7 Φεβ 2024

Γεώργιος Ρούντας: Ἡ Ν.Δ. προωθεῖ τὸν ψηφιακὸ ὁλοκληρωτισμό! Δὲν θέλει ἀνεξάρτητη τὴν Ἀρχὴ Κυβερνοασφάλειας!

Ἡ Νέα Δημοκρατία συστήνει τὴν Ἐθνικὴ Ἀρχὴ Κυβερνοασφάλειας ὡς Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου καὶ ὄχι ὡς Ἀνεξάρτητη Ἀρχή, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ἐλέγχεται ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο καὶ τὴν διάσκεψη τῶν Προέδρων τῆς Βουλῆς. Ἐξασθενεῖ ἔτσι ὁ δημοκρατικὸς ἔλεγχος σύστασης καὶ λειτουργίας τῆς ἀρχῆς κυβερνοασφάλειας καὶ δημιουργεῖται ἕνα ἐπικίνδυνο στεγανὸ μεταξὺ τῶν δράσεων αὐτῆς τῆς Ἀρχῆς καὶ τοῦ Ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου, τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ νὰ ἀσκήσει οὐσιαστικὸ ἔλεγχο. 
Ἡ Νέα Δημοκρατία ἐμφορούμενη ἀπὸ ὁλοκληρωτισμὸ προωθεῖ εὐθέως τὴν παγκόσμια διακυβέρνηση καὶ τὰ ψηφιακὰ δεσμὰ τῶν πολιτῶν. Εἰσήγηση τοῦ Γεώργιου Ρούντα, βουλευτῆ Λάρισας τῆς ΝΙΚΗΣ, στὴ Διαρκὴ Ἐπιτροπὴ... Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης καὶ Δικαιοσύνης γιὰ τὸ σχέδιο νόμου του τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης «Ἐθνικὴ Ἀρχὴ Κυβερνοασφάλειας καὶ λοιπὲς διατάξεις» (2.2.2024). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.