15 Ιαν 2024

Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ μὴν ὑπεκφεύγει καὶ νὰ πεὶ τὸ οὐκ ἔξεστὶ σοί!

Ὡς γνωστὸν ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνέρχεται ὅπως, ἐκ τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ἐκκλησίας προβλέπεται κάθε μῆνα, προκειμένου νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ θέματα διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα βρίσκονται ἐγγεγραμμένα στὴν ἡμερήσια διάταξη. Ἡ ἡμερήσια διάταξη καταρτίζεται ἀπὸ τὸν Ἀρχιγραμματέα τῆς Συνόδου, ἐν προκειμένῳ τον Ἀρχιμ. Ἰωάννη Καραμούζη, τὴ ὑποδείξει τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ ἀνάλογα μὲ τὰ θέματα ποὺ ὑπάρχουν, εἴτε εἶναι ἐπείγοντα, εἴτε σὲ ἐκκρεμότητα. 

Οἱ συνεδριάσεις τῆς ΔΙΣ, ὅταν βγαίνει τὸ πρόγραμμα, εἶναι... γιὰ τρεῖς ἡμέρες, ὅμως ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου της, Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου, οἱ συνεδριάσεις κρατοὺν τὸ πολὺ δύο ἡμέρες καὶ τὴν τρίτη ἡμέρα... τοὺς ζυγοὺς λύσατε! 

Δὲν θέλει νὰ πολυκουράζει τοὺς Μητροπολῖτες ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἢ μᾶλλον δὲν θέλει νὰ τοὺς μπερδεύει καὶ πολὺ μὲ τὰ θέματα τῆς διοικήσεως, τὰ ὁποῖα θέλει νὰ τὰ χειρίζεται μόνος του καὶ νὰ ἀποφασίζει. 

Ἐπὶ Χριστοδούλου οἱ συνεδριάσεις τῆς ΔΙΣ κρατούσαν τρεῖς καὶ τέσσερις ἡμέρες, μερικὲς φορὲς καὶ ἀπογεύματα ἂν τὰ θέματα ἦταν πολλά, ἀφοῦ ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ἤθελε νὰ ἐξαντλεῖ σχολαστικῶς ὅλη τὴν ἡμερήσια διάταξη καὶ μάλιστα ἔκανε ὁ ἴδιος τὶς εἰσηγήσεις καὶ ἐξηγοῦσε κάθε θέμα μὲ κάθε λεπτομέρεια. 

Καὶ τότε τὸν κατηγοροῦσε ἡ "ἀντιπολίτευση", ποὺ ἤκμαζε στὴν Ἐκκλησία, τὰ νήματα τῆς ὁποίας διακινοῦσαν οἱ γνωστοὶ Ἱεράρχες, ποὺ ροκάνιζαν τὸν θρόνο του καὶ μιλούσαν ὑποκριτικὰ γιὰ ἔλλειμμα Συνοδικότητας. 

Σήμερα ποὺ ἔχει, δυστυχῶς, καταστρατηγηθεῖ κάθε ἔννοια Συνοδικότητας δὲν τολμὰ νὰ μιλήσει κανείς. Οὐδεὶς ἐκ τῶν Ἱεραρχῶν θέτει θέμα. Ὅλοι ἀποδέχονται τὴν κατάσταση ὡσὰν νὰ μὴν τοὺς ἀφορᾷ! Ἀλλὰ καὶ ποιός ἐκ τῶν Ἱεραρχῶν νὰ τολμήσει νὰ μιλήσει καὶ νὰ ἐγκαλέσει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ κατάχρηση ἐξουσίας καὶ γιὰ περιφρόνηση τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας; Ἄλλοι ἀπὸ σεβασμό, ἄλλοι ἀπὸ φόβο, ἄλλοι ἀπὸ εὐγνωμοσύνη ποὺ τοὺς ἔκανε Μητροπολῖτες( ἐνῶ θὰ ἦταν ἀκόμη σὲ ἀναμονὴ καὶ ἴσως καὶ στὰ ἀζήτητα) σιωποὺν καὶ ποδοπατοὺν ἔτσι τοὺς ὅρκους ποὺ οἱ ἴδιοι ἔδωσαν κατὰ τὴν χειροτονία τους καὶ συνθλίβουν τὴν ἀρχιερατική τους συνείδηση. 

Γιὰ νὰ καταλάβετε τὸ λόγο ποὺ ἔπιασα πάλι μολύβι καὶ χαρτὶ γιὰ νὰ στηλιτεύσω αὐτὴ τὴν τακτική,είναι γιατί συνέβη ἕνα γεγονὸς ποὺ μὲ ἔκανε νὰ ἀπορήσω. 

Ἀπὸ τὴν περασμένη ἑβδομάδα εἶχε ἐξαγγελθεῖ ἐπισήμως ὅτι θὰ συνεδριάσει ἡ ΔΙΣ ἀπὸ Τρίτη 9 Ἰανουαρίου ἕως Πέμπτη 11 Ἰανουαρίου. Συμπτωματικὰ τὴν Δευτέρα 8 Ἰανουαρίου ἔγινε γνωστὸ ὅτι ὁ Πρωθυπουργὸς κ.Μητσοτάκης θὰ δώσει συνέντευξη στὸ κρατικὸ κανάλι καὶ θὰ μιλήσει γιὰ τὸ περίφημο νομοσχέδιο, ποὺ ἀφορᾷ τὴν πολιτικὴ συζυγία τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καὶ τὴν τεκνοθεσία. Ἦταν εὐκαιρία πού, ἐνῶ τὴν Τετάρτη θὰ ἀποφαίνετο γιὰ τὸ θέμα ὁ Πρωθυπουργός, τὴν ἑπόμενη ἡμέρα Πέμπτη ποὺ θὰ συνεδρίαζε προγραμματισμένα γιὰ τελευταία ἡμέρα ἡ ΔΙΣ νὰ ἔπαιρνε θέση γιὰ τὸ θέμα καὶ νὰ ἀνακοίνωνε πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ποὺ θρησκεύεται τὶς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας μετὰ τὶς ἐξαγγελίες τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Μάλιστα μὲ δεδομένο ὅτι τὸ θέμα αὐτὸ ἔχει διχάσει τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ἀλλὰ καὶ τὸ πολιτικό μας σύστημα, ἀφοῦ καθημερινὰ ἀπασχολεῖ τὰ δελτία εἰδήσεων καὶ τὶς ἐκπομπὲς ἐνημέρωσης ἀλλὰ καὶ ψυχαγωγίας. 

Δυστυχῶς ὅμως, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μεθόδευσε ἔτσι τὰ πράγματα, ὥστε ἡ ΔΙΣ νὰ τελειώσει μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες τὰ θέματα ἕως τὴν Τετάρτη τὸ μεσημέρι καὶ τὴν Πέμπτη νὰ μὴ συνεδριάσει, καὶ οἱ Συνοδικοὶ Ἱεράρχες νὰ φύγουν στὶς ἐπαρχίες των! Ἔχασε ἡ Ἐκκλησία δηλαδὴ μία πολύτιμη εὐκαιρία νὰ ἀκουστεῖ ὁ λόγος της καὶ νὰ ἀποδείξει ὅτι δὲν κρύβεται ἀλλὰ ἀνησυχεῖ καὶ συμπάσχει μὲ τὸ ποίμνιο! Καὶ προφανῶς δὲν τὸ ἔκανε τυχαῖα. Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι δὲν θέλει ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας νὰ βάλει τὸ χέρι της οὔτε στὸ κρύο οὔτε στὸ ζεστό. 

Θὰ μοῦ πεῖτε καὶ τί θὰ γίνει ἂν ἡ Ἐκκλησία βγάλει ἕνα ἀκόμη ἀνακοινωθέν, μὲ τὸ ὁποῖο νὰ καταδικάζει αὐτὸ τὸ γεγονός; Μήπως αὐτὸ θὰ ἀλλάξει τὴν ροὴ τῶν πραγμάτων καὶ θὰ σταματήσει τὴν ἐξέλιξη τους; Σαφῶς ὄχι. 

Ἐκ τῆς ἐμπειρίας μας ξέρουμε καὶ ἐκ τῆς ἱστορίας προκύπτει ὅτι ἂν ἡ Πολιτεία ἀποφασίσει νὰ ἐπιβάλλει μιὰ καινοτομία ἀκόμη καὶ ἂν εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς παραδόσεις τοῦ λαοῦ μας, θὰ τὸ κάνει. Θυμόμαστε τί ἔγινε μὲ τὸν πολιτικὸ γάμο, τί συνέβη μὲ τὶς ταυτότητες καὶ τί θὰ γίνει τώρα μὲ τὸ θέμα τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀφοῦ βούληση τῆς κυβέρνησης εἶναι νὰ ἱκανοποιήσει αὐτὸ τὸ μικρὸ εἰδικὸ ἀκροατήριο μὲ τὶς ἰδιαιτερότητες καὶ νὰ ἀγνοήσει τοὺς πιστούς, τοὺς οἰκογενειάρχες, τοὺς πολύτεκνους. Ἴσως γιατί ξέρει ὅτι οἱ πολύτεκνοι ἦταν μέχρι τώρα δεδομένοι ἢ μᾶλλον μπορεῖ νὰ μὴν τοὺς χρειάζεται πιὰ καὶ νὰ προτιμὰ τοὺς προοδευτικούς! 

Ὡστόσο, πρῶτον, θὰ ἔμενε στὴν ἱστορία τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας γιατί θὰ ἔδειχνε τὰ γρήγορα καὶ εὐαίσθητα ἀντανακλαστικά της. Θὰ ἔμεναν στὴν ἱστορία οἱ Ἱεράρχες ποὺ θὰ τὸ ὑπέγραφαν. 

Ὅπως ἀκριβῶς ἔμεινε στὴν ἱστορία ὁ Χριστόδουλος,ο Παντελεήμων Χρυσοφάκης, ὁ Ἄνθιμος, ὁ Αὐγουστῖνος καὶ τόσοι ἄλλοι μὲ τὶς πρωτοβουλίες ποὺ ἀνέλαβαν σὲ ἀνάλογες ἐποχές. Δεύτερον, θὰ ἀνέπαυαν τὸ ἤδη πολυσκανδαλισμένο ποίμνιο. Τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ἀγωνιᾷ καὶ ἀναμένει ἀπὸ τοὺς Ποιμένες του μία ἠρωϊκὴ ἀντίσταση. Μία ἀνακοίνωση μὲ σθένος, μὲ πυγμή, μὲ τόλμη. Μπορεῖ νὰ μὴν εἰσακουστεὶ ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ θὰ ἀναπαύσει τοὺς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι τώρα, στὸν κοινωνικό τους περίγυρο φαίνονται μόνοι. Ποῦ εἶναι οἱ πνευματικοὶ ἡγέτες του; Τί στάση κρατούν; 

Εἶναι ἄξιοι καὶ ὀρθῶς πράττουν, ὅσοι στὶς Μητροπολιτικὲς τοὺς Περιφέρειες ἔχουν πάρει στάση γιὰ τὸ θέμα καὶ πληροφοροὺν τὸ Ποίμνιό τους. Εἰναι δέκα, εἶναι εἴκοσι; Ὅσοι εἶναι! Τοὺς τιμά! Εἶναι ὅμως καὶ ἐπιβεβλημένο νὰ ὑπάρξει μιὰ θέση καὶ ἀνακοίνωση ἑνιαία καὶ ἐπίσημη ἀπὸ τὸ ἀνώτατο ὄργανο διοικήσεως! Δὲν εἶναι οἱ χριστιανοὶ τῆς Ἑλλάδος πρόβατα "ὡς μὴ ἔχοντα ποιμένα"! 

Εἴτε τὸ θέλουν εἴτε δὲν τὸ θέλουν, τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἀκόμη στὴν προμετωπίδα του τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὁπότε ἔχει τὸ δικαίωμα καὶ τὴν ὑποχρέωση ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία νὰ διαμαρτυρηθεῖ. Ἂς μὴν εἰσακουστεί. Ἡ εὐθύνη θὰ εἶναι ὁλοκληρωτικὴ τῆς Κυβέρνησης, ἡ ὁποία θὰ γραφεῖ μὲ τὰ μελανώτερα χρώματα στὴν νεώτερη ἱστορία τῆς Ἑλλάδος. 

Ὀφείλει ὅμως ἡ Ἐκκλησία νὰ δείξει τὸ σωστό. Νὰ διαμαρτυρηθεῖ γιὰ τὰ νέα ἤθη ποὺ πάνε νὰ μᾶς ἐπιβληθοῦν. Νὰ πεὶ ἐπί τέλους τὸ "οὐκ ἔξεστὶ σοί"! Καὶ τὰ ὑπόλοιπα θὰ τὰ κρίνει ὁ λαός. Γιατί ὁ λαὸς μπορεῖ νὰ εἶναι τρομαγμένος, μαζεμένος, ἀνήσυχος, εἶναι ὅμως καὶ ἕνα θηρίο ποὺ ὑπνώττει αὐτὴν τὴν στιγμή... Κάποτε θὰ ξυπνήσει τὸ θηρίο καὶ θὰ βάλει τὸν καθένα στὴν θέση του: τοὺς πολιτικοὺς οἱονδήποτε χρωμάτων στὸ χρονοντούλαμπο τῆς ἱστορίας καὶ τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες του νὰ ἀλληλολιβανίζονται. 
Τοῦ Σωτήρη Μ. Τζούμα 

2 σχόλια:

  1. Πολλοί αρχιερείς είναι του ίδιου φυραματος

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ο εκάστοτε αρχιερεύς πρέπει να αφορίσει επίσημα τον κάθε προδότη βουλευτή που θα ψηφίσει το εν λόγω νομοσχέδιο και όσους το εφαρμόσουν στην πράξη. Έχει κάθε δικαίωμα,ή μάλλον καλύτερα την υποχρέωση να το πράξει,για να διαφυλάξει το ποίμνιο και την αλήθεια.
    Δεν αρκεί να πει ''δεν συμφωνώ''. Θέλει έργα η πίστη. Και φυσικά, η πίστη θέλει παλικάρια! Όχι τους βολεμένους και μπολιασμένους φίλους των μασόνων λυκοποιμένες μας!
    Πάρτε το χαμπάρι! Αν περάσει αυτό το τερατούργημα, νομιμοποιείται η διαστροφή και ειδικότερα η παιδεραστία! Ας αναλογιστούμε όλοι μας τι μας περιμένει εκείνη την Ημέρα εάν δεν πράξουμε αυτό που πρέπει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.