11 Ιαν 2024

Μνημεῖο ὑποκρισίας: Ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης ἔτεινε «κλάδο ἐλαίας», σὲ ὅσους ἐκβίασε, στιγμάτισε καὶ κατέστρεψε τὶς ζωές τους!

Μὲ μιὰ φθηνὴ ἀπολογία καὶ ἕνα ἁπλό: «χαλάσαμε τὶς καρδιές μας», ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης ξέπλυνε ὅλα τὰ αἴσχη κατὰ τῶν ἀνεμβολίαστων!
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης ἔτεινε... κλάδο ἐλαίας στοὺς πολῖτες ἄνω τῶν 60 ποὺ ἡ κυβέρνηση ἐκβίασε, στιγμάτισε καὶ κυνήγησε ἀγρίως προκειμένου νὰ ξεστοκάρουν τὰ πειραματικὰ σκευάσματα ποὺ μοσχοπούλησε ὁ Μπουρλᾶ στὸ ἑλληνικὸ κράτος. 
«Εἰσηγηθήκαμε στὴν κυβέρνηση καὶ ἔγινε δεκτὸ τὸ αἴτημά μας, τὶς ἑπόμενες ἡμέρες θὰ φέρουμε νομοθετικὴ πρωτοβουλία γιὰ νὰ διαγράψουμε τὰ πρόστιμα στοὺς ἡλικιωμένους ποὺ εἶχαν μπεῖ τὴν ἐποχὴ τῆς πανδημίας. Τείνουμε κλάδο ἐλαίας, τὸ ἐμβόλιο δὲν γίνεται μὲ τὸ ζόρι, γίνεται γιατί τὸ χρειαζόμαστε καὶ πρέπει τὸ μήνυμα νὰ φτάσει παντοῦ» εἶπε χαρακτηριστικὰ ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης. 
«Ἦταν ἕνα ζήτημα ποὺ δίχασε στὴν πανδημία, χωριστήκαμε σὲ ἐμβολιαστὲς καὶ ἀντι-ἐμβολιαστές, τσακωθήκαμε, χαλάσαμε τὶς καρδιές μας. Ἡ ἐποχὴ τῆς ἰδεολογικῆς, πολιτικῆς σύγκρουσης γιὰ τὰ ἐμβόλια ἔχει ἔρθει ἡ ὥρα νὰ τελειώσει», ἀνέφερε ἀκόμα ὁ κ. Γεωργιάδης, προφανῶς νομίζοντας ὅτι ἀπευθύνεται... σὲ «χρυσόψαρα» καὶ ὄχι σὲ νοήμονες πολῖτες. 

Ἀκούγοντας αὐτὰ τὰ λόγια, κάποιος ποὺ δὲν ἔχει ἐπαφή μὲ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα τὰ τελευταῖα 4 χρόνια, εὔκολα θὰ σχημάτιζε τὴν ἐντύπωση ὅτι ὁ νεοεκλεγεὶς ὑπουργὸς Ὑγείας, εἶναι ἡ ἐπιτομὴ τῆς... ὑπευθυνότητας καὶ τῆς ὁμοψυχίας. 

Ἴσως κάποιος ἄλλος ἦταν ποὺ εἶπε τὸ ἀμίμητο: «Δὲν θέλεις κύριε νὰ ἐμβολιαστεῖς; Μὴ σώσεις! Τέρμα! Πᾶμε παρακάτω, ἡ ζωὴ συνεχίζεται. Ὅποιος ἐμβολιαστεῖ. Δὲν μπορῶ νὰ ἀσχοληθῶ ἄλλο. Κουράστηκα». Ἴσως νὰ ἦταν κάποιος σωσίας τοῦ Ἄδωνι; Πάντως σίγουρα ὁ ἴδιος δὲν ἦταν. Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ξεστομίσει τέτοιο πρᾶγμα ἕνας τόσο... ὑπεύθυνος πολιτικός. 

