30 Νοε 2023

Neuralink: Τὸ τσὶπ στὸν ἐγκέφαλο παρουσιάζεται ὡς «πρόοδος» – Χιλιάδες ἄνθρωποι γίνονται πειραματόζωα τοῦ «Φρανκενστάϊν», Ἴλον Μάσκ

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Neuralink: Παρὰ τὶς ἀνησυχητικὲς παρενέργειες σὲ ζῶα, ὁ Ἴλον Μὰσκ ξεκίνησε πειράματα σὲ ἀνθρώπους μὲ τὶς εὐλογίες τῶν ΗΠΑ καὶ τὶς ἐπευφημίες ὅλων τῶν ΜΜΕ.
Neuralink – Ἴλον Μάσκ: Ὅσοι μιλοῦσαν μέχρι πρὶν κάμποσα χρόνια γιὰ τὶς προφητεῖες τῆς Ἀποκάλυψης καὶ τὴν πρόθεση τῶν ἐξουσιαστῶν τῆς γῆς νὰ τοποθετήσουν τὴν ἠλεκτρονικὴ «σφραγῖδα» τους στὸ κεφάλι καὶ στὸ χέρι τῶν ἀνθρώπων, ἀντιμετωπίζονταν ὡς γραφικοί, ὑπερβολικοὶ καὶ συνωμοσιολόγοι. 

Οἱ ἔχοντες πιὸ συντηρητικὴ κοσμοθεωρία, ἔλεγαν μάλιστα πὼς δὲν θὰ ὑπῆρχε περίπτωση νὰ δεχτοῦν οἱ μᾶζες νὰ ἔχουν ἕνα ἠλεκτρονικὸ ἐμφύτευμα στὸ κεφάλι, προφανῶς διότι ἡ σκέψη τους δὲν ἔφτανε στὸ ὅτι αὐτὸ τὸ ἐμφύτευμα θὰ... πλασαριζόταν ὡς τὸ «ἱερὸ Γκράαλ» τῆς ὑγείας καὶ τῆς θεραπείας ἀσθενειῶν. 

Ὥσπου ἦρθε ὁ καιρὸς ποὺ χιλιάδες ἐθελοντὲς δηλώνουν πρόθεση νὰ μετατραποῦν σὲ ἀνθρώπινα πειραματόζωα τοῦ μεγιστᾶνα «Φρανκενστάϊν» ποὺ ἀκούει στὸ ὀνοματεπώνυμο Ἴλον Μάσκ. Οἱ λεπτομέρειες, ἀνατριχιαστικές, φέρνουν στὸ νοῦ τὸ σκοτεινὸ μυθιστόρημα τῆς Μαίρη Σέλλεϋ. Οἱ ἐθελοντὲς θὰ ἀφαιρέσουν κομμάτι ἀπὸ τὸ κρανίο τους ὥστε ἕνα μεγάλο ρομπὸτ νὰ εἰσάγει μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἠλεκτρόδια καὶ ἐξαιρετικὰ λεπτὰ καλώδια στὸν ἐγκέφαλό τους. Τὸ τσὶπ ἐγκαθίσταται στὸ τμῆμα τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ ἐλέγχει τὴ λειτουργία τῆς κίνησης καὶ ὁ ἠλεκτρονικὸς ἐγκέφαλος ἀναλαμβάνει νὰ δώσει ἐκεῖνες τὶς ἐντολὲς ποὺ δὲν μποροῦν νὰ παραχθοῦν ἀπὸ τὸ μπλοκαρισμένο νευρικὸ σύστημα. 

Τὸ ἐμφύτευμα ποὺ ἀποτελεῖ τεχνολογικὴ αἰχμὴ τῆς Neuralink τοῦ Ἴλον Μάσκ, πραγματοποιεῖ μιὰ διεπαφὴ τοῦ ἐγκεφάλου μὲ ἕναν ὑπολογιστὴ ποὺ ἔχει σχεδιαστεῖ γιὰ νὰ βοηθᾶ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ μυϊκὴ παράλυση, ὥστε νὰ ἀνακτήσουν τὸν ἔλεγχο τῶν κινήσεών τους. Μὲ τὸ «διάβασμα τοῦ μυαλοῦ» τῶν ἀσθενῶν, ἄνθρωποι ποὺ νοσοῦν μὲ ALS (Ἀμυοτροφικὴ πλευρικὴ σκλήρυνση), ἀλλὰ καὶ ἀσθενεῖς μὲ ἄλλες μορφὲς παράλυσης, μπόρεσαν νὰ ἐπικοινωνήσουν ἢ νὰ βελτιώσουν τὴν πάθησή τους. 

Οἱ «μεσσίες» τῆς τεχνολογίας ὡς «Χριστοὶ» τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὑπόσχονται μέσῳ τῶν «θαυμάτων» τῆς τεχνολογίας νὰ κάνουν τοὺς παράλυτους νὰ περπατήσουν καὶ τοὺς κωφάλαλους νὰ μιλήσουν καὶ νὰ ἀκούσουν. Ὁ ἴδιος ὁ Ἴλον Μὰσκ ἔχει ὑποστηρίξει ὅτι αὐτὴ ἡ τεχνολογία θὰ ἀντιμετωπίζει στὸ μέλλον παθήσεις ὅπως ὁ αὐτισμός, ἡ σχιζοφρένεια, ἡ κατάθλιψη καὶ ἡ παχυσαρκία. 

Ἂς σκεφτοῦμε μιὰ ἀντίθεση ἐδῶ, ποὺ ἔχει θεολογικὸ ἐνδιαφέρον. Στὶς θαυματουργικὲς ἰάσεις ποὺ ἔκανε ὁ Χριστός, ζητοῦσε ἀπὸ τὸν θεραπευμένο μόνο τὴν μετάνοια του καὶ νὰ μὴ διαλαλήσει τὸ θαῦμα, γιὰ λόγους ταπεινότητας. Στὰ «θαύματα» τῶν γκουροῦ τῆς τεχνολογίας, ὁ ἄνθρωπος ἀντιμετωπίζεται ὡς ἐξελιγμένος «Homo Deus» ποὺ μετατρέπεται σὲ μιὰ κινούμενη διαφήμιση τοῦ ψευδομεσσία ποὺ τὸν «μεταμόρφωσε», ἀφοῦ πρῶτα τὸ σῶμα του, ὁ ἐγκέφαλός του, ἀκόμα καὶ οἱ σκέψεις του, γίνονται «περιουσία» μιᾶς ἑταιρείας. 

Τὰ ἀποτυχημένα πειράματα δὲν στάθηκαν ἐμπόδιο 
Παρὰ τὰ ἀμφίβολα ἕως καὶ ἀνησυχητικὰ ἀποτελέσματα στὰ πειράματα ποὺ ἔγιναν πρῶτα σὲ ζῶα, οἱ ἁρμόδιες ἀρχὲς τῶν ΗΠΑ ἔδωσαν ἔγκριση στὴ Neuralink νὰ ξεκινήσει τὴ στρατολόγηση ἀνθρώπων γιὰ νὰ «ἀναβαθμιστοῦν» μὲ τὸ τσιπάκι του Μάσκ. 

Τέσσερις ἀμερικανοὶ νομοθέτες ζήτησαν ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ Κεφαλαιαγορᾶς νὰ ἐρευνηθεῖ τὸ ἐνδεχόμενο ὁ Μὰσκ νὰ ἐξαπάτησε τοὺς ἐπενδυτές, καὶ ἐπικαλοῦνται κτηνιατρικὰ ἀρχεῖα ἀπὸ πειράματα τῆς Neuralink ποὺ δείχνουν ὅτι τὰ ζῶα ὑπέστησαν «ἐξουθενωτικὲς ἐπιπτώσεις στὴν ὑγεία» ἀπὸ τὰ ἐμφυτεύματα, συμπεριλαμβανομένης τῆς παράλυσης, τῶν ἐπιληπτικῶν κρίσεων καὶ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ οἰδήματος. 

Ἡ ἐπιστολὴ ἀναφέρει ἀκόμα ὅτι τοὐλάχιστον 12 νεαροὶ καὶ ὑγιεῖς πίθηκοι, ὁδηγήθηκαν σὲ εὐθανασία, ὡς ἀποτέλεσμα σοβαρῶν ἐπιπλοκῶν ποὺ τοὺς προκάλεσε τὸ ἐμφύτευμα τῆς Neuralink. 

Σὲ περασμένες ἐποχὲς ὅπου ὑπῆρχε πραγματικὴ ἐπαγρύπνηση καὶ θεσμικὸς ἔλεγχος γιὰ τὴν πειραματικὴ φάση θεραπειῶν, τὸ ἐγχείρημα τοῦ Μὰσκ δὲν θὰ ὑπῆρχε περίπτωση νὰ ἐγκριθεῖ μὲ τέτοια ἀνησυχητικὰ «ἀτυχήματα». Καὶ πόσο μᾶλλον δὲν θὰ μποροῦσε νὰ φτάσει νὰ κάνει ἐπίσημο καὶ δημόσιο «ἄνοιγμα» σὲ ἀνθρώπινα πειραματόζωα. Στὴν ἐποχή μας ὅμως ὅπου προηγήθηκε ἕνα πείραμα κολοσσιαίων διαστάσεων μὲ δισεκατομμύρια ἀνθρώπων νὰ γίνονται πειραματόζωα μὲ ἕνα σκεύασμα ποὺ ἐγκρίθηκε μὲ τὴ διαδικασία του κατεπείγοντος, ὁ Ἴλον Μὰσκ μπορεῖ μέσα σὲ λίγο καιρὸ νὰ βάζει «ἀγγελία» γιὰ νὰ ψηφιοποιήσει ἀνθρώπινους ἐγκεφάλους. 

Ἐξοικειώνουν τὴν κοινωνία 
Ἡ κοινωνία ἐκπαιδεύτηκε καὶ εἶναι ἕτοιμη νὰ δεχτεῖ ἀκόμα καὶ τὰ πειράματα τοῦ «Φρανκενστάϊν». Καὶ παρὰ τὸ σχεδὸν ἐφιαλτικὸ «backround» τῆς τεχνολογίας ποὺ πλασάρει ἡ Neuralink, τὰ ΜΜΕ παρουσίασαν τὴν εἴδηση τῶν πειραμάτων σὲ ἀνθρώπους ὡς κάτι τὸ ἐντυπωσιακὸ καὶ θετικό. Σὲ ἐκπομπὴ τῆς ἑλληνικῆς δημόσιας τηλεόρασης «ἔπαιξαν» τὸ θέμα μὲ χαρακτηριστικὴ χαλαρότητα, μὲ τὸν παρουσιαστὴ νὰ σχολιάζει ὅτι... ἄνετα θὰ ἔβαζε καὶ ἐκεῖνος ἕνα τέτοιο ἐμφύτευμα στὸ κεφάλι του, ἂν μποροῦσε νὰ τοῦ μεταδώσει τὶς γνώσεις ὅλης τῆς παγκόσμιας ἱστορίας! 

Λίγες μέρες πρίν, ἡ Νίκη Κεραμέως δήλωνε ὅτι στὸ μέλλον οἱ προσλήψεις δημοσίων ὑπαλλήλων θὰ γίνονται μέσῳ... τεχνητῆς νοημοσύνης, ποὺ θὰ ἀποφασίζει ποιοὶ τηροῦν τὰ ἀπαιτούμενα προσόντα καὶ ποῦ θὰ πρέπει νὰ τοποθετηθοῦν. Σιγὰ μὴν παραδώσουν τὸ πελατειακὸ σύστημα στὴν κρίση ἑνὸς ρομπὸτ βέβαια. Ἐπικοινωνιακὰ «πυροτεχνήματα» χωρὶς οὐσία εἶναι αὐτά, ἀλλὰ ποὺ γίνονται ξεκάθαρα γιὰ λόγους ἐξοικείωσης μὲ τὸ κατ' εἰκόνα τεχνητῆς νοημοσύνης ποὺ θέλουν νὰ μετατρέψουν τὸν ἄνθρωπο. 

Ὁ ἴδιος ὁ Ἴλον Μὰσκ ἔχει δηλώσει ἄλλωστε ὅτι θέλει νὰ συγχωνεύσει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸ AI, καὶ νὰ τὸν μετατρέψει σὲ μετα – ἄνθρωπο, ὥστε νὰ «μὴν μείνει πίσω» καὶ νὰ μὴν γίνει «κατοικίδιο τῶν μηχανῶν», ἐνῶ στὴν πραγματικότητα αὐτὸ ἀκριβῶς θὰ γίνει. 

Αὐτοὶ ποὺ γιὰ τὴν ἐξουσιαστικὴ ἐλίτ – «μένουν πίσω» – εἶναι ὅσοι ἀντιλαμβάνονται τὸν ἄνθρωπο ὡς εἰκόνα Θεοῦ ποὺ δημιουργήθηκε γιὰ νὰ πορεύεται στὸ καθ' ὁμοίωσιν. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ πιστεύουν ὅτι ἡ μοναδικὴ «ἀναβάθμιση» τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ποὺ ἔγινε ἅπαξ διὰ παντός, ἦταν ἡ ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου, ποὺ συνέτριψε τὶς πύλες τοῦ Ἅδη καὶ ἄνοιξε διάπλατα τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας. Καμία ἄλλη ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου δὲν πρόκειται νὰ τὸν ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴ φθορὰ καὶ τὸν θάνατο, ὅσο καὶ νὰ τελειοποιοῦν τοὺς τεχνητοὺς «παραδείσους» ποὺ κατασκευάζουν οἱ ψευδομεσσίες. 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἐκεῖνοι ποὺ «πᾶνε μπροστὰ» εἶναι ὅσοι στρέφονται στὴν εἰδωλολατρικὴ θεώρηση τοῦ Νιτσεϊκοῦ «Ὑπερανθρώπου» καὶ ὀνειρεύονται ψηφιακὴ «ἀθανασία», χωρὶς τὴν ἀνάγκη τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ μὲ ὅλες τὶς ἀνάγκες τῶν παθῶν ἐνεργὲς καὶ ἀπαραίτητες. 

Φυσικὰ κανένας δὲν ἀκυρώνει a priori τὰ τεχνολογικὰ ἐπιτεύγματα ποὺ δύνανται νὰ καλυτερεύσουν ζωὲς βασανισμένων ἀνθρώπων, ὡστόσο ἡ κοσμοθεώρηση τῶν «γκουροῦ» ποὺ εὐαγγελίζονται τὶς μετανθρωπικὲς τεχνολογίες, εἶναι ξεκάθαρο ὅτι στρέφεται σὲ ὀργουελικὰ σχέδια κυριαρχίας στὶς μᾶζες, καὶ ὄχι ἁπλὰ στὴν βελτίωση τῆς ὑγείας. 

Τὸ project τοῦ Ἴλον Μάσκ, καὶ ἄλλων ἑταιρειῶν ποὺ δουλεύουν πάνω στὴν πρόσβαση στὸν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο, ἀποτελοῦν ἀναμφισβήτητα ἕνα ὑπερόπλο ποὺ βρίσκεται σὲ προχωρημένη πειραματικὴ φάση. Κυβερνήσεις τρίβουν τὰ χέρια τοὺς γιὰ τὴν ὥρα καὶ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ μποροῦν νὰ σαρώνουν τὰ ἐγκεφαλικὰ κύματα, ἢ ἀκόμα καὶ νὰ «χακάρουν» τὸν ἐγκέφαλο. Καὶ τὸ πιὸ ἀνησυχητικὸ δὲν εἶναι ὅτι ὅλα αὐτὰ ἀνακοινώνονται σὲ δημόσια θέα, ἀλλὰ ὅτι πάρα πολλοὶ τὰ ἐπικροτοῦν καὶ ἀδημονοῦν νὰ μποῦν στὴν γραμμὴ παραγωγῆς τοῦ μετανθρωπικοῦ ἐργοστασίου... 

2 σχόλια:

  1. Υπάρχουν εγκέφαλοι με φαιά ουσία και εγκέφαλοι αχυρώνες... Είναι φυσικό κάποιοι να χρειάζονται επειγόντως σέρβις...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΕΙΚΩΣ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ..

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.