13 Φεβ 2024

Ὁμιλία Δήμου Θανάσουλα στὸ συλλαλητήριο τοῦ Συντάγματος κατὰ τοῦ νομοσχεδίου ὑπὲρ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων

Σύνταγμα 11-2-2024, Δῆμος Θανάσουλας (δικηγόρος) 
Σεβαστοὶ πατέρες, φίλες καὶ φίλοι συναγωνιστές 
Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἡ Νέα Τάξη καὶ οἱ ντόπιοι συνεργάτες της μᾶς ἀναγκάζουν νὰ κατεβοῦμε σὺν Θεῷ στοὺς δρόμους καὶ τὶς πλατεῖες γιὰ νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἀντίθεσή μας στὰ σχέδιά τους. Τούτη τὴ φορὰ γιὰ τὴν προσπάθειά τους νὰ μαγαρίσουν τὴν Ἱερὴ Ἀξία τῆς Οἰκογένειας. Τὴν Οἰκογένεια ποὺ καὶ τὸ ἴδιο τὸ Σύνταγμά μας στὸ ἄρθρο 21 ὁρίζει ὡς "θεμέλιο τῆς συντήρησης καὶ προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους". Μὲ πλήρη συναίσθηση τοῦ Ἱεροῦ μας καθήκοντος νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὴν Πίστη μας, τὶς Ἀξίες καὶ τὸ Ἔθνος μας μαζευτήκαμε καὶ πάλι σὲ τούτη τὴν Πλατεῖα καὶ βροντοφωνάζουμε: 
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ! ΟΧΙ! 
Τὸ καθιστοῦμε σαφὲς ἀπὸ τὴν ἀρχή! Εἴμαστε ὅλοι τέκνα τοῦ Θεοῦ, εἰκόνες Του, μὲ στίγματα τῶν παθῶν καὶ τῶν πταισμάτων μας. Δὲν εἴμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ... κρίνουμε καὶ νὰ καταδικάσουμε τοὺς συνανθρώπους μας, οὐδεὶς ἀπὸ ἐμᾶς ἀναμάρτητος. Στὴν κοινωνία μας ὅλοι ἔχουμε δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις καὶ εἶναι σεβαστὰ τὰ ὅριά τους. Τούτη τὴ στιγμὴ ὅμως ἐπιχειρεῖται αὐθαίρετα καὶ καταχρηστικὰ μιὰ νέα χάραξη αὐτῶν τῶν ὁρίων. Μαχόμαστε καὶ ἀντιτασσόμαστε τοὺς ὑποστηρικτὲς αὐτοῦ τοῦ νομοσχεδίου ποὺ μὲ πρόσχημα τὴν ἱκανοποίηση τοῦ ἐπιθετικοῦ δικαιωματισμοῦ τοῦ ΛΟΑΤΚΙ κινήματος ἐπιχειροῦν νὰ πλήξουν τὴν Οἰκογένεια ὅπως τὴ γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ Πολιτισμοῦ μας, καὶ νὰ διακινδυνεύσουν τὰ δικαιώματα τῶν μητέρων καὶ τῶν παιδιῶν. Θυμίζω ὅτι τὸ ἄρθρο 21 τοῦ Συντάγματος συνεχίζει λέγοντας πὼς "ὁ γάμος, ἡ μητρότητα καὶ ἡ παιδικὴ ἡλικία τελοῦν ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Κράτους." 

Ἀκούσαμε τὶς εἰσηγήσεις τῶν ὑπέρμαχων τοῦ νομοσχεδίου κομμάτων. Οἱ εἰσηγητὲς τοῦ νομοσχεδίου μὲ στόμφο μας ἐνημερώνουν πὼς εἶναι ζήτημα συμμόρφωσης τῆς χώρας μας στὶς Εὐρωπαϊκὲς Συμβάσεις. 

ΛΕΝΕ ΨΕΜΜΑΤΑ. 