Τὸ νὰ ἀποδομεῖς τὶς ἀπειράριθμες κωλοτοῦμπες τοῦ Γεωργιάδη, εἶναι τόσο εὔκολο ὅσο τὸ νὰ παραβιάζεις ἀνοιχτὲς θύρες, ὡστόσο ἡ ἀσθενὴς λαϊκὴ μνήμη χρειάζεται καὶ νὰ φρεσκαρίζεται πότε – πότε. 

Ἑπομένως, ἀξίζει νὰ θυμηθοῦμε μερικὰ στιγμιότυπα ἀπὸ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ... «εἰρηνοποιοῦ» Ἄδωνι Γεωργιάδη, ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς πανδημίας. Ἔτσι γιὰ νὰ δοῦμε τί ἔχει προσφέρει ὁ σημερινὸς ὑπουργὸς Ὑγείας, στὴν ἑνότητα τοῦ λαοῦ καὶ τὸν σεβασμὸ στὸ δικαίωμα συναίνεσης τοῦ πολίτη σὲ μιὰ ἰατρικὴ πράξη, ὅπως εἶναι ὁ ἐμβολιασμός. 

Τὸ βιογραφικὸ ἑνός... εἰρηνοποιοῦ 
Ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης εἶχε ὑποστηρίξει τὸ ἐξοργιστικὸ μέτρο τοῦ ἐκβιασμοῦ τῶν ἄνω τῶν 60, χαρακτηρίζοντάς το ὡς μιὰ «δύσκολη ἀλλὰ ἐθνικὰ ἀπολύτως ἀναγκαία» ἀπόφαση, ἐνῷ παλαιότερα εἶχε δηλώσει ὅτι «τὸ δημοκρατικὸ κράτος, δὲν μπορεῖ νὰ βάλει κάποιον μὲ τὸ ζόρι νὰ ἐμβολιαστεῖ». Αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ἐκλάβει κανεὶς καὶ ὡς ἐπιβεβαίωση ὅτι στὸν καιρὸ τῆς πανδημίας ἡ δημοκρατία εἶχε καταλυθεῖ καὶ τὸ σύνταγμα εἶχε ποδοπατηθεῖ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ τὸ κυρίαρχο πολιτικὸ σύστημα. 

Ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης ὑπῆρξε ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τῆς ἀπόλυσης τῶν χιλιάδων ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν ποὺ ἐκδίωξε ἡ κυβέρνηση, καὶ μάλιστα εἶχε δηλώσει χαρακτηριστικὰ ὅτι πρέπει νὰ ἀλλάξουν ἐπάγγελμα, διότι «ὑγειονομικὸς ποὺ δὲν ἐμβολιάζεται, κατὰ τὴ γνώμη μου, δὲν κάνει γιὰ αὐτὴ τὴ δουλειά. Πρέπει νὰ κάνει κάτι ἄλλο στὴ ζωή του». 

Ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης εἶναι ὁ πολιτικὸς ποὺ ὡς ὑπουργὸς Ἀνάπτυξης παρότρυνε τοὺς ἐργοδότες νὰ ἀπολύσουν χιλιάδες ἀνεμβολίαστους ἐργαζόμενους καὶ στὸν ἰδιωτικὸ τομέα (ἕνα πρωτοφανὲς ἐργασιακὸ πογκρὸμ ποὺ πέρασε ἀθέατο ἀπὸ τὸ ραντὰρ τῆς δημοσιότητας, διότι δὲν ἀσχολήθηκε μὲ αὐτὸ κανένα κόμμα τῆς τότε Βουλῆς, κανένα μέσο ἐνημέρωσης καὶ καμία ἔρευνα), γιατί ὅπως εἶχε πεῖ σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπή: «ἂν εἶσαι ἀνεμβολίαστος καὶ ἔρθεις σὲ ἐπαφὴ μὲ κροῦσμα, εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ μπεῖς σὲ 14 ἡμέρες καραντίνα καὶ πρέπει νὰ σὲ πληρώνει ἡ ἐπιχείρηση». Ὁπότε «βασίμως ἡ ἐπιχείρηση μπορεῖ νὰ ὑποστηρίξει ὅτι παθαίνει ζημιὰ» καὶ «ἄρα λοιπὸν ναί, εἶναι πρόβλημα γιὰ μιὰ ἐπιχείρηση νὰ ἔχει ἀνεμβολίαστους ἐργαζόμενους». 

