21 Μαρ 2024

Μπελέρης: Τὸ «γαλάζιο» δῶρο στὸν Ράμα

Πᾶσα στὸν Ἀλβανὸ πρωθυπουργὸ νὰ ξεμπλέξει, ἡ προσπάθεια τοῦ Μαξίμου νὰ τὸν ἐντάξει στὸ εὐρωψηφοδέλτιο!
Ἀφοῦ ἡ κυβέρνηση ἀπέτυχε παταγωδῶς νὰ ἐλευθερώσει τὸν Φρέντι Μπελέρη καὶ νὰ τὸν ὁδηγήσει στὸ δημαρχεῖο τῆς Χειμάρρας, ὅπου ἀνήκει ὡς νόμιμος δήμαρχος, σήμερα τὸ Μαξίμου ἑτοιμάζεται νὰ ἐνταφιάσει τὶς προσπάθειες τῶν ὁμογενῶν γιὰ τὴν ὀρκωμοσία τοῦ Μπελέρη καὶ νὰ τὸν ὁδηγήσει στὴν Εὐρωβουλὴ ὡς δεξὶ ἄλλοθι τῆς κυβέρνησης.
Ἡ προσπάθεια τοῦ Μαξίμου νὰ ἐντάξει τὸν Ἕλληνα ὁμογενή στὰ ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ἐν ὄψει τῶν εὐρωεκλογῶν θὰ ἀποτελοῦσε μιὰ ἐνδιαφέρουσα κίνηση ἀπὸ συμβολικῆς ἄποψης, ἂν ὁ ἴδιος βρισκόταν ἐκτὸς τῆς φυλακῆς καὶ ἐκτελοῦσε τὰ καθήκοντά του στὴ Χειμάρρα ὡς δήμαρχος τῶν πολιτῶν καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν ὁμογενῶν. Σήμερα, ὅμως, μὲ τὰ δεδομένα ποὺ ὑπάρχουν πάνω στὸ τραπέζι ἀλλὰ καὶ μὲ δεδομένη τὴν ἀποτυχία τῆς κυβέρνησης νὰ περιορίσει τὸν δικτάτορα τῶν Τιράνων, ἡ κίνηση αὐτὴ εἶναι ὄχι μόνο κενὴ περιεχόμενου ἀλλά, ἀντίθετα, καὶ ἕνα δῶρο στὸν Ἐντι Ράμα, ὁ ὁποῖος θὰ ξεμπλέξει μιὰ καὶ καλὴ... ἀπὸ τὸν Φρέντι Μπελέρη.

Τὸ ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακὸ στοιχεῖο εἶναι πὼς τὶς φῆμες περὶ ἔνταξης τοῦ Φρέντι Μπελέρη στὰ ψηφοδέλτια τῆς Νέας Δημοκρατίας δὲν ἐπιβεβαίωσε οὔτε ὁ πρωθυπουργὸς οὔτε κάποιος ἀπὸ τὸ Μαξίμου, ἀλλὰ ὁ νούμερο 1 λαγὸς τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν Ἀνδρέα Λοβέρδο. Ὁ πρώην ὑπουργός, ποὺ ἔζησε ὡς ΠΑΣΟΚ, ἀλλὰ λάτρεψε τὴ Νέα Δημοκρατία, ἀποκάλυψε πὼς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπίσκεψής του στὶς ἀλβανικὲς φυλακὲς ὁ Φρέντι Μπελέρης τοῦ εἶπε πὼς εἶναι θετικὸς νὰ κατέβει στὶς ἐκλογὲς μὲ τὴ Νέα Δημοκρατία.

