20 Φεβ 2024

Τί ὑποκρισία: Ἡ κυβέρνηση ἑτοιμάζει Ἐθνικὸ Σχέδιο γιὰ τὴ βία ἀνηλίκων, ἐνῷ ἰσοπεδώνει οἰκογένεια, παιδεία καὶ ἠθικὰ ὅρια

Μὲ ἀστυνόμευση καὶ πλατφόρμες γιὰ καταγγελίες θὰ κυνηγᾶ τὸ «ἄγουρο» ἔγκλημα ἡ κυβέρνηση, ἐνῷ τὴν ἴδια ὥρα διαλύει τὸν κοινωνικὸ ἱστό. 
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Ἡ παράνοια σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο. Ἀφοῦ ἡ κυβέρνηση θεσμοθέτησε τὴν καταστροφὴ τῆς φυσιολογικῆς οἰκογένειας καὶ λήστεψε τὰ φυσικὰ δικαιώματα τῶν παιδιῶν, τώρα βάζει μπρὸς γιὰ νὰ καταρτίσει ἐθνικὸ σχέδιο γιὰ τὴν «ἄγουρη» παραβατικότητα. Δηλαδὴ πρῶτα μπόλιασαν μὲ δηλητήριο τὴ ρίζα τῆς κοινωνίας καὶ τώρα ἀσχολοῦνται μὲ τὸ πῶς νὰ ἀντιμετωπίσουν τοὺς σάπιους καρποὺς ποὺ οἱ ἴδιοι παράγουν. 
Τὰ περιστατικὰ βίας ἀνηλίκων ἔχουν γίνει πλέον μάστιγα ποὺ σαρώνει τὴ χώρα. Ἰδιαίτερα μετὰ τὶς ὀλέθριες πολιτικὲς ἐγκλεισμοῦ ποὺ ἐφαρμόστηκαν στὰ χρόνια τῆς πανδημίας, ἡ ἐξαγρίωση τῶν νέων μοιάζει μὲ ἡφαίστειο ποὺ ἐξερράγη... καὶ δὲν σταματᾶ νὰ κατακαίει τὴν κοινωνία. 
Ὅπως ἀναφέρθηκε σὲ ρεπορτὰζ τοῦ «Πρώτου Θέματος», τὴν περασμένη Τετάρτη ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης συγκάλεσε διυπουργικὴ σύσκεψη καὶ ἀνακοίνωσε τὴ δημιουργία ἐπιτροπῆς εἰδικῶν ποὺ θὰ ἀναλάβουν νὰ συντάξουν μιὰ ἐθνικὴ στρατηγικὴ μὲ προτεινόμενα μέτρα γιὰ τὰ συναρμόδια ὑπουργεῖα. Στὴ σύσκεψη συμμετεῖχαν οἱ ὑπουργοὶ Παιδείας, Προστασίας τοῦ Πολίτη, Δικαιοσύνης, Κοινωνικῆς Συνοχῆς καὶ Ἐπικρατείας. 

Ἡ κυβέρνηση ἰσχυρίζεται ὅτι σκοπὸς αὐτῆς τῆς παρέμβασης εἶναι ἡ ἀνάγκη οὐσιαστικῆς... προστασίας τῶν δικαιωμάτων τοῦ παιδιοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ στήριξη τῶν ἀξιῶν τοῦ κράτους δικαίου. 

Γιὰ τὸ δεύτερο, δὲν χρειάζεται νὰ μιλήσουμε ἐμεῖς. Μίλησε ἡ Εὐρωβουλὴ ποὺ καταδίκασε τὴ χώρα μας ὡς κράτος ἀνελευθερίας ποὺ καταδυναστεύει τὴ λειτουργία τῆς Δικαιοσύνης. Ἀλλὰ γιὰ τὸ πρῶτο; Γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ προστασία τῶν δικαιωμάτων τοῦ παιδιοῦ; Γιὰ ποιά προστασία μιλᾶμε; Ὅταν ἔχεις φροντίσει ὡς κράτος νὰ ἀντιμετωπίζεις τὰ παιδιὰ ὡς ἐμπορικὴ πραμάτεια γιὰ τὴ woke πελατεία, μὲ τί μοῦτρα ἰσχυρίζεσαι ὅτι θὰ προστατέψεις τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν ἀγριότητα; 

Τὰ μέτρα ποὺ προωθοῦνται ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐθνικὸ σχέδιο εἶναι ἐντελῶς ἐπιδερμικὰ καὶ ἀφοροῦν μόνο τὰ αἰτιατὰ καὶ ὄχι τὰ αἴτια. Συγκεκριμένα πρόκειται γιὰ μέτρα καταστολῆς καὶ ἐπιτήρησης. Γιὰ παράδειγμα προβλέπεται ἡ πιὸ ἔντονη ἀστυνόμευση σὲ σημεῖα ποὺ συγκεντρώνονται ἔφηβοι, ἡ αὐστηρότερη ἐπιτήρηση τοῦ διαδικτύου καὶ ἡ χαρτογράφηση συμμοριῶν, ἡ λειτουργία ψηφιακῆς πλατφόρμας ποὺ θὰ φιλοξενεῖ καταγγελίες γιὰ περιστατικὰ βίας καὶ οἱ καμπάνιες εὐαισθητοποίησης μὲ σχετικὰ spot κ.λπ. 

Ὅλα αὐτὰ θὰ μπορούσαμε νὰ τὰ συζητήσουμε ὡς μέτρα, ἐφόσον τὸ ἴδιο τὸ κράτος σταματοῦσε νὰ βάζει «φωτιὰ» στὴ νεολαία, μέσα ἀπὸ τὰ σχολεῖα καὶ τοὺς διεστραμμένους νόμους ποὺ ψηφίζει. Γιὰ νὰ σβήσεις μιὰ φωτιά, τὴ στοχεύεις στὴ βάση της, ὄχι στὶς φλόγες ποὺ πετάει ὁλόγυρα. Εἰδάλλως κοροϊδεύεις τὸν κόσμο καὶ ἁπλὰ χρησιμοποιεῖς τὴν ἀνήλικη βία ὡς βολικὸ πρόσχημα γιὰ νὰ ἐπιβάλλεις τὴν ἀτζέντα ὁλοκληρωτισμοῦ, μὲ ἀσφυκτικὰ μέτρα ἐπιτήρησης ποὺ οὕτως ἢ ἄλλως ἐπιδιώκεις νὰ ἐφαρμόσεις. 

Ἡ στρατολόγηση τῶν αὐριανῶν ἐγκληματιῶν γίνεται μέσῳ μιᾶς ἄθλιας Παιδείας καὶ μιᾶς διδακτικῆς ὕλης ποὺ προάγει τὴν ἀνηθικότητα. Ὅτι σπέρνεται στὰ σχολεῖα καὶ τὴν οἰκογένεια, θερίζεται στὴν κοινωνία. Καὶ ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη φρόντισε νὰ διαφθείρει καὶ τοὺς δύο θεσμούς. 

Τὸ νὰ δασκαλεύεις τὸ παιδὶ στὸ σχολεῖο ὅτι δὲν ὑπάρχουν ὅρια καὶ νὰ περιμένεις ὅτι στὴν κοινωνία θὰ τοῦ ἐπιβάλλεις ὅρια, εἶναι ἐντελῶς ἠλίθιο. Ἔχεις ἕναν δάσκαλο ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ δουλέψει γιατί τὸ κράτος τὸν θέλει ὅμηρο τῆς woke ἐθνομηδενιστικῆς ἀτζέντας καὶ ἔχει ἀπὸ γονεῖς ἕως καὶ βουλευτὲς πάνω ἀπ’ τὸ κεφάλι του (βλέπε Μαρκόπουλο) νὰ τὸν ἀπειλοῦν γιατί δὲν ἔβαλε καλὸ βαθμὸ στὰ παιδιά τους. Ποιός καθηγητὴς τολμάει σήμερα νὰ ἐπιβάλλει μιὰ αὐστηρὴ ποινὴ γιὰ τὴν ἀνήθικη συμπεριφορὰ ἑνὸς μαθητῆ; Θὰ τὸν σταυρώσει ὁ ἴδιος ὁ «δικαιωματισμὸς» ποὺ διδάσκεται στὰ σχολεῖα. Πῶς περιμένουμε λοιπὸν ἀπὸ αὐτὸ τὸ παιδὶ νὰ ὑπολογίσει τὶς ποινὲς τοῦ κράτους; Ἀπὸ ποῦ καὶ ὡς ποῦ; Μὲ ποιό σκεπτικό; 

Ἡ διδακτικὴ ὕλη ἀπονευρώνεται ἀπὸ κάθε παραδοσιακὴ ἀξία καὶ ἀντὶ γιὰ τὸν δρόμο τῆς ἀρετῆς, προβάλλεται ὁ δρόμος τῆς ἀρπαχτῆς. Στὸ ταξίδι τοῦ παιδιοῦ πρὸς τὴν ἐνηλικίωση, τὸ ἴδιο τὸ κράτος σαμποτάρει τοὺς «σταθμοὺς» μιᾶς ὑγιοῦς ἀνάπτυξης. Τὸν γονιό, τὸν δάσκαλο καὶ τὴν πίστη. Τὸ παιδὶ δὲν μαθαίνει ποτὲ τὸ «φρένο» ποὺ παρέχει ἕνας ἠθικὸς κώδικας καὶ μοιραῖα ὁδηγεῖται στὸν ἐκτροχιασμό. Καὶ τί ἀκριβῶς μπορεῖ νὰ καταφέρει μιὰ ἐντονότερη ἀστυνόμευση; Οἱ ἀστυνομικοὶ δὲν προλαβαίνουν νὰ τρέχουν πίσω ἀπὸ φρικτὰ ἐγκλήματα ἐνηλίκων, θὰ περιορίσουν ἐκεῖνα τῶν ἀνηλίκων; 

Καὶ 5.000 ψυχολόγους καὶ ψυχιάτρους νὰ ρίξεις πάνω στὰ παιδιά, ἐφόσον τοὺς καταστρέφεις τὴν παιδικὴ ἡλικία, συντρίμμια θὰ μαζεύεις. Ἐφόσον τὰ πονηρεύεις πρόωρα καὶ τὰ σπρώχνεις πρὸς τὸ νοσηρὸ κόσμο τῶν «μεγάλων», πῶς δὲν θὰ θερίσεις παιδικὴ νοσηρότητα; 

Τὸ κοινωνικὸ μοντέλο των Ρομά 
Δὲν χρειάζεται νὰ μπεῖ κανένας σὲ ὑψηλὲς κοινωνιολογικὲς ἀναλύσεις γιὰ νὰ καταλάβει τί ἐξαγριώνει τὰ παιδιά μας σήμερα. Πάρτε γιὰ παράδειγμα τὶς κοινωνίες των Ρομά, ὅπου ἡ ἐγκληματικότητα, ἡ χρήση ναρκωτικῶν καὶ τὰ ἀντικαταθλιπτικὰ κάνουν θραύση. Ἂν θέλετε νὰ ρίξετε μιὰ ματιὰ στὸ κοντινὸ μέλλον τῆς νεολαίας μας, δεῖτε μιὰ μικροκοινωνία ὅπως αὐτή, ποὺ βρίσκεται χρόνια μπροστὰ στὴν ἀνήλικη βία. 

Πῶς μεγαλώνουν τὰ παιδιά των Ρομά; Σὲ κοινωνίες ποὺ τοὺς καταστρέφουν τὴν ἀθωότητα. Σὲ μιὰ κουλτούρα παιδικῆς ἐκμετάλλευσης καὶ πρόωρης σεξουαλικοποίησης, ὅπου χάνεται ἐντελῶς ἡ ἁγνότητα. Οἱ προσλαμβάνουσες εἰκόνες γιὰ τὸ τσιγγανάκι εἶναι οἱ καθημερινὲς σεξουαλικὲς συνευρέσεις τῶν γονιῶν του (σὲ ἕνα τσαντίρι 5Χ5), ἡ ἐγκληματικότητα τοῦ καταυλισμοῦ καὶ τὸ βρώμικο «σχολεῖο» τοῦ δρόμου. Ὁ μέσος Ρομὰ «ἐνηλικιώνεται» βιαίως μέχρι τὰ 10 του, καὶ στὰ 12 μὲ 15 πρέπει νὰ παντρευτεῖ, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι μιὰ μαζικὴ καταφυγὴ τῶν ἐνήλικων Ρομὰ πρὸς τὰ ἀντικαταθλιπτικὰ (ὅπως ἀποτυπώνεται σὲ ἐπίσημες μελέτες), γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε καὶ στὰ ναρκωτικά. 

Τὰ συστατικὰ γιὰ τὴν ἐξαγρίωση τῶν παιδιῶν εἶναι: φτώχεια, ἀναλφαβητισμός, πρόωρη σεξουαλικοποίηση καὶ παραβατικὰ πρότυπα. Μὲ αὐτὰ ἔχεις τὸ ἰδανικὸ «κοκτέϊλ» γιὰ ἀνήλικη βία καὶ ἄγουρο ἔγκλημα. Μήπως δὲν προωθοῦνται τὰ ἴδια ἀκριβῶς καὶ στὴν εὐρύτερη κοινωνία σήμερα; Ἑκατοντάδες χιλιάδες οἰκογένειες ζοῦν κάτω ἀπὸ τὸ ὅριο τῆς φτώχειας, μὲ τὸν καθημερινὸ βραχνᾶ τῆς ἐπιβίωσης. Ἔχεις ἀχρηστευμένη καὶ μηχανικὴ παιδεία. Ἔχεις πανσεξουαλισμὸ στὰ σχολεῖα, τὶς τηλεοράσεις καὶ τὰ social. Ἔχεις παραβατικὰ πρότυπα στὴ μουσική, τὴ βιομηχανία θεάματος καὶ τὸ «life style». Τὸ κοινωνικὸ «κοκτέϊλ» εἶναι ἕτοιμο. Ἔχει σερβιριστεῖ ἤδη. 

Καὶ τέλος, ἔχεις καταστροφὴ τῆς ἴδιας τῆς σύνθεσης τῆς οἰκογένειας ἀπὸ ἕνα κράτος ποὺ χρησιμοποιεῖ τὰ παιδιὰ ὡς ἐμπόρευμα. Πῶς λοιπὸν νὰ περιμένει κανεὶς ὅτι θὰ ἀποδώσει τὸ ὁποιοδήποτε ἐθνικὸ σχέδιο κατὰ τῆς ἀνήλικης βίας; Ποιόν νομίζουν ὅτι κοροϊδεύουν οἱ κύριοι τῆς κυβέρνησης; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.