Χασούρα οἱ ἀνεμβολίαστοι ἐργαζόμενοι λοιπόν. Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Ἄδωνι, δημιουργήθηκε ἕνα σύγχρονο ἐργασιακὸ «Νταχάου» ὅπου οἱ ὑπάκουοι καταναλωτὲς τοῦ πειραματικοῦ σκευάσματος εἶχαν δικαίωμα στὴν ἐργασία καὶ οἱ «ἀρνητὲς» καταδικάστηκαν σὲ οἰκονομικὸ θάνατο. Ἐκεῖνοι οἱ ἐργαζόμενοι ποὺ στάθηκαν πιὸ τυχεροὶ καὶ δὲν εἶχαν ἐργοδότες ποὺ νὰ εἶναι ὁμοϊδεάτες τοῦ τότε ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης, κράτησαν μὲν τὴ δουλειά τους, ἀλλὰ τιμωρήθηκαν ἐτσιθελικὰ ἀπ' τὴν κυβέρνηση μὲ πολύμηνη οἰκονομικὴ «αἱμορραγία» λόγῳ τῶν ἀτελείωτων ὑποχρεωτικῶν τὲστ ποὺ τοὺς ἐπιβάλλονταν. 

Ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης ποὺ σήμερα «πουλάει» ὁμοψυχία, εἶναι ὁ πολιτικὸς ποὺ ὅταν τοῦ ἐξέφραζαν παράπονα οἱ φορεῖς τῆς ἑστίασης γιὰ τὰ μαγαζιά τους ποὺ ἐρήμωσαν ἀπὸ τὰ ἀπολυταρχικὰ lockdown καὶ τὰ παράλογα μέτρα, ἐκεῖνος τοὺς ἀπαντοῦσε λέγοντας ὅτι: «ἡ στεναχώρια τους δὲν πρέπει νὰ κατευθύνεται πρὸς τὴν κυβέρνηση ποὺ ἀναγκαστικὰ θέσπισε τὰ μέτρα λόγῳ πανδημίας, ἄλλα στοὺς ἀνεμβολίαστους συμπολῖτες τους ποὺ ἐπιμένουν νὰ ὑπάρχει πανδημία στὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ νὰ μὴν ἐμβολιάζονται». 

Ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης εἶχε χαρακτηρίσει στὸ twitter «ἁπλὰ κορυφαῖο», τὸν καθηγητὴ Μοριακῆς Μικροβιολογίας στὸ Καποδιστριακὸ Πανεπίστημιο, Γεώργιο Διαλλινά, ὁ ὁποῖος μὲ μιὰ φασιστικὴ νοοτροπία εἶχε ἀπαγορεύσει στοὺς ἀνεμβολίαστους φοιτητὲς νὰ παρακολουθοῦν τὸ μάθημά του, γιατί ἔτσι καὶ ἀλλιῶς θὰ τοὺς «ἔκοβε», ἐπειδὴ «ἀγνοοῦν ἢ δὲν ἀποδέχονται τὴ σημασία τῶν ἐμβολίων». 

Ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης εἶχε ἀποκαλέσει τὸ μὴ ἐμβολιασμένο ποσοστὸ τοῦ πληθυσμοῦ ὡς «μιὰ μικρή, ἄλλα ὄχι ἀσήμαντη μειοψηφία τῶν πολιτῶν ποὺ ἔχει ἀποφασίσει νὰ τινάξει τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χωρᾶς μας στὸν ἀέρα» καὶ δήλωνε μὲ φανερὴ ἱκανοποίηση ὅτι «δὲν θὰ μποροῦν νὰ πᾶνε πουθενά». 

