20 Αυγ 2023

Βουλγαρία: Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἐνέκρινε τά σχολικά ἐγχειρίδια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Στή τελική ἔγκριση τῶν Συνοδικῶν Ἐγχειριδίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας τά ὁποῖα θά διδάσκονται στό βουλγαρικό ἐκπαιδευτικό σύστημα στό πλαίσιο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν προέβη μέ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς γειτονικῆς χώρας.

Πρόκειται γιά τήν ἔκδοση τῶν τευχῶν 10 καί 12 τῶν ἐγχειριδίων μέ θέμα «Θρησκεία – Χριστιανισμός – Ὀρθοδοξία» τά ὁποῖα θά διδάσκονται στίς ἀντίστοιχες τάξεις οὐ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος τῆς χώρας.

Μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Βούλγαρου Ὑπουργοῦ Παιδείας... καί Ἐπιστημῶν, Δρ. Γκαλίν Τσόκοφ, δόθηκε ἐκτός ἀπό τήν ἔγκριση γιά τή χρήση τους ὡς διδακτικῶν ἐγχειριδίων καί ἡ ἀντίστοιχη ὁδηγία πρός τούς διδάσκοντες γιά τήν διδασκαλία τῆς ὕλης.

Ἔτσι, τά δύο νέα ἐγχειρίδια τή συγγραφῇ τῶν ὁποίων ἀνέλαβε μέ εἰδική ὁμάδα ἐπιστημῶν ἡ Βουλγαρική Ἐκκλησία, περιλαμβάνονται στόν κατάλογο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας στά ἐκπαιδευτικά βιβλία, ἐγχειρίδια καί διδακτικά βοηθήματα πού μποροῦν νά διανεμηθοῦν καί νά χρησιμοποιηθοῦν στό σχολικό ἐκπαιδευτικό σύστημα. Πρόκειται γιά ἕνα ἱστορικό κατόρθωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καθώς χρειάστηκαν περισσότερα ἀπό 75 χρόνια γιά νά καταρτιστοῦν τά συγκεκριμένα, ὁλοκληρωμένα, ἐγχειρίδια ἐξ αἰτίας τῆς ἔλλειψης ἐπίσημων προγραμμάτων σπουδῶν καί κατάλληλων γιά τήν ἡλικία βοηθημάτων γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Σύμφωνα μέ τό Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας τά δύο ἐγχειρίδια στοχεύουν στήν ἐνίσχυση τῆς Ὀρθόδοξης ταυτότητας τῶν μαθητῶν πού σπουδάζουν Θρησκεία – Χριστιανισμό-Ορθοδοξία. Παράλληλα, στοχεύουν νά προσελκύσουν καί ἀνθρώπους διαφορετικῶν θρησκευτικῶν καταβολῶν, ἀπέναντι στούς ὁποίους οἱ Χριστιανοί πρέπει ταυτόχρονα νά ἐπιδεικνύουν νηφαλιότητα, ἀνεκτικότητα καί φιλανθρωπία.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λόβετς κ. Γαβριήλ, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Ἐκπαιδευτικοῦ Τμήματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐξέφρασε γιά ἄλλη μιά φορά τήν εὐγνωμοσύνη του σέ ὅλους καί ὅλες ὅσους ἐργάστηκαν γιά τό πνευματικό ὄφελος τῶν ἀπιδιών τῆς Βουλγαρίας, ἀναφέρει στήν ἀνακοίνωσή του τό Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.