Σᾶς διαβάζω τὸ ἄρθρο 12 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου ὅπως ἰσχύει. "Δικαίωμα σύναψης γάμου. Μὲ τὴ συμπλήρωση ἡλικίας γάμου, ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναῖκα ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ συνάπτουν γάμο καὶ νὰ ἱδρύουν οἰκογένεια, σύμφωνα πρὸς τοὺς ἐθνικοὺς νόμους ποὺ διέπουν τὴν ἄσκηση αὐτοῦ τοῦ δικαιώματος. 

Μᾶς λένε πὼς εἶναι ζήτημα συμμόρφωσης στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου 

ΠΑΛΙ ΛΕΝΕ ΨΕΜΜΑΤΑ 

Τὸ ΕΔΔΑ ὄχι μόνο δὲν ἐπιτάσσει τὴ θέσπιση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων ἀλλὰ ἀντίθετα ἔχει κρίνει ὅτι ἐναπόκειται στὴν κυρίαρχη ἐπιλογὴ κάθε κράτους ἐὰν θὰ περιορίσει τὴν πρόσβαση στὸ θεσμὸ τοῦ γάμου μόνο στὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια. Ἐνδεικτικὰ θὰ σᾶς ἀναφέρω μιὰ ἀπόφαση "Schalk καὶ Kopf κατὰ Αὐστρίας": "Ἕνα κράτος ποὺ παραλείπει νὰ θεσπίσει τὸ γάμο ὁμοφύλων ζευγαριῶν δὲν παραβιάζει εἰδικὰ τὸ δικαίωμα στὸν γάμο" 

Πὼς λοιπὸν τολμοῦν νὰ ἰσχυρίζονται τὸ ἀντίθετο; 

Μᾶς λένε ὅτι "Ἡ πολιτεία ἔχει ὑποχρέωση νὰ ἐπιβάλλει τὰ δέοντα γιὰ ἕνα εὐρωπαϊκὸ κράτος δικαίου" (κ. Σκέρτσος ἀπὸ τὴ ΝΔ). 

Ἀλήθεια; Ἡ Ἰταλία δηλαδὴ ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων δὲν εἶναι κράτος δικαίου; Ἡ Πολωνία; Τὸ Ἰσραήλ; Πὼς προσβάλλετε ἔτσι τόσες καὶ τόσες χῶρες τοῦ πλανήτη ποὺ σεβόμενες τὶς παραδόσεις τους καὶ τὶς ἀξίες τους δὲν ἔχουν ἀναγνωρίσει τὸ γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων; 

Ἰσχυρίζονται ὅτι τὸ σχέδιο νόμου " Εἰσάγει τὴν ἰσότητα στὸν Πολιτικὸ Γάμο, δηλαδὴ πρόσβαση στὸ θεσμὸ τοῦ πολιτικοῦ γάμου γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες Πολῖτες, χωρὶς διακρίσεις καὶ ἀνεξαρτήτως σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ" (Συρεγγέλα ΝΔ) 

Ἀποσιωποῦν ὅμως ὅτι γνώρισμα τῆς οἰκογένειας ποὺ ἀπολαμβάνει συνταγματικῆς προστασίας εἶναι, ὅπως εἴπαμε, ἡ συντήρηση καὶ ἡ προαγωγὴ τοῦ ἔθνους. Εἶναι αὐτὴ ἡ οἰκογένεια ποὺ μέσῳ αὐτῆς μπορεῖ νὰ γεννιέται ἡ ζωή, νὰ αὐξάνεται καὶ νὰ πληθύνεται ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας. Ἰσότητα σημαίνει ἀντιμετωπίζω μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ὅμοιες περιπτώσεις. Πὼς μπορεῖ ἐδῶ νὰ ὑπάρχει ἰσότητα; Μπορεῖ ἕνας γάμος ὁμοφυλοφίλων νὰ παράξει ζωή, νὰ προάξει τὸ Ἔθνος; 

Δὲν τοὺς νοιάζει ὅμως καθόλου ποὺ μᾶς παραπλανοῦν, ἀρκεῖ νὰ καταστήσουν τὸ Σύνταγμά μας Κουρελόχαρτο, "τὸ Ἔθνος" μιὰ κούφια λέξη, κενὴ περιεχομένου μέχρι ποὺ σὲ μιὰ ἑπόμενη τροποποίηση ἀνώδυνα νὰ τὸ καταργήσουν. 