Ἑπομένως τὸ ΕΣΥ δὲν τινάχτηκε στὸν ἀέρα ἀπὸ τὰ λουκέτα καὶ τὶς συγχωνεύσεις νοσοκομείων, τὶς λιγοστὲς ΜΕΘ, τὶς μειώσεις προσωπικοῦ καὶ τὶς ἀνύπαρκτες προσλήψεις, τὶς ἀπαρχαιωμένες δομὲς καὶ τὴν σκανδαλώδη ἄρνηση τῶν ἰδιωτικῶν δομῶν Ὑγείας νὰ ἀναλαμβάνουν περιστατικὰ Covid, ἀλλὰ «τινάχτηκε στὸν ἀέρα» ἀπὸ ὅσους δὲν πείστηκαν νὰ λάβουν τὸ πειραματικὸ σκεύασμα τῶν Big Pharma, γιὰ νὰ φτάσουμε τελικὰ στὸ σημεῖο ὅπου τὰ νοσοκομεῖα «ἔπηζαν» ἀπὸ ἐμβολιασμένους ἀσθενεῖς, καὶ δὲν ὑπῆρχε προσωπικὸ νὰ τοὺς κουράρει γιατί οἱ – ἐπίσης ἐμβολιασμένοι- ὑγειονομικοὶ ἀρρώσταιναν μὲ Covid κατὰ χιλιάδες, καὶ ἔβγαιναν συνεχῶς σὲ ἀναρρωτικὲς ἄδειες. 

Ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης – τέλος – ἦταν ἐκεῖνος ποὺ θέσπισε τὰ ὑγειονομικὰ ἀπαρτχάϊντ στὴν ἀγορά, ἐπιβάλλοντας τὰ σήματα ὑγειονομικῶν φρονημάτων σὲ ἑστίαση, χώρους ψυχαγωγίας καὶ ἐμπορικὰ καταστήματα, δημιουργῶντας τὸ κακόγουστο ἀνέκδοτο τῶν «covid free» μαγαζιῶν καὶ τῶν «μεικτῶν» χώρων γιὰ «μιαροὺς» πολῖτες, ἀποκλείοντας -ἐν συνεχείᾳ- ἐξ' ὁλοκλήρου τοὺς ἀνεμβολίαστους ἀπὸ κάθε ἐμπορικὴ καὶ ψυχαγωγικὴ δραστηριότητα (πέραν τῶν σοῦπερ μάρκετ καὶ τῶν φαρμακείων) καὶ ἐπιβάλλοντας τὰ γελοῖα πειράματα τύπου «click away». 

Εὐχαριστοῦμε ἀλλὰ δὲν θὰ πάρουμε... 
Τέτοιος ἀπροκάλυπτος διωγμός, τόσοι ἐκβιασμοί, τόσες ἀπολύσεις, τόσος στιγματισμός, τόση ψυχολογικὴ βία, καὶ ὅλα αὐτὰ στηριγμένα σὲ ἕνα ἀφήγημα γεμᾶτο ψεύδη καὶ παραπλανήσεις ποὺ τελικὰ κατέρρευσαν μὲ πάταγο, γιὰ νὰ ἔχουμε σήμερα ἕναν Ἄδωνι Γεωργιάδη νὰ κάνει τόν... μεγαλόψυχο, ἐπειδὴ ἔσβησε τὰ χυδαῖα πρόστιμα ποὺ ἐπιβλήθηκαν στοὺς συνταξιούχους. Ἕνα μέτρο ποὺ δὲν ἐφαρμόστηκε πουθενὰ ἀλλοῦ στὴν Εὐρώπη, γιατί καμία ἄλλη εὐρωπαϊκὴ κυβέρνηση δὲν διανοήθηκε νὰ θεσπίσει ἕνα τέτοιο αἶσχος. 

