12 Ιαν 2024

Ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι ἁπλὰ νὰ «ἀνοίγει τὴν ἀγκαλιά Της». Εἶναι νὰ κηρύσσει τὴν μετάνοια. Μιὰ Ἐκκλησία ποὺ περιορίζεται στὸ νὰ μοιράζει «ἀνοιχτὲς ἀγκαλιὲς» καὶ νὰ μαζεύει.. «like» οὔτε τὴν ἀποστολή Της ἐκπληρώνει, οὔτε λόγο ὕπαρξης ἔχει

Γράφει ὁ Μητροπολίτης Μητροπολίτης 
Κισάμου καὶ Σελίνου 
Ἀμφιλόχιος 
"Παραμύθια τῆς χαλιμὰς ἕνα παιδὶ νὰ μεγαλώνει μὲ μαμὰ καὶ μπαμπᾶ";;; 
Αὐτὸ ἰσχυρίζεται, σὲ δήλωσή του σὲ Ραδιοφωνικὸ Σταθμό, βουλευτὴς κόμματος ποὺ τάσσεται ὑπὲρ τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων ζευγαριῶν, καθὼς ἄνοιξε καὶ ἐπίσημα πλέον ὁ δημόσιος διάλογος περὶ τοῦ θέματος. Διάλογος πού, στὴν Χώρα ποὺ γεννήθηκε ἡ Δημοκρατία, δικαίωμα λόγου καὶ ἄποψης ἔχουν καὶ πρέπει νὰ ἔχουν ὅλοι, καθὼς τὸ μείζονος σημασίας αὐτὸ θέμα δὲν ἀφορᾶ μόνο μιὰ ὁμάδα ἀνθρώπων, ἀφορᾶ ὁλόκληρη τὴν κοινωνία. Πρόκειται περὶ ἑνὸς θέματος βαθύτατα κοινωνικοῦ. Ὅσοι δὲ στοχοποιοῦν τούς ἔχοντες διαφορετικὴ ἄποψη ἀπὸ αὐτοὺς ὡς δῆθεν: «ὁμοφοβικούς», «ὀπισθοδρομικούς», «σκοταδιστὲς» κλπ. αὐτά.. ὄντως εἶναι ὄχι μόνο παραμύθια τῆς χαλιμάς! ἀλλὰ καὶ ἔλλειψη δημοκρατίας. 
«Ἰσότητα στὸν γάμο, ποὺ ἐπιτρέπει τὴν υἱοθεσία, ἀλλὰ δὲν θὰ περιλαμβάνει τεκνοθεσία μέσῳ παρένθετης μητρότητας» ἡ ἐξαγγελία περὶ... τοῦ θέματος, δηλώνοντας τὶς προθέσεις τῶν νομοθετούντων. Καθώς, ὡς διαφαίνεται, τὰ παιδιὰ εἶναι ἐκεῖνα ποὺ τίθενται στὸ κέντρο τῆς συζήτησις, ὡς κύρια ἐπιχειρηματολογία γιὰ νὰ πειστοῦν οἱ... διαφωνοῦντες. Ἐξ΄ ἀρχῆς δηλώνουμε πὼς σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὰ παιδιὰ ὀφείλει τόσο ἡ Πολιτεία, ὅσο καὶ ἡ κοινωνία, ὅλοι μας ἔχουμε χρέος, νὰ διαφυλάξουμε τόσο τὰ δικαιώματα τους, ὅσο καὶ τὴν προστασία τους. Σαφέστατα καὶ παιδιὰ ποὺ ὑπάρχουν ἤδη μέσα σὲ τέτοιου εἴδους σχέσεις θὰ πρέπει νὰ διασφαλιστοῦν ὅλα τους τὰ δικαιώματα σὲ ἀπόλυτο βαθμό. Ἐὰν αὐτὸ δὲν ἰσχύει μέχρι σήμερα, ἀδυναμία τοῦ νομοθέτη. 

Εἶναι σαφές, ἐπίσης, ὅτι οἱ νομοθετικὲς αὐτὲς ρυθμίσεις μποροῦν νὰ γίνουν καὶ μέσα στὸ ἰσχῦον νομοθετικὸ καθεστὼς τοῦ «συμφώνου συμβίωσης» τῶν περιπτώσεων αὐτῶν. Τέτοια νομικὰ ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τῆς προστασίας τῶν δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν θὰ περίμενε κανεὶς νὰ ἀκούσει καὶ ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὲς ὑπὲρ τῆς νομοθέτησης. Ἀντὶ αὐτοῦ τὰ ἐπιχειρήματα εἶναι γιὰ «κατοχύρωση καὶ περαιτέρω προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν μειοψηφιῶν ποὺ συνιστᾶ ἀφετηριακὴ ὑποχρέωση κάθε φιλελεύθερης δικαιοκρατικῆς πολιτείας»! Ὁ ὁρισμὸς δὲ τοῦ γάμου ὡς μιὰ «ἐλεύθερη, συναινετικὴ δημιουργία μιᾶς κοινότητας ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶν προσώπων, ἡ ὁποία βιώνεται, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ φῦλο ἢ τὰ χαρακτηριστικὰ φύλου αὐτῶν», ὅπως προτείνει κόμμα τῆς ἀντιπολίτευσης, χωρὶς κἂν ἀριθμητικὸ περιορισμὸ τῶν «προσώπων» ποὺ θὰ μετέχουν σὲ αὐτὴ τὴν «κοινότητα ἀγάπης», ὡς καὶ οὔτε «τὰ χαρακτηριστικὰ φύλου αὐτῶν», ἀγγίζει, πιστεύουμε, τὰ ὅρια τῆς διαστροφῆς τοῦ ἀνθρωπολογικοῦ μοντέλου. 

Μπορεῖ νὰ ὑπάρξει «ἰσότητα στὸν γάμο», χωρὶς τὸ δικαίωμα τῆς τεκνοθεσίας; Ὄχι δηλώνουν οἱ εἰδικοί: «Σὲ νομικὸ ἐπίπεδο, ἐξάλλου, ἡ θεσμοθέτηση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων, μὲ παράλληλο ἀποκλεισμὸ τῆς τεκνοθεσίας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν εὐσταθεῖ. Στὸν Ἀστικὸ Κώδικα προβλέπεται ὅτι σύζυγοι μποροῦν νὰ προβαίνουν ἀπὸ κοινοῦ σὲ υἱοθεσία παιδιοῦ», ἰσχυρίζεται ἡ κα Ἑλένη Ζερβογιάννη, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Ἀστικοῦ Δικαίου Νομικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ. «...αὐτὸ θὰ προσκρούσει στὸ τέλος στὴν πάγια νομολογία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου ποὺ ἀπαιτεῖ πλήρη ἰσότητα στὸ δικαίωμα στὸν γάμο», «...Ἡ ψήφιση τοῦ πολιτικοῦ γάμου πάει μαζὶ μὲ τὴν τεκνοθεσία καὶ αὐτὸ θὰ ἐπιφέρει ἀλλαγὲς στὸ οἰκογενειακὸ δίκαιο», δηλώνουν ἄλλοι εἰδήμονες, καθὼς ὁ γάμος παράγει οἰκογενειακὸ δίκαιο. Συνεπῶς; Δικαίωμα τοῦ γάμου ὄχι μόνο ἡ υἱοθεσία, ἀλλὰ καὶ ἡ τεκνοθεσία, σύμφωνα μὲ τὸν Ἀστικὸ Κώδικα! 

Οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς υἱοθεσίας ἐντὸς μιᾶς τέτοιας μορφῆς γάμου ἰσχυρίζονται πώς «..τὸ βῆμα αὐτὸ θὰ βοηθήσει καὶ στὴν ἀποϊδρυματοποίηση πολλῶν παιδιῶν, ποὺ θὰ ἀπολαύσουν ἔτσι τὴ στοργὴ καὶ τὴν προστασία μιᾶς οἰκογένειας». Ἀκούγεται, τοὐλάχιστον ὑποκριτικό, τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ καθώς, ὡς καλῶς γνωρίζουμε, ἄτεκνα ἀνδρόγυνα ποὺ ἔχουν κάνει αἰτήσεις υἱοθεσίας σὲ ἀνάλογα Ἱδρύματα ἢ Φορεῖς, ἀναμένουν ἀπὸ 7 ἕως 10 χρόνια ἀπάντηση! Ἑπομένως, σὲ τί εἴδους «ἀποϊδρυματοποίηση» θὰ ὁδηγήσει ἕνα τέτοιο μέτρο; Τὸ δὲ ἐπιχείρημα ὅτι δῆθεν «τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἐπιβάλλει τὴν νομοθεσία αὐτή», οὐδόλως εὐσταθεῖ καθὼς τὸ Δικαστήριο αὐτὸ οὔτε μπορεῖ νὰ ἐπιβάλλει κάτι, οὔτε ἔχει παραπάνω δικαιοδοσίες ἀπὸ τὰ Ἐθνικὰ Συντάγματα, ἀφοῦ συνεκτιμᾶ τὶς εὐρέως διαδεδομένες ἀντιλήψεις ἐντὸς τῶν Ἐθνικῶν δικαιοταξιῶν. 

Σαφῶς καὶ πάντα «ἀνοιχτή ἡ ἀγκαλιὰ τῆς Ἐκκλησίας», ἀνεξαιρέτως καὶ ἀδιακρίτως γιὰ ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Παιδιὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ κόσμος ὅλος, ἰδία ὅσοι Τὸν ἀρνοῦνται ἢ Τὸν ἀπορρίπτουν. Χρέος ὅμως καὶ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι ἁπλὰ νὰ «ἀνοίγει τὴν ἀγκαλιά Της». Χρέος Της εἶναι νὰ κηρύσσει τὴν μετάνοια καὶ νὰ ἐλευθερώνει τὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιά, τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου, τῶν παιδιῶν Της, ἀπὸ ὅ,τι ἁλυσοδένει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν ὑποτάσσει στὴν χοϊκότητά του, ὁδηγῶντας τον στὴν ἐλευθερία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Μιὰ Ἐκκλησία ποὺ περιορίζεται στὸ νὰ μοιράζει «ἀνοιχτὲς ἀγκαλιὲς» καὶ νὰ μαζεύει.. «like» οὔτε τὴν ἀποστολή Της ἐκπληρώνει, οὔτε λόγο ὕπαρξης ἔχει. 

Φυσικὰ καὶ ἡ θεώρηση τῶν πραγμάτων ὑπὸ τὸ ἀνωτέρω πρίσμα δὲν εἶναι ἐπιλογὴ «νὰ μὴν μείνουμε Εὐρώπη», ὅπως ἰσχυρίζονται κάποιοι. Εἶναι ἐπιλογὴ «νὰ μείνουμε Ἑλλάδα»! Μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ στὴν διαφορετικότητα καὶ ἰδιαιτερότητα τοῦ ὅποιου ἄλλου, μὲ πλήρη κατοχύρωση τῶν δικαιωμάτων ὅλων τῶν παιδιῶν, ἄνευ οὐδεμίας ἐξαιρέσεως, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ στὸν γάμο ὡς «ἱερὸ δεσμὸ» τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς γυναίκας. Μὲ ἄμεσα μέτρα στήριξης τῆς πολύτεκνης οἰκογένειας, ποὺ διαχρονικὰ στενάζει ὑπὸ τὸ βάρος τῆς ἀναλγησίας τῆς Πολιτείας, μὲ λήψη μέτρων γιὰ τὴν δημιουργία νέων οἰκογενειῶν, μέτρων προστασίας τῶν μονογονεϊκῶν οἰκογενειῶν ὡς καὶ ἄμεση λήψη μέτρων δημιουργίας πολύτεκνων οἰκογενειῶν, καθὼς ἡ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τὸ ὀξύτατο δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς Χώρας εἶναι ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος ἀφανισμοῦ τῆς Ἑλλάδας. Προστατεῦστε λοιπὸν τὴν Ἑλληνικὴ οἰκογένεια, δῶστε κίνητρα δημιουργίας νέων οἰκογενειῶν, διασφαλίστε τὴν κοινωνικὴ συνοχὴ καὶ μὴν ἀναλώνεστε σὲ ὅ,τι πουλᾶ στοὺς καιρούς μας. 

Μητροπολίτης 
Κισάμου καὶ Σελίνου 
Ἀμφιλόχιος 

2 σχόλια:

  1. τό ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΚΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ! ΕΤΣΙ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΑΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι ἁπλὰ νὰ «ἀνοίγει τὴν ἀγκαλιά Της». Εἶναι νὰ κηρύσσει τὴν μετάνοια.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.