20 Μαρ 2024

Γεώργιος Ἀποστολάκης: Ὁ Big Brother ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὶς Big Βρυξέλλες!

DSA («Πράξη γιὰ τὶς ψηφιακὲς ὑπηρεσίες») = ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΦΙΜΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΟΥ
Εἰσήχθη, σήμερα, πρὸς ἐπεξεργασία στὴν ἁρμόδια ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς, τὸ νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης σχετικὰ μὲ τὴ λήψη μέτρων γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Κανονισμοῦ (ΕΕ) 2022/2065 τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καὶ τοῦ Συμβουλίου τῆς 19ης Ὀκτωβρίου 2022, γνωστοῦ ὡς DSA (Digital Services Act - Πράξη γιὰ τὶς ψηφιακὲς ὑπηρεσίες). Ἂν ὁ σκοπὸς τῆς DSA ἦταν νὰ προφυλάξει τοὺς χρῆστες τῶν διαδικτυακῶν πλατφορμῶν ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἀπὸ ἐγκληματικὸ ὑλικὸ παιδικῆς πορνογραφίας, ἰσλαμικῆς καὶ μὴ τρομοκρατίας καὶ ἀπὸ πράξεις ἐμπορικῆς ἀπάτης στὶς διαδικτυακὲς πωλήσεις, θὰ συμφωνούσαμε. Ἡ DSA ὅμως δὲν εἶναι τόσο ἀθώα ὅσο φαίνεται, οὔτε καλοπροαίρετη ὅσο δηλώνει. Τὸ ἀντίθετο. Σὲ ἄλλα ἀποβλέπει. Στὸν ἔλεγχο τοῦ ἐλεύθερου δημόσιου λόγου.
Ἡ εἰσήγηση τοῦ κ. Γεώργιου Ἀποστολάκη, βουλευτοῦ Ἐπικρατείας τῆς ΝΙΚΗΣ, στὴ Διαρκή Ἐπιτροπὴ Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης καὶ Δικαιοσύνης γιὰ τὸ σχέδιο νόμου τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης «Λήψη μέτρων γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Κανονισμοῦ (ΕΕ) 2022/2065 τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καὶ τοῦ Συμβουλίου τῆς 19ης Ὀκτωβρίου 2022 σχετικὰ μὲ τὴν ἑνιαία ἀγορὰ ψηφιακῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τὴν τροποποίηση τῆς ὁδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη γιὰ τὶς ψηφιακὲς ὑπηρεσίες») καὶ ἄλλες διατάξεις τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης» (19/3/2024).
Δεῖτε τὴν ὁμιλία...

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.