15 Ιαν 2024

Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Ἁγίου Ὅρους περὶ "γάμων" ὁμοφυλοφίλων

Ἀνακοίνωση Νίκης
Καθημερινὰ ἡ κυβέρνηση, μὲ πρόθυμο σύμμαχο τὴν ἀντιπολίτευση, διευρύνει τὴν γκαιμπελικὴ ἐπιχείρηση πλύσης ἐγκεφάλου τῆς κοινῆς γνώμης, ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἀνατροπὴ αἰωνίων θεσμῶν ὅπως ὁ γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια. 
Ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι ἡ κοινωνία μας νὰ συρθεῖ στὸν ἀντίποδα τοῦ Εὐαγγελίου, τῆς φύσης, τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. 
Ὡστόσο, ἡ ἀλήθεια λάμπει ὅπως ὁ χρυσός. Ὁ γάμος εἶναι ἡ ἕνωση ἑνὸς ἄνδρα καὶ μίας γυναίκας. Ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀφετηρία, ποὺ ἰδανικὰ ἐκτείνεται διὰ βίου, οἰκογένεια ἀποτελοῦν τὰ ζεύγη ἀντίθετου φύλου καὶ τὰ φυσικὰ ἢ νομίμως υἱοθετημένα τέκνα τους, καθὼς καὶ οἱ μονογονεϊκὲς οἰκογένειες. 
Στὴν κρισιμότητα τῶν ἡμερῶν αὐτῶν γιὰ τὸ μέλλον τῆς κοινωνίας καὶ τῶν παιδιῶν μας, τὸ Ἅγιον Ὅρος, αἰώνιο στήριγμα καὶ ἀπαντοχὴ τοῦ εὐσεβοῦς... ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἐξέφρασε ἐπίσημη τοποθέτηση. 
Κρίνουμε ἀπολύτως σκόπιμο νὰ ὑπενθυμίσουμε στὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ πρὸς πᾶσα κατεύθυνση, αὐτὴν τὴν θέση σύμπασας τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Πρόκειται γιὰ μία κρυστάλλινη καὶ σαφέστατη τοποθέτηση, τὴν ὁποία ἡ ΝΙΚΗ ἀσμένως ἀποδέχεται καὶ υἱοθετεῖ. 
Τὴν παραθέτουμε αὐτούσια ὡς μνημεῖο ὀρθοτόμησης τῆς ἀλήθειας σὲ καιροὺς ψεύδους καὶ παραπλάνησης. 

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.