1 Νοε 2023

Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς Τουρκίας

Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση στέλνει συγχαρητήρια μέσῳ τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Γ. Γεραπετρίτη στὴν τουρκικὴ δημοκρατία γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς σύστασής της, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὁ πρόεδρος τῆς γείτονος ἀμφισβητεῖ τὴν ἑλληνικότητα ἀκόμα καὶ τῆς Θεσσαλονίκης! Τὰ παραπάνω δὲν προέρχονται ἀπὸ κάποιο σενάριο ἐπιστημονικῆς φαντασίας, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν καθημερινότητα. 

Οἱ πολῖτες τῆς χώρας μας ἀλλὰ καὶ ἡ διεθνὴς κοινότητα καθημερινὰ ἐνημερώνονται γιὰ τὴ στάση τῶν κυβερνώντων, ποὺ ἐπιδιώκουν πάσῃ θυσίᾳ νὰ «τὰ βροῦν» μὲ τοὺς... Τούρκους, ἀκόμα καὶ ἂν ἐκεῖνοι διεκδικοῦν κομμάτια τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας! 

Ὁ πρόεδρος τῆς Τουρκίας Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογὰν πρὶν ἀπὸ λίγες ὧρες, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, διεκδίκησε ἱστορικὰ καὶ τὰ ἐδάφη τῆς Λωρίδας τῆς Γάζας καὶ τὴ Θεσσαλονίκη καὶ μιὰ σειρὰ ἀπὸ περιοχὲς ποὺ δὲν ἀνήκουν στὴν ἐπικράτεια τῆς χώρας του – καὶ ἡ ἀντίδραση ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πλευρὰ ἦταν ἀνύπαρκτη! 

Θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κάποιος ὅτι δὲν πρόκειται ἁπλῶς γιὰ μιὰ ἄτεχνη ἀπόπειρα καταλαγὴς μὲ ἕναν διεκδικητικὸ γείτονα, ἀλλὰ γιὰ ἱκανοποίηση ἐξωφρενικῶν ἀξιώσεών του σὲ βάρος τῶν ἑλληνικῶν ἐθνικῶν συμφερόντων. 

Ὁ Τοῦρκος πρόεδρος διεκδικεῖ ἑλληνικὰ ἐδάφη, χαρακτηρίζει ἀπελευθερωτικὰ κινήματα ὁμάδες ποὺ ἀσκοῦν τρομοκρατία, προκαλεῖ τὸ περὶ δικαίου αἴσθημα τῶν Ἑλλήνων καθαγιάζοντας μὲ τὰ λόγια τοῦ γενοκτονικὲς πρακτικὲς τῶν προγόνων του καὶ περιφρονεῖ κάθε πρόνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ταυτίζοντας τὶς ὠμότητες ποὺ διαπράττουν οἱ ὁμοεθνεῖς ἢ ὁμόθρησκοί του μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ! 

Ἡ κυβέρνηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεῖ ἐδῶ καὶ καιρὸ νὰ ἀποφύγει τὴ συνάντηση μὲ τὴν πραγματικότητα – ἡ ὁποία ἀπὸ τὴν περίοδο ποὺ διεξήχθη ἡ μάχη του Μαντζικὲρτ μέχρι σήμερα παραμένει ἴδια καὶ ἀπαράλλαχτη. Οἱ Τοῦρκοι τὸ μόνο ποὺ καταλαβαίνουν εἶναι ἡ γλῶσσα τῆς ἰσχύος καὶ τίποτε ἄλλο. Εἶναι φροῦδα ἡ ἐλπίδα νὰ ἀντιληφθοῦν τὸ ἠθικῶς ὀρθόν, νὰ ἐνστερνιστοῦν τὶς ἀπόψεις περὶ ἀνθρωπισμοῦ, τὶς ὁποῖες ἔχουν οἱ χῶρες τῆς Δύσης, καὶ νὰ συμμορφωθοῦν μὲ τὸ Διεθνὲς Δίκαιο. 

Δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος νὰ σχεδιάζονται διάλογοι μὲ τὴ γειτονικὴ χώρα, ἐνῶ ἡ ἴδια δηλώνει ἀπροκάλυπτα καὶ ἀπερίφραστα ὅτι ἔχει ἐδαφικὲς ἀξιώσεις σὲ βάρος μας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.