«Ἀπὸ πλευρᾶς πολιτικῆς τοποθέτησης, ἂν κατέβαινα ὑποψήφιος, θὰ ἦταν μὲ τὴ Νέα Δημοκρατία. Εἶναι στὸ χέρι τοῦ πρωθυπουργοῦ νὰ τὸ ἐπιλέξει» φέρεται ὅτι εἶπε ὁ Φρέντι Μπελέρης στὸν Ἀντρέα Λοβέρδο. Μάλιστα, ὁ τελευταῖος ἀποκάλυψε πὼς κατὰ τὴ μακρὰ συζήτηση ποὺ εἶχαν οἱ δύο ἄνδρες ὁ κ. Μπελέρης ἐξήγησε στὸν κ. Λοβέρδο ὅτι τοῦ ζητήθηκε νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴ θέση τοῦ ἐκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας προκειμένου νὰ ἀφεθεῖ ἐλεύθερος καὶ παράλληλα δήλωσε ὅτι εἶναι θετικὸς στὸ ἐνδεχόμενο νὰ κατέλθει στὶς εὐρωεκλογὲς ὡς ὑποψήφιος τῆς Ν.Δ. «Δὲν συμβιβάζομαι. Δὲν συναινῶ σὲ καμία τέτοια συμφωνία» εἶπε.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πὼς στὸ Μαξίμου ὑπάρχει ἕνα μεγάλο ἐν ἐξελίξει debate, καθὼς ὁρισμένοι σύμβουλοι τοῦ πρωθυπουργοῦ τονίζουν πὼς ἡ ἔνταξη Μπελέρη στὸ εὐρωψηφοδέλτιο θὰ «ἀμαυρώσει» τὸ φιλελεύθερο χαρακτῆρα τοῦ πρωθυπουργοῦ, λόγῳ τῶν ἀποκαλύψεων τῆς πατριωτικῆς δράσης τοῦ ὁμογενοῦς Ἑλληνα στὸ παρελθόν.

Δέν εἶναι αὐτό πού θέλουν οἱ Βορειοηπειρῶτες
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ αὐτό πού θέλουν οἱ Βορειοηπειρῶτες. Οὔτε εἶναι αὐτό πού θέλει ὁ Φρέντη Μπελέρης.
Ἡ σκέψις, νά περιληφθεῖ ὁ ἐκλεγμένος δήμαρχος τῆς Χειμάρρας στό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας, εἶναι ἕνα πολιτικαντισμός καί μάλιστα πολύ χαμηλοῦ ἐπιπέδου. Ἐνδεχομένως εἶναι καί ἀποτέλεσμα συναλλαγῆς. Γιά τόν Μπελέρη εὑρίσκεται ἕνας εὔσχημος τρόπος νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν θέση του, βάζοντας καί ἕνα τέλος στίς ταλαιπωρίες καί τίς διώξεις πού τόν κατεπόνησαν τούς τελευταίους μῆνες. Ὅμως μένουν ἀκέφαλοι οἱ Βορειοηπειρῶτες, ἐνῷ ὁ δῆμος τῆς Χειμάρρας περνᾶ ὁριστικά στά χέρια τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ Ἔντι Ράμα μέ προδιαγεγραμμένο μέλλον τήν ἁρπαγή τῶν ἑλληνικῶν περιουσιῶν καί τήν «ἀξιοποίηση» τῆς περιοχῆς, ὅπως τήν σχεδιάζουν ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός καί οἱ συνεργοί του.
Τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
Εἶναι πολλά χρόνια τώρα πού ὁ Μπελέρης καί οἱ Βορειοηπειρῶτες θέλουν δικαιοσύνη καί σεβασμό τῶν δικαιωμάτων τους. Τῶν δικαιωμάτων τά ὁποῖα καταπατῶνται ἀπό τό καθεστώς τῶν Τιράνων, μέ τήν Ἀθήνα νά συμπεριφέρεται σάν νά εἶναι ἡ προστασία τῶν ὁμογενῶν μας ἕνα ἐνοχλητικό βάρος. Ἔπρεπε ὅμως νά ἔχει συναίσθηση ἡ Κυβέρνησις τῆς ἱερᾶς ὑποχρεώσεώς της νά στέκεται πάντοτε δίπλα στούς ἑλληνικούς πληθυσμούς πού δυναστεύονται. Αὐτό βεβαίως δέν θά τό περιμέναμε ἀπό μιάν ἀριστερή κυβέρνηση πού ὑπέγραψε τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἀπεμπολῶντας τό ἱερό ὄνομα τῆς Μακεδονίας. Εἴχαμε ὅμως τήν ἐντύπωση, ὅτι ἡ χώρα τώρα ἔχει κεντροδεξιά κυβέρνηση…

Τά προβλήματα μέ τήν Ἀλβανία κλιμακώνονται ἀπό τότε πού μέ πρόσχημα τήν μή συγκρότηση συνταγματικοῦ δικαστηρίου, ἡ γειτονική χώρα ἀρνήθηκε νά ἐπικυρώσει τήν συμφωνία γιά τήν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν στό Ἰόνιο. Τό γεγονός, ὅτι ἀνεχθήκαμε αὐτήν τήν ὑπαναχώρηση, ἦταν ἡ ἀρχή. Δώσαμε στήν Ἀλβανία τό μήνυμα τῆς ὑποχωρητικότητος. Καί ἐφθάσαμε τώρα στήν καταδίκη τοῦ Μπελέρη μέ βάση μία καταφανῶς στημένη κατηγορία τήν ὁποία ἐπίσης ἀνεχθήκαμε. Περιμένουν, λένε, οἱ κυβερνῶντες μας τήν ἐκδίκαση τῆς ὑποθέσεως σέ δεύτερο βαθμό. Λές καί τό ἐφετεῖο τῶν Τιράνων θά ἐπηρεάζεται λιγώτερο ἀπό τό καθεστώς. Λές καί ὑπάρχει κράτος δικαίου στήν Ἀλβανία.

