τῆς πρωτοφανοῦς ὑποχώρησης τοῦ κράτους δικαίου. 

Φυσικὰ ἂν μιὰ ἀνάλογη καταγγελία γινόταν γιὰ ὑποψήφιο εὐρωβουλευτὴ ἄλλης χώρας, θὰ εἶχε προκαλέσει καταιγιστικὲς ἐξελίξεις, δηλαδὴ παραιτήσεις καὶ ποινικὲς διώξεις. Στὴν Ἑλλάδα ὅμως, τὰ προσωπικὰ στοιχεῖα μποροῦν νὰ γίνονται προεκλογικὰ φεὶγ βολὰν καὶ οἱ ἐμπλεκόμενοι ἁπλὰ νὰ σφυρίζουν ἀδιάφορα μέχρι νὰ καταστρωθεῖ σχέδιο κουκουλώματος. Αὐτὴ λοιπὸν εἶναι ἡ «προστασία» τῶν προσωπικῶν στοιχείων ποὺ καλούμαστε νὰ ἐμπιστευτοῦμε καὶ σὲ μιὰ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα.... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.