Καὶ φθάνω στὸ χειρότερο καὶ πιὸ ἐπικίνδυνο. 

Μᾶς λένε ὅτι τὸ νομοσχέδιο "προστατεύει τὰ συμφέροντα τῶν παιδιῶν ρυθμίζοντας ζητήματα οἰκογενειακοῦ δικαίου σὲ οἰκογένειες ὁμόφυλων ζευγαριῶν" καὶ πὼς "δὲν ἐπεκτείνει τὸ δικαίωμα τῆς ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς καὶ τὴν παρένθεση μητρότητα στὰ ζευγάρια ἀνδρῶν " 

Προστάτες τῶν συμφερόντων τῶν παιδιῶν μας λοιπόν!!! Τὸ ἔχουμε ξαναδεῖ τὸ ἔργο μὲ τὴ θέσπιση τοῦ Συμφώνου Συμβίωσης. Μᾶς ἔλεγαν ὅτι φροντίζουν νὰ μὴν ἀφορᾶ τὰ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια καὶ στὴν πρώτη προσφυγὴ ἐνώπιον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου παραδόθηκαν ἀμαχητί. Θυμίζω τὸ σκεπτικὸ τῆς τότε ἀπόφασης "Βαλλιανάτος κατὰ Ἑλλάδος": "ἡ ἑλληνικὴ Κυβέρνηση δὲν ἐξέθεσε πειστικοὺς καὶ ἐπαρκεῖς λόγους γιὰ τὴ δικαιολόγηση τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν ἀπὸ τὸ πεδίο ἐφαρμογῆς τοῦ συμφώνου συμβίωσης" Ὄχι λοιπὸν ὅτι ὁ προσφεύγων εἶχε δίκιο ἀλλὰ ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση δὲν πάλεψε πειστικὰ τὴν ὑπόθεση. 

Δὲν ἔχουμε ἀμφιβολίες. Τὰ ἴδια θὰ γίνουν καὶ τώρα. Ἡ Κυβέρνηση θὰ λέει πὼς δὲ θὰ ἐπεκτείνει τὴν παρένθετη μητρότητα στὰ ζευγάρια ἀνδρῶν μέχρι ποὺ θὰ προσφύγει κάποιο ζευγάρι καὶ οἱ πόρτες θὰ ἀνοίξουν διάπλατα.... 

Τὰ παιδιά! Τὰ παιδιά μας! Πὼς προστατεύονται τὰ δικαιώματα τῶν παιδιῶν ὅταν τὸ νομοσχέδιο τὰ καταδικάζει σὲ ἰδιότυπη ὀρφάνια; Κάθε παιδὶ ἔχει δικαίωμα στὴ ζωή, στὸ νὰ ἔχει πατέρα καὶ μητέρα γιατί μόνο ἔτσι ἐξασφαλίζεται ἡ ὁμαλὴ ἀνάπτυξή του. Εἶναι διαφορετικὸ τὸ χάδι τοῦ πατέρα. Διαφορετικὸ τῆς μάνας. Ἀλλιῶς μαλώνει ἡ μητέρα. Ἀλλιῶς ὁ μπαμπᾶς. Ἀλλιῶς προσεγγίζει ἕνα πρόβλημα ἡ γυναῖκα ἀλλιῶς ἕνας ἄνδρας. Τὸ παιδὶ ἔχει ἀνάγκη καὶ τὰ δύο πρότυπα καὶ τὸ νομοσχέδιο τοῦ στερεῖ αὐτὴν τὴν ἀνάγκη. 