Ὅπως καί νά ἔχει γιά τόν Ἔντι Ράμα, ἡ ἐκλογή τοῦ Φρέντη Μπελέρη στό Στρασβοῦργο εἶναι μία ἐξαιρετικά βολική ἐξέλιξις. Τό κέρδος του εἶναι διπλό. Ἀφ’ ἑνός διατηρεῖ τόν ἔλεγχο τῆς Χειμάρρας καί ἀφ’ ἑτέρου στερεῖ τήν Βορειοηπειρωτική μειονότητα ἀπό ἕνα σημαντικό στέλεχος, ἀπό ἕναν ἡγέτη. Ταυτοχρόνως, καί ἡ Νέα Δημοκρατία προσβλέπει σέ σημαντικά ὀφέλη ἀπό τήν ἔνταξη τοῦ Μπελέρη στό ψηφοδέλτιό της. Εἶναι ἕνα πρόσωπο πού θά προσελκύσει ψήφους δεξιῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπογοητευμένοι ἀπό τήν πολιτική τοῦ κ. Μητσοτάκη, τόσο στά ἐθνικά ὅσο καί στά κοινωνικά θέματα. Πολύ ἀπό αὐτούς σκέπτονταν νά μήν ψηφίσουν τήν Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές, ἐνῷ ἀκόμη περισσότεροι ἔχουν ἀποφασίσει νά ἀπέχουν.

Ἡ ἐξέλιξις, δηλαδή, εἶναι τόσο βολική καί γιά τόν Κυριάκο Μητσοτάκη καί γιά τόν Ἔντι Ράμα πού φθάνει νά θεωρεῖται ὕποπτη. Καί ὁ μόνος τόν ὁποῖο δέν θά μποροῦσε νά κακίσει κανείς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Φρέντη Μπελέρης. Εἶναι ἕνας ἄνθρωπος ἐγνωσμένου πατριωτισμοῦ πού ἔχει δώσει τήν ζωή του ἀγωνιζόμενος γιά τά δίκαια τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ ἑλληνισμοῦ. Καί σέ ἀντάλλαγμα τί ἔχει λάβει; Ἀδιαφορία καί ἐγκατάλειψη. Ἄν μπορέσει νά ξεφύγει ἀπό τόν ἐφιάλτη τῶν ἀλβανικῶν φυλακῶν, ἐκλεγόμενος στήν Εὐρωβουλή, εἶναι μιά ἐλαχίστη ἀνταμοιβή γιά ὅλα ὅσα ἔχει ὑποστεῖ ἐπί σειράν ἐτῶν. Καί μάλιστα ἡ φωνή του μπορεῖ νά συγκινήσει κάποιους Εὐρωπαίους πού θά τήν ἀκούσουν στό Στρασβοῦργο. Ἄν καί ὡς πρός τό ἐάν θά μετρήσει καθόλου ἡ Εὐρώπη στίς ἐξελίξεις στήν Ἀλβανία, ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ νά ἀμφιβάλλουμε. Τά Τίρανα θά λάβουν ὑπ’ ὄψιν τά ὅσα λέγονται στήν Εὐρωβουλή, ὅσο ὑπελόγισαν καί τίς ἑλληνικές ἀντιδράσεις γιά τήν ἀδικία εἰς βάρος τοῦ ἴδιου τοῦ Μπελέρη.

Μέ τήν ἴδια ἄνεση ὁ Ράμα θά συνεχίσει τήν ἐφαρμογή τῶν σχεδίων του. Ἤδη ἔχει τοποθετήσει «προσωρινό» δήμαρχο τόν ἡττημένο τῶν ἐκλογῶν Γεόργκι Γκόρο, ἐνῷ σέ ἕναν ἑλιγμό ἐξισορροπήσεως διόρισε περιφερειάρχη Αὐλῶνος τόν ὁμογενῆ Βαγγέλη Τάβο. Καί προχωρεῖ ἀνενόχλητος στήν «ἀξιοποίηση» τῆς Χειμάρρας…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.