14 Οκτ 2023

Νατσιὸς: «Προεκλογικῶς ὁ πρωθυπουργὸς δὲν εἶπε ποτὲ στὸν ἑλληνικὸ λαὸ εὐθαρσὼς ὅτι προτίθεται νὰ φέρει πρὸς ψήφιση στὴν Βουλὴ "γάμο" ὁμοφυλοφίλων καὶ τεκνοθεσία ἀπὸ ὁμοφυλόφιλους. Ὁ ἑλληνικὸς λαός ἐξαπατήθηκε»!

Ὁ Δημήτρης Νατσιὸς κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὸ μέλλον τῆς χώρας. «Βιώνουμε ρεκὸρ χαμηλῶν γεννήσεων», λέει, «δυστυχῶς ὁδηγούμαστε σὲ δημογραφικὸ κρὰχ»!
Ὁ πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός ανοιγει τὰ χαρτιὰ του στὴν «δημοκρατία» γιὰ ὅλα τὰ γεγονότα τῆς ἐπικαιρότητας. Τοποθετείται, μεταξὺ ἄλλων, γιὰ τὸν πόλεμο στὴν Γάζα, τὸν Στέφανο Κασσελάκη καὶ τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων.
Ἀπὸ τον Νίκο Μερτζάνη
Κύριε πρόεδρε, πῶς βλέπετε τὴν κατάσταση στὴ Γάζα καὶ στὸ Ἰσραήλ; Πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ σπεύδουν νὰ πάρουν τὴ θέση τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου ἀντιπάλου.
Ἐμεῖς εἴμαστε ἄνθρωποι τῆς εἰρήνης. Βλέπουμε ὅτι τὰ πράγματα εἶναι πολὺ κρίσιμα, ξεπηδοῦν συνεχῶς φωτιὲς καὶ ἀπειλεῖται ἡ παγκόσμια εἰρήνη. Ἐπιθυμοῦμε... νὰ σταματήσουν οἱ ἐχθροπραξίες καὶ νὰ βασιλεύσει ἡ εἰρήνη.
«Ἡ ἀσεβὴς εἰρήνη ἀποτελεῖ τὸ λίκνο τοῦ πολέμου»: εἶναι τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς ποὺ ἀξίζει νὰ ἐντυπωθοῦν σὲ ὅλους μας. Αὐτὴ ἡ προειδοποίηση ἐπικυρώνεται ἀπὸ τὰ βάθη τῆς παγκόσμιας Ἱστορίας καὶ πρέπει νὰ τὴν ἐνστερνιστοῦν ἡ διεθνὴς κοινότητα, ἡ διπλωματία καὶ ἡ πολιτική. Καὶ ὅμως, οἱ Ἅγιοι Τόποι ἔγιναν γιὰ ἄλλη μία φορὰ πεδίο αἱματηρῆς ἀντιπαράθεσης, ἐχθροπραξιῶν καὶ βίας. Στὴ ΝΙΚΗ προσευχόμαστε ὁ παντοδύναμος Θεὸς νὰ δίδει παρηγοριὰ στοὺς δοκιμαζόμενους καὶ νὰ φωτίσει τὸν δρόμο γιὰ συμφιλίωση. Εἶναι πολὺ βαρὺ παιδιὰ νὰ χάνουν τὴ ζωή, τὴν οἰκογένεια, τὸ μέλλον τους. Νὰ ἔχουμε στὸν νοῦ μας τὰ παιδιά! Ἡ δὲ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ὀφείλει νὰ μεριμνήσει γιὰ τὴν προστασία τῶν ἱερῶν προσκυνημάτων, ἀλλὰ καὶ τῶν ὀρθόδοξων πιστῶν στοὺς Ἁγίους Τόπους, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται σὲ διασταυρούμενα πυρά. Τὸ ἔθνος μας ἀποτελεῖ ἱστορικὸ θεματοφύλακα αὐτῆς τῆς ρωμαίικης παρουσίας.

Ἔχετε ἐπανειλημμένα ἀναφερθεῖ στὸ Δημογραφικό, τὸ ὁποῖο ἔχετε χαρακτηρίσει ὡς τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν ἕνα ἐθνικό μας πρόβλημα. Σὲ πρόσφατη ὁμιλία σας στὴ Βουλὴ κάνατε λόγο γιὰ «κίνδυνο ἱστορικοῦ ἀφανισμοῦ».
Τὸ δημογραφικὸ ζήτημα εἶναι τὸ κατεξοχὴν πρόβλημα τῆς χώρας. Ἡ συζήτηση γιὰ ἐθνικὰ θέματα παύει, ἂν δὲν ὑπάρχει ἔθνος. Καὶ γιὰ νὰ ὑπάρχει ἑλληνικὸ ἔθνος πρέπει νὰ ὑπάρχουν Ἕλληνες. Ἀλλιῶς, κάθε συζήτηση γιὰ τὰ προβλήματα εἶναι περιττή, ἐκτὸς καὶ ἂν αὐτὰ τὰ ἀντιμετωπίζουμε μὲ μία καθαρὰ ὑλιστικὴ προσέγγιση, εἴτε ἀριστερὴ εἴτε νεοφιλελεύθερη. Καλὰ εἶναι τὰ ὄπλα, ἀλλὰ θέλουν χέρια ἑλληνικὰ νὰ τὰ κρατοῦν καὶ κυρίως καρδιὲς ποὺ φλέγονται ἀπὸ φιλοπατρία.

Βιώνουμε ὡς χώρα ἱστορικὸ ρεκὸρ ὑψηλῆς θνησιμότητας καί, ταυτόχρονα, ἱστορικὸ ρεκὸρ χαμηλῶν γεννήσεων. Πέρυσι χάσαμε πληθυσμιακὰ μία ὁλόκληρη πόλη σὰν τὴν Χαλκίδα. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ μαζικὴ φυγὴ τοῦ ἄνθους τῆς νεολαίας μας στὸ ἐξωτερικό, ὁδηγούμαστε σὲ «δημογραφικὸ κράχ», καὶ δυστυχῶς κανεὶς στὴν κυβέρνηση δὲν ἀσχολεῖται σοβαρά.

Ὑποσχέθηκε προεκλογικῶς ἡ κυβέρνηση ὑπουργεῖο Οἰκογένειας. Πρὸς τὸ παρὸν μόνο τὸν βαρύγδουπο τίτλο βλέπουμε. Μένουμε «θεατὲς τῶν λόγων καὶ ἀκροατὲς τῶν ἔργων», κατὰ τὸν Θουκυδίδη. Ἀντὶ νὰ προάγεται ἡ εὐλογημένη πολυτεκνία ὡς πρότυπο καὶ παράδειγμα γιὰ τὰ νέα ζευγάρια καὶ τὸ κράτος νὰ τοὺς προσφέρει γενναιόδωρα τὰ οἰκονομικὰ καὶ ὑλικὰ προσανάμματα, ἀντιθέτως βλέπουμε συστηματικὴ κυβερνητικὴ ἐμμονὴ στὴν προαγωγὴ ψευδοπροτύπων «οἰκογένειας» στερημένης ἀπὸ ἀναπαραγωγικὴ δυνατότητα καὶ ἕνα ἐχθρικὸ ἀπὸ κάθε ἄποψη περιβάλλον ὑγιοῦς καὶ ἀσφαλοῦς μεγαλώματος τῶν παιδιῶν.

Ἂν δοῦμε σὲ τί περιβάλλον μεγαλώνουν τὰ παιδιά μας σήμερα, θὰ λέγαμε ὅτι τὰ θεωροῦμε περίπου ἐνόχληση. Καί, ἐπιμένω, τὸ κρίσιμο ἐρώτημα ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ εἶναι ὄχι σὲ τί κόσμο θὰ μεγαλώσουν τὰ παιδιά μας, ἀλλὰ τί παιδιὰ θὰ μεγαλώσουμε σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο.

Ποιὰ ἡ θέση σας γιὰ τὶς ἀμβλώσεις;
Πρόκειται γιὰ ἕνα ζήτημα φλέγον, ποὺ πληγώνει ὄχι μόνο τὸ ἔθνος καὶ τὴν κοινωνία ὡς σύνολο, ἀλλὰ τραυματίζει πολλὲς φορὲς ἀνεπανόρθωτα τὶς ψυχὲς πολλῶν συνανθρώπων μας.

Ὑπάρχουν δύο σημεῖα τὰ ὁποῖα ὀφείλουμε νὰ δοῦμε κατάματα:
Τὸ πρῶτο καὶ κυριότερο εἶναι νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὸ θεμελιῶδες δικαίωμα τῆς ζωῆς. Ἐδῶ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ζώων, δὲν θὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ τὸ δικαίωμα τῆς ἀγέννητης ζωῆς στοὺς ἀνθρώπους;

Τὸ δεύτερο καὶ ἐξίσου σημαντικὸ εἶναι ὅτι ἡ Πολιτεία ὀφείλει νὰ δράσει προληπτικὰ καὶ θεραπευτικὰ στὴ ρίζα τοῦ προβλήματος, ἀντὶ νὰ ἀφορίζει τὸ ἀποτέλεσμα. Ἀπαιτεῖται ὁλοκληρωμένη ἐθνικὴ στρατηγικὴ ποὺ νὰ ἐξαλείφει κάθε εἴδους κίνητρα, τὰ ὁποῖα σπρώχνουν κυοφοροῦσες μητέρες σὲ μία πολὺ κακὴ ἐπιλογὴ ποὺ τραυματίζει καὶ τὸν δικό τους ψυχισμό. Ἐὰν κάθε συμπολίτης μᾶς ἔβλεπε σὲ μικροσκόπιο τί ἀκριβῶς συμβαίνει, θὰ ἀντιλαμβανόταν ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ ἄσκηση κάποιου ψευδοδικαιώματος τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται «αὐτοδιάθεση τοῦ σώματος», ἀλλὰ θὰ στεκόταν ἐκστατικὰ μπροστὰ στὸ μεγαλεῖο της δημιουργίας καὶ τὸ θαῦμα τῆς ζωῆς.

Μὲ ἀφορμὴ τὶς πρόσφατες δηλώσεις τοῦ κ. Κασσελάκη ἦρθε στὴν ἐπιφάνεια τὸ θέμα τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τὶς υἱοθεσίας παιδιῶν μέσω παρένθετης μητέρας. Ποιὰ εἶναι ἡ θέση σας;
Ἐπιτρέψτε μου νὰ ἐπισημάνω ὅτι ἡ ἐπιλογὴ ὁμοφυλοφιλικῆς συμβίωσης δὲν εἶναι οὔτε «οἰκογένεια» οὔτε «πρότυπο». Ἡ ΝΙΚΗ εἶναι ἀντίθετη μὲ τὴ νομιμοποίηση «γάμων» ὁμοφυλοφίλων καὶ υἱοθεσιῶν παιδιῶν ἀπὸ ὁμοφυλοφίλους.

Πρόκειται γιὰ ἀντισυνταγματικὴ λογική, ἀντίθετη μὲ τὸν νομικὸ καὶ τὸν ἠθικὸ πολιτισμὸ καὶ τὶς παραδόσεις μας, ἡ ὁποία βλάπτει τὴν κοινωνικὴ συνοχή, ἐπιβεβαιώνει καὶ διαιωνίζει τὸ ἔλλειμμα δημοκρατίας καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῶν ἐπιθυμιῶν μίας ὀλιγάριθμης ὁμάδας -μὲ κυβερνητικὴ συναίνεση- ἐπὶ τοῦ θελήματος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Ἡ ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς εἶναι δεδομένη. Ἡ ἀνοχὴ κάθε ἐπιλογῆς, ὅμως, δὲν σημαίνει ἐπιβράβευση καὶ διαφήμισή της, οὔτε συνιστᾶ δικαίωμα θεσμικῆς ἐπιβολῆς τῆς ἐπὶ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.

Πιστεύετε ὅτι τὸ θέμα αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει τὴν ἐσωτερικὴ σταθερότητα τῆς Ν.Δ.; Ἀκούστηκε ὅτι «πατάει σὲ δύο βάρκες». Τί λέτε;
Τὸ ἂν πατάει ἡ Ν.Δ. σὲ δύο βάρκες εἶναι κάτι ποὺ πρέπει νὰ τὸ ἀπαντήσει ἡ ἴδια στὸν κόσμο ποὺ τὴν ἐμπιστεύθηκε μὲ τὴν ψῆφο του. Προεκλογικῶς ὁ πρωθυπουργὸς δὲν εἶπε ποτὲ στὸν ἑλληνικὸ λαὸ εὐθαρσὼς ὅτι προτίθεται νὰ φέρει πρὸς ψήφιση στὴ Βουλὴ «γάμο» ὁμοφυλοφίλων καὶ τεκνοθεσία ἀπὸ ὁμοφυλόφιλους. Ἔφερε τὴν εἴδηση τεχνηέντως, μέσα ἀπὸ δήλωση στὸ Bloomberg. Ὅμως, τὴν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν τὸ θέμα τέθηκε ἀνοιχτά. Αὐτὸ λέγεται προεκλογικὴ ἐξαπάτηση.
Ὁ ἑλληνικὸς λαός, καὶ δὴ οἱ ψηφοφόροι τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἐξαπατήθηκε. Δὲν ἐρωτήθηκε ἐὰν ἡ ἠθικὴ καὶ οἱ παραδοσιακές του ἀξίες συμφωνοῦν μὲ ὅσα προωθεῖ ὁ πρωθυπουργός.
Οἱ πολιτικοὶ ἔχουμε βαρύτατη εὐθύνη γιὰ τὸ ἠθικὸ παράδειγμα ποὺ δίνουμε στὸν λαό.

Ἔχω πεῖ ἐπανειλημμένως ὅτι δὲν κυβερνᾶς μὲ τὰ ἀπρόσωπα «πρέπει», ἀλλὰ μὲ τὸ πρέπον ποὺ εἶναι μετοχὴ καὶ παράδειγμα. Τὸ «πρέπον» κρύβει ὑπευθυνότητα καὶ εἰλικρίνεια, τὸ «πρέπει» ἀνευθυνότητα καὶ ὑποκρισία.
Ὁ κόσμος ποὺ ἐμπιστεύθηκε μὲ τὴν ψῆφο του τὴν κυβέρνηση αὐτὴ πιστεύουμε ὅτι ἐξαπατήθηκε καὶ δὲν συμφωνεῖ μὲ αὐτὲς τὶς κυβερνητικὲς ἐπιλογές, ἐνῶ ἀντίστοιχοι ψίθυροι διαφωνίας ἀκούγονται ἔντονα καὶ στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ἄραγε, οἱ ἱδρυτὲς θὰ συμφωνοῦσαν μὲ τὶς νῦν ἐπιλογές της;

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.