Θὰ ἐπικαλεστῶ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο. Ἀπόφαση Frette κατὰ Γαλλίας. Ἀπέρριψε προσφυγὴ ὁμοφυλόφιλου ἄνδρα ποὺ ἤθελε νὰ υἱοθετήσει ὡς μονογονέας. Τὸ δικαστήριο εἶπε ὅτι τὸ συμφέρον τοῦ παιδιοῦ ἔχει προβάδισμα ἔναντι τῶν ἐνδιαφερόντων ὁποιουδήποτε ἐνήλικα ἐπιθυμεῖ νὰ μεγαλώσει ἕνα παιδί. 

Οἱ εἰσηγητὲς τοῦ νομοσχεδίου ἀντιμετωπίζουν τὰ παιδιὰ ὡς ἀντικείμενα τοῦ δικαιωματισμοῦ τοῦ ΛΟΑΤΚΙ κινήματος. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς παρένθετες μητέρες. Γεννοῦν τὸ παιδὶ ποὺ κυοφοροῦσαν ἐννέα μῆνες καὶ δὲν τοὺς ἀφήνουν νὰ τὸ δοῦν οὔτε γιὰ δευτερόλεπτο μήπως δεθοῦν συναισθηματικὰ καὶ τὸ στερηθοῦν αὐτοὶ ποὺ τὸ παρήγγειλαν. Αὐτὴ εἶναι ἡ πρόοδός τους – αὐτὸς ὁ δικαιωματισμός τους. Ποὺ εἶναι οἱ φεμινιστικὲς ὀργανώσεις νὰ διαμαρτυρηθοῦν; 

ΔΕΝ Ἔχουμε ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ. Ἡ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ. 

Τὸ νομοσχέδιο αὐτὸ θὰ σημάνει σειρὰ ἀπὸ βίαιες καὶ ἐθνοκτόνες ἀλλαγές. Οἱ δικαιωματιστὲς εἶναι ἀνικανοποίητοι. Τοὺς ἀκούσαμε καὶ στὶς ἐπιτροπὲς τῆς Βουλῆς, ξέρουμε τὶς ἀπαιτήσεις τους. Ἀλλαγὴ στὰ σχολικὰ βιβλία καὶ τὰ προγράμματα σπουδῶν ἀπὸ τὶς πρῶτες τάξεις ὥστε νὰ συμπεριλαμβάνονται καὶ οἱ ὁμοφυλόφιλες οἰκογένειες. Πιέσεις στὴν Ἐκκλησία σχετικὰ μὲ τὴ βάφτιση τῶν παιδιῶν ὁμοφυλόφιλων οἰκογενειῶν καὶ γιατί ὄχι καὶ γιὰ τὸν μὴ ἀποκλεισμό τους ἀπὸ τὸ μυστήριο τοῦ Γάμου. Πιέσεις νὰ ἐπεκταθεῖ ἡ δυνατότητα τεκνοθεσίας καὶ σὲ ἕτερα μέλη τοῦ ΛΟΑΤΚΙ κινήματος. Στὰ Ἰντερσεξ, στὰ ρευστοῦ φύλου καὶ κάθε ἄλλη ὁμάδα ποὺ ἐντάσσεται ἢ πρόκειται νὰ ἐνταχθεῖ στὸ κίνημα αὐτό. Πὼς μπορεῖ νὰ ἀναπτυχθεῖ σταθερὰ ἡ ψυχοσύνθεση ἑνὸς παιδιοῦ ποὺ οἱ γονεῖς του δὲν ἔχουν διακριτὸ φῦλο, φέρουν χαρακτηριστικὰ καὶ ἀπὸ τὰ δύο φῦλα ἢ νιώθουν ἄνδρες τὸ πρωὶ καὶ γυναῖκες τὸ βράδυ; Δυστυχῶς στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ λίγοι εἰδικοὶ ἔχουν τὸ θάρρος νὰ μιλήσουν. Ἀλήθεια ποὺ εἶναι ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν νὰ πάρει θέση; Ποὺ εἶναι οἱ Ἐπιστημονικὲς Ἑνώσεις; 

Τὸ νομοσχέδιο ὅπως εἴπαμε ξεχειλώνει τὴν ἔννοια τοῦ γάμου. Τὸ σημαντικὸ γιὰ τοὺς ἐμπνευστές του δὲν εἶναι ἡ δυνατότητα γέννησης Ζωῆς. Εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ δὲν ἐννοοῦν φυσικὰ τὴν Ἀγάπη τοῦ Εὐαγγελίου. Μὲ τὸ κριτήριο τῆς ἀγάπης ὅπως αὐτοὶ τὸ ἐννοοῦν στὸ μέλλον θὰ δοῦμε νὰ ἀλλάζει ἐκ νέου ὁ Ἀστικὸς Κώδικας καὶ νὰ μπορεῖ νὰ παντρεύεται κανεὶς ὅ,τι καὶ ὅσους ἀγαπάει. Οἱ πολυσυντροφικοὶ περιμένουν καὶ αὐτοὶ τὴ νομιμοποίηση τῶν διευρυμένων σχέσεών τους. Τὸ ἴδιο καὶ αὐτοὶ ποὺ αἰσθάνονται ὅτι εἶναι σὲ σχέση μὲ τὸ ζῶο ποὺ ἀγαποῦν ἢ Κύριος οἶδε τί ἄλλο. Τὰ ἀκοῦμε στὴν Ἑσπερία καὶ φρίττουμε. Σύντομα θὰ τὰ δοῦμε καὶ στὴ δύσμοιρη Πατρίδα μας. Ἀτελείωτες οἱ διεκδικήσεις, ἀνεξάντλητη ἡ ἐλευθεροφροσύνη τῆς Νέας Τάξης καὶ ἡ προθυμία τῶν κυβερνόντων. 

Δὲν ἔχουμε αὐταπάτες. Ξέρουμε καλὰ τί ἐπιθυμοῦν καὶ τί ἔχουν στὸ μυαλό τους. Θέλουν οἰκογένειες μὲ ἀδύναμους ἢ ἀνύπαρκτους δεσμοὺς ποὺ δὲ θὰ δίνουν στὰ παιδιά τους ἀξίες καὶ ταυτότητα. Θέλουν παιδιὰ tabula rasa δεκτικὰ τῆς νεοταξικῆς παιδείας ὥστε νὰ ἀποφοιτήσουν στερημένα ἀπὸ παράδοση καὶ ἀξίες, χωρὶς ταυτότητα, μέλη μιᾶς ὑπάκουης μάζας καὶ ὄχι ὑπεύθυνοι πολῖτες. Ἔτσι μποροῦν νὰ ἐλέγχουν τὸν Κόσμο οἱ λίγοι, ἔτσι μπορεῖ νὰ σβήσει τὸ Γένος μας. 

ΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ – ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΝΤΕΘΝΙΚΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ. 

ΤΕΡΑΣΤΙΑ Ἡ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΟΥΝ 

ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΧΟΥΝ 

Τὸ πρότεινε ὁ ἐξοχότατος κ. Πρωθυπουργός. Νὰ ἀπέχετε ὅσοι διαφωνεῖτε. Θὰ κατέβει ὁ πήχης τῆς πλειοψηφίας ὥστε νὰ περάσει τὸ νομοσχέδιο καὶ ἐσεῖς θὰ μπορεῖτε κορδώνεστε σὲ δοξολογίες καὶ παρελάσεις ὅτι ὑπερασπιστήκατε τὴν Πίστη καὶ τὸ Ἔθνος. ΜΑΣ ΠΕΡΝΑΝΕ ΓΙΑ ΑΝΟΗΤΟΥΣ! ΤΟΣΟ ΜΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΛΑΟ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ! 

ΣΑΣ ΤΟ Ξεκαθαρίζουμε. ΓΙΑ ΕΜΑΣ Ὁ ΑΠΕΧΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΟΚΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙΝ. ΚΑΙ Ἡ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΨΥΧΕΣ ΑΘΩΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ! 

Σᾶς ἔχει προειδοποιήσει ὁ Χριστός μας: Καλύτερα νὰ βάλετε μυλόπετρα στὸ λαιμό σας ἀπὸ τὸ νὰ σκανδαλίσετε ἕνα μικρὸ παιδί. Κι ἐσεῖς μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ νομοσχεδίου δὲν τὸ σκανδαλίζετε ἁπλά. Τὸ καταστρέφετε! 

ΜΟΝΗ ΕΝΤΙΜΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Ἡ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ. 

ΨΗΦΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΕΣ ΚΑΙ Ἡ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΠΛΕΟΝ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ Φαρισαϊσμοσ! ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΙΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΑΣ! ΧΟΡΤΑΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΣΑΣ 

ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ! Νοιάζεστε τάχα γιὰ τὰ γραφειοκρατικὰ προβλήματα τῶν παιδιῶν ποὺ ζοῦνε ἤδη σὲ ὁμοφυλόφιλες οἰκογένειες καὶ ἀλλάζετε ἕνα σωρὸ νομοθετήματα ἐνῷ θὰ μπορούσατε νὰ λύσετε τὸ θέμα μὲ μία συμβολαιογραφικὴ πράξη. Τὴν ἴδια στιγμὴ ἀδιαφορεῖτε γιὰ δεκάδες χιλιάδες παιδιὰ ποὺ ζοῦν μὲ τὸ ἄγχος μήπως χάσουνε τὸ πατρικό τους σπίτι στοὺς πλειστηριασμοὺς ποὺ ἐπισπεύδουν τὰ funds ποὺ χρόνια τώρα χαϊδεύετε. Ἡ ἀγωνία τῶν παιδιῶν αὐτῶν δὲν εἶναι σημαντικὴ γιὰ ἐσᾶς; Τὰ παιδιὰ αὐτὰ δὲν ἔχουνε ἀξία; 

ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ! Κόπτεστε τάχα γιὰ τὶς εὐάλωτες κοινωνικὲς ὁμάδες καὶ ψυχρὰ ἀφήσατε τὰ παιδιά μας νὰ ταξιδεύουν πρὸς τὰ Τέμπη στὶς ρᾶγες τοῦ θανάτου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμα! 

ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ! Ἀνησυχεῖτε τάχα μήπως δὲν ψηφιστεῖ τὸ νομοσχέδιο καὶ δὲν εἶναι πιὰ ἡ χώρα μας "κράτος δικαίου" καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ παρακολουθεῖτε παρανόμως τοὺς πολῖτες σας, ἐπιβάλλετε ὑποχρεωτικότητες καὶ ἀπαγορεύσεις, διώκετε τὶς ἀπόψεις ποὺ δὲν σᾶς ἀρέσουν καὶ μᾶς καταντήσατε τὸν πιὸ δυστυχισμένο λαὸ στὴν Εὐρώπη. 

Τὴν τυραννία σας θὰ τὴ ζήλευαν οἱ μεγάλοι δικτάτορες τοῦ παρελθόντος. Δὲν σᾶς ἀρκεῖ νὰ κάνουμε ὅτι θέλετε, θέλετε νὰ ἔχουμε καὶ τύψεις ὅταν διστάζουμε νὰ σᾶς ὑπακούσουμε. Ὅσοι μάλιστα ἔχουμε τὸ "θράσος" νὰ διαφωνοῦμε, μᾶς περιμένει ἡ Ἱερὰ Ἐξέταση τῶν ΜΜΕ καὶ τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης ποὺ τόσο ὑπάκουα καὶ ἀπόλυτα σᾶς ὑπηρετεῖ. 

Ἐκλαμβάνετε τὴν πίστη μας στὸ Θεὸ ὡς ἀδυναμία. Τὴν ἀποστρέφεστε καὶ θεωρεῖτε τὴν καλοσύνη Τοῦ ὡς ἀπόδειξη ἀνυπαρξίας Τοῦ. Ἂς εἶναι. 

Μπορούσατε γιὰ καιρὸ νὰ μᾶς κοροϊδεύετε ἀλλὰ ὄχι γιὰ πάντα. Ἔφτασε πιὰ ὁ καιρὸς ποὺ οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν. 

Διαλέγετε λοιπὸν τί θὰ φοβηθεῖτε περισσότερο: Τὸν Θεὸ ἢ τὸ Μέγαρο Μαξίμου; Διαλέγετε καὶ λαμβάνετε. 

Σεβαστοὶ Πατέρες, φίλες καὶ φίλοι 

εἶναι κοινὴ ἡ ἀγωνία μας γιὰ τὸ νομοσχέδιο αὐτό. Ὁ Λαός μας ἔχει διχαστεῖ ἀνάμεσα σὲ αὐτοὺς θλίβονται γιὰ τὰ ὅσα σχεδιάζονται καὶ πρόκειται νὰ ἀκολουθήσουν καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀδιαφοροῦν καὶ ἐμπιστεύονται ἀκόμη τὰ συστημικὰ Μέσα Ἐνημέρωσης. Ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ὅμως δὲν μποροῦν νὰ μὴν παραδεχθοῦν τὴν ἀσέβεια τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς Μείζονας Ἀντιπολίτευσης. Διαπιστώνουν ἐμπειρικὰ πιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ ΟΥΔΕΙΣ ΑΣΕΒΕΣΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΘΕΟΥ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΝΕΟΤΑΞΙΤΗ. 

Τὸ νομοσχέδιο αὐτὸ προωθεῖται ἀπὸ συγκεκριμένες Πρεσβεῖες καὶ ἀλλότρια συμφέροντα Λεσχῶν καὶ Ὁμάδων ἐνάντια στὴν Κοινωνία, τὶς Ἀξίες καὶ τὴν Πίστη τοῦ Γένους. Φαντάζει βεβαία ἡ ψήφισή του. Μᾶς λένε πὼς εἶναι μάταιες οἱ διαμαρτυρίες μας κακῶς τὰ βάζουμε μὲ τὸ Κράτος. Ξεχνοῦν ὅμως πὼς οἱ Ἐξουσίες τοῦ Κράτους ὑπάρχουν ὑπὲρ τοῦ Λαοῦ καὶ τοῦ Ἔθνους καὶ πὼς μόνο ἐὰν ἐμεῖς παραδοθοῦμε θὰ χαθεῖ ὁ Ἀγῶνας. 

Οἱ καιροὶ εἶναι κρίσιμοι. Ἂν σβήσει ἡ Οἰκογένεια θὰ σβήσει ὁ κόσμος ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παϊσιος καὶ ὅλοι μὲ τὴ στάση μας δίνουμε ἐξετάσεις ἐνώπιον τῶν προγόνων μας ἐνώπιον τῶν παιδιῶν μας καὶ τῶν γενεῶν ποὺ ἔρχονται. 

Κουράγιο λοιπὸν καὶ πεῖσμα! Γιατί ὅταν μᾶς πειράζουν τὴ πίστη καὶ τὴν πατρίδα μας θὰ ἐνεργήσουμε, θὰ ὁμιλήσουμε καὶ ὅ,τι θέλουν ἂς μᾶς κάνουν! 

Κουράγιο καὶ Θάρρος! Γιατί ἐμεῖς διαλέξαμε νὰ εἴμαστε μὲ τὸ Χριστὸ καὶ ἔχουμε ἤδη νικήσει! 
Κουράγιο! Μαζί! Ἑνωμένοι! Τῆς Ρωμηοσύνης ἀντάξια τέκνα! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.