Πάνω στὴ σιδηρᾶ ράβδο τοῦ ἀπολυταρχισμοῦ λοιπόν, ἡ κυβέρνηση κόλλησε μερικὰ πλαστικὰ φύλλα καὶ ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας τὴν παρουσίασε ὡς... κλάδο ἐλαίας. Ὁπότε ὄχι. Δὲν «χαλάσαμε ἁπλὰ τὶς καρδιές μας». Αὐτὰ ποὺ ἔγιναν στὴν πανδημία, εἶναι ἀπείρως χειρότερα ἀπὸ τὴν ἐξωραϊσμένη εἰκόνα ποὺ παρουσίασε ὁ Ἄδωνις. Ἐκδιώχθηκαν ἐργαζόμενοι, πείνασαν οἰκογένειες, καταπατήθηκαν δικαιώματα, ἰσοπεδώθηκαν θρησκευτικὲς ἐλευθερίες, ἀπομονώθηκαν κοινωνικὲς ὁμάδες, σακατεύτηκαν ἄνθρωποι ἢ πέθαναν ἀπὸ παρενέργειες. 

Καὶ ἂν κάποιος ἔχει λόγο γιὰ τὸ ἂν θὰ συγχωρήσει ὅλα αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα, αὐτὸς σίγουρα δὲν εἶναι ὁ θύτης, ἀλλὰ τὰ θύματα αὐτῆς τῆς ὑπόθεσης. 

Δυόμισι χρόνια ἀνοιχτοῦ πολέμου τῆς κυβέρνησης πρὸς τοὺς πολῖτες, γιὰ νὰ ἔρθει νὰ πεῖ σήμερα ὁ Ἄδωνις ὅτι... «δὲν ἔπρεπε ὁ ἐμβολιασμὸς νὰ γίνει μὲ τὸ ζόρι». Εὐχαριστοῦμε ἀλλὰ δὲν θὰ πάρουμε. Ὑπάρχουν τεράστιες εὐθύνες καὶ πρέπει νὰ ἀποδοθοῦν. 

Ὁ κόσμος ἔχει καταλάβει πολὺ καλὰ τὸ πόσο ἐξαπατήθηκε τὸν καιρὸ τῆς πανδημίας. Καὶ αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι παρὰ τὴν τρομοκρατία ποὺ προωθοῦν τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες τὰ συστημικὰ ΜΜΕ μὲ τὶς ἐποχικὲς ἰώσεις, ἡ ἀναπληρώτρια ὑπουργὸς Ὑγείας, Εἰρήνη Ἀγαπηδάκη γνωστοποίησε ὅτι μέχρι στιγμῆς ἔχουν γίνει μόλις 210.000 ἐμβολιασμοὶ κατὰ τῆς covid19. 

Αὐτὸ ἀντιστοιχεῖ στὸ 2% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας καὶ συγκρίνοντάς το μὲ τὸ 75% τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ καὶ περίπου τὸ 85% ἐπὶ τοῦ ἐνήλικου πληθυσμοῦ ποὺ ἔφτασε νὰ ἐμβολιαστεῖ μὲ τοὐλάχιστον μιὰ δόση τὸν καιρὸ τῆς πανδημίας, καταλαβαίνει κανεὶς ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ νοιώθει ἐξαπατημένη καὶ φοβᾶται νὰ ἐμπιστευτεῖ ξανὰ τὰ συγκεκριμένα σκευάσματα. 

Αὐτὸ εἶναι ἄλλο ἕνα «κατόρθωμα» τῆς κυβέρνησης. Ἀντὶ γιὰ κουλτούρα πρόληψης, ἐνέπνευσε μιὰ κουλτούρα καχυποψίας στὸν λαό, γιατί προτίμησε τὴ βία ἀπὸ τὴν πειθώ, καὶ τὸν ἐπιστημονικὸ δογματισμό, ἀπὸ τὸν ἐπιστημονικὸ διάλογο... 

Σχετικά:

Ὁ Ἄδωνις μοιράζει κατάρες στούς πολῖτες!


1 σχόλιο:

  1. Αν είσαι τόσο μάγκας Αδωνη όπως υποστηρίζεις να επιστρέψεις τα πρόστιμα σε αυτούς που τα έχουν ήδη πληρώσει.
    Τι , όχι; Γιατί